Anomis dienomis...

Žinote neblogą juokelį? Pasijuokime kartu :)
User avatar
fizikanas
nenugalimas
Posts: 4166
Joined: 2004-05-27 19:45

2008-08-23 12:17

Anomis dienomis dievas, dar būdamas studentas, pradėjo be saiko rūkyt žolę, kas labai pablogino jo atminį. Tai per egzaminus pastoviai parinosi: "viską gi žinojau, ble".
User avatar
Akela
senbuvis
Posts: 2549
Joined: 2006-01-08 23:00

2008-08-23 12:33

[uber-geek]

Anomis dienomis Babelio gyventojai sumanė statytis kosminį liftą. Gamino fulerenus, vijo iš jų virves ir ruošėsi pačiupti Dievulį už barzdos.
Ilgai žiūrėjo į tai Dievas, galų gale neištvėrė, pasikvietė sysadminą Žaltį... Oi kasėsi pakaušį nabagas, taipindamas "rm -f /usr/share/i18n/charmaps/UTF-8.gz".

[/uber-geek]

(Paaiškinimas kolegoms humanitarams - Dievulis iškilino unikodą)
(Paiškinimas "tiems kas tanke" kas yra unikodas - http://lt.wikipedia.org/wiki/Unicode )
User avatar
Singuliaras
senbuvis
Posts: 1223
Joined: 2006-09-16 16:03
Location: Žemė - žmonių planeta

2008-08-23 12:49

Anomis dienomis Dievas kūrė Visatą. Ką jis veikdavo naktimis - vienas biesas težino.
User avatar
Akela
senbuvis
Posts: 2549
Joined: 2006-01-08 23:00

2008-08-23 13:13

Anomis dienomis Dievo sūnūs pasiimdavo Tėvo deltaplaną ir varydavo žemėn pas mergas.
Taip atsirado sex turizmas.

(Plačiau apie tai: Pradžios 6,4)
User avatar
Akela
senbuvis
Posts: 2549
Joined: 2006-01-08 23:00

2008-08-23 13:58

Anomis dienomis pranašas Jona žymėtomis kortomis aplošęs jūreivius jau ruošėsi kelionei į dugną . Jo laimei pro šalį plaukė U-257.
User avatar
Singuliaras
senbuvis
Posts: 1223
Joined: 2006-09-16 16:03
Location: Žemė - žmonių planeta

2008-08-25 22:25

Anomis dienomis Dievuliui labai nepatiko, kad Jo didenybės niekas negarbino ir nešlovino. Todėl Jis ir sukūrė Visatą su žmonėmis. Iki šiol mokslininkai suka galvas, kodėl Jis sukūrė stafilokokus ir ateistus.
7x
senbuvis
Posts: 1822
Joined: 2004-07-16 21:43

2008-08-25 23:16

Anomis dienomis teologai susivienyjo su aukštaisiais kunigais - rašto aiškintojais ir perrašė šventą raštą. Taip atsirado musulmonai. Dievas viską iš šalies stebėjo ir rankom trynė: "Oi žiūrėsim dabar vaizdų bus".

Anomis dienomis egzorcistai paskelbė, jog išvarė visus velnius ir nebėra kas jiems veikti šioj žemėj. Tiek tų egzorcistų šis pasaulis ir tematė. Velnias tik galvą krapštė ir toliau su Belzebubu šaškėm lošė.

Anomis dienomis musulmonai paskelbė šventą karą teologams ir aukštiesiems kunigams - rašto aiškintojams. Šie senuose pageltusiuose raštuose pasiskaitė apie teisingą karą ir nuleido rankas.

Anomis dienomis musulmonai kariavo su teologais ir aukštaisiais kunigais - rašto aiškintojais. Dievas stengėsi padėti savo garbintojams, bet veltui - vienu metu dvejose vietose nebūsi.

Anomis dienomis musulmonai nusiaubė Europą, bet sustojo prie Lietuvos. Anie vis dar buvo pagonys. Musulmonai nuleido kardus ir apsisukę patraukė namo - nenorėjo rankų teptis. Dievas lyg ir ketino žengti pirmyn, bet nuleido rankas ir apsisukęs patraukė namo - nenorėjo rankų teptis.
User avatar
Akela
senbuvis
Posts: 2549
Joined: 2006-01-08 23:00

2008-08-26 13:25

Anomis dienomis Viešpats pasikvietė Mozę ant Synajo kalno į 40 dienų trunkančius kompiuterinio raštingumo kursus. Tam, kad šis galėtų atnešti žmonėms gerąją žinią, susidedančią iš Visko teorijos, žemės gyvūnijos - imtinai žmogaus - genomų listingų, visų žemės išteklių katalogo... bei kitų pasaulio sourcų. Mozė linksėjo galva, vaidindamas gerą mokinį, bet teišmoko dirbt tik su Paintbrush. Visą VIP-info Viešpats surašė į du dieviškus Tablet PC.

Tačiau, lipdamas nuo kalno, atgrubnagis Mozė sukūlė abu!!! PC.

Taip atsirado 10 Dievo įsakymų (ech...). :rtfm:
User avatar
Akela
senbuvis
Posts: 2549
Joined: 2006-01-08 23:00

2008-08-26 14:01

Anomis dienomis Dievo sysadminui Žalčiui atsibodo geiminti su Dievu, nes vis turėdavo jam pralaimėt :wink: . Visai neblogai Žalčiui geiminosi su vaikinu iš Izraelio - Elijumi, tik va pingas ilgokas buvo, todėl sėdo sysadminas į "ugninį vežimą su ugniniais arkliais" ir taip buvo Elijas paimtas tiesiai į serverinę. Kur geimina iki šiol (pavydėkit).
:drinks:

Anomis dienomis angelai brakonieriaudavo Raudonojoje jūroje, patylom "pasiskolinę" eksperimentinį jėgos lauko generatorių. Egipto armijos pasimaišė labai nelaiku. :twisted:
User avatar
suvirintojas
pradedantis
Posts: 202
Joined: 2007-10-03 22:46
Location: Laipėda

2008-09-10 11:55

Anomis dienomis kilo didelis badas. Viešpats, pagailėjęs žmonių, ėmėsi darbo ir sukūrė lakštinius. Po visų darbų Dievui nuėjus pailsėti, pasirodė teologai ir rašto aiškintojai bei pamatę lakštinius tarė,-"Atiduokime juos pagonims." Ir nieko nelaukę iškeliavo pas Konstantiną. Taip prasidėjo didysis krikščionybės plitimas; smarkesnis už anų dienų badą.
User avatar
suvirintojas
pradedantis
Posts: 202
Joined: 2007-10-03 22:46
Location: Laipėda

2008-09-18 09:30

Kaušas davė į kaušą:
Anomis dienomis Dievas sukūrė lytinius organus. Pamatė, kad tai geras dalykas, ir liepė jais naudotis. Tačiau teologai su aukštaisiais kunigais-rašto aiškintojais lytinių organų neturėjo, todėl statė bažnyčias. Tai įrodo, kad Dievas gali ir suklysti.

Anomis dienomis Dievas su Kastyčiu plaukė laivu. Bet teologai, atsivertę Bibliją, tokios vietos nerado. Tad nieko iš to plaukimo ir neišėjo.
http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3 ... t_id=13390
:lol:
Post Reply