Senasis ir Naujasis Klounamentai

Forumas, skirtas aptart Kosminius Klounus ir jų Mokymą.
Post Reply
User avatar
Keliaujantis Tamsa
naujokas
Posts: 11
Joined: 2005-03-03 09:34
Location: Bangladešas
Contact:

2005-09-20 12:19

Nesu tiksliai susipažinęs, kaip sudaryti O'Klounų raštai, bet, manau, čia galima surinkti visas knygas. Nes niekas taip nestiprina tikėjimo, kaip gyvas ir tiesioginis O'Klounų žodis per prajuokintuosius.

Senasis Klounamentas
Prajuokintojo Bezdiejaus Knyga - rekomenduojama 6 levelio klounatikiams (anksčiau tai buvo slaptas mokymas).

Naujasis Klounamentas
Prajuokintojo Nikulino knyga "Beveik Rimtai" - ALMOSTSERIOUS.exe - self-extracting RAR - 2.2 MB - rekomenduojama 3 levelio klounatikiams.

Klounatikių leveliai pagal Senąjį Klounamentą:

13 levelio klounatikis arba kitaip - Prajuokintasis (aut. past.: aukščiausias levelis, clearas, prašviesėjęs ir pan.) - reikia mokėti 8192 reprizas ir praktiškai dirbti bei gyventi cirke. Šio levelio klounatikis turi sugebėti pagauti dantimis vienu metu iššautas 6 sidabrines kulkas ir 3 mestus kirvius. Dėl sidabro trūkumo, kartais, šis išbandymas gali būti pakeistas stambaus kalibro kulkosvaidžio M2HB apkaba. Ne paslaptis, kad daliai bandymą laikančių 13 levelio klounatikių būdavo suteikta O'Klounų malonė - "apeidami" Prajuokintojo levelį jie iškarto patekdavo į Kosminį Cirką.

12 levelio klounatikis - reikia mokėti 4096 reprizas
11 levelio klounatikis - reikia mokėti 2048 reprizas
10 levelio klounatikis - reikia mokėti 1024 reprizas (nuo šio levelio patampama vienu iš 1024 arba megaklounatikiu)
9 levelio klounatikis - reikia mokėti 512 reprizų
8 levelio klounatikis - reikia mokėti 256 reprizas
7 levelio klounatikis - reikia mokėti 128 reprizas
6 levelio klounatikis - reikia mokėti 64 reprizas
5 levelio klounatikis - reikia mokėti 32 reprizas
4 levelio klounatikis - reikia mokėti 16 reprizų
3 levelio klounatikis - reikia mokėti 8 reprizų
2 levelio klounatikis - reikia mokėti 4 reprizas
1 levelio klounatikis - kelio į prajuokintąjį pradžia. Reikia mokėti 2 reprizas ir reikia reguliariai vaikščioti į Cirką (reguliariai vaikščioti į Cirką privalo visi aukštesnio levelio klounatikiai).
Last edited by Keliaujantis Tamsa on 2005-09-20 19:56, edited 3 times in total.
User avatar
Snukis
senbuvis
Posts: 3214
Joined: 2004-06-03 18:27
Location: Kaunas
Contact:

2005-09-20 18:39

Keliaujantis Tamsa wrote:...12 levelio klounatikis - reikia mokėti 2496 reprizas
11 levelio klounatikis - reikia mokėti 1248 reprizas
10 levelio klounatikis - reikia mokėti 624 reprizas
9 levelio klounatikis - reikia mokėti 312 reprizų
8 levelio klounatikis - reikia mokėti 256 reprizas
7 levelio klounatikis - reikia mokėti 128 reprizas
6 levelio klounatikis - reikia mokėti 64 reprizas
...
Manau cia reiketu patikslinimu del leveliu... Kiekvieno levelio klounatikis turetu buti 2 kartus labiau klounatikis uz zemesnio levelio klounatiki, tai 9 levelio klounatikis turetu moketi 512 reprizu, 10 levelio klounatikis - 1024 (nuo 10 levelio patampama vienu is 1024 arba megaklounatikiu), 11 levelio klounatikis - 2048, 12 levelio klounatikis - 4096... 13 levelio kounatikis praktiskai turi jau dirbti ir gyventi cirke su 8192 reprizomis.
User avatar
Keliaujantis Tamsa
naujokas
Posts: 11
Joined: 2005-03-03 09:34
Location: Bangladešas
Contact:

2005-09-20 19:52

Pasitikrinau senojoje Senojo Klounamento xiang dialekto versijoje - Jūs teisus. Naujame vertime įsivėlė klaida. Išmintingi jūsų žodžiai iš ties glosto O'Klounų dvasės galybę, jog neužmirštami teisingi žmonijai duoti žodžiai. Kai O'Klounai atskirs beatsipaudimių veislę nuo klounatikių, kaip tarakonus nuo vaisingų ryžių, jums, be abejonės, tai bus užskaityta. Tikiuosi O‘Klounai neužsirūstins ant manęs dėl klaidos. Padarysiu šiandien papildomai 288 atsispaudimus. Yhaha.
User avatar
Keliaujantis Tamsa
naujokas
Posts: 11
Joined: 2005-03-03 09:34
Location: Bangladešas
Contact:

2005-09-22 20:01

Dar pastebėsiu. Be visų šių knygų gausos, kas įrodo akivaizdų O'Klounų egzistavimo pagrįstumą...

15 - Sugrįžimo Knygų
742 - Pradžios Knygos
20 - Bezdiejaus knygų (po 32 tomus)

...kurių turinys vienas kitam tartum prieštarauja yra dar vienas nepakartojamas dalykas, rodantis gilią šios literatūros išmintį.

(Tai, kad kažkas randa „prieštaravimus“, taip tik parodo nepatyrusio skaitytojo primityvumą, klaidingai suvokiant daugiaprasmį O'Klounų žodį.)

Imant bet kurią vieną iš šių knygų, laikoma didele O‘Klounų dovana, jei sugebama iš vieno ir to paties sakinio „priskaldyti“ mažiausiai 5-8 (naiviam žmogui, atrodytų, viena kitoms prieštaraujančias) perkeltines prasmes. Ypatingu sugebėjimu laikoma, kuomet perkeltinė prasmė, rodos, akivaizdžiai "prieštarauja" tiesiogiai užrašytam tekstui. – Bet taip nėra, jeigu ir labai atrodo ir logika tartum sako, kad prieštarauja. Kaip pastebėjote patys, nei mokslas, nei logika pasauliui ir žmonijai, iš tiesų, dar nieko gero nedavė – jie tik žlugdo moralę.

Pvz. kalbant apie tą patį mūšį tarp Timofiejaus vadovaujamų a) versijos pasekėjų su b) versijos pasekėjais...

(Įvykis aprašomas Naujojo Klounamento skyriuje: "Prajuokintasis Timofiejus ale koravoti griekai beatsispaudimų." – kas įrodo, kad toks įvykis iš tiesų buvo)

...randame tokį tekstą: „Ir kapojo jis juos matikais ale pielyčiomis pjaustė, po kam krosnin kišo.“. Klounologas Auksanosis sugebėjo išrutulioti (pastebėsiu, jog šis žodis artimas klouno nosiai) mintį bei įžvelgti, jog O‘Klounai išbandymus siunčia tik tiems klounatikiams, kurie to verti. Tai reiškia, jog jei patiriate išbandymus ir kančias, patiriate O‘Klounų pripažinimą, jog esate verti jo dėmesio ir meilės, pastangų jus atvesti į tikrąjį kelią, užsibaigiantį Kosminiu Cirku. Per kančią ateina išjuokimas (beatsipsaudimiškai "išganymas"). Ne veltui sakoma, jei muša, kankina ir į galvą duoda bei apiplėšia ale dar zamačylina su pagaliu, tai myli. Tik visiškai persismelkęs kilnia religine mintimi tėvas gali užmušti savo vaiką, kad tas greičiau patektų pas savo Juokintoją (beatsispaudimiškai „Ganytoją“). Juk tėvas linki ir renkasi sūnui gerą daryti, pasirinkdamas sau pačiam netekties kančią – kas jį padaro dar kilnesniu Juokintojo akivaizdoje. Tokiu būdu aukotojas tampa didesne auka už tą, kurį, neva, aukoja. Taigi, galima teigti, kad visas šias knygas reikia dauginti iš 2 (nes egzistuoja dvi Senojo ir Naujojo Klounamento versijos). Ir dar dauginti iš 5-8, nes Tarptautinis Klounologijos Institutas, kiek žinau, kiekvieną šių knygų sakinį yra paaiškinęs mažiausiai 5-8 perkeltinėmis prasmėmis, kurios užrašytos ir pateikiamos kartu su knygomis pridedamuose paaiškinimuose - kas laikoma neatskiriama abiejų Klounamentų dalimi. Nėra pasaulyje išmintingesnių knygų nei SK ir NK. Tai žmonijos moralės pavyzdys (ypatingai ta vieta, kur „pielyčiomis pjaustė“ ir „krosnin kišo“).

Nors kitas klounologas - Klaunijus XI darė savo giliai siekiančią išvadą (kurią paskui niekas ir su klizma bei kabliais neiškrapštė), kad skaitant perkeltine prasme, „pielyčiomis pjaustė“ reikia versti, kaip „dalino sausainius“, o „krosnin kišo“ - akivaizdus noras pasakyti, jog „pakvietė į namus pasišildyti svetelius“, kas rodė begalinį Timofiejaus svetingumą ir dosnumą (mano manymu, visai to nevertų) beatsispaudimų atžvilgiu. Yhaha.
Post Reply