Metu iššūkį kunigams.

Kas yra dievas? Kokie yra argumentai už ar prieš dievo egzistavimą? Kuri religija teisinga?
Augustas
senbuvis
Posts: 1909
Joined: 2012-05-03 18:44

2016-04-05 12:28

Keistuolis wrote:Papildymas, kalbant apie daugybės Jėzų „teoriją“.

Pats Paulius kalbėjo apie du skirtingus asmenis, kai 50-ais m. e. metais pirmą kartą atvyko į Korintą: „Netgi buvau pasiryžęs jūsų tarpe nežinoti nieko kito, kaip tik Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotąjį.“ (1.Kor. 2,1-3;) Įdomu tai, kad Jėzų Kristų, seknt to sakinio turinį, Paulius nelaikė nukryžiuotu!
Nesąmonė. :) Paulius, jei seksime to sakinio turinį, kaip tik skelbia nukryžiuotąjį Jėzų. :)
O tas nukryžiuotasis, kaip žinome, yra Jėzus Nazarietis. Tai kokios čia teorijos?
Visiškai teisingai pastebėta. Ir jei nukryžiuotasis ir yra Jėzus Nazarietis, o Paulius skelbia nukryžiuotąjį Jėzų, tai Paulius skelbia Jėzų Nazarietį. Tai kokios čia dabar Tamstos, gerb. Keistuoli, išsigalvotos teorijos apie tai, kad Paulius neva skelbia ne tą patį Jėzų, kuris buvo nukryžiuotas? :ax:
P.S. O kad žinotumėte, kaip krikščionys neriasi iš kailio, kad tik įrodytų, jog šito sakinio originale nėra jungtuko „ir“. Nors tokių, taip vienareikšmiškai perteikiančių mintį sakinių, Pauliaus tektuose rasite tikrai labai ne daug.
Jokiam krikščioniui nėra jokio reikalo nertis iš kailio, įrodinėjant tai, kas akivaizdu. :) Tiesiog Tamsta, gerb. Keistuoli, nežinot tam tikrų lietuvių kalbos niuansų, todėl Jums taip ir atrodo, kad Paulius skelbia kažkokį kitą Jėzų, o ne Jėzų Nazarietį. :)
Keistuolis
naujokas
Posts: 108
Joined: 2016-02-21 16:08

2016-04-05 16:43

Augustas wrote:Todėl, kad praktiškai visi, atsiskyrę nuo kadaise buvusios vieningos Bažnyčios, krikščionys, pvz., Rytų ortodoksai, kai kurios protestantiškos bendruomenės - liuteronai, kalvinistai etc., spardosi daugiausiai būtent dėl šios dogmos. Tad grynai politiniu požiūriu būtų visai neblogai atšaukti šią dogmą, ir tada beveik neliktų kliūčių vėl visiems draugiškai susirinkti bei skelbti vieningai Jėzų Nazarietį.
Vienas kalusimas gerbiamas Augustai: nuo kada tamsta nustojai garbinti Jėzų Kristų ir pradėjai garbinti Jėzų Nazarietį?
Gal sakau, tamsta iš Pauliaus išmokai elgtis kaip tikras chmelionas?

Na, o pirmieji Jėzaus Nazariečio pasekėjų skaldymai guli kaip tik Pauliaus sąskaitoje,
o ne kvailose popiežiaus dogmose, tiek politine, tiek idiologine prasme!
Keistuolis
naujokas
Posts: 108
Joined: 2016-02-21 16:08

2016-04-05 17:15

Atleisk man tamsta, kad nežinojau, jog Paulius buvo lietuvis, ar mažų mažiausiai kalbėjo lietuviškai su tam tikrais niuansais, kaip tamsta teigi:
Augustas wrote:Jokiam krikščioniui nėra jokio reikalo nertis iš kailio, įrodinėjant tai, kas akivaizdu. :) Tiesiog Tamsta, gerb. Keistuoli, nežinot tam tikrų lietuvių kalbos niuansų, todėl Jums taip ir atrodo, kad Paulius skelbia kažkokį kitą Jėzų, o ne Jėzų Nazarietį. :)
Nors manau, kad lietuvių kalbos niansus pažįstu gal net geriau už tamstą, visgi sunku ginčytis, nes esu nuo Skirsnemunės, o ten buvo šnekama kiek savotiškai, palyginus su aukštąją lietuvių kalba. O kai man kas rodosi, tuoj puolu žegnotis, kaip tikras krikščionis ir dažniausiai praeina...

O kad krikščionys tikrai iš kailio neriasi falsifikuodami tekstus, ir tamsta, mielas Augustai, gali suprasti iš sekančio paaiškinimo. Tame originaliame sakinyje, kur Paulius mini du skirtingus asmenis, randame: „καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον“ (kai touton estauromenon), kas reiškia: „ir šitą nukryžiuotąjį“.

„Kai“ (καὶ) gali reikšti „ir“, gali reikšti „irgi“ (labai retai), arba „net“ (dar rečiau). Jei mes imsime reikšmę „net“, tai galėtų reikšti, kad Paulius tyčiojasi iš Jėzaus Nazariečio: „net tą nukryžiuotąjį“. Jei imsime pagrindu „irgi“, kas duotuoju atveju visiškai nepagrįsta, galėtume manyti, kad Jėzus Kristus irgi buvo nukryžiuotas. Bet pats papraščiausias ir mažiausiai išvedžiojimų savyje naešantis vertimas yra kaip sakyta: „ir šitą nukryžiuotąjį“.

Kitais krikščioniškųjų melagių „išsigelbėjimas“ vertimuose lieka žodis „touton“ (τοῦτον),
kuris šitame sakinyje krikščionių verčiamas kaip „būtent“. Kas yra tikra nesąmonė.
Nors konkrečiu atveju ir bendra parasme tas žodis vienareikšmiškai reiškia „šitą“ (nukryžiuotąjį).

Tai kur čia nesąmonė, mielas Augustai, tamstos teiginiuose ar pačiame tekste, ar krikščionių kailyje?
User avatar
Vilius
emeritas
Posts: 4077
Joined: 2004-04-19 12:28
Location: Bruxelles

2016-04-05 17:28

Augustas wrote:Na, laboratoriniu eksperimentu turbūt nelabai galima patikrinti (nes humanitariniai ir socialiniai mokslai yra truputį ne ta sritis, kurią būtų galima patikrinti laboratorijoje), bet, pvz., socialiniais eksperimentais visai įmanoma patikrinti dalį teiginių. :ax: Ir kai kurie net buvo patikrinti, pvz., popiežių (neigiami) teiginiai apie komunizmą buvo patikrinti praktiškai. Ir kas iš to patikrinimo išėjo, turbūt žinom visi. :ax:
Ar popiežius tikrai sakė ką nors apie komunizmą ex cathedra (jei taip - norėčiau šaltinio)? Jei ne - tada jis tiesiog buvo vienas iš daugybės klystančių mirtingųjų, kurie kritikavo komunizmą (ir buvo teisūs).

Mane domina kas kita. Ar yra bent vienas oficialus "neklystantys" popiežiaus pareiškimas apie kokį nors faktą, kurį galima būtų nepriklausomai patikrinti (nebūtinai laboratorijoje - tiktų ir kiti objektyvūs metodai)?
User avatar
Sejanus
senbuvis
Posts: 1669
Joined: 2008-11-16 14:41

2016-04-05 17:34

Nenoriu lyti ant jūsų parado, bet juk suprantate, kad jei rasime vieną (ar kad ir trisdešimt du) popiežiaus teiginius ex catedra kurie, kaip paaiškėjo, buvo teisingi, tai neįrodo beveik nieko?

Šiaip, kas man labiausiai apmaudu dėl šio forumo dabartinės būklės, tai kad tokiom temom apskritai diskutuojama :( Popiežiaus neklystamumai, krikščionybės mitai, net kreacionizmas ar 9-11... c'mon, šitie arkliai seniai negyvi ir atmušti taip, kad belieka voliot džiūvėsiuose ir kepti karbonadą.
Keistuolis
naujokas
Posts: 108
Joined: 2016-02-21 16:08

2016-04-05 20:29

Sejanus wrote:Šiaip, kas man labiausiai apmaudu dėl šio forumo dabartinės būklės, tai kad tokiom temom apskritai diskutuojama Popiežiaus neklystamumai, krikščionybės mitai. . .
Na fain, kaip sako žemaičiai! Tai ką siūlai, gerbiamasis? Ar tikrai neagalima būti skeptišku krikščionybės atžvilgiu, ar tamsta norėtumei, kad ta tema būtų „tabu“! Jei krikščionys nebūtų išmetę provokaciją: „Taigi, kunigai katalikai jums metą iššūkį“ nebūtų ir šitos dikusijos. Aš niekada niekam neskelbiu karo ir jei tik įmaoma vengiu konfliktų. Ne taip, kaip tas durnius, kuris sako: „Jei peštynės neišvegiamos, reikia smogti pirmam.“ Bet jei nei vienas nesmogs pirmas, peštynės bus išvengiamos! Tik durneliai skelbia karus, kuriuos paprastai pralaimi.

Bet jei man, kaip laisvamaniui kas paskelbia karą, kaip krikščionys konkrečiu atveju, aš tiesiog neturiu kito pasirinkimo, kaip tą iššūkį primti. Nes kitu atveju, būsiu tiesiog išdurnintas, ko ir siekia kunigėliai savo provokacijomis. Manau, kad jie per daug gerai pasijuto Lietuvoje.

Tai kaip dabar, įvesime skeptikams cenzūrą?
Keistuolis
naujokas
Posts: 108
Joined: 2016-02-21 16:08

2016-04-05 21:03

Vilius wrote:Mane domina kas kita. Ar yra bent vienas oficialus "neklystantys" popiežiaus pareiškimas apie kokį nors faktą, kurį galima būtų nepriklausomai patikrinti (nebūtinai laboratorijoje - tiktų ir kiti objektyvūs metodai)?
Toks faktas yra:
Mr. 3,21 wrote:Saviškiai, apie tai išgirdę, ėjo sulaikyti Jėzų, sakydami, kad Jis išėjęs iš proto.
O popiežius šitą vargšę moteriškę, Jėzaus motiną, paskelbė šventaja ir ji dabar neturi ramybės nuo beprotiškų maldų, nors niekada niekam nieko nežadėjo. O yra taip, nes taip sugalvojo neklystantis popiežius. Sakyčiau, grynas teroras moteriškių atžvilgiu, suprantama vien tada, jei mes vadovaujamės sielų nemirtingumo prielaida.
User avatar
Sejanus
senbuvis
Posts: 1669
Joined: 2008-11-16 14:41

2016-04-05 21:23

Keistuolis wrote:Tai kaip dabar, įvesime skeptikams cenzūrą?
Ne man spręsti, bet visgi stipriai abejoju ar tu čią ką nors net teoriškai galėtum įvesti, tai neįsijausk ir nepradėk čia pirmuoju asmeniu :)

Svarbu kad visi kam reikėjo suprato, ką norėjau pasakyti, or atsižvelgs ar ne, tai kaip ir jų reikalas.

Dėl viso kito, tai man nelabai rūpi kas tau ten darosi ir kam ką skelbi. Bet iš mandagumo šį syk atrašau, kad nemanytum jog tiesiog pražiopsojau. Užtenka man jau vieno kuris dėmesio išsiilgęs spamina privatą, nenoriu antro panašaus lygio :)
Keistuolis wrote: Aš niekada niekam neskelbiu karo ir blah blah...
User avatar
Vilius
emeritas
Posts: 4077
Joined: 2004-04-19 12:28
Location: Bruxelles

2016-04-06 00:13

Keistuolis wrote:Ar tikrai neagalima būti skeptišku krikščionybės atžvilgiu[..]
Galima. Bet problema yra tame, kad dauguma forumo narių (išskyrus Augustą) yra žymiai labiau skeptiški krikščionybės atžvilgiu, nei esi tu pats. Mes net nematome prasmės diskutuoti apie atskiras šventraščių eilutes, nes čia visiems ir taip aišku, kad ten yra praktiškai vien senovinės pasakos bei padavimai. Ir aš tą jau bandžiau tau pasakyti, ale matyt per daug aršiai buvai įsikibęs į Augusto atlapus, kad pastebėtum :)

Žodžiu. Gavai tribūną, pasakei, ką norėjai, niekas tavęs necenzūravo. Visgi publikos ši diskusija nesudomino, todėl siūlau ją čia ir baigti. Jei norite, galite abu iki rytojaus reziumuoti, ar ten ką pridurti, ir tada rakinu temą.
Keistuolis
naujokas
Posts: 108
Joined: 2016-02-21 16:08

2016-04-06 10:41

Vilius wrote:Žodžiu. Gavai tribūną, pasakei, ką norėjai, niekas tavęs necenzūravo. Visgi publikos ši diskusija nesudomino, todėl siūlau ją čia ir baigti. Jei norite, galite abu iki rytojaus reziumuoti, ar ten ką pridurti, ir tada rakinu temą.
Ar čia ne cenzūra?

Mano galva, tai pati tikriausia censūra, net prisiplakant prei minios: „publikos ši diskusija nesudomino“. Egzistuoja kokia tai apklausa, kas ką sudomino ar nesudomino? Net garsusis Lietuvos cenzorius Gvalda savo laiku, šitaip bekompromisiškai nesielgdavo.

Galiu jums vien palinkėti sėkmės "kuryboje".
User avatar
Vilius
emeritas
Posts: 4077
Joined: 2004-04-19 12:28
Location: Bruxelles

2016-04-06 11:22

Keistuolis wrote:Ar čia ne cenzūra?
Pati tikriausia :)
Keistuolis wrote:Galiu jums vien palinkėti sėkmės "kuryboje".
Dėkoju. Savo ruožtu, aš tau norėčiau palinkėti neužsiciklinti ant atskirų biblijos vietų kritikos, o pagalvoti apie platesnį vaizdą. Gal tada suprasi, kad tie maži teologiniai niuansai neturi jokios reikšmės, kai visa tos religijos doktrina yra pastatyta ant niekuo nepagrįstos prielaidos - kad dievas apskritai egzistuoja.
User avatar
Vilius
emeritas
Posts: 4077
Joined: 2004-04-19 12:28
Location: Bruxelles

2016-04-30 23:15

Žinau, kad jau turbūt užsitraukiau nenumaldomą Keistuolio rūstybę, tačiau nusprendžiau atrakinti šią temą, ir perkelti į naujai sukurtą tribūnos skiltį.

Daug galvojau apie tai, ir nusprendžiau, kad visi į forumą užklydę žmonės nusipelno bent vienos temos išlieti dūšiai.

That being said, likę forumai bus toliau drakoniškai moderuojami :)
Keistuolis
naujokas
Posts: 108
Joined: 2016-02-21 16:08

2016-05-26 11:43

O čia apie ką:
Vilius wrote:Kai pagalvoji, tas tavo šv. Pauliaus reikalas irgi atitinka šį patterną - tu vienas kažką žinai apie krikščionybės teologiją, o jie visi to nežino. Spėju, kad jautiesi gana protingas, kai vienas būni teisus?
Kokia čia teologija ar ideologija turi omenyje? Beja, tas Paulius man joks ne šviežias ir ne šventas. Ne šviežias, kadangi trumpnimas „šv.“, tai kaip šviežios pomidorų salotos. Katalikai mano, kad trumpinas šventas rašoma taip: „švt.“. O man tai nė motais, ar tas Paulius kam šventas ar ne! Man visai tas pats, ką tie krikščionys ar tie ateistai teologizuoja ar idiologizuoja. Skaitau ką rašo tas jūsų "šventas raštas" ir nieko daugiau. Tai kur čia tas mano „tu vienas kažką žinai“?

O tai, ką aš aptariu, žino ir Evangelistas Lukas, nes apie tai rašo.
Tad jau ne vienas...
User avatar
Vilius
emeritas
Posts: 4077
Joined: 2004-04-19 12:28
Location: Bruxelles

2016-05-26 16:21

Keistuolis wrote:Skaitau ką rašo tas jūsų "šventas raštas" ir nieko daugiau.
Į ką konkrečiai tu kreipiesi, sakydamas 'jūsų "šventas raštas"'?
Keistuolis wrote:O tai, ką aš aptariu, žino ir Evangelistas Lukas, nes apie tai rašo.
Tad jau ne vienas...
Tačiau tavo patogumui tas kitas žmogus, žinojęs šią paslaptį, mirė prieš kokius porą tūkstančių metų, tai dabar žinai tik tu vienas... Ir iš visų vietų, kuriose tu ją galėtum atskleisti visiems tiems ~2.4 milijardo klaidingai tikinčių krikščionių, tu išsirinkai Skeptikų forumą, kuriame dauguma žmonių šiaip ar taip yra ateistai :)
Keistuolis
naujokas
Posts: 108
Joined: 2016-02-21 16:08

2016-05-26 17:58

Vilius wrote:Ir iš visų vietų, kuriose tu ją galėtum atskleisti visiems tiems ~2.4 milijardo klaidingai tikinčių krikščionių, tu išsirinkai Skeptikų forumą, kuriame dauguma žmonių šiaip ar taip yra ateistai :)
Keisti ateistai, kurie pripažįsta krikščionių teisingumą, vien todėl, kad jų daug.
Maniau, kad esu skeptikų forume, o matau, kad esu bolšiavikų forume, kuris tik vadinasi kitaip.

Atleisk, kad sutrukdžiau, daugiau nevarginsiu.
Mykolas
naujokas
Posts: 4
Joined: 2016-05-30 00:18

2016-05-31 23:52

Keistuolis wrote:
Mykolas wrote:Matyt Einstein'as yra apaštalo Pauliaus pasekėjas, naujųjų laikų mesijus.
Tai kaip, ar Paulius (kuris niekada nebuvo apaštalu) yra senųjų laikų mesijas?
Nes pagal tamstą, naujųjų laikų mesijas yra Pauliaus pasekėjas.

O jei tamsta žinai, kada ir kaip Paulius tapo apaštalu, būtų gražu jei čia paaiškintum, kaip ten tikrai yra.
Tamsta gi nesi koks dalbajobas, kaip tas Keistuolis, kuris greičiausiai net nežino, ką šneka.

P.S. Sveikinu žengus tokį rimtą, tikrai didvyrišką tamstos gyvenimo žingsnį - užsiregistravus skeptiko forume!
Na visų pirma tai ačiū už sveikinimus, tau taip pat linkėjimai.
Manau, kad tavo ta teorija gal ir įdomi, bet vienintelis šaltinis kažkoks įtartinas kaip ir fanatizmas bandant ją įrodyt. O tamsta (t.y. aš) mano, kad jėzaus nazariečio pasekėjas yra ponas Bynas.
User avatar
netnes
naujokas
Posts: 77
Joined: 2015-12-10 18:22
Location: Lithuania

2016-12-04 17:11

Keistuolis wrote:Manau pats laikas mesti iššūkį kunigams, nors netikiu,
kad kuris kunigas ras drąsos atsiliepti.

Priežastis:
Ragaišis 2011-07-19 21:54 wrote:Bažnyčia turi savo autoritetą ir jo reikia paisyti. tik Katalikų bažnyčia yra Apaštališkoji Bažnyčia ir visais saitais susaistyta su Apaštalais, o pastarieji buvo tiesioginiai Jėzaus paveldėtojai.
Čia dėstoma visiška nesąmonė.

Kai Paulius maždaug tarp 59-tų ir vėliausiai 63-čių m. e. metų steigė Romoje savo bendruomemę, Romoje nebuvo nei vieno Jėzaus Nazariečio pasekėjų, vadinamų apaštalais. Pats Paulius niekada nebuvo Jėzaus Nazariečio pasekėju ir nėra Jėzaus Nazariečio apaštalas. Ir 68-tais m. e. metais, kai pirmasis Romos vyskupas Linas (ne Jėzaus, bet Pauliaus pasekėjas) pradėjo valdyti bendruomenę (sakysime jau bažnyčią), Romoje nebuvo nei vieno Jėzaus Nazariečio apaštalo. Tai kaip dabar su ta, tariamai „Apaštališkaja bažnyčia“, kuri tariamai visais saitais susaistyta su apaštalais, tiesioginiais Jėzaus paveldėtojais, kai su apaštalais ta bažnyča neturi nieko bendro?

Vadinasi krikščionys (ir čia garbinami katalikai), tiesiog neturi supratimo apie savo kilmę ir savo teiginiuose vadovaujasi principu: „viena bobutė taip pasakė“.

Būtų labai malonu, jei atsirastų bent vienas kunigas ar pasulietis, kuris pajėgtų šituos teiginius paneigti.

P.S. Kalbėti prašyčiau be isterijos ir be fanatizmo.
Labai įdomu iš kur temos autorius, ponas Keistuolis, ištraukė, jog Jėzus nazarietis ir Jėzus Kristus - du skirtingi žmonės? Va čia pamėginsiu įrodyti pono Keistuolio klaidą, remdamasis jo paties nurodytu vieninteliu šaltiniu - Naujuoju Testamentu.
"Paulius, Dievo valia pašauktas Kristaus Jėzaus apaštalas" (Pauliaus pirmas laiškas korintiečiams, 1 skyrius 1 eilutė).
..."tebūnie jums visiems ir visai Izraelio tautai žinoma: vardu Jėzaus Kristaus Nazariečio, kurį jūs nukryžiavote ir kurį Dievas prikėlė iš numirusių!" (Apaštalų darbų knygos 4 skyrius 10 eilutė).
"Bet Petras prabilo: „Sidabro nei aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu kelkis ir vaikščiok!“ (apaštalų darbų knyga 3 skyrius 6 eilutė).

Pabaigai bus ilgiausia vientisa citata, įrodanti pono Keistuolio apsirikimą Pauliaus iš Naujojo Testamento adresu:
"aš kaip fariziejus gyvenau, laikydamasis griežčiausios mūsų tikėjimo krypties. Dabar aš čia stoviu ir esu teisiamas už tai, kad viliuosi pažadu, kurį Dievas yra davęs mūsų protėviams. Jo išsipildant tikisi sulaukti mūsų dvylikos giminių tauta, stropiai tarnaudama Dievui dieną ir naktį. Dėl šios vilties, karaliau, ir įskundė mane žydai. Kodėl jums atrodo neįtikėtina, kad Dievas prikelia numirusius?
Kitados ir aš maniau, kad mano pareiga visais būdais kovoti su Jėzaus Nazariečio vardu. Aš taip ir dariau Jeruzalėje. Gavęs iš aukštųjų kunigų įgaliojimus, daugybę šventųjų įmesdinau į kalėjimus, o kai jie buvo žudomi, pritardavau. Dažnai įvairiose sinagogose grasinimais verčiau juos piktžodžiauti ir, be saiko prieš juos įtūžęs, persekiojau net svetimuose miestuose.
Tais pačiais tikslais aš keliavau į Damaską, turėdamas aukštųjų kunigų įgaliojimus ir leidimą. Kelyje, vidurdienį, karaliau, aš staiga išvydau, kaip mane ir mano kelionės draugus iš dangaus apsiautė šviesa, skaistesnė už saulę. Mes visi parpuolėme žemėn, o aš išgirdau balsą, kuris man sakė hebrajiškai: 'Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji? Sunku tau spyriotis prieš akstiną!' Aš paklausiau: 'Kas tu esi, Viešpatie?' O Viešpats atsakė: 'Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Bet kelkis ir laikykis ant kojų! Aš tau apsireiškiau, kad paskirčiau tave tarnu bei liudytoju tų dalykų, kuriuos matei ir kuriuos tau dar apreikšiu. Aš tave gelbėsiu nuo tautiečių ir pagonių, pas kuriuos tave siunčiu, kad atvertum jų akis ir jie iš tamsybių gręžtųsi į šviesą, nuo šėtono galybės – į Dievą ir, tikėdami mane, gautų nuodėmių atleidimą bei dalį su pašventintaisiais" (apaštalų darbų knyga 26 skyrius nuo 6 iki 18 eilutės).

Taigi, manau jog pakanka įrodymų jog Jėzus nazarietis ir Jėzus Kristus, Mesijas, yra tas pats asmuo. Ir tikiuosi, jog šita išvada apima tą reikalą su tribūnos iššūkiu kunigams ir kt tikintiesiems - jeigu apaštalas Paulius yra apaštalas ir to paties Jėzaus Kristaus (Mesijo) iš Nazareto, tai apaštalas Petras taip pat yra to paties Mesijo apaštalas ir skelbė jie abu tą pačią Evangeliją ir abu vienas kito neprakeikinėjo. Ir, negana to, jie abu buvo susitikę, kalbėjosi (to įrodymų vėl galiu pateikti iš Naujojo Testamento citatomis), jie sutarė esminiais tikėjimo klausimais ir apaštalas Petras buvo pirmuoju popiežiumi, po apaštalo Petro Linas buvo popiežiumi ir taip vieni kitiems nepertraukiamu rankų uždėjimu iki šių dienų perdavė apaštališką palaiminimą šiuolaikiniams kunigams, vyskupams ir popiežiams (popiežius yra tiesiog Romos vyskupas, renkamas kai iškyla reikalas kitų katalikų Bažnyčios vyskupų slaptu balsavimu).

P.S. Jėzus Nazarietis, Mesijas, tas pats Jėzus Kristus arba, vien apaštalo Pauliaus vadinamas Kristumi Jėzumi, paskyrė ne 80, o tik 12 žmonių apaštalais. To įrodymą mes vėlgi randame Naująjame Testamente (nenoriu cituoti nes pasisakymas gavosi ir taip per ilgas).

P.P.S. Paulius bendruomenės Romoje nesteigė, kai jį, surakintą kaip kalinį, atgabeno į Romą, ten krikščionių bendruomenė jau egzistavo ir jis dar prieš atvykdamas į Romą rašė jiems laišką, visiems gerai žinomą pavadinimu "laiškas Romiečiams".

Jei dar kas neaišku, ponas Keistuoli - kreipkis ;)
User avatar
Vilius
emeritas
Posts: 4077
Joined: 2004-04-19 12:28
Location: Bruxelles

2016-12-06 00:25

netnes wrote:Čia dėstoma visiška nesąmonė.
Whatever, dude... Čia tiesiog buvo atsitiktinis prašalaitis, kuris per klaidą pataikė ne į tą foruma, tada truputį pasidarkė, ir dingo (tikiuosi) su visam. Tikrai be reikalo gaišti laiką su juo diskutuodamas. Gal tik Augustas leistųsi su tavimi į šį teologinį marmalą, bet jis, spėju, šiaip ar taip sutinka su tavo nuomone.
netnes wrote:Va čia pamėginsiu įrodyti pono Keistuolio klaidą, remdamasis jo paties nurodytu vieninteliu šaltiniu - Naujuoju Testamentu.
Toliau net neskaičiau :)
Post Reply