Metu iššūkį kunigams.

Kas yra dievas? Kokie yra argumentai už ar prieš dievo egzistavimą? Kuri religija teisinga?
Keistuolis
naujokas
Posts: 108
Joined: 2016-02-21 16:08

2016-03-18 22:59

Vilius wrote:
Keistuolis wrote:Žodžio "Kristus" ir žodžio "Mesijas" reikšmė niekap negali būti ta pati, nes visos raidės skiriasi.
"s" raidė yra abiejuose žodžiuose, net po 2 kartus, dar "i" :)

O jei rimčiau, du skirtingi žodžiai laisvai gali tiek turėti tą pačia reikšmę (a.k.a. sinonimai - pvz., "karvelis" = "balandis"), tiek jie gali referuoti į tą patį asmenį (pvz., "prezidentė" ir "Grybauskaitė" gali referuoti į tą patį žmogų). Therefore, tavo žodžių nepanašumo argumentas nelaiko vandens, kaip bežiūrėsi.
Na ir paaiškėjo, koks aš žioplas! Net smagu, kad "prezidentė" ir "Grybauskaitė" gali referuoti į tą patį žmogų. Bet kai žmogus mėgina įvertinti Dievus (kad juos kur, rašau didžiaja), darosi net neramu, kai vieną įvardina Dievo sūnumi, o kitą garbina.

Tad klausimas išlieka: Kodėl krikščionys taip bijo sąvokos „Mesijas“, kad net meldžiasi maištininkui Kristui? Normaliam žmogui, tokie dalykai yra visiškai neaiškūs...

Mat tas Kristus, tikrai nėra referatas į Mesiją!
Augustas
senbuvis
Posts: 2451
Joined: 2012-05-03 18:44

2016-03-19 12:41

Keistuolis wrote:
Vilius wrote:
Keistuolis wrote:Žodžio "Kristus" ir žodžio "Mesijas" reikšmė niekap negali būti ta pati, nes visos raidės skiriasi.
"s" raidė yra abiejuose žodžiuose, net po 2 kartus, dar "i" :)

O jei rimčiau, du skirtingi žodžiai laisvai gali tiek turėti tą pačia reikšmę (a.k.a. sinonimai - pvz., "karvelis" = "balandis"), tiek jie gali referuoti į tą patį asmenį (pvz., "prezidentė" ir "Grybauskaitė" gali referuoti į tą patį žmogų). Therefore, tavo žodžių nepanašumo argumentas nelaiko vandens, kaip bežiūrėsi.
Na ir paaiškėjo, koks aš žioplas! Net smagu, kad "prezidentė" ir "Grybauskaitė" gali referuoti į tą patį žmogų. Bet kai žmogus mėgina įvertinti Dievus (kad juos kur, rašau didžiaja), darosi net neramu, kai vieną įvardina Dievo sūnumi, o kitą garbina.
Tiesiog žodis "Mesijas" yra žydų kalbos žodis, o žodis "Christos" (iš jo padarytas lietuviškas žodis "Kristus") yra graikų kalbos žodis, bet jie abu reiškia tą patį "Pateptąjį".
Tad klausimas išlieka: Kodėl krikščionys taip bijo sąvokos „Mesijas“, kad net meldžiasi maištininkui Kristui? Normaliam žmogui, tokie dalykai yra visiškai neaiškūs...

Mat tas Kristus, tikrai nėra referatas į Mesiją!
Prašom įrodyti, kad krikščionys kažkaip bijo sąvokos "Mesijas". Mano manymu, nebijo, nes net Mišių liturgijoje skaito Evangeliją su žodžiu "Mesijas". :P
Keistuolis wrote:
Augustas wrote:
Keistuolis wrote:Trumpai tariant, gana demagogijų ir jei tamsta nori kalbėtis, prašyčiau likti dalykišku.
Tai mano labiausiai trokštamas išmokti dalykas. Deja, sprendžiant iš visko, man to kol kas išmokti nesiseka.
Ne mano problemos. Kai kiek pramoksi dalykiškumo, pranešk. Tada ir pakalbėsim. O dabar net nesiruošiu reaguoti į tamstos demagogijas ir nieko nepagrįstus tamstos pasisakymus. Jei šaus noras pakalbėti į temą, taip pat pranešk. Žiūrėsim kiek pramokai dalykiškumo.
Deja, esu taip įpratęs viską demagogiškai pateikti, kad, matyt, jau iki gyvenimo pabaigos taip ir neišmoksiu dalykiškai diskutuoti, jei man kas nors nepadės to išmokti. :(
Štai tamstos „dalykiškumo“ pavyzdys:
Augustas wrote:P.S. Mane staiga aplankė nušvitimas. Manau, kad supratau, kodėl Tamsta, gerb. Keistuoli, užsipuolate apaštalą Paulių - Tamsta esat mesijinio judaizmo atstovas, todėl Tamstai ir nepatinka Pauliaus nuostata, kad kitų tautų ir religijų atstovams nereikia pirma tapti žydais, o galima iš karto tapti Jėzaus Nazariečio mokiniais, nestojant į judaizmą. Ar aš čia teisingai sakau apie Jus, gerb. Keistuoli?
Po truputį nusišnekam, ar ne tamstele?
Ir pradedame matyti vizijas, kaip tamstos numylėtinis Pauliukas...
Tai joks dalykiškumas, bet dar viena mano demagogija. :P Susimovėt, gerb. Keistuoli? :ax:
Keistuolis
naujokas
Posts: 108
Joined: 2016-02-21 16:08

2016-03-20 13:20

Augustas wrote:
Keistuolis wrote:Bet kai žmogus mėgina įvertinti Dievus (kad juos kur, rašau didžiaja), darosi net neramu, kai vieną įvardina Dievo sūnumi, o kitą garbina.
Tiesiog žodis "Mesijas" yra žydų kalbos žodis, o žodis "Christos" (iš jo padarytas lietuviškas žodis "Kristus") yra graikų kalbos žodis, bet jie abu reiškia tą patį "Pateptąjį". (...) Prašom įrodyti, kad krikščionys kažkaip bijo sąvokos "Mesijas". Mano manymu, nebijo, nes net Mišių liturgijoje skaito Evangeliją su žodžiu "Mesijas".
Kai perskaičiau tą: „Prašom įrodyti…“, net pašiurpau. Maniau diskutuoju forume, o pasirodo, kad esu inkvizicijos tardyme! Tikrai, tikrai netekau žado, nes nėra ką įrodinėti. Kadangi teiginys: „Mesijas" yra žydų kalbos žodis, o žodis "Christos" (yra graikų kalbos žodis), bet jie abu reiškia tą patį "Pateptąjį"“, tik pačiu geriausiu atveju yra klaida. Esu labiau likes manyti, kad tai yra krikščionių vadovams gerai žinomas melas. O tai, kad Mišių liturgijoje skaitoma Evangeliją su žodžiu "Mesijas", vien patvirtina tą skirtumą, apie kurį čia ir kalbu. Kalbu apie tai, kad krikščionys mėgina suvienodinti tų visiškai skirtingų žodžių reikšmę ir tuo būdu prilygina Mesiją maištininkui Kristui. Žodžiu, tyčiojasi iš sąvokos "Meisjas".

Užbėgsiu už akių Augusto reikalavimui ir tai įrodyti, todėl pasakysiu, kad turėti savo nuomonę yra uždrausta vien bažnyčioje, o pasauliečiui, turėti savo nuomonę yra paprasta ir normalu. Bet visgi kalausiu: kada paskutinį kartą bažnyčioje girdėjote žodį „Mesijas“, o ne Kristus? Tai kam reikia meluoti, kad garbinamas Mesijas, kai garbinamas Kristus?

Įveskite žodį „mesijas“ į translate.google.lt ir gausite atsakymą graikiškai: Μεσσίας (Messías). Vadinasi ir graikiškai galima sakyti „Messías“, jei tik nesiekiama to žodžio vengti. „Graikai su daugybe savo dievukų anuomet, neturėjo jokio supratimo apie judėjiškojo Mesijo reikšmę. Todėl ir žodis „Chrestus“, lietuviškai „Kristus“, jokiu būdu negali būti judėjiškojo Mesijo graikiškasis atitikmuo. Nes graikai anuomet vargu ar mąstė apie kokį tai judėjiškąjį „pateptąjį gelbėtoją“. Todėl ir neturėjo „Mesijo“ sąvokos atitikmens, nes graikams jo tiesog nereikėjo, kadangi turėjo pakankamai daug dievų. Ir su tariamu vertimu iš graikų kalbos, tas žodis neturi nieko bendro. Nes įvairaiausi vertimai žodį „Mesijas“ tiesog pakeičia žodžiu „Kristus“. Ir jei kas sako, kad Kristus yra graikiškas Mesijo atitikmuo, jis žemina „Mesijo“ sąvoką iki populistinio lygmens, taip prilygindamas Jėzų Mesiją maištininkui bei triukšmadariui. Taigi, kodėl pakankamai suprantamas terminas „Mesijas“ iki šiol taip atkakliai šalinamas iš krikčionų terminologijis ir keičiamas triukšmadario vardu, yra rimtas galvosūkis.“ (Šaltinis: "Krikščionybės kilmė")

Taigi, sakyti jog tariamai žodis "Christos" reiškia „pateptasis“, yra visiška nesąmonė.
Augustas
senbuvis
Posts: 2451
Joined: 2012-05-03 18:44

2016-03-20 15:10

Keistuolis wrote:
Augustas wrote:
Keistuolis wrote:Bet kai žmogus mėgina įvertinti Dievus (kad juos kur, rašau didžiaja), darosi net neramu, kai vieną įvardina Dievo sūnumi, o kitą garbina.
Tiesiog žodis "Mesijas" yra žydų kalbos žodis, o žodis "Christos" (iš jo padarytas lietuviškas žodis "Kristus") yra graikų kalbos žodis, bet jie abu reiškia tą patį "Pateptąjį". (...) Prašom įrodyti, kad krikščionys kažkaip bijo sąvokos "Mesijas". Mano manymu, nebijo, nes net Mišių liturgijoje skaito Evangeliją su žodžiu "Mesijas".
Kai perskaičiau tą: „Prašom įrodyti…“, net pašiurpau. Maniau diskutuoju forume, o pasirodo, kad esu inkvizicijos tardyme! Tikrai, tikrai netekau žado, nes nėra ką įrodinėti.
Inkvizicijos analogas yra ir čia. Tik vadinasi Skeptvizicija. Tad Tamsta, gerb. Keistuoli, užsirovėt kietai. Vos ne į Skept-fanatikų sektą pakliuvot. :mrgreen:
Kadangi teiginys: „Mesijas" yra žydų kalbos žodis, o žodis "Christos" (yra graikų kalbos žodis), bet jie abu reiškia tą patį "Pateptąjį"“, tik pačiu geriausiu atveju yra klaida. Esu labiau likes manyti, kad tai yra krikščionių vadovams gerai žinomas melas. O tai, kad Mišių liturgijoje skaitoma Evangeliją su žodžiu "Mesijas", vien patvirtina tą skirtumą, apie kurį čia ir kalbu. Kalbu apie tai, kad krikščionys mėgina suvienodinti tų visiškai skirtingų žodžių reikšmę ir tuo būdu prilygina Mesiją maištininkui Kristui. Žodžiu, tyčiojasi iš sąvokos "Meisjas".
O.K. Padarykim prielaidą, kad Jūs teisus. Tarkim, krikščionys tikrai siekia suvienodinti tų dviejų (neva turinčių skirtingas reikšmes) žodžių reikšmes. O dabar paklausiu Jūsų labai demagogiškai, taip demagogiškai, kad Tamsta, gerb. Keistuoli, nuo tokios demagogijos tikriausiai iš klumpių išvirs. O kodėl krikščionys negalėtų tų žodžių reikšmių vienodinti ne to maištininko naudai, o tikrojo Mesijo naudai, nes senovės graikams ir romėnams bei dabartinėms tautoms, išskyrus pačius žydus, žydiškoji Mesijo samprata yra gerokai sunkiau suprantama idėja negu politinio maištininko sąvoka? :ax:
Bet visgi kalausiu: kada paskutinį kartą bažnyčioje girdėjote žodį „Mesijas“, o ne Kristus?
Aš tai užvakar, nes užvakar buvau bažnyčioje. :) O kaip kiti, tai nežinau, nes čia yra labai mažai žmonių, kurie lanko bažnyčią. :ax:
Taigi, sakyti jog tariamai žodis "Christos" reiškia „pateptasis“, yra visiška nesąmonė.
O va ir ne. :P Žodis Christos" yra kilęs iš žodžio "Chrism(a)". O ką reiškia žodis "Chrism(a)", žiūr. straipsnį Vikipedijoje:

https://en.wikipedia.org/wiki/Chrism

P.S.
Taigi, kodėl pakankamai suprantamas terminas „Mesijas“ iki šiol taip atkakliai šalinamas iš krikčionų terminologijis ir keičiamas triukšmadario vardu, yra rimtas galvosūkis.
Turbūt tai daroma dėl to, kad tas žodis "Mesijas" vis dar nepakankamai suprantamas. :ax: Jei tuo netikit, siūlau Jums padaryti nedidelę apklausą, pvz., paklausti mūsų Viliaus, mūsų Fizikano ir kitų, kas leisis paklausiami, kaip jie supranta žodį "Mesijas" arba žodžių junginį "pateptasis gelbėtojas".
User avatar
Vilius
emeritas
Posts: 5914
Joined: 2004-04-19 12:28

2016-03-20 21:00

Atsiprašau, kolegos, kad pertraukiu šį aršų teologinį disputą. Visgi, gal kas imsis paaiškinti, apie ką konkrečiai jūs čia kalbate. Jau senokai pamečiau jūsų mintį. Manau, kiti forumo nariai irgi nelabai seka.
Keistuolis
naujokas
Posts: 108
Joined: 2016-02-21 16:08

2016-03-20 21:10

Augustas wrote:O kodėl krikščionys negalėtų tų žodžių reikšmių vienodinti ne to maištininko naudai, o tikrojo Mesijo naudai, nes senovės graikams ir romėnams bei dabartinėms tautoms, išskyrus pačius žydus, žydiškoji Mesijo samprata yra gerokai sunkiau suprantama idėja negu politinio maištininko sąvoka?

Tikrai malonu matyti, kad mūsų nuomonės sutampa. Tikrai yra visiškai nesunku sekti maištininku. Ir krikščionys gali daryti viską, ką jie tik nori. Tikrai, tikrai nesuprantu, kodėl krikščionys negalėtų tų žodžių reikšmių vienodinti?

Tik aš kalbėjau ne apie teisę ar draudimą vienodinti ar ne veinodinti terminus, aš klbėjau apie krikščionių melą.
Augustas
senbuvis
Posts: 2451
Joined: 2012-05-03 18:44

2016-03-21 13:51

Keistuolis wrote:
Augustas wrote:O kodėl krikščionys negalėtų tų žodžių reikšmių vienodinti ne to maištininko naudai, o tikrojo Mesijo naudai, nes senovės graikams ir romėnams bei dabartinėms tautoms, išskyrus pačius žydus, žydiškoji Mesijo samprata yra gerokai sunkiau suprantama idėja negu politinio maištininko sąvoka?

Tikrai malonu matyti, kad mūsų nuomonės sutampa. Tikrai yra visiškai nesunku sekti maištininku. Ir krikščionys gali daryti viską, ką jie tik nori. Tikrai, tikrai nesuprantu, kodėl krikščionys negalėtų tų žodžių reikšmių vienodinti?

Tik aš kalbėjau ne apie teisę ar draudimą vienodinti ar ne veinodinti terminus, aš klbėjau apie krikščionių melą.
Tai pala (čia irgi toks demagoginis klausimas), jei pripažįstate, kad krikščionys vienodina terminus tikrojo Mesijo Jėzaus Nazariečio naudai, tai kodėl teigiate, kad jie meluoja ir garbina ne tą patį Jėzų Nazarietį, o kažką kitą? :ax:

P.S.
Vilius wrote:Atsiprašau, kolegos, kad pertraukiu šį aršų teologinį disputą. Visgi, gal kas imsis paaiškinti, apie ką konkrečiai jūs čia kalbate. Jau senokai pamečiau jūsų mintį. Manau, kiti forumo nariai irgi nelabai seka.
Čia ginčas dėl terminų naudojimo teologijoje, religinėse apeigose, kasdienėje kalboje ir pan. (T.y., šio mūsų ginčo tema yra viena iš tų kelių temų, kurių Jūs labai nemėgstate.)
Keistuolis
naujokas
Posts: 108
Joined: 2016-02-21 16:08

2016-03-22 11:04

Augustas wrote:
Keistuolis wrote:
Augustas wrote:O kodėl krikščionys negalėtų tų žodžių reikšmių vienodinti ne to maištininko naudai, o tikrojo Mesijo naudai, nes senovės graikams ir romėnams bei dabartinėms tautoms, išskyrus pačius žydus, žydiškoji Mesijo samprata yra gerokai sunkiau suprantama idėja negu politinio maištininko sąvoka?

Tikrai malonu matyti, kad mūsų nuomonės sutampa. Tikrai yra visiškai nesunku sekti maištininku. Ir krikščionys gali daryti viską, ką jie tik nori. Tikrai, tikrai nesuprantu, kodėl krikščionys negalėtų tų žodžių reikšmių vienodinti? Tik aš kalbėjau ne apie teisę ar draudimą vienodinti ar ne veinodinti terminus, aš klbėjau apie krikščionių melą.
Tai pala (čia irgi toks demagoginis klausimas), jei pripažįstate, kad krikščionys vienodina terminus tikrojo Mesijo Jėzaus Nazariečio naudai, tai kodėl teigiate, kad jie meluoja ir garbina ne tą patį Jėzų Nazarietį, o kažką kitą?
Kur tamsta randi, kad aš pripažįstu, jog krikščionys "vienodina terminus tikrojo Mesijo Jėzaus Nazariečio naudai", kaip tamsta čia per demagogija spekuliuoji?

Žinai žmogau, tai man jau primena „brandaus socializmo idiologiją“, kai vos truputį iškriepus faktus ar apvertus juos pilnai aukštyn kojom, buvo formuojama tariama „komunistinė tiesa“. Sakau, gal tamsta esi pamokytas kurioje komunistų partinėje mokykloje, kaip papa Stalinas kunigų seminarijoje. Nors ne būtinai. Tiek komunistinė tiek krikščioniška idiologija, demagoginė idiologija, kaip tamsta pastoviai pabrėži, vadovaujasi vienodais šūkiais ir vienodomis deklaracijomis. Greičiausiai todėl tos dvi idiologijos taip nepakenčia viena kitos. Jos tiesiog neperneša konkurencijos. Ir valdymo metodai panašūs, grynai pagal Paulių!

Pagaliau paskaityk, kas parašyta ir nebereiks pilstyti iš tuščio į kiaurą.
Nes kol kas, kaip sako liaudyje: „Žiūri į knygą, o mato špygą“.

Tiek apie tariamą požiūrų „vienodumą“.
Augustas
senbuvis
Posts: 2451
Joined: 2012-05-03 18:44

2016-03-22 14:38

Keistuolis wrote:
Augustas wrote:
Keistuolis wrote:
Tikrai malonu matyti, kad mūsų nuomonės sutampa. Tikrai yra visiškai nesunku sekti maištininku. Ir krikščionys gali daryti viską, ką jie tik nori. Tikrai, tikrai nesuprantu, kodėl krikščionys negalėtų tų žodžių reikšmių vienodinti? Tik aš kalbėjau ne apie teisę ar draudimą vienodinti ar ne veinodinti terminus, aš klbėjau apie krikščionių melą.
Tai pala (čia irgi toks demagoginis klausimas), jei pripažįstate, kad krikščionys vienodina terminus tikrojo Mesijo Jėzaus Nazariečio naudai, tai kodėl teigiate, kad jie meluoja ir garbina ne tą patį Jėzų Nazarietį, o kažką kitą?
Kur tamsta randi, kad aš pripažįstu, jog krikščionys "vienodina terminus tikrojo Mesijo Jėzaus Nazariečio naudai", kaip tamsta čia per demagogija spekuliuoji?
Tai Jūs nepripažįstate, kad krikščionys galėtų vienodinti (ir tikriausiai vienodina) "Mesijo" ir "Kristaus" sąvokas tikrojo Mesijo Jėzaus Nazariečio naudai, o ne to politinio maištininko (kažkokio Kristaus) naudai? :ax: :)
Keistuolis
naujokas
Posts: 108
Joined: 2016-02-21 16:08

2016-03-22 14:56

Augustas wrote:
Keistuolis wrote:
Augustas wrote: Tai pala (čia irgi toks demagoginis klausimas), jei pripažįstate, kad krikščionys vienodina terminus tikrojo Mesijo Jėzaus Nazariečio naudai, tai kodėl teigiate, kad jie meluoja ir garbina ne tą patį Jėzų Nazarietį, o kažką kitą?
Kur tamsta randi, kad aš pripažįstu, jog krikščionys "vienodina terminus tikrojo Mesijo Jėzaus Nazariečio naudai", kaip tamsta čia per demagogija spekuliuoji?
Tai Jūs nepripažįstate, kad krikščionys galėtų vienodinti (ir tikriausiai vienodina) "Mesijo" ir "Kristaus" sąvokas tikrojo Mesijo Jėzaus Nazariečio naudai, o ne to politinio maištininko (kažkokio Kristaus) naudai? :ax: :)
Tamsta vėl mėgini nukreipti kalbą į pripažinimo ar nepripažinimo klausimą.
Aš mėginu kalbėti tai, kas atitinka istorinę tikrovę, o ne apie krikščionių fantazijas.

Tokas tad skirtumas, tarp nuo demagogijų priklausomo krikščionio ir laisvamanio.
Augustas
senbuvis
Posts: 2451
Joined: 2012-05-03 18:44

2016-03-22 15:11

Keistuolis wrote:
Augustas wrote:
Keistuolis wrote: Kur tamsta randi, kad aš pripažįstu, jog krikščionys "vienodina terminus tikrojo Mesijo Jėzaus Nazariečio naudai", kaip tamsta čia per demagogija spekuliuoji?
Tai Jūs nepripažįstate, kad krikščionys galėtų vienodinti (ir tikriausiai vienodina) "Mesijo" ir "Kristaus" sąvokas tikrojo Mesijo Jėzaus Nazariečio naudai, o ne to politinio maištininko (kažkokio Kristaus) naudai? :ax: :)
Tamsta vėl mėgini nukreipti kalbą į pripažinimo ar nepripažinimo klausimą.
Aš mėginu kalbėti tai, kas atitinka istorinę tikrovę, o ne apie krikščionių fantazijas.
A, dabar supratau Tamstą, gerb. Keistuoli. :) Tada dar paklausiu Jūsų (vėlgi labai demagogiškai, nes kitaip nemoku todėl, kad niekas manęs kitaip neišmokino :( ), o kas, jei istorinė tikrovė yra kitokia, ir Mesijas Jėzus Nazarietis vis tik yra tas pats, kas politinis maištininkas (kažkoks Kristus), tik romėnai per apsirikimą žydų Mesiją Jėzų Nazarietį palaikė paprasčiausiu politiniu maištininku. Kas tada? :ax:
Tokas tad skirtumas, tarp nuo demagogijų priklausomo krikščionio ir laisvamanio.
Ar tada (t.y., tuo atveju, jei romėnai vis tik apsiriko ir žydų Mesiją Jėzų Nazarietį palaikė paprasčiausiu politiniu maištininku) gali būti taip, kad tokia laisvamanystė yra paprasčiausiai klaidinga, nes seka romėnų padaryta klaida? :ax:
Keistuolis
naujokas
Posts: 108
Joined: 2016-02-21 16:08

2016-03-22 19:12

Augustas wrote:... o kas, jei istorinė tikrovė yra kitokia ..?
Lyginant su kuo?
Augustas wrote:
Keistuolis wrote:Tokas tad skirtumas, tarp nuo demagogijų priklausomo krikščionio ir laisvamanio.
Ar tada (t.y., tuo atveju, jei romėnai vis tik apsiriko ir žydų Mesiją Jėzų Nazarietį palaikė paprasčiausiu politiniu maištininku) gali būti taip, kad tokia laisvamanystė yra paprasčiausiai klaidinga, nes seka romėnų padaryta klaida?
Apgailestauju, bet į visiškai durnus klausimus neturiu ką atsakyti.

Jau sakiau pasiskaitykite: „Kas pasmerkė ir kas nužudė Jėzų..?“ Tai ne pati tobuliausia Evangelijos (kurią į gabalus išdraskė Paulius), atstatymo versija, bet ir tokiame stovyje labai tinka pasiskaitymui, laukiant krikščioniškų velykų... Tada durniems klausimams ir krikščioniškai demagogijai liks mažiau vietos.
Augustas
senbuvis
Posts: 2451
Joined: 2012-05-03 18:44

2016-03-23 15:51

Keistuolis wrote:
Augustas wrote:
Keistuolis wrote:Tokas tad skirtumas, tarp nuo demagogijų priklausomo krikščionio ir laisvamanio.
Ar tada (t.y., tuo atveju, jei romėnai vis tik apsiriko ir žydų Mesiją Jėzų Nazarietį palaikė paprasčiausiu politiniu maištininku) gali būti taip, kad tokia laisvamanystė yra paprasčiausiai klaidinga, nes seka romėnų padaryta klaida?
Apgailestauju, bet į visiškai durnus klausimus neturiu ką atsakyti.

Jau sakiau pasiskaitykite: „Kas pasmerkė ir kas nužudė Jėzų..?“ Tai ne pati tobuliausia Evangelijos (kurią į gabalus išdraskė Paulius), atstatymo versija, bet ir tokiame stovyje labai tinka pasiskaitymui, laukiant krikščioniškų velykų... Tada durniems klausimams ir krikščioniškai demagogijai liks mažiau vietos.
Supratau. :) Tai ties tuo ir baikim. Nes aš nesutinku, kad Pilotas yra nekaltas dėl žydų Mesijo Jėzaus Nazariečio nužudymo. :wink:
Keistuolis
naujokas
Posts: 108
Joined: 2016-02-21 16:08

2016-03-23 16:49

Augustas wrote:
Keistuolis wrote:
Augustas wrote:
Ar tada (t.y., tuo atveju, jei romėnai vis tik apsiriko ir žydų Mesiją Jėzų Nazarietį palaikė paprasčiausiu politiniu maištininku) gali būti taip, kad tokia laisvamanystė yra paprasčiausiai klaidinga, nes seka romėnų padaryta klaida?
Apgailestauju, bet į visiškai durnus klausimus neturiu ką atsakyti.

Jau sakiau pasiskaitykite: „Kas pasmerkė ir kas nužudė Jėzų..?“ Tai ne pati tobuliausia Evangelijos (kurią į gabalus išdraskė Paulius), atstatymo versija, bet ir tokiame stovyje labai tinka pasiskaitymui, laukiant krikščioniškų velykų... Tada durniems klausimams ir krikščioniškai demagogijai liks mažiau vietos.
Supratau. :) Tai ties tuo ir baikim. Nes aš nesutinku, kad Pilotas yra nekaltas dėl žydų Mesijo Jėzaus Nazariečio nužudymo. :wink:
Nejaugi tamsta toks skytstas ir nesugebi apginti savo įsitikinimų?

Tiesą pasakius mane mažai domina vieno ar kito žmogelio isitikinimai, kuriuos jie vadina tikėjimu. Aš metu iššūkį kunigams, taip kaip kunigai čia mėtosi iššūkias. O Augustas viską daro, kad įrodytų, jog krikščionys netiki savo tariamai šventais šaltiniais. Tai kokie jie šventi, tie jūsų šaltiniai, jei tas gryniausias Evangelijos tekstas sako: „Kas pasmerkė ir kas nužudė Jėzų..?“, sako, jog Poncijus Pilotas buvo minios privertrstas Jėzų nukryžiuoti, o Augustas ta šventa Evangelija netiki, vadindamas save krikščionimi!?

Tamsta gali baigti debatus, jei jau toks skystas. O aš nesiruošiu baigti, mielas Augustai, nes aš pats esu nukritęs iš dangaus, kaip Pauliaus Evangelija, ir tik pradėjau mėtyti iššūkius kunigams! Tai kokėl manimi netiki, jei tiki Pauliumi? Sakau, gal kokie kunigėliai dar atsilieps ir įrodys, kad jie be Pauliaus, gal ir kokia nors Evangelija šventai tiki.
Augustas
senbuvis
Posts: 2451
Joined: 2012-05-03 18:44

2016-03-23 18:32

Keistuolis wrote:
Augustas wrote:
Keistuolis wrote:Apgailestauju, bet į visiškai durnus klausimus neturiu ką atsakyti.

Jau sakiau pasiskaitykite: „Kas pasmerkė ir kas nužudė Jėzų..?“ Tai ne pati tobuliausia Evangelijos (kurią į gabalus išdraskė Paulius), atstatymo versija, bet ir tokiame stovyje labai tinka pasiskaitymui, laukiant krikščioniškų velykų... Tada durniems klausimams ir krikščioniškai demagogijai liks mažiau vietos.
Supratau. :) Tai ties tuo ir baikim. Nes aš nesutinku, kad Pilotas yra nekaltas dėl žydų Mesijo Jėzaus Nazariečio nužudymo. :wink:
Nejaugi tamsta toks skytstas ir nesugebi apginti savo įsitikinimų?
Kodėl nesugebu apginti savo įsitikinimų? Sugebu. :) Tik mano klausimai yra Tamstai aiškiai per sunkūs, kad Tamsta, gerb. Keistuoli, į juos neatsakinėja. Kito paaiškinimo aš neturiu, kodėl Tamsta vadina mano klausimus durnais ir tuo pagrindu atsisako į juos atsakinėti. :ax: Na, jei tokie iki primityvumo paprasti mano klausimai yra Tamstai per sunkūs, tai ką aš čia galiu daugiau padaryti? :ax:
Tiesą pasakius mane mažai domina vieno ar kito žmogelio isitikinimai, kuriuos jie vadina tikėjimu. Aš metu iššūkį kunigams, taip kaip kunigai čia mėtosi iššūkias. O Augustas viską daro, kad įrodytų, jog krikščionys netiki savo tariamai šventais šaltiniais. Tai kokie jie šventi, tie jūsų šaltiniai, jei tas gryniausias Evangelijos tekstas sako: „Kas pasmerkė ir kas nužudė Jėzų..?“, sako, jog Poncijus Pilotas buvo minios privertrstas Jėzų nukryžiuoti, o Augustas ta šventa Evangelija netiki, vadindamas save krikščionimi!?
Priverstas? Tų žydelių minios? Nejuokinkit manęs savo nesąmonėmis. :)
Tamsta gali baigti debatus, jei jau toks skystas.
Tikrai tęsčiau debatus, jei mano klausimai Tamstai nebūtų per sunkūs, ir Tamsta drąsiai į juos atsakinėtų. :ax:
O aš nesiruošiu baigti, mielas Augustai, nes aš pats esu nukritęs iš dangaus, kaip Pauliaus Evangelija, ir tik pradėjau mėtyti iššūkius kunigams!
Į sveikatą. :thumbsup: Ir jei koks nors vėl Jūsų mestas iššūkis man pasirodys įdomus, aš vėl su malonumu pamėginsiu priimti Tamstos iššūkį. Tiktai klausimas, ar nesibaigs taip, kad Tamsta neatsakinės į mano klausimus, o parašys komentarą, kad klausimas durnas, ir vėl diskusija bus baigta. :ax:
Tai kokėl manimi netiki, jei tiki Pauliumi?
O kodėl turėčiau Tamsta, gerb. Keistuoli, tikėti, jei Tamsta kažkodėl (gal todėl, kad mano klausimai yra Tamstai per sunkūs) nenori atsakinėti į mano klausimus? :ax:
Sakau, gal kokie kunigėliai dar atsilieps ir įrodys, kad jie be Pauliaus, gal ir kokia nors Evangelija šventai tiki.
Neatsilieps. Užtikrinu Tamstą, gerb. Keistuoli, kad jie renkasi gerokai patiklesnę ir naivesnę auditoriją nei šis forumas, todėl į Tamstos šiame forume metamus iššūkius tikrai neatsilieps. :P
Keistuolis
naujokas
Posts: 108
Joined: 2016-02-21 16:08

2016-03-23 19:51

Pripažįstu, kad kai kuriose veitose reagavau per grubiai ir kai kuriuos klausimus tiesiog praleidau, nes nepalaikiau rimtais. Pažadu pasitaisyti, ir kai tik rasiu laiko, pereisiu visus tamstos kalusimus ir nuosekliai atsakysiu.

Dabar noriu apsistoti tik ties vienu tamstos atsakymu, kuris man atrodo kiek antisemitinis, nors ir žydai kartais reiškiasi beveik rasistiškai.
Augustas wrote:
Keistuolis wrote:Tiesą pasakius mane mažai domina vieno ar kito žmogelio isitikinimai, kuriuos jie vadina tikėjimu. Aš metu iššūkį kunigams, taip kaip kunigai čia mėtosi iššūkias. O Augustas viską daro, kad įrodytų, jog krikščionys netiki savo tariamai šventais šaltiniais. Tai kokie jie šventi, tie jūsų šaltiniai, jei tas gryniausias Evangelijos tekstas sako: „Kas pasmerkė ir kas nužudė Jėzų..?“, sako, jog Poncijus Pilotas buvo minios priverstas Jėzų nukryžiuoti, o Augustas ta šventa Evangelija netiki, vadindamas save krikščionimi!?
Priverstas? Tų žydelių minios? Nejuokinkit manęs savo nesąmonėmis.
Bet gi tos tariamos nesamonės, tai kad Poncijus Pilotas buvo minios priverstas Jėzų nukryžiuoti, seka ne iš mano nuomonės, bet iš aiškaus Evangelijų teksto: „Kas pasmerkė ir kas nužudė Jėzų..?“ Tai vien ir vien paeiliui surikiuoti Evangelių tekstai!!! O krikščionys, kaip ir tamsta, teigia, kad jie tiki Evangelija. Bet jei tamsta tame tekste matai ne žydų aukštųjų kunigų intrigas, bet kokį tai svarbios paskirties įvykį, manyčiau, kad tamsta rimtai klysti. Nes čia pateiktas tekstas vienareikšmiškai kalba pats už save ir yra pati tikriausia Evangelija. Tai raidė raidėn to paties turinio Evangelija, kuria naudojosi ir Paulius. Gal vien pateikta kiek kitaip, nei kad Paulius norėtų.
Augustas
senbuvis
Posts: 2451
Joined: 2012-05-03 18:44

2016-03-23 20:19

Keistuolis wrote:Pripažįstu, kad kai kuriose veitose reagavau per grubiai ir kai kuriuos klausimus tiesiog praleidau, nes nepalaikiau rimtais. Pažadu pasitaisyti, ir kai tik rasiu laiko, pereisiu visus tamstos kalusimus ir nuosekliai atsakysiu.
Ačiū, lauksiu. :)
Dabar noriu apsistoti tik ties vienu tamstos atsakymu, kuris man atrodo kiek antisemitinis, nors ir žydai kartais reiškiasi beveik rasistiškai.
Augustas wrote:
Keistuolis wrote:Tiesą pasakius mane mažai domina vieno ar kito žmogelio isitikinimai, kuriuos jie vadina tikėjimu. Aš metu iššūkį kunigams, taip kaip kunigai čia mėtosi iššūkias. O Augustas viską daro, kad įrodytų, jog krikščionys netiki savo tariamai šventais šaltiniais. Tai kokie jie šventi, tie jūsų šaltiniai, jei tas gryniausias Evangelijos tekstas sako: „Kas pasmerkė ir kas nužudė Jėzų..?“, sako, jog Poncijus Pilotas buvo minios priverstas Jėzų nukryžiuoti, o Augustas ta šventa Evangelija netiki, vadindamas save krikščionimi!?
Priverstas? Tų žydelių minios? Nejuokinkit manęs savo nesąmonėmis.
Bet gi tos tariamos nesamonės, tai kad Poncijus Pilotas buvo minios priverstas Jėzų nukryžiuoti, seka ne iš mano nuomonės, bet iš aiškaus Evangelijų teksto: „Kas pasmerkė ir kas nužudė Jėzų..?“ Tai vien ir vien paeiliui surikiuoti Evangelių tekstai!!! O krikščionys, kaip ir tamsta, teigia, kad jie tiki Evangelija. Bet jei tamsta tame tekste matai ne žydų aukštųjų kunigų intrigas, bet kokį tai svarbios paskirties įvykį, manyčiau, kad tamsta rimtai klysti. Nes čia pateiktas tekstas vienareikšmiškai kalba pats už save ir yra pati tikriausia Evangelija. Tai raidė raidėn to paties turinio Evangelija, kuria naudojosi ir Paulius. Gal vien pateikta kiek kitaip, nei kad Paulius norėtų.
Aha, dar prisiminkime ir paties Piloto pasakytus žodžius žydų miniai: "Aš nekaltas dėl šio teisiojo kraujo. Jūs žinokitės!" (Mt 27,24)
Tai raidė raidėn to paties turinio Evangelija, kuria naudojosi ir Paulius. Gal vien pateikta kiek kitaip, nei kad Paulius norėtų.
Atleiskite, o kur Jūsų nuoseklumas pasidėjo? Juk Paulius - melagis iki kaulų smegenų? :ax:

P.S.
O krikščionys, kaip ir tamsta, teigia, kad jie tiki Evangelija. Bet jei tamsta tame tekste matai ne žydų aukštųjų kunigų intrigas, bet kokį tai svarbios paskirties įvykį, manyčiau, kad tamsta rimtai klysti.
O krikščionys Evangelijų tekstais nifiga netiki. Jie tiki tik apaštalo Pauliaus parašytais tekstais. Tai kokio velnio Jūs tuos Evangelijų tekstus čia įbrukot, jei krikščionys nė velnio netiki Evangelijų tekstais? :ax:
Keistuolis
naujokas
Posts: 108
Joined: 2016-02-21 16:08

2016-03-24 11:06

Augustas wrote:
Keistuolis wrote:Tai raidė raidėn to paties turinio Evangelija, kuria naudojosi ir Paulius. Gal vien pateikta kiek kitaip, nei kad Paulius norėtų.
Atleiskite, o kur Jūsų nuoseklumas pasidėjo? Juk Paulius - melagis iki kaulų smegenų?
Kaip sakiau, taip ir sakau – Paulius yra melagis iki kaulų smegenų! Jei tamsta būtum bent pamėgines atsakyti į mano klausimus, bent jau perskaites 6. ir 7. klausimus pateiktus čia, nereikėtų nervintis dėl tarimo mano nenuoseklumo. O tamstai nuoseklumo aiškiai stokoja. Bet ką padarysi, savo nuodėmes versdamas man, kaip tikras krikščionis, tamsta aiškiai įgyvendini jau minėtą, krikščioniškąją, čia aprašytą „brandaus socializmo idiologijos“ versiją.

Ir sekantis teiginys aiškiai rodo tamstos nuoseklumo stoką, persipynusę su „brandaus socializmo idiologiją“:
Augustas wrote:
Keistuolis wrote:O krikščionys, kaip ir tamsta, teigia, kad jie tiki Evangelija. Bet jei tamsta tame tekste matai ne žydų aukštųjų kunigų intrigas, bet kokį tai svarbios paskirties įvykį, manyčiau, kad tamsta rimtai klysti.
O krikščionys Evangelijų tekstais nifiga netiki. Jie tiki tik apaštalo Pauliaus parašytais tekstais. Tai kokio velnio Jūs tuos Evangelijų tekstus čia įbrukot, jei krikščionys nė velnio netiki Evangelijų tekstais?
Sakyk žmogau, ar tai vien mėginimas sabotuoti temą, kaip tamsta įpratęs, ar tamstos klausimas seka iš Evangelijos teiginių:
Augustas wrote:
Keistuolis wrote:Tokas tad skirtumas, tarp nuo demagogijų priklausomo krikščionio ir laisvamanio.
Ar tada (t.y., tuo atveju, jei romėnai vis tik apsiriko ir žydų Mesiją Jėzų Nazarietį palaikė paprasčiausiu politiniu maištininku) gali būti taip, kad tokia laisvamanystė yra paprasčiausiai klaidinga, nes seka romėnų padaryta klaida?
Kadangi tamsta klausi, o kitų šaltinių su to įvikio aprašymu neturiu, todėl ir pateikiu tą šaltinį, kuriuo tariamai vadovaujasi krikščionys. Evangelija ir tamsta vadovaujiesi, formuodamas savo klausimą. O iš Evangelijos seka tai:
Keistuolis wrote:...kad Poncijus Pilotas buvo minios priverstas Jėzų nukryžiuoti, seka ne iš mano nuomonės, bet iš aiškaus Evangelijų teksto: „Kas pasmerkė ir kas nužudė Jėzų..?“ Tai vien ir vien paeiliui surikiuoti Evangelių tekstai!!! O krikščionys, kaip ir tamsta, teigia, kad jie tiki Evangelija. Bet jei tamsta tame tekste matai ne žydų aukštųjų kunigų intrigas, bet kokį tai svarbios paskirties įvykį, manyčiau, kad tamsta rimtai klysti. Nes čia pateiktas tekstas vienareikšmiškai kalba pats už save ir yra pati tikriausia Evangelija. Tai raidė raidėn to paties turinio Evangelija, kuria naudojosi ir Paulius. Gal vien pateikta kiek kitaip, nei kad Paulius norėtų.
Tai kad Pilotas norėjo paleisti Jėzų, seka iš tariamo Mato (evangelisto Mato niekada nebuvo!) teksto (27,15) „Šventės proga valdytojas buvo pratęs paleisti miniai vieną kalinį, kurio ji norėdavo.“ Tai seka ir iš Markaus teksto (15,6) „Bet per šventes jis privalėjo paleisti vieną kalinį, kurio žmonės prašydavo.“ Žodžiu, noras paleisti Jėzų buvo ne koks labdaros aktas, bet valdžios politinio patikimumo išraiška. O perskaičius visą tekstą apie tai, yra akyvaizdu, jog minia privertė Poncijų Pilotą Jėzų nukryžiuoti.

Ir nėra čia ko maivytis, kaip kokiai „jaunamartei“ teigiant, kad tariamai „krikščionys Evangelijų tekstais nifiga netiki“.
Post Reply