Skepvizitoriaus rytas

Forumas, skirtas aptart Kosminius Klounus ir jų Mokymą.
Post Reply
User avatar
Vajezus
emeritas
Posts: 3807
Joined: 2004-04-19 11:19
Location: Vilnius
Contact:

2005-03-11 21:50

DISCLAIMER
Kaip visi šiais laikais žino, istorija buvo suklastota. Tai buvo padaryta tam, kad nuslėpti faktą, jog kitados KK buvo visuotinai išpažįstama religija. Todėl norėčiau skaitytojus supažindinti su to meto raštijos kūriniais.
Skepvizicija anuomet buvo institucija, prižiūrėjusi, kad į KK mokymą nepribyrėtų beklounių šiukšlių. Galbūt aprašytieji jos darbo metodai ir papiktins kurį jautresnį skaitytoją, bet, manau, vien todėl, kad jis nežino, jog istorinės medžiagos negalima vertinti ištraukus iš konteksto.
User avatar
Vajezus
emeritas
Posts: 3807
Joined: 2004-04-19 11:19
Location: Vilnius
Contact:

2005-03-11 21:53

Brėkšta. Miestas dar miega, bet skepvizicijos padalinyje budi penki skepvizitoriai. Kad laikas neitų veltui, vienas garsiai skaito "Klouno dieną", kiti daro atsispaudimus. Jų mašina, kruopščiai nublizginta, visad parengta išvykimui į įvykio vietą.

Ryšio pulte užsižiebia raudona lemputė. Eustachijus kaipmat pašoka nuo grindų:
- Vade, signalas! Turbulencija astrale!

Padalinio viršininkas Melchizedekas sėda prie pulto. Ar pavyks šįkart susekti netvarkos kaltininką?

-Neįtikėtina - šnabždasi Eustachijus su Protonazijumi. -Signalas keliskart stipresnis už įprastą!

-Ilgoji gatvė, ketvirtas namas. Greičiausiai piktžodžiavimai. Praneškit centrinei būstinei - susitvarkysime patys,- taria Melchizedekas.

-Vade, patikrinkite ereziometro parodymus!- nenustygsta Eustachijus. -Pavojinga lįsti prie tokio stipraus šaltinio su mūsų jėgomis! Ar atsimenat, kaip buvo...

-Ar jūs vyrai, ar bobos?- užrinka padalinio vadas. Raudonos lemputes nušviestas jo įsitempęs veidas atrodo išties bauginančiai. Pastvėręs savo šviesos kardą "Džedajus v1.0.1" jis švysteli spinduliu per nuovadą - palekia voratinkliai, tapetai, baldų šipuliai. -Visi į mašiną!

Štai ir Ilgoji gatvė. Protonazijus viltingai spaudžia amuletą - raudoną klouno nosį ant auksinės grandinėlės. Naujokas Inocentas penktą sykį tikrina, ar užtaisytas jo ginklas.
-Šturmuojame!

Penketas narsių vyrų išpuolę supa namą. Iš balkono dvi tamsios figūros peršoka į kitą namą ir nubėga stogais.
-Nesivyti! Pagrindinis šaltinis vis dar viduje!- komanduoja Melchizedekas.

Šluodami viską savo kelyje skepvizitoriai įsiveržia į svetainę. Aplink - tušti degtinės buteliai, užkandos likučiai, riebaluotos kortos. Ant sofos kažkas sujunda.
-Pa.. pa.. pasigailė... vyrai...- veblena girta žmogysta. -Mes tik šiaip su draugais kalbėjome...

Vadas kyšteli jam panosėn šviesos kardą.
-Ar apie šitą pagalvojai piktžodžiaudamas prieš O'Klounus?
-Mes.. mes tik svarstėme, kad gal Klounas tik vienas, o ne du...-teisinasi kaltininkas.

-Meneziforas, Barbakano sūnus, 28 metų, niekur nedirbantis. Vaikystėje masturbavosi. Nemoka alimentų savo buvusiai žmonai. Teistas už piktybinį chuliganizmą ir girtuokliavimą viešose vietose,- Eustachijus kaipmat suranda reikiamus duomenis.

-Į nuovadą!

Nuovadoje kalba su tokiais trumpa.
-Pradžiai nuplėškite jam nagus,- įsako Melchizedekas. Naujokas Inocentas krūpteli ir užsidengia veidą.
-Ar gali mūsų kankinimai susilyginti siaubais, kuriuos nusidėjėliai patirs Kosminiame Siaubo Kambaryje?- vadas tėviškai moko Inocentą. -Argi ne žiauru leisti žmogui pasirinkti amžinas kančias? Juk šių niekingų kančių padedamas jis išvengs tikrojo kankinimo! Ar gali žmogaus išrastas dalykas prilygti O'Klounų amžinybėje sukurtiems?

Protonazijus šypsodamasis grįžta iš rūsio. Visi klausiamai žiūri į jį.
-Atsižadėjo. Galvojau, ilgiau temps.

-Tvarka!- šluostosi prakaitą vadas. -Jo lavoną tegu pasiima dieną, kai baigsis mūsų pamaina. Komanda, laisvai!

Žmonės rytais keliasi, eina į darbą, grįžę valgo ir gulasi miego, bet niekas net nepagalvoja, kad visai šalia, galbūt gretimoje gatvėje, iškvietimo laukia skepvizitorių brigada, pasiryžusi dėl žmonių sielų gelbėjimo vykti net į tolimiausią planetos kraštą!
Post Reply