Šiukšlynėlis

Pokalbiai prie alaus. Gali kalbėti ir abstinentai, tačiau praras pusę malonumo :)
7x
senbuvis
Posts: 1778
Joined: 2004-07-16 21:43

2010-02-06 10:06

MaikUniversum wrote:Kaip galima diskutuot su žmonėm, kurie nežino pagrindinių elementarių diskusijos taisyklių? Jei žmogus nesutinka su prielaida, kad gali klysti, diskusija visuomet bus bergždžia. Tad nesuprantu, ką čia norėjai parodyt tuo klausimu? Kietumą?
Na iš pradžių sakai, kad diskusijomis reikia "rast bendrą sprendimą", po to pareiški, kad su kai kuriais diskutuoti neįmanoma. Man tik įdomu, kiek dar visko prigalvosi, jei patampysiu į už ūsų. Gausis turbūt nemažas sąrašas, kada su kuo, kaip, kodėl, kokiais būdais diskutuoti galima/negalima/reikia bandyti laimėti/pasiekti bendrą sprendimą/rasti tiesą/turėti fun.
Be to, tavo "taisyklės" neatrodo itin objektyvios. Pavyzdžiui aš galiu pareikšti, kad tavo anarchistinė pozicija nepalieka vietos tavo klydimui, tai gal nereiktų diskutuoti su tokiu fanatiku kaip tamsta? Ar tavo paties taisyklės tau negalioja?
User avatar
MaikUniversum
senbuvis
Posts: 1207
Joined: 2008-09-27 21:58
Location: Vilnius

2010-02-06 13:21

7x wrote:
MaikUniversum wrote:Kaip galima diskutuot su žmonėm, kurie nežino pagrindinių elementarių diskusijos taisyklių? Jei žmogus nesutinka su prielaida, kad gali klysti, diskusija visuomet bus bergždžia. Tad nesuprantu, ką čia norėjai parodyt tuo klausimu? Kietumą?
Na iš pradžių sakai, kad diskusijomis reikia "rast bendrą sprendimą", po to pareiški, kad su kai kuriais diskutuoti neįmanoma. Man tik įdomu, kiek dar visko prigalvosi, jei patampysiu į už ūsų. Gausis turbūt nemažas sąrašas, kada su kuo, kaip, kodėl, kokiais būdais diskutuoti galima/negalima/reikia bandyti laimėti/pasiekti bendrą sprendimą/rasti tiesą/turėti fun.
Be to, tavo "taisyklės" neatrodo itin objektyvios. Pavyzdžiui aš galiu pareikšti, kad tavo anarchistinė pozicija nepalieka vietos tavo klydimui, tai gal nereiktų diskutuoti su tokiu fanatiku kaip tamsta? Ar tavo paties taisyklės tau negalioja?
aš su tamsta visiškai neturiu jokio noro diskutuoti anarchizmo. Jau parodei, kiek tu išmanai ir kiek sugebi įsijaust ir kiek esi smalsus. O su fanatizmu čia neturi nieko bendra, fundamentalistai tiesiog turi savo "atskirą" logiką, jeigu galima taip pavadinti, dauguma iš jų yra "true believers" ir kažką įrodinėt jiems yra laiko švaistymas dažniausiai.

Jei žinai objektyvesnes taisykles, tai sakyk, gi minčių neskaitau. Tam ir diskutuojama, ar ne? :wink:
:))
naujokas
Posts: 13
Joined: 2010-02-12 11:55

2010-02-13 19:37

Kartą tūrėjau įdomų gyvenimo potyrį, kurį prieš keletą metų patyriau kavinėje, stebėdamas krepšinio varžybas tarp Tel-Avivo „Makabi“ ir Kauno „Žalgirio“.

Papasakosiu, būtent, apie šių rungtynių pabaigą, kuomet prasidėjo paskutinė ketvirtojo kėlinio minutė ir Žalgiris pirmavo 10 taškų. Visa kavinė tiesiog šėlo ir kėlė alaus bokalus už pergalę ir už Žalgirį. Pamenu, mane lygiai taip pat paveikė bendra salės euforija, bet kažkas nedavė ramybės ir aš supratau, kas: Makabio treneris paprašė minutės pertraukėlės ir po tos pertraukėlės, po visų alaus, tampaksų ir danonų reklamų, kamera prabėgom parodė Tel-Avive susirinkusiųjų Makabio sirgalių eiles. Mano akims užkliuvo tai, kad dauguma susirinkusiųjų buvo nulenkę galvas lyg maldoje (negaliu pasakyti ar jie meldėsi, bet jų povyza buvo ,būtent, tokia). Nuo vaikystės žinodamas maldos jėgą, bet būdamas silpno tikėjimo, aš dar pamąsčiau savo širdyje: „ne neįmanoma jiems laimėti net jeigu visi ten sėdintys žydai melsis už pergalę - viena minutė ir 10 taškų skirtumas - nesąmonė“.

Kaip aš stipriai klydau.

Makabis per tą paskutinę minutę išlygino rezultatą, o per pratęsimą sutriuškino Žalgirį. Kai po rungtynių pasidalinau savo mintimis su vienu draugu, tas supykęs atrėžė, kad tai tik paprastas atsitiktinumas - jiems tiesiog pasisekė.

Kodėl prisiminiau būtent šį epizodą? - Visa pasaulio istorija mus moko, kad tautos, valstybės, taip pat ir kiekvieno paskiro žmogaus galia yra ne turto gausoje, fizinėje (kiekybinėje) galioje, naujausiose technologijose, moksle, sistemose ar struktūrose o .... paprastame atsitiktinume. Hitleris buvo tik už poros savaičių nuo atominio ginklo sukūrimo, jis turėjo raketas trūko tik pačios bombos. Atsitiktinumas, kad jam pritrūko tiek mažai (pora savaičių) ir jis tikrai būtų laimėjęs karą. Turtingiausias ir išmintingiausias pasaulio karalius Saliamonas mokytojo knygoje pasakė: „Aš pastebėjau pasaulyje, kad lenktynes laimi ne greitieji, karus ne drąsieji, duonos turi ne išmintingieji, turtus ne protingieji ir palankumą ne sumanieji. Visa priklauso nuo laiko ir atsitiktinumo.“ Senovės Graikai savo didžios civilizacijos saulėlydyje suprato, kad žmogus pats iš savęs nieko nesugeba padaryti („Aš žinau, kad aš nieko nežinau“ - Sokratas). O ir kiekvieno iš mūsų gyvenime, turbūt, ne kartą teko susidurti su situacija, kai žmogus dirba, stengiasi, atrodo, įsidėmi visas įmanomas aplinkybes ir faktorius, bet jo darbas nueina per niek, o koks nors visiškai nesistengęs „plevėsa“ tą patį gauna ir padaro be jokių matomų pastangų - tiesiog jam „pasiseka“.

Nesiplėsdamas, pradėjęs mintį Žalgiriu aš norėčiau pratęsti taip pat Žalgiriu.

Tais laikais, kai Lietuviai dar mokėjo melstis ir neniekino tikėjimo Kristumi, du mūsų tautiečiai -lietuviai krikščionys - Vytautas ir Jogaila vedė įvairiatautę ir nevienalytę, greitomis iš daugelio gabaliukų sulipdytą lietuvių ir jų vasalų kariauną, prieš drausmingą, galingą ir niekinančia mirtį Europos elitinę Teutonų ordino kariuomenę. Visoje lietuvių kariuomenėje vien tik Žemaičiai turėjo patirtį kovose nugalėti ordino karius. Visi kiti, įskaitant ir amžinai nedisciplinuotus, nepelnytai pasipūtusius (honoravus) ir rimtam karui netinkamus lenkų karinius dalinius, buvo lengvas grobis ordino pajėgoms. Tai žinodami ordino karvedžiai liepė paruošti kuo daugiau grandinių - būsimų belaisvių surakinimui. Bet kaip moko Biblija: „Išdidumas eina sunaikinimo priekyje, puikybė - prieš žlugimą.“ (Pat 16,18). Lietuviai šlovingai nugalėjo, taip parodydami, kad lietuviai buvo uolesni krikščionys nei ordino vadai. Bibliją lietuviai išnagrinėjo daug atidžiau, nes ordino kariuomenė sužlugdęs pergalingas Lietuvių atsitraukimo ir puolimo manevras, buvo Biblijos kronikose nekartą aprašyta, Izraelio karvedžių naudota, kovos taktika. O Jogailos nusižeminimas maldoje, (kurioje jis buvo per visą mūšio laiką) davė taip Lietuvių trokštamą ordino vadų (paniekinusių nusižeminimą prieš Karalių, Karalių – Kristų) pasipūtimą atvedusį prie jų žlugimo.

Be to, Lietuvių katalikų sutriuškinto kryžiuočių ordino atskalūnišką atsitraukimą nuo Kristaus parodė ir velesni jo darbai. Ordino valdoma, Lietuvių žemės dalis - Prūsija, tapo viena pirmųjų ir aršiausių reformacijos gaisro palaikytojų Europoje.

Dvasinė kova maldoje, paremta Dievo Žodžio išmanymu ir nuolatiniu skaitymu, yra daug galingesnis ginklas už bet kokias žemiškas galybes.

Kažkada sovietų diktatorius Salinas paniekinamai paklausė savo užsienio reikalų komisaro Molotovo „Valstybė Vatikanas? O kiek jie turi tankų brigadų?“, Materializmu pasitikinčio žmogaus panieka ir išdidumas buvo kvailio požymis, nes dabar jau niekas neabejoja, kad būtent Vatikano, atstovaujančio Kristų, Dvasinė įtaka, sugriovė visą sovietų sistemą.

P.S. pabaigsiu taip pat Saliamono žodžiais savo mokiniams: ,,Mano sūnau, įsidėmėk, kad knygų rašymui nebus galo, o daug besigilindamas į jas nuvarginsi kūną. Paklausykime, kokią galima padaryti išvadą: bijok Dievo ir vykdyk Jo įsakymus, nes tai yra viskas kiekvienam žmogui. Nes Dievas teis visus darbus ir visus paslėptus dalykus - gerus ir blogus".

Biblija moko: ...,,Žmogui, kuris Jam patinka, Jis suteikia išmintį, pažinimą ir džiaugsmą, bet nusidėjėliui duoda sunkią užduotį rinkti ir kaupti, kad galėtų atiduoti tam, kuris patinka Dievui..... „ (Mok 2,26)

_______________________________________


Žalgiris

Kryžeiviai atsainiai kvatoja,
Ir ruošia jie mums grandines.
Savim jie pasitiki oriai,
O mes tuo kaip Dievas nuspręs.

Kova atpažinti leis greitai
Kas Dievo kelį o kas ne.
Kas sprandą užkietinti drįsta,
To pergalė liks svajone.

Mus Vytautas kovai nuteikia.
Jogaila ant kelių maldoj.
Mes mirti visi pasiruošę.
Nes esame Kristaus kovoj.

Prieš mus juk yra atskalūnai,
Išniekinę kryžių karais,
Jie tapo plėšikais vertelgom,
Ir čia savo mirtį suras.

Į Lietuvą čia susiliejo,
Didžiosios tėvynės kariai,
Visus mus į mūšį rikiuoja,
Didieji Lietuviai vadai.

Štai mūšis ūmai prasidėjo,
Ir žviegia jau garsiai žirgai,
Ir ginklai susikerta skardžiai,
Ir kraujas jau liejas laisvai.

Bet kas tai? pakriko Lietuviai?
Ir bėga nuo priešo vadai?
O ne, tai tik spąstai bedieviams,
Jie jauką prarijo kvailai.

Į pasalą jie sugūžėjo,
Jų džiaugsmas pavirto rauda,
Kryžeivius naikinti pradėjo,
Naujai surinkta Jo tauta.

...
ljietuvis
naujokas
Posts: 17
Joined: 2009-10-25 14:53

2010-02-13 20:11

Tamsta šypsenėle, jei norite ką nors įtikinti, kad dievas(-ai) egzistuoja, pateikite realių įrodymų. Viskas taip paprasta. O maldos buvo bandomos kontroliuojamose sąlygose ir rezultatai teigė, kad maldos neveikia. Bandymus organizavo Templeton'o fondas, dažnai kritikuojamas dėl to, kad yra labai krikščioniškas, taigi ateistine propaganda juos apkaltinti bus sunkoka.
User avatar
MaikUniversum
senbuvis
Posts: 1207
Joined: 2008-09-27 21:58
Location: Vilnius

2010-02-13 21:19

TL;DR.

Gal kas gali pateikti sutrumpintą kliedesių variantą? (sporto žinios man - kliedesiai, beje).
ljietuvis
naujokas
Posts: 17
Joined: 2009-10-25 14:53

2010-02-13 22:18

MaikUniversum wrote:TL;DR.

Gal kas gali pateikti sutrumpintą kliedesių variantą? (sporto žinios man - kliedesiai, beje).
Iš esmės taip: kartą Maccabi rungtynių pabaigoj pralaiminėjo Žalgiriui, tada per minutinę sirgaliai pasimeldė ir Maccabi laimėjo. Tada paminima tai, kad Hitleris pralaimėjo tik per atsitiktinumą ir išvis viskas vyksta dėl atsitiktinumų. Tada sakoma, kad lietuviai, turėdami mažesnę patirtį ir sugebėjimus kare Žalgirio mūšyje nugalėjo kryžiuočius, nes geriau išsistudijavo bibliją (nors, kiek aš pamenu, dar panaudojo taktiką, kurią patys buvo nusikopijavę nuo mongolų totorių). Na o išvados manau pats supranti kokios padarytos.
Tai tokia sutrumpinta versija.
Alchi
pradedantis
Posts: 249
Joined: 2010-01-01 18:48

2010-02-13 23:34

Pala pala, kiek aš atsimenu, tai lietuviai krikščionim buvo de jure , visi (gal net ir pats Vytska, bijau pameluot) meldėsi pagonių Dievams. Atsivertimas į krikščionybę buvo ne tikėjimo, o politinis reikalas. Ne visgi norėčiau kitaip išsireikšti. Krikščionys terorizmu bandė įvesti savo religiją į svetimą kraštą. Neatlaikę spaudimo lietuviai pasidavė. Be to, jei gerai atsimenu, tai lietuviai du kartus apsikrikštyjo - prie Mindės ir prie Vytskos. Tai rodo lietuvių atsainų žiūrėjimą į visą tą Dievo reikalą. Taigi jeigu tavo Dievas yra toks, koks teigi, jis kaip tik būtų neleidęs veidmainiams lietuviams laimėti.
Beje, jeigu turi tai duok nuorodą, kur biblijoje aprašomas kavalerijos atsitraukimo manevras. Tai tikrai nėra žydų išmislas, nes man atrodo ir pats Aleksandras naudojo kažką panašaus.

Jei kas netikslu, tai sakykit, nes istorija nėra mano stipriausia vieta.


Beje, abejoju ar ponui H atominė bomba būtų padėjus. Karas buvo pralaimėtas Staliningrade, o nuo Ardėnų mūšio vokiečių situacija buvo iš viso FUBAR, niekas jau nebūtų ištraukęs nacių. Net ir A-bomba nebūtų padėjus. Ka jis su ja būtų padaręs? Numetęs ant Maskvos? V2 veikimo nuotolis ~320 km. Nereikia pamiršti, kad kuo didesnis atstumas, tuo netaiklesnė raketa buvo.
Mr.Sarkasmus
pradedantis
Posts: 302
Joined: 2009-09-22 13:35

2010-02-14 09:18

Alchi wrote:Pala pala, kiek aš atsimenu, tai lietuviai krikščionim buvo de jure , visi (gal net ir pats Vytska, bijau pameluot) meldėsi pagonių Dievams. Atsivertimas į krikščionybę buvo ne tikėjimo, o politinis reikalas. Ne visgi norėčiau kitaip išsireikšti. Krikščionys terorizmu bandė įvesti savo religiją į svetimą kraštą. Neatlaikę spaudimo lietuviai pasidavė.
Tai kad pažiūrėjus į istoriją, visi krikščionys buvo de jure, vyskupai gi savo baudžiauninkų turėdavo, visi su visais kapodavosi ir t.t.
V2 veikimo nuotolis ~320 km.
V2 - apskritai nepasiteisinusios raketos, nebūtų jos pagerinusios karo eigos vokiečiams.
User avatar
ToxisLT
pradedantis
Posts: 257
Joined: 2007-03-09 11:34

2010-06-26 19:59

RaptorJebuskrajst! ash taip jauchiu, kad skeptiko internetineje kaiminysteje buvo pastatytas tiltas, ish po kurio ciugais chia traukia troliai... arba vienas ir tas pats trolis shape shifteris.. Nors blyn, paskutiniai ivykiai lietuvoje man buvo kaip kulturinis shokas, ash kazhkaip vis galvodavau, kad mes gyvenam daugiau mazhiau protingoj shalyje, ale per nepilnus metus ash pradejau mislyt, kad jei mes ir nelenkiam amerikos*, tai metodishkai ir uzhtikrintai ja vejames.

--
* ash kalbu ne apie tai, kad visa shalis ten durna, bet tai, kad ten egzistuoja neaprepiama praraja tarp intelektualiu zhmoniu ir televangelistus zhiurinchiu, su plakatais lakstanchiu, sara garbinanchiu, kambario temperaturos intelekto koeficienta turinchiu bible-belto** rezidentu

--
** nebutinai geografishkai:) chia kaip tas anekdotas, kad mergaite*** ish kaimo ishvest lengva, bet kaima ish mergaites
sunku=)
--
*** specialiai forumo feministems - chia anekdotas, chia ne seksizmo manifestacija, lygiai taip pat ji perpasakojant moterishkoje kompanijoje galima vietoj mergaites naudot berniuka:)
Post Reply