Page 2 of 6

Re: Metu iššūkį kunigams.

Posted: 2016-03-23 15:51
by Augustas
Keistuolis wrote:
Augustas wrote:
Keistuolis wrote:Tokas tad skirtumas, tarp nuo demagogijų priklausomo krikščionio ir laisvamanio.
Ar tada (t.y., tuo atveju, jei romėnai vis tik apsiriko ir žydų Mesiją Jėzų Nazarietį palaikė paprasčiausiu politiniu maištininku) gali būti taip, kad tokia laisvamanystė yra paprasčiausiai klaidinga, nes seka romėnų padaryta klaida?
Apgailestauju, bet į visiškai durnus klausimus neturiu ką atsakyti.

Jau sakiau pasiskaitykite: „Kas pasmerkė ir kas nužudė Jėzų..?“ Tai ne pati tobuliausia Evangelijos (kurią į gabalus išdraskė Paulius), atstatymo versija, bet ir tokiame stovyje labai tinka pasiskaitymui, laukiant krikščioniškų velykų... Tada durniems klausimams ir krikščioniškai demagogijai liks mažiau vietos.
Supratau. :) Tai ties tuo ir baikim. Nes aš nesutinku, kad Pilotas yra nekaltas dėl žydų Mesijo Jėzaus Nazariečio nužudymo. :wink:

Re: Metu iššūkį kunigams.

Posted: 2016-03-23 16:49
by Keistuolis
Augustas wrote:
Keistuolis wrote:
Augustas wrote:
Ar tada (t.y., tuo atveju, jei romėnai vis tik apsiriko ir žydų Mesiją Jėzų Nazarietį palaikė paprasčiausiu politiniu maištininku) gali būti taip, kad tokia laisvamanystė yra paprasčiausiai klaidinga, nes seka romėnų padaryta klaida?
Apgailestauju, bet į visiškai durnus klausimus neturiu ką atsakyti.

Jau sakiau pasiskaitykite: „Kas pasmerkė ir kas nužudė Jėzų..?“ Tai ne pati tobuliausia Evangelijos (kurią į gabalus išdraskė Paulius), atstatymo versija, bet ir tokiame stovyje labai tinka pasiskaitymui, laukiant krikščioniškų velykų... Tada durniems klausimams ir krikščioniškai demagogijai liks mažiau vietos.
Supratau. :) Tai ties tuo ir baikim. Nes aš nesutinku, kad Pilotas yra nekaltas dėl žydų Mesijo Jėzaus Nazariečio nužudymo. :wink:
Nejaugi tamsta toks skytstas ir nesugebi apginti savo įsitikinimų?

Tiesą pasakius mane mažai domina vieno ar kito žmogelio isitikinimai, kuriuos jie vadina tikėjimu. Aš metu iššūkį kunigams, taip kaip kunigai čia mėtosi iššūkias. O Augustas viską daro, kad įrodytų, jog krikščionys netiki savo tariamai šventais šaltiniais. Tai kokie jie šventi, tie jūsų šaltiniai, jei tas gryniausias Evangelijos tekstas sako: „Kas pasmerkė ir kas nužudė Jėzų..?“, sako, jog Poncijus Pilotas buvo minios privertrstas Jėzų nukryžiuoti, o Augustas ta šventa Evangelija netiki, vadindamas save krikščionimi!?

Tamsta gali baigti debatus, jei jau toks skystas. O aš nesiruošiu baigti, mielas Augustai, nes aš pats esu nukritęs iš dangaus, kaip Pauliaus Evangelija, ir tik pradėjau mėtyti iššūkius kunigams! Tai kokėl manimi netiki, jei tiki Pauliumi? Sakau, gal kokie kunigėliai dar atsilieps ir įrodys, kad jie be Pauliaus, gal ir kokia nors Evangelija šventai tiki.

Re: Metu iššūkį kunigams.

Posted: 2016-03-23 18:32
by Augustas
Keistuolis wrote:
Augustas wrote:
Keistuolis wrote:Apgailestauju, bet į visiškai durnus klausimus neturiu ką atsakyti.

Jau sakiau pasiskaitykite: „Kas pasmerkė ir kas nužudė Jėzų..?“ Tai ne pati tobuliausia Evangelijos (kurią į gabalus išdraskė Paulius), atstatymo versija, bet ir tokiame stovyje labai tinka pasiskaitymui, laukiant krikščioniškų velykų... Tada durniems klausimams ir krikščioniškai demagogijai liks mažiau vietos.
Supratau. :) Tai ties tuo ir baikim. Nes aš nesutinku, kad Pilotas yra nekaltas dėl žydų Mesijo Jėzaus Nazariečio nužudymo. :wink:
Nejaugi tamsta toks skytstas ir nesugebi apginti savo įsitikinimų?
Kodėl nesugebu apginti savo įsitikinimų? Sugebu. :) Tik mano klausimai yra Tamstai aiškiai per sunkūs, kad Tamsta, gerb. Keistuoli, į juos neatsakinėja. Kito paaiškinimo aš neturiu, kodėl Tamsta vadina mano klausimus durnais ir tuo pagrindu atsisako į juos atsakinėti. :ax: Na, jei tokie iki primityvumo paprasti mano klausimai yra Tamstai per sunkūs, tai ką aš čia galiu daugiau padaryti? :ax:
Tiesą pasakius mane mažai domina vieno ar kito žmogelio isitikinimai, kuriuos jie vadina tikėjimu. Aš metu iššūkį kunigams, taip kaip kunigai čia mėtosi iššūkias. O Augustas viską daro, kad įrodytų, jog krikščionys netiki savo tariamai šventais šaltiniais. Tai kokie jie šventi, tie jūsų šaltiniai, jei tas gryniausias Evangelijos tekstas sako: „Kas pasmerkė ir kas nužudė Jėzų..?“, sako, jog Poncijus Pilotas buvo minios privertrstas Jėzų nukryžiuoti, o Augustas ta šventa Evangelija netiki, vadindamas save krikščionimi!?
Priverstas? Tų žydelių minios? Nejuokinkit manęs savo nesąmonėmis. :)
Tamsta gali baigti debatus, jei jau toks skystas.
Tikrai tęsčiau debatus, jei mano klausimai Tamstai nebūtų per sunkūs, ir Tamsta drąsiai į juos atsakinėtų. :ax:
O aš nesiruošiu baigti, mielas Augustai, nes aš pats esu nukritęs iš dangaus, kaip Pauliaus Evangelija, ir tik pradėjau mėtyti iššūkius kunigams!
Į sveikatą. :thumbsup: Ir jei koks nors vėl Jūsų mestas iššūkis man pasirodys įdomus, aš vėl su malonumu pamėginsiu priimti Tamstos iššūkį. Tiktai klausimas, ar nesibaigs taip, kad Tamsta neatsakinės į mano klausimus, o parašys komentarą, kad klausimas durnas, ir vėl diskusija bus baigta. :ax:
Tai kokėl manimi netiki, jei tiki Pauliumi?
O kodėl turėčiau Tamsta, gerb. Keistuoli, tikėti, jei Tamsta kažkodėl (gal todėl, kad mano klausimai yra Tamstai per sunkūs) nenori atsakinėti į mano klausimus? :ax:
Sakau, gal kokie kunigėliai dar atsilieps ir įrodys, kad jie be Pauliaus, gal ir kokia nors Evangelija šventai tiki.
Neatsilieps. Užtikrinu Tamstą, gerb. Keistuoli, kad jie renkasi gerokai patiklesnę ir naivesnę auditoriją nei šis forumas, todėl į Tamstos šiame forume metamus iššūkius tikrai neatsilieps. :P

Re: Metu iššūkį kunigams.

Posted: 2016-03-23 19:51
by Keistuolis
Pripažįstu, kad kai kuriose veitose reagavau per grubiai ir kai kuriuos klausimus tiesiog praleidau, nes nepalaikiau rimtais. Pažadu pasitaisyti, ir kai tik rasiu laiko, pereisiu visus tamstos kalusimus ir nuosekliai atsakysiu.

Dabar noriu apsistoti tik ties vienu tamstos atsakymu, kuris man atrodo kiek antisemitinis, nors ir žydai kartais reiškiasi beveik rasistiškai.
Augustas wrote:
Keistuolis wrote:Tiesą pasakius mane mažai domina vieno ar kito žmogelio isitikinimai, kuriuos jie vadina tikėjimu. Aš metu iššūkį kunigams, taip kaip kunigai čia mėtosi iššūkias. O Augustas viską daro, kad įrodytų, jog krikščionys netiki savo tariamai šventais šaltiniais. Tai kokie jie šventi, tie jūsų šaltiniai, jei tas gryniausias Evangelijos tekstas sako: „Kas pasmerkė ir kas nužudė Jėzų..?“, sako, jog Poncijus Pilotas buvo minios priverstas Jėzų nukryžiuoti, o Augustas ta šventa Evangelija netiki, vadindamas save krikščionimi!?
Priverstas? Tų žydelių minios? Nejuokinkit manęs savo nesąmonėmis.
Bet gi tos tariamos nesamonės, tai kad Poncijus Pilotas buvo minios priverstas Jėzų nukryžiuoti, seka ne iš mano nuomonės, bet iš aiškaus Evangelijų teksto: „Kas pasmerkė ir kas nužudė Jėzų..?“ Tai vien ir vien paeiliui surikiuoti Evangelių tekstai!!! O krikščionys, kaip ir tamsta, teigia, kad jie tiki Evangelija. Bet jei tamsta tame tekste matai ne žydų aukštųjų kunigų intrigas, bet kokį tai svarbios paskirties įvykį, manyčiau, kad tamsta rimtai klysti. Nes čia pateiktas tekstas vienareikšmiškai kalba pats už save ir yra pati tikriausia Evangelija. Tai raidė raidėn to paties turinio Evangelija, kuria naudojosi ir Paulius. Gal vien pateikta kiek kitaip, nei kad Paulius norėtų.

Re: Metu iššūkį kunigams.

Posted: 2016-03-23 20:19
by Augustas
Keistuolis wrote:Pripažįstu, kad kai kuriose veitose reagavau per grubiai ir kai kuriuos klausimus tiesiog praleidau, nes nepalaikiau rimtais. Pažadu pasitaisyti, ir kai tik rasiu laiko, pereisiu visus tamstos kalusimus ir nuosekliai atsakysiu.
Ačiū, lauksiu. :)
Dabar noriu apsistoti tik ties vienu tamstos atsakymu, kuris man atrodo kiek antisemitinis, nors ir žydai kartais reiškiasi beveik rasistiškai.
Augustas wrote:
Keistuolis wrote:Tiesą pasakius mane mažai domina vieno ar kito žmogelio isitikinimai, kuriuos jie vadina tikėjimu. Aš metu iššūkį kunigams, taip kaip kunigai čia mėtosi iššūkias. O Augustas viską daro, kad įrodytų, jog krikščionys netiki savo tariamai šventais šaltiniais. Tai kokie jie šventi, tie jūsų šaltiniai, jei tas gryniausias Evangelijos tekstas sako: „Kas pasmerkė ir kas nužudė Jėzų..?“, sako, jog Poncijus Pilotas buvo minios priverstas Jėzų nukryžiuoti, o Augustas ta šventa Evangelija netiki, vadindamas save krikščionimi!?
Priverstas? Tų žydelių minios? Nejuokinkit manęs savo nesąmonėmis.
Bet gi tos tariamos nesamonės, tai kad Poncijus Pilotas buvo minios priverstas Jėzų nukryžiuoti, seka ne iš mano nuomonės, bet iš aiškaus Evangelijų teksto: „Kas pasmerkė ir kas nužudė Jėzų..?“ Tai vien ir vien paeiliui surikiuoti Evangelių tekstai!!! O krikščionys, kaip ir tamsta, teigia, kad jie tiki Evangelija. Bet jei tamsta tame tekste matai ne žydų aukštųjų kunigų intrigas, bet kokį tai svarbios paskirties įvykį, manyčiau, kad tamsta rimtai klysti. Nes čia pateiktas tekstas vienareikšmiškai kalba pats už save ir yra pati tikriausia Evangelija. Tai raidė raidėn to paties turinio Evangelija, kuria naudojosi ir Paulius. Gal vien pateikta kiek kitaip, nei kad Paulius norėtų.
Aha, dar prisiminkime ir paties Piloto pasakytus žodžius žydų miniai: "Aš nekaltas dėl šio teisiojo kraujo. Jūs žinokitės!" (Mt 27,24)
Tai raidė raidėn to paties turinio Evangelija, kuria naudojosi ir Paulius. Gal vien pateikta kiek kitaip, nei kad Paulius norėtų.
Atleiskite, o kur Jūsų nuoseklumas pasidėjo? Juk Paulius - melagis iki kaulų smegenų? :ax:

P.S.
O krikščionys, kaip ir tamsta, teigia, kad jie tiki Evangelija. Bet jei tamsta tame tekste matai ne žydų aukštųjų kunigų intrigas, bet kokį tai svarbios paskirties įvykį, manyčiau, kad tamsta rimtai klysti.
O krikščionys Evangelijų tekstais nifiga netiki. Jie tiki tik apaštalo Pauliaus parašytais tekstais. Tai kokio velnio Jūs tuos Evangelijų tekstus čia įbrukot, jei krikščionys nė velnio netiki Evangelijų tekstais? :ax:

Re: Metu iššūkį kunigams.

Posted: 2016-03-24 11:06
by Keistuolis
Augustas wrote:
Keistuolis wrote:Tai raidė raidėn to paties turinio Evangelija, kuria naudojosi ir Paulius. Gal vien pateikta kiek kitaip, nei kad Paulius norėtų.
Atleiskite, o kur Jūsų nuoseklumas pasidėjo? Juk Paulius - melagis iki kaulų smegenų?
Kaip sakiau, taip ir sakau – Paulius yra melagis iki kaulų smegenų! Jei tamsta būtum bent pamėgines atsakyti į mano klausimus, bent jau perskaites 6. ir 7. klausimus pateiktus čia, nereikėtų nervintis dėl tarimo mano nenuoseklumo. O tamstai nuoseklumo aiškiai stokoja. Bet ką padarysi, savo nuodėmes versdamas man, kaip tikras krikščionis, tamsta aiškiai įgyvendini jau minėtą, krikščioniškąją, čia aprašytą „brandaus socializmo idiologijos“ versiją.

Ir sekantis teiginys aiškiai rodo tamstos nuoseklumo stoką, persipynusę su „brandaus socializmo idiologiją“:
Augustas wrote:
Keistuolis wrote:O krikščionys, kaip ir tamsta, teigia, kad jie tiki Evangelija. Bet jei tamsta tame tekste matai ne žydų aukštųjų kunigų intrigas, bet kokį tai svarbios paskirties įvykį, manyčiau, kad tamsta rimtai klysti.
O krikščionys Evangelijų tekstais nifiga netiki. Jie tiki tik apaštalo Pauliaus parašytais tekstais. Tai kokio velnio Jūs tuos Evangelijų tekstus čia įbrukot, jei krikščionys nė velnio netiki Evangelijų tekstais?
Sakyk žmogau, ar tai vien mėginimas sabotuoti temą, kaip tamsta įpratęs, ar tamstos klausimas seka iš Evangelijos teiginių:
Augustas wrote:
Keistuolis wrote:Tokas tad skirtumas, tarp nuo demagogijų priklausomo krikščionio ir laisvamanio.
Ar tada (t.y., tuo atveju, jei romėnai vis tik apsiriko ir žydų Mesiją Jėzų Nazarietį palaikė paprasčiausiu politiniu maištininku) gali būti taip, kad tokia laisvamanystė yra paprasčiausiai klaidinga, nes seka romėnų padaryta klaida?
Kadangi tamsta klausi, o kitų šaltinių su to įvikio aprašymu neturiu, todėl ir pateikiu tą šaltinį, kuriuo tariamai vadovaujasi krikščionys. Evangelija ir tamsta vadovaujiesi, formuodamas savo klausimą. O iš Evangelijos seka tai:
Keistuolis wrote:...kad Poncijus Pilotas buvo minios priverstas Jėzų nukryžiuoti, seka ne iš mano nuomonės, bet iš aiškaus Evangelijų teksto: „Kas pasmerkė ir kas nužudė Jėzų..?“ Tai vien ir vien paeiliui surikiuoti Evangelių tekstai!!! O krikščionys, kaip ir tamsta, teigia, kad jie tiki Evangelija. Bet jei tamsta tame tekste matai ne žydų aukštųjų kunigų intrigas, bet kokį tai svarbios paskirties įvykį, manyčiau, kad tamsta rimtai klysti. Nes čia pateiktas tekstas vienareikšmiškai kalba pats už save ir yra pati tikriausia Evangelija. Tai raidė raidėn to paties turinio Evangelija, kuria naudojosi ir Paulius. Gal vien pateikta kiek kitaip, nei kad Paulius norėtų.
Tai kad Pilotas norėjo paleisti Jėzų, seka iš tariamo Mato (evangelisto Mato niekada nebuvo!) teksto (27,15) „Šventės proga valdytojas buvo pratęs paleisti miniai vieną kalinį, kurio ji norėdavo.“ Tai seka ir iš Markaus teksto (15,6) „Bet per šventes jis privalėjo paleisti vieną kalinį, kurio žmonės prašydavo.“ Žodžiu, noras paleisti Jėzų buvo ne koks labdaros aktas, bet valdžios politinio patikimumo išraiška. O perskaičius visą tekstą apie tai, yra akyvaizdu, jog minia privertė Poncijų Pilotą Jėzų nukryžiuoti.

Ir nėra čia ko maivytis, kaip kokiai „jaunamartei“ teigiant, kad tariamai „krikščionys Evangelijų tekstais nifiga netiki“.

Re: Metu iššūkį kunigams.

Posted: 2016-03-24 21:05
by Pico
Rimtai, Keistuoli, kokiai sektai priklausai?

Aš tokį užsidegimą teologiniais dalykais tik pas sektantus esu matęs. Net Augustui tie dalykai mažiau rūpi negu tamstai. :)

Re: Metu iššūkį kunigams.

Posted: 2016-03-25 10:47
by Keistuolis
Pico wrote:Rimtai, Keistuoli, kokiai sektai priklausai?

Aš tokį užsidegimą teologiniais dalykais tik pas sektantus esu matęs. Net Augustui tie dalykai mažiau rūpi negu tamstai. :)
Mielai įstočiau į laisvamanių sektą, bet tokia sekta, vien savo prasme yra neįmanoma.

O mano užsidegimas yra vien nepakantumas melui,
ir pirmoje eilėje melui, kurį Pauliaus dėka skleidžia krikščionybė, mulkindama virš milijardo žmonių!

Ir aš paklausiu:
ką tamsta veiki pas tuos sektantus, ar be kurios nors sektos, negali pragyventi?

Re: Metu iššūkį kunigams.

Posted: 2016-03-25 13:59
by Augustas
Keistuolis wrote:
Pico wrote:Rimtai, Keistuoli, kokiai sektai priklausai?

Aš tokį užsidegimą teologiniais dalykais tik pas sektantus esu matęs. Net Augustui tie dalykai mažiau rūpi negu tamstai. :)
Mielai įstočiau į laisvamanių sektą, bet tokia sekta, vien savo prasme yra neįmanoma.
Sąvoka "Laisvamanių sekta", mano kuklia nuomone, yra oksimoronas. :ax:
O mano užsidegimas yra vien nepakantumas melui,
ir pirmoje eilėje melui, kurį Pauliaus dėka skleidžia krikščionybė, mulkindama virš milijardo žmonių!
:thumbsup: Tai čia viskas tvarkoj. Paulius - tikrai melagis, kiti krikščionys - tikri mulkiai, jei tuo Paulium rimtai tiki. O Tamsta, gerb. Keistuoli, esate vienintelis teisingai mąstantis tiesos ieškotojas. Ir tai yra puiku. Nežinau, kaip kiti forumiečiai, bet aš Jumis didžiuojuosi, nes Jūs vienintelis parašėte tiesą apie tuos mulkius krikščionis, kuriuos apmulkino tas apgavikas Paulius su savo melaginga Evangelija. :thumbsup:
Ir aš paklausiu:
ką tamsta veiki pas tuos sektantus, ar be kurios nors sektos, negali pragyventi?
Tai gerb. Pico nėra sektantas. :)

P.S.
r nėra čia ko maivytis, kaip kokiai „jaunamartei“ teigiant, kad tariamai „krikščionys Evangelijų tekstais nifiga netiki“.
Tai pala, kuo vis tiktai tiki tie mulkiai krikščionys - Evangelijomis ar apaštalu Pauliumi? :ax:

Re: Metu iššūkį kunigams.

Posted: 2016-03-25 18:20
by Sejanus
Sąvoka "Laisvamanių sekta", mano kuklia nuomone, yra oksimoronas.
Bet ji egzistuoja, ir ne viena. Laisvamaniai.com Lietuvoje, freethoughtblogs vakaruose.

Re: Metu iššūkį kunigams.

Posted: 2016-03-25 19:04
by Keistuolis
Kaip visada, kai nelieka argumentų belieka vaikų darželio giesmės, vien pilstymai iš tuščio į kiaurą.

Tikrai viskas tvarkoje ir nėra kaip, ko nors kito tikėtis - vien tuščiažodžiavimas:
Augustas wrote:Tai čia viskas tvarkoj. Paulius - tikrai melagis, kiti krikščionys - tikri mulkiai, jei tuo Paulium rimtai tiki. O Tamsta, gerb. Keistuoli, esate vienintelis teisingai mąstantis tiesos ieškotojas. Ir tai yra puiku. Nežinau, kaip kiti forumiečiai, bet aš Jumis didžiuojuosi, nes Jūs vienintelis parašėte tiesą apie tuos mulkius krikščionis, kuriuos apmulkino tas apgavikas Paulius su savo melaginga Evangelija.
Na ir kas? Na, esu vienintelis tavo akyse, kuris sako, kad Paulius yra melagis. Bet jei kiek apie svietą išmaytum, žinotum jog mokslo pasaulyje, kur galioja argumentų kalba, nesu aš vienas ir nesu vienintelis tiesos ieškotojas, kuris aiškiai sako, kad Paulius yra melagis.

Ir tai sakau, ir kiti tai sako, ne savo išmanymu, bet remdamiesi taip vadinamais krikščionių kanoninias raštais. O aš, tuos raštus vien komentuoju. Ir kai prieinama prie konkrečių tekstų, dažniausiai užgiedama vaikų darželio giesmelė: "Dievo keliai nežinomi, ar tu vienintelis toks gudras, visi kiti tau kvailiai ir tt..." Ir būtinai prisiplakama prie minios, kaip čia, prie kitų forumiečių: „Nežinau, kaip kiti forumiečiai, bet aš Jumis didžiuojuosi“! Apie tokius pat besididžiuojančius, tamsta gali čia pasiskaityti. O jei tamstai argumentų kalba rementis vien ir vien kanoninias raštais jau nebetinka, tai tikrai vien velnias žino kuo tamsta tiki. O jūs mieli krikščionys, ar tikrai esate mulkiai, klauskite Augusto, nes jis jus mulkiais vadina. O aš niekada, niekur krikščionių mulkiais nevadinau.

Augustai, tamsta elgiesi kaip vaikų darželyje. Bet ar žinai vaikeli, iš to krikščioniško vaikų darželio, ką reiškia žodžiai, žodžiai iš tavo mylimų, kanononių tekstų: „...Ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa išlaisvins jus“?

P.S. Gerai Augustai, gal aš ir neteisus. Bet tai sakyk žmogau, kur aš galėčiau rasti ir paskaityti tą tamstos minimą Pauliaus evangeliją? Būk žmogus, išduok paslaptį, labai smalsu, be sapaliojimų ir be išvedžiojimų. Nes kitaip, kažin ar pateksiu į dangų.

Re: Metu iššūkį kunigams.

Posted: 2016-03-26 13:04
by Augustas
Sejanus wrote:
Sąvoka "Laisvamanių sekta", mano kuklia nuomone, yra oksimoronas.
Bet ji egzistuoja, ir ne viena. Laisvamaniai.com Lietuvoje, freethoughtblogs vakaruose.
Tai ten ne laisvamaniai, Sejanau. Jie tik pasivadinę laisvamaniais, kad priviliotų kuo daugiau naivuolių į savo gretas. Religiniame pasaulyje panašus atvejis yra, pvz., mormonai, kurių oficialus pavadinimas yra Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia. Pagal doktriną jie yra politeistai, tuo tarpu, kai "tikrieji" krikščionys yra monoteizmo šalininkai. :ax:

Re: Metu iššūkį kunigams.

Posted: 2016-03-26 13:26
by Augustas
Keistuolis wrote:Kaip visada, kai nelieka argumentų belieka vaikų darželio giesmės, vien pilstymai iš tuščio į kiaurą.

Tikrai viskas tvarkoje ir nėra kaip, ko nors kito tikėtis - vien tuščiažodžiavimas:
Augustas wrote:Tai čia viskas tvarkoj. Paulius - tikrai melagis, kiti krikščionys - tikri mulkiai, jei tuo Paulium rimtai tiki. O Tamsta, gerb. Keistuoli, esate vienintelis teisingai mąstantis tiesos ieškotojas. Ir tai yra puiku. Nežinau, kaip kiti forumiečiai, bet aš Jumis didžiuojuosi, nes Jūs vienintelis parašėte tiesą apie tuos mulkius krikščionis, kuriuos apmulkino tas apgavikas Paulius su savo melaginga Evangelija.
Na ir kas? Na, esu vienintelis tavo akyse, kuris sako, kad Paulius yra melagis. Bet jei kiek apie svietą išmaytum, žinotum jog mokslo pasaulyje, kur galioja argumentų kalba, nesu aš vienas ir nesu vienintelis tiesos ieškotojas, kuris aiškiai sako, kad Paulius yra melagis.
:oops: Pataisau savo klaidą: Jūs esate vienintelis šiame forume, kuris teisingai teigia, kad Paulius yra melagis. :)
Ir tai sakau, ir kiti tai sako, ne savo išmanymu, bet remdamiesi taip vadinamais krikščionių kanoninias raštais. O aš, tuos raštus vien komentuoju. Ir kai prieinama prie konkrečių tekstų, dažniausiai užgiedama vaikų darželio giesmelė: "Dievo keliai nežinomi, ar tu vienintelis toks gudras, visi kiti tau kvailiai ir tt..." Ir būtinai prisiplakama prie minios, kaip čia, prie kitų forumiečių: „Nežinau, kaip kiti forumiečiai, bet aš Jumis didžiuojuosi“! Apie tokius pat besididžiuojančius, tamsta gali čia pasiskaityti. O jei tamstai argumentų kalba rementis vien ir vien kanoninias raštais jau nebetinka, tai tikrai vien velnias žino kuo tamsta tiki.
Čia aš Tamstos įtakotas viską pergalvojau ir nusprendžiau, kad Tamsta, gerb. Keistuoli, esate teisus, o aš klydau. :ax:
O jūs mieli krikščionys, ar tikrai esate mulkiai, klauskite Augusto, nes jis jus mulkiais vadina. O aš niekada, niekur krikščionių mulkiais nevadinau.
Žinoma, krikščionys yra mulkiai, nes tiki tuo apgaviku Pauliumi. :ax:
Augustai, tamsta elgiesi kaip vaikų darželyje. Bet ar žinai vaikeli, iš to krikščioniško vaikų darželio, ką reiškia žodžiai, žodžiai iš tavo mylimų, kanononių tekstų: „...Ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa išlaisvins jus“?
O tai ką man daryti, kai tiesa sklinda iš Jūsų, gerb. Keistuoli, lūpų (tiksliau sakant, klaviatūros)? :ax:
P.S. Gerai Augustai, gal aš ir neteisus. Bet tai sakyk žmogau, kur aš galėčiau rasti ir paskaityti tą tamstos minimą Pauliaus evangeliją? Būk žmogus, išduok paslaptį, labai smalsu, be sapaliojimų ir be išvedžiojimų. Nes kitaip, kažin ar pateksiu į dangų.
Bėda čia yra ta, kad Tamsta esat visiškai teisus. O į dangų Tamsta, gerb. Keistuoli, ir taip nepaklius, nes kai numirs, tai tikriausiai sukirmys žemėje, na, arba sudegs krematoriume, o likučiai bus patalpinti kolumbariume (dabar toks laidojimo būdas darosi madingas), ir viskas. Jokio dangaus, jokio pragaro. :wink:

Re: Metu iššūkį kunigams.

Posted: 2016-03-26 16:46
by Keistuolis
Kaip matau, mielas Augustai, tamsta visai nusikliedėjai...

Kaip sakiau, taip ir yra, tamsta akyvaizdžiai sabotuotji temą, kaip tamsta įpratęs ir tuo demonstruoji, kad visisiškai neišmanai, ką plepi. Tiesiog gėda, čia tyčiojasi piemuo, o aš jį priėmiau kaip rimtą pašnekovą. Jei visi lietuvos kunigai tokie neišmanėliai, kaip tamsta, man gėda ir už juos.

Re: Metu iššūkį kunigams.

Posted: 2016-03-27 04:32
by Sejanus
Augustas wrote:
Sejanus wrote:
Sąvoka "Laisvamanių sekta", mano kuklia nuomone, yra oksimoronas.
Bet ji egzistuoja, ir ne viena. Laisvamaniai.com Lietuvoje, freethoughtblogs vakaruose.
Tai ten ne laisvamaniai, Sejanau. Jie tik pasivadinę laisvamaniais, kad priviliotų kuo daugiau naivuolių į savo gretas. Religiniame pasaulyje panašus atvejis yra, pvz., mormonai, kurių oficialus pavadinimas yra Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia. Pagal doktriną jie yra politeistai, tuo tarpu, kai "tikrieji" krikščionys yra monoteizmo šalininkai. :ax:
Bet jie greičiausiai tvirtai tiki esą laisvamaniais. Gali dėl visa ko pasiklausti, čia kartais užsuka vienas toks laisvamanis bro1.

Re: Metu iššūkį kunigams.

Posted: 2016-03-27 14:56
by Augustas
Keistuolis wrote:Kaip matau, mielas Augustai, tamsta visai nusikliedėjai...

Kaip sakiau, taip ir yra, tamsta akyvaizdžiai sabotuotji temą, kaip tamsta įpratęs ir tuo demonstruoji, kad visisiškai neišmanai, ką plepi. Tiesiog gėda, čia tyčiojasi piemuo, o aš jį priėmiau kaip rimtą pašnekovą. Jei visi lietuvos kunigai tokie neišmanėliai, kaip tamsta, man gėda ir už juos.
Taip, Tamsta, gerb. Keistuoli, teisingai pastebėjo, aš linksminuosi. :thumbsup: Aš tikrai nusprendžiau pasilinksminti. Nes jei Jūs sau leidote linksmintis, tai kodėl negalima man to paties? :ax: Juk aš irgi laaaabai mėgstu linksmintis. :wink: :D

P.S.
Sejanus wrote:
Augustas wrote: Tai ten ne laisvamaniai, Sejanau. Jie tik pasivadinę laisvamaniais, kad priviliotų kuo daugiau naivuolių į savo gretas. Religiniame pasaulyje panašus atvejis yra, pvz., mormonai, kurių oficialus pavadinimas yra Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia. Pagal doktriną jie yra politeistai, tuo tarpu, kai "tikrieji" krikščionys yra monoteizmo šalininkai. :ax:
Bet jie greičiausiai tvirtai tiki esą laisvamaniais. Gali dėl visa ko pasiklausti, čia kartais užsuka vienas toks laisvamanis bro1.
Žinoma, tikriausiai yra tokių, kurie nuoširdžiai tiki esą laisvamaniais net tada, kai pritaria tokioms išdaigoms, kurias ištaiso Bro1 ir savo pažiūromis panašūs į jį žmonės. Tačiau žiūrint iš Tamstos pozicijų, argi tai tikrai yra laisvamaniai (t.y., laisvos, be jokių religinių ir kitokių tabu minties gerbėjai), Sejanau? :ax:

Re: Metu iššūkį kunigams.

Posted: 2016-03-27 18:40
by Keistuolis
Augustas wrote:
Keistuolis wrote:Kaip matau, mielas Augustai, tamsta visai nusikliedėjai...

Kaip sakiau, taip ir yra, tamsta akyvaizdžiai sabotuotji temą, kaip tamsta įpratęs ir tuo demonstruoji, kad visisiškai neišmanai, ką plepi. Tiesiog gėda, čia tyčiojasi piemuo, o aš jį priėmiau kaip rimtą pašnekovą. Jei visi lietuvos kunigai tokie neišmanėliai, kaip tamsta, man gėda ir už juos.
Taip, Tamsta, gerb. Keistuoli, teisingai pastebėjo, aš linksminuosi. :thumbsup: Aš tikrai nusprendžiau pasilinksminti. Nes jei Jūs sau leidote linksmintis, tai kodėl negalima man to paties? :ax: Juk aš irgi laaaabai mėgstu linksmintis. :wink: :D
Sakau, gal tamsta paklausk daktaro, ką toks linksmumo priepuolis galėtų reiškti...

Re: Metu iššūkį kunigams.

Posted: 2016-03-27 21:46
by Vilius
Nesuprantu, kokia prasmė ginčytis dėl vieno istorinio netikslumo šventraščiuose, kai visiems seniai aišku, kad ten šiaip ar taip pilna nesąmonių.