Airija grįžta į viduramžius

Kas yra dievas? Kokie yra argumentai už ar prieš dievo egzistavimą? Kuri religija teisinga?
User avatar
Akela
senbuvis
Posts: 2549
Joined: 2006-01-08 23:00

2010-01-02 11:38

Airijos ateistai priešinasi šventvagystę draudžiančiam įstatymui

Airijos ateistų grupė savo nusprendė ignoruoti naująjį šalies įstatymą, baudžiantį už šventvagiškai kalbas, ir savo tinklalapyje patalpino 25-ias antireligines citatas.
Grupė patikino, jog yra pasiryžusi savo teisę publikuoti citatas ginti teismuose.
Naujasis Airijos įstatymas už burnojimą prieš Dievą numato galimybę skirti 25 000 eurų (86 250 litų) siekiančią baudą. Jis buvo priimtas praeitų metų liepą, tačiau įsigaliojo tik šių metų sausio 1-ąją.
Pasak Airijos vyriausybės, įstatymas buvo būtinas, nes 1937-ųjų metų šalies krikščioniams užtikrina religinių įsitikinimų apsaugą.
Ateistų grupė savo poelgiu nori priversti valdžią įstatymą peržvelgti ir siekti sekuliarinės konstitucijos.
„Naujasis įstatymas yra kvailas ir pavojingas. Viduramžiškiems įstatymams nėra vietos modernioje sekuliarinėje visuomenėje, kurioje baudžiamoji teisė turėtų saugoti žmones, o ne idėjas“, - situaciją komentavo vienas iš jos narių.


balsas.lt

P.S. Nenustebčiau, jei panašų įstatymą bandytų prastumti ir pas mus.
User avatar
MaikUniversum
senbuvis
Posts: 1207
Joined: 2008-09-27 21:58
Location: Vilnius

2010-01-02 11:48

Ir man užkliuvo ta naujiena :D Maniau kad atmetė jį, o pasirodo ne :mrgreen: Vat kas būna, kai absoliuti įstatymų leidimo galia suteikiama saujeilei išrinktųjų (valstybininkų). Prasideda cenzūros. Tokie pavyzdžiai geriausiai parodo, kokia agresyvi gauja yra pas mus seime ir visur kitur. Visi nori valdyti kitus, nurodinėt, kas teisinga kas ne ir priešinasi bet kokiems žmogiškiems, savanoriškiems santykiams.

Propagandos mašina veikia. Tik ar ilgam?
User avatar
Undine
skeptikas
Posts: 597
Joined: 2006-05-19 18:26

2010-01-02 15:15

O Graikijoj draudžiama, pasinaudojus protestanto naivumu ir jo intelektualiniu silpnumu, jam aiškinti, kad dievo nėra. Taip pat ir atvertinėti į kitą religiją. Anksčiau naiviais ir intelektualiai silpnais buvo laikomi neraštingi, bet šiais laikais tai velnias žino, kas į tą savoką įeina, nes ir už raštingas aukas baudžia :) O Strasbūro teismas išaiškina, kad anas ateistas galėjo racionaliai numatyti, kad už aiškinimą, kad dievo nėra, gaus baudą :thumbsup:
Alchi
pradedantis
Posts: 249
Joined: 2010-01-01 18:48

2010-01-02 15:35

O kuo pagrįstas šis įstatymas?

Kad jeigu netiki į poną Dievą esi labai labai blogas žmogus? :) Ir dėl to, kad esi labai labai blogas žmogus, negali kitų įtikinti, kad Dievo nėra, nes tada jie irgi taps labai labai blogais žmonėm? O kai visi taps labai labai blogais žmonėms, bus labai labai blogai?

Atsiprašau, jei perdedu, bet absurdiški sakiniai reikalauja absurdiškų pagrindimų. :)
Khan
pradedantis
Posts: 334
Joined: 2006-09-04 15:42

2010-01-02 17:49

O gal kas zino linka i ju tinklalapi su tom 25 citatom?
User avatar
VYTS
senbuvis
Posts: 1303
Joined: 2008-08-04 22:51

2010-01-02 18:02

Khan wrote:O gal kas zino linka i ju tinklalapi su tom 25 citatom?
http://blasphemy.ie/2010/01/01/atheist- ... us-quotes/
status_quo
pradedantis
Posts: 338
Joined: 2008-07-17 14:09

2010-01-02 23:55

Linkas neveikia. Užbanino?
User avatar
VYTS
senbuvis
Posts: 1303
Joined: 2008-08-04 22:51

2010-01-03 00:19

status_quo wrote:Linkas neveikia. Užbanino?
Gal. Tos pačios citatos be įvado: http://blog.atheist.ie/?p=104
User avatar
Dekonstruktorius
naujokas
Posts: 117
Joined: 2009-12-16 14:28

2010-01-03 14:02

Airija negrįžta į viduramžius, bet juose dar yra. Pvz. už incestą ten gresia kalėjimas iki gyvos galvos (ir tarp suaugusių, bei "veiksnių"):

Incest, The law on sexual offences in Ireland:
The term incest refers to sexual intercourse occurring between close relatives. Close relatives include a child, a sibling or a parent. This is a criminal offence and charges are brought under the Punishment of Incest Act 1908 as amended by the Criminal Law (Incest Proceedings) Act 1995.

There are no age limits. However, a girl under 17 years cannot be prosecuted for incest. The maximum sentence is life imprisonment for males and seven years for females.
Kaip teigė Foucault:
Moderniaisiais laikais keičiasi bausmės pobūdis - baudžiamasis įkalinimas tampa dažniausiai taikoma bausme. Foucault moderniosios bausmės atsiradimą sieja su naujos, disciplinarinės galios tipo, t.y disciplinos, atsiradimu. Ji pradėjo vystytis XVII-XVIII a. ir tapo visuotina XIX-XX a.
Foucault kelia klausimą, kaip atsitiko, kad “galiausiai iš galios bausti atmainų įsigalėjo būtent disciplinarinė? “Foucault disciplinarinės visuomenės formavimąsi sieja su istoriniais-ekonominiais (demografinis sprogimas, siekis sumažinti valdymo išlaidas ir pan.), teisiniais-politiniais (kalėjimo ir pataisos technologijommis, kur galia bausti virsta galia prižiūrėti) ir moksliniais procesais (žinojimo kaupimo procedūrų tobulėjimas ir pan.). Tačiau negalima teigti, kad disciplina atsirado tik XVIII a. Foucault nuomone, ji jau egzistavo anksčiau mokyklose, vienuolynuose ir kt. Foucault teigia, kad jos paplitimas buvo savaiminis procesas : “Daugybė dažnai nereikšmingų, skirtingos kilmės po šalį pasklidusių procesų kryžiuojasi, kartojasi arba kartoja kitus, remiasi vieni kitais, pasiskirsto veikimo sritimis, kol ima artėti ir pamažu išryškėja bendrojo metodo kontūrai”. Disciplina persmelkia ne tik baudžiamąjį aparatą, bet smelkiasi į įvairias institucijas, todėl “negali būti nė kalbos apie individualių skirtingų disciplinarinių institucijų istoriją’. Modernūs baudžiamieji mechanizmai, būdami viduje viena funkcionuojanti grandinė yra ir platesnės vienokios ar kitokios taktikos elementai: " Disciplina yra detalizuotos politikos anatomija".
Bausmės subjektas ir objektas. Pasak Foucault, disciplina įsitvirtina dėl to, kad “kūnas atrandamas kaip valdžios objektas ir taikinys”. Dabar kūnas yra dvigubas: anatominis-metafizinis – “kalbama apie funkcionavimą ir jo priežastis’ (Foucault, 1998a, p.166). Tokiu aspektu kūną tyrinėja medicinos, filosofijos mokslai. Akcentuojamas kūno pažinimas. Techninis-politinis - kalbama " apie paklusnumą ir panaudojimo galimybes”. Tai naudojamas kūnas. Šiuos skirtingus kūno tyrinėjimo aspektus jungia bendra “paklusnumo” sąvoka, “susiejanti analizuojamą ir manipuliuojamą kūnus.”. Per pastaruosius du lygmenis Foucault įveda ‘disciplinos’ sąvoką: “‘Štai šiuos metodus, leidžiančius skrupulingai kontroliuoti kūno veiksmus, sukaustančius nuolatine priklausomybe jo jėgas ir įskiepijančius jam paklusnumo-naudingumo santykį, galima būtų pavadinti “disciplina".". Taip ir kalėjimas gamina kūnus, kurie yra ekonomiškai naudingi ir politiškai paklusnūs. Indivdas yra galios objektas ir priemonė. Galia bausti, t.y. bausmės subjektas išsisklaido administraciniame aparate. Klausimas kas baudžia nebeturi prasmės. Baudžiantysis tampa nematomas, anonimiškas, tačiau įsiskverbiantis į kiekvieną individą. Administracinio aparato veikimas siejamas su Panoptikono modelio, kuriuo grindžiamos įvairios disciplinarinės institucijos, įskaitant ir modernųjį kalėjimą.
Nusikaltėlis tik po teismo patekęs į kalėjimą tampa žinojimo objektu. Todėl homo criminalis yra sukuriamas tik kalėjime: tas naujas personažas, kuriuo penitenciarinis aparatas pakeičia nuteistąjį pažeidėją, yra nusikaltėlis. Nusikaltėlis yra nustatomas ne pagal jo įvykdytą nusikaltimą, bet pagal jo gyvenimą. Todėl siekiant išsiaiškint pagrindinius gyvenimo istoriją apibrėžiančius aspektus, nusikaltėlio psichologiją, visuomenines pažiūras ir auklėjimą, yra “įžengiama į kriminologinį labirintą, iš kurio dar ir šiandien nerasta išėjimo’. Susipina baudžiamojo ir psichiatrinio diskursų ribos. Kriminologinis diskursas tipologizuoja nusikaltėlius “biologijos ir kartu iškrypimo terminais.” Pastebėtina, kad nusikaltėliai ne tik klasifikuojami (“intelektualūs”, “pasyvūs’, “negabūs”), bet ir kiekvienam jų nurodomos detalios korekcijos procedūros . Foucault nuomone, bausmės mechanizmas yra nukreiptas į nusikaltėlio kūną, kuris yra nebe kankinamas, bet įkalintas, ir į sielą, kuri sukuriama kaip galios bausti objektas "ir tam , kas dar ir šiandien vadinama penitenciariniu mokslu’.
Ne mirties bausmei! :twisted: Tik kyla klausimas kaip toli nueisime tobulinant nusikaltimų prevenciją ir slepiant bausmės "žiaurumą" po humanitarizmo kauke, kuri mums skelbia totalinę toleranciją, socialinį teisingumą, laisvę ir gerovę. O gal grįžimas į viduramžius nėra jau toks baisus palyginus su tuo kas mūsų laukia. Kur yra ribos nusikaltimo prevencijai? Kada budelis nustos mus mušti norėdamas, kad mes nedarytume veiksmo X? O kas jei mes net nepastebime, kad mus kontroliuoja per diskursyvinius mechanizmus , pasinaudodami valdžia-žinojimu? Teisinis žinojimas yra tik dar viena galios forma, kuri susiklosto kaip strateginė situacija ir plečiasi per visą visuomenę, nesustojant ties kažkokia konkrečia institucija, taip formuodama pavaldumo mentalitetą ir binarinėmis opozicijomis pagrįsta mąstymą (nusikaltėlis/doras pilietis, iškrypėlis/normalus, veiksnus/neveiksnus...).
User avatar
MaikUniversum
senbuvis
Posts: 1207
Joined: 2008-09-27 21:58
Location: Vilnius

2010-01-03 17:08

Vistik, visi mes esame "thought criminals" :) gerai, kad kol kas už blogas mintis nebaudžia :brunette: nors nuo senovės bandoma gąsdinti įsivaizduojamais padarais (dievu), neva, tas įsivaizduojamas kūrinys kažką gali nubausti įsivaizduojama bausme. :happy:
User avatar
Svetimas
administratorius
Posts: 1939
Joined: 2004-05-25 19:04
Location: Vilnius

2010-01-07 20:09

Akela wrote:Airijos ateistai priešinasi šventvagystę draudžiančiam įstatymui

Airijos ateistų grupė savo nusprendė ignoruoti naująjį šalies įstatymą, baudžiantį už šventvagiškai kalbas, ir savo tinklalapyje patalpino 25-ias antireligines citatas. [....]
Paskaičius patį įstatymą (Defamation Act 2009, 36 skyrius):
36.—(1) A person who publishes or utters blasphemous matter
shall be guilty of an offence and shall be liable upon conviction on
indictment to a fine not exceeding \25,000.
(2) For the purposes of this section, a person publishes or utters
blasphemous matter if—
(a) he or she publishes or utters matter that is grossly abusive
or insulting in relation to matters held sacred by any
religion, thereby causing outrage among a substantial
number of the adherents of that religion, and
(b) he or she intends, by the publication or utterance of the
matter concerned, to cause such outrage.
(3) It shall be a defence to proceedings for an offence under this
section for the defendant to prove that a reasonable person would
find genuine literary, artistic, political, scientific, or academic value
in the matter to which the offence relates.

(4) In this section “religion” does not include an organisation or
cult—
(a) the principal object of which is the making of profit, or
(b) that employs oppressive psychological manipulation—
(i) of its followers, or
(ii) for the purpose of gaining new followers.
man jis neatrodo toks baisiai tragiškas, kokiu bandoma jį pavaizduoti. Manau, kad tie ateistai su savo "šventvagiškom citatom" labai lengvai pro jį praslys neužkabinti.
User avatar
Svetimas
administratorius
Posts: 1939
Joined: 2004-05-25 19:04
Location: Vilnius

2010-01-07 20:27

Dekonstruktorius wrote:Airija negrįžta į viduramžius, bet juose dar yra. Pvz. už incestą ten gresia kalėjimas iki gyvos galvos (ir tarp suaugusių, bei "veiksnių"):
O tu įrodyk man, kad šis kažkur nuo 1908 m. užsilikęs įstatymas (greičiau ne viduramžių, o Viktorijos laikų atavizmas) yra dar gyvybingas ir veiksnus.
D3monas
senbuvis
Posts: 2100
Joined: 2008-05-10 16:22

2013-01-02 10:19

Kilo mintis kažkiek į temą apie šventvagystes.
Įdomu, kokios visuomenės reakcijos susilauktų įstatymas, draudžiantis išsakyti bet ką, kas nėra paremta tikrovės faktais. Sakykime, toks natūralistinis "šventvagystės" draudimas. Jeigu, tarkime, musulmoniškuose kraštuose draudžiama už šventvagystes prieš jų religiją, kaip atrodytų visuomenė, kurioje būtų tokio pat lygio persekiojimas dėl supernatūralių įsitikinimų?
Veikiausiai, čia noriu priešpastatyti tai, jog religinis fanatizmas ir supernatūraliais įsitikinimais paremtos pozicijos gali sau leisti daugiau, nei natūralistinės pažiūros. Galbūt galima prisiminti Sovietų Sąjungą, kurioje ateizmas buvo skatinamas, tačiau tai nėra adekvatus pavyzdys, nes buvo skatinamas ne natūralizmas, veikiau - valdžios kultas, vienas stabas pakeičiamas kitu.

Kokios gali būti prielaidos, leidžiančios šiuos dvigubus standartus, kai religiniai fanatikai gali įsižeisti dėl to, jog tariamos šventvagystės apie jų dievus, tačiau natūralistinių pažiūrų asmenys neturi teisės įsižeisti, kai yra paistomos nesąmonės, neparemtos tikrove? Kodėl viena pusė gali sau leisti savo nuomonę ginti (netgi įstatymu), o kita pusė negali sau leisti ginti faktų?

Čia pailiustravimui: http://tv.lrytas.lt/?id=13491925191348585770 Vienoje įrašo vietelėje moteriškė sulygina vaikų naudojimą spektaklyje su jų prievartavimu, tačiau vaikų krikštas ar religinis ugdymas nelaikomas jų prievartavimu. Įdomūs standartai.
Augustas
senbuvis
Posts: 1909
Joined: 2012-05-03 18:44

2013-01-02 20:12

D3monas wrote:Kilo mintis kažkiek į temą apie šventvagystes.
Įdomu, kokios visuomenės reakcijos susilauktų įstatymas, draudžiantis išsakyti bet ką, kas nėra paremta tikrovės faktais. Sakykime, toks natūralistinis "šventvagystės" draudimas. Jeigu, tarkime, musulmoniškuose kraštuose draudžiama už šventvagystes prieš jų religiją, kaip atrodytų visuomenė, kurioje būtų tokio pat lygio persekiojimas dėl supernatūralių įsitikinimų?
Veikiausiai, čia noriu priešpastatyti tai, jog religinis fanatizmas ir supernatūraliais įsitikinimais paremtos pozicijos gali sau leisti daugiau, nei natūralistinės pažiūros. Galbūt galima prisiminti Sovietų Sąjungą, kurioje ateizmas buvo skatinamas, tačiau tai nėra adekvatus pavyzdys, nes buvo skatinamas ne natūralizmas, veikiau - valdžios kultas, vienas stabas pakeičiamas kitu.

Kokios gali būti prielaidos, leidžiančios šiuos dvigubus standartus, kai religiniai fanatikai gali įsižeisti dėl to, jog tariamos šventvagystės apie jų dievus, tačiau natūralistinių pažiūrų asmenys neturi teisės įsižeisti, kai yra paistomos nesąmonės, neparemtos tikrove? Kodėl viena pusė gali sau leisti savo nuomonę ginti (netgi įstatymu), o kita pusė negali sau leisti ginti faktų?

Tamsta, D3mone, pamirštate, kaip vystosi mokslas. Būtent dėl mokslo, įskaitant ir humanitarines jo šakas, vystymosi joks mokslo teiginys nepretenduoja į absoliučią tiesą. Todėl mokslas negali būti ginamas priimant "šventvagystės" įstatymą, t.y. taip, kaip Islamo dogmos. Tai prieštarautų pačiai mokslo prigimčiai.
O dabar apie Islamą ir "šventvagystės" įstatymą. Šiaip jau Islamas yra paremtas tradicijomis ir nuo jų priklausomas daug labiau nei krikščionybė. Todėl musulmonams pasidaro ypač aktualu išsaugoti tas tradicijas, nes, priešingai nei krikščionybei ir krikščionims, Islamui gresia žūtis, jei musulmonai praras tas tradicijas. Todėl jie ir priešinasi, pvz., gyvenimo būdo pokyčiams, feministinėms idėjoms ir pan. Nepateisinu tokių įstatymų, bet suprantu tuos žmones, kurie griebiasi tokių įstatymų, norėdami išlaikyti savo religiją gryną.

Čia pailiustravimui: http://tv.lrytas.lt/?id=13491925191348585770 Vienoje įrašo vietelėje moteriškė sulygina vaikų naudojimą spektaklyje su jų prievartavimu, tačiau vaikų krikštas ar religinis ugdymas nelaikomas jų prievartavimu. Įdomūs standartai.
O kada ugdymas apskritai nėra laikomas prievartavimu? :D Juk dažnas vaikas nenori mokytis, pvz., matematikos ar gimtosios kalbos gramatikos taisyklių, jau nekalbant apie etiketą. O kalbant apie tą konkretų spektaklį, tai moteriškė yra teisi, jei tų vaikų pažiūros nesutampa su režisieriaus pažiūromis į tą spektaklį.
D3monas
senbuvis
Posts: 2100
Joined: 2008-05-10 16:22

2013-01-03 02:28

Augustas wrote: Būtent dėl mokslo, įskaitant ir humanitarines jo šakas, vystymosi joks mokslo teiginys nepretenduoja į absoliučią tiesą.
Žinoma, mokslas nuolat kinta. Religija, tarp kitko, taip pat kinta ir yra iš naujo perinterpretuojama, tačiau apie tai nenoriu išsiplėsti. Man įdomu konkrečiai tai, jog natūralistines pažiūras labai nesunkiai galima pateikti kaip filosofinę, gal netgi religinę poziciją, tačiau natūralistai niekada šių pažiūrų negina taip, kaip tai daro religijos atstovai.
Man įdomus hipotetinis scenarijus, kur natūralistai gina savo pažiūras su religiniu užsidegimu. Kaip jis atrodytų ir ar jis iš viso įmanomas? Juk mokslo tiesų gynimas įstatymu neturėtų trukdyti mokslo progresui, - tiesiog reikėtų vadovautis moksliniu metodu. Iš esmės, tereikėtų žmonėms taikyti tuos pačius standartus, kurie yra taikomi mokslininkams - netvirtinti esant tiesą nepagrįstų dalykų.

Kita vertus, jau dabar turime įstatymus, ginančius vartotojų teises, skeptikai sėkmingai kovoja su įvairaus plauko šarlatanais. Tai iš dalies įkūnija tai, apie ką kalbu. Visgi, jei religingas žmogus sako "dievas yra", tai yra priimama pozityviai, tačiau natūralistui pasakius "dievų nėra", - ant jo pradedama šaukti, kad tai tik jo nuomonė.
Augustas
senbuvis
Posts: 1909
Joined: 2012-05-03 18:44

2013-01-03 19:51

Šiaip jau iš esmės sutinku su Ramzajum, bet norėčiau dar kai ką papildomai atsakyti į teiginį:
Ramzajus wrote: Dar man atrodo, kad čia yra labai svarbūs motyvaciniai veiksniai, kurie slepiasi už tam tikros pasaulėžiūros ir dėl kurių religingam žmogui savos pasaulėžiūros griuvimas būtų labai katastrofiškas įvykis.
Pasaulėžiūros griuvimas beveik visada yra labai didelė katastrofa. Ir ne tik religingiems žmonėms, bet ir ateistams. Taip nutinka dėl žmogaus smegenų savybės prisirišti prie tam tikrų formuluočių apie tikrovę, priprasti prie jų, panašiai kaip priprantama prie narkotikų. Ir paskui, kai tos formuluotės dėl neatitikimo tikrovei pasirodo beesančios klaidingos, žmogaus smegenyse prasideda grandininė reakcija, kuri yra labai panaši į tą abstinencijos sindromą, kylantį narkomanui, kai tas negauna dozės. Todėl pokyčiai pasaulėžiūros srityje žmogui dažniausiai būna labai skausmingi su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis - padidėjusiu agresyvumu, liūdėjimu dėl prarasto rojaus ir pan. Todėl galima suprasti fanatikų (nesvarbu, kokios pakraipos ir pasaulėžiūros jie bebūtų) pasipriešinimą, kylantį iš noro apsisaugoti nuo skausmo, kurį sukelia staigūs pokyčiai tikrovės suvokime. Tai tiesiog pastangos apsisaugoti nuo vidinio skausmo.
User avatar
Panzer
pradedantis
Posts: 216
Joined: 2012-09-03 18:18

2013-01-04 16:29

D3monas wrote:Man įdomus hipotetinis scenarijus, kur natūralistai gina savo pažiūras su religiniu užsidegimu. Kaip jis atrodytų ir ar jis iš viso įmanomas?
Kodėl hipotetinis? Koks nors Dokinsas su krūva new age militant ateistų kaip tik tokie fanatikai "su religiniu užsidegimu" ir yra.

---

O šiaip mokslo dogmatiškumas - įdomus klausimas, ypač kai šiomis dienomis pranešta, jog mokslininkai perkopė absoliutinio nulio ribą. Vadinasi, mokslo vardu šimtus metų mokyklose, universitetuose ir t.t. žmonėms į galvas buvo grūdama klaidinga informacija. Ir keistas tas mokslo saugiklis - mes sakome tiesą ir tik tiesą, ir visi yra kvailiai, kurie ta mūsų tiesa netiki, bet istorijoj pilna pavyzdžių, kaip tos vadinamosios "tiesos" būna paneigtos ir pakeistos naujomis. Išvada tokia: mokslas žino, kad sako netiesą, bet tai verčia vis tiek priimti kaip tiesą. Kur rasti geresnį fanatizmo ir net suktybės pavyzdį? Kuo tai skiriasi nuo religinių tiesų, kurios irgi nekintamos, bet, o tu šventas stebukle!, jos kažkaip per laiką kinta? Absurdas kažkoks.
User avatar
Vilius
emeritas
Posts: 4077
Joined: 2004-04-19 12:28
Location: Bruxelles

2013-01-04 17:34

Panzer wrote:Koks nors Dokinsas su krūva new age militant ateistų kaip tik tokie fanatikai "su religiniu užsidegimu" ir yra.
Dawkins ir jo bendraminčiai ne kartą atsakinėjo dėl "karingų ateistų". Gali pasiieškoti internetuose.
Dabar, ką bendro su visu tuo karingu ar nekaringu ateizmu turi New Age judėjimas, man yra mįslė...
Post Reply