Metu iššūkį kunigams.

Kas yra dievas? Kokie yra argumentai už ar prieš dievo egzistavimą? Kuri religija teisinga?
Mykolas
naujokas
Posts: 4
Joined: 2016-05-30 00:18

2016-05-31 23:52

Keistuolis wrote:
Mykolas wrote:Matyt Einstein'as yra apaštalo Pauliaus pasekėjas, naujųjų laikų mesijus.
Tai kaip, ar Paulius (kuris niekada nebuvo apaštalu) yra senųjų laikų mesijas?
Nes pagal tamstą, naujųjų laikų mesijas yra Pauliaus pasekėjas.

O jei tamsta žinai, kada ir kaip Paulius tapo apaštalu, būtų gražu jei čia paaiškintum, kaip ten tikrai yra.
Tamsta gi nesi koks dalbajobas, kaip tas Keistuolis, kuris greičiausiai net nežino, ką šneka.

P.S. Sveikinu žengus tokį rimtą, tikrai didvyrišką tamstos gyvenimo žingsnį - užsiregistravus skeptiko forume!
Na visų pirma tai ačiū už sveikinimus, tau taip pat linkėjimai.
Manau, kad tavo ta teorija gal ir įdomi, bet vienintelis šaltinis kažkoks įtartinas kaip ir fanatizmas bandant ją įrodyt. O tamsta (t.y. aš) mano, kad jėzaus nazariečio pasekėjas yra ponas Bynas.
User avatar
netnes
naujokas
Posts: 77
Joined: 2015-12-10 18:22
Location: Lithuania

2016-12-04 17:11

Keistuolis wrote:Manau pats laikas mesti iššūkį kunigams, nors netikiu,
kad kuris kunigas ras drąsos atsiliepti.

Priežastis:
Ragaišis 2011-07-19 21:54 wrote:Bažnyčia turi savo autoritetą ir jo reikia paisyti. tik Katalikų bažnyčia yra Apaštališkoji Bažnyčia ir visais saitais susaistyta su Apaštalais, o pastarieji buvo tiesioginiai Jėzaus paveldėtojai.
Čia dėstoma visiška nesąmonė.

Kai Paulius maždaug tarp 59-tų ir vėliausiai 63-čių m. e. metų steigė Romoje savo bendruomemę, Romoje nebuvo nei vieno Jėzaus Nazariečio pasekėjų, vadinamų apaštalais. Pats Paulius niekada nebuvo Jėzaus Nazariečio pasekėju ir nėra Jėzaus Nazariečio apaštalas. Ir 68-tais m. e. metais, kai pirmasis Romos vyskupas Linas (ne Jėzaus, bet Pauliaus pasekėjas) pradėjo valdyti bendruomenę (sakysime jau bažnyčią), Romoje nebuvo nei vieno Jėzaus Nazariečio apaštalo. Tai kaip dabar su ta, tariamai „Apaštališkaja bažnyčia“, kuri tariamai visais saitais susaistyta su apaštalais, tiesioginiais Jėzaus paveldėtojais, kai su apaštalais ta bažnyča neturi nieko bendro?

Vadinasi krikščionys (ir čia garbinami katalikai), tiesiog neturi supratimo apie savo kilmę ir savo teiginiuose vadovaujasi principu: „viena bobutė taip pasakė“.

Būtų labai malonu, jei atsirastų bent vienas kunigas ar pasulietis, kuris pajėgtų šituos teiginius paneigti.

P.S. Kalbėti prašyčiau be isterijos ir be fanatizmo.
Labai įdomu iš kur temos autorius, ponas Keistuolis, ištraukė, jog Jėzus nazarietis ir Jėzus Kristus - du skirtingi žmonės? Va čia pamėginsiu įrodyti pono Keistuolio klaidą, remdamasis jo paties nurodytu vieninteliu šaltiniu - Naujuoju Testamentu.
"Paulius, Dievo valia pašauktas Kristaus Jėzaus apaštalas" (Pauliaus pirmas laiškas korintiečiams, 1 skyrius 1 eilutė).
..."tebūnie jums visiems ir visai Izraelio tautai žinoma: vardu Jėzaus Kristaus Nazariečio, kurį jūs nukryžiavote ir kurį Dievas prikėlė iš numirusių!" (Apaštalų darbų knygos 4 skyrius 10 eilutė).
"Bet Petras prabilo: „Sidabro nei aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu kelkis ir vaikščiok!“ (apaštalų darbų knyga 3 skyrius 6 eilutė).

Pabaigai bus ilgiausia vientisa citata, įrodanti pono Keistuolio apsirikimą Pauliaus iš Naujojo Testamento adresu:
"aš kaip fariziejus gyvenau, laikydamasis griežčiausios mūsų tikėjimo krypties. Dabar aš čia stoviu ir esu teisiamas už tai, kad viliuosi pažadu, kurį Dievas yra davęs mūsų protėviams. Jo išsipildant tikisi sulaukti mūsų dvylikos giminių tauta, stropiai tarnaudama Dievui dieną ir naktį. Dėl šios vilties, karaliau, ir įskundė mane žydai. Kodėl jums atrodo neįtikėtina, kad Dievas prikelia numirusius?
Kitados ir aš maniau, kad mano pareiga visais būdais kovoti su Jėzaus Nazariečio vardu. Aš taip ir dariau Jeruzalėje. Gavęs iš aukštųjų kunigų įgaliojimus, daugybę šventųjų įmesdinau į kalėjimus, o kai jie buvo žudomi, pritardavau. Dažnai įvairiose sinagogose grasinimais verčiau juos piktžodžiauti ir, be saiko prieš juos įtūžęs, persekiojau net svetimuose miestuose.
Tais pačiais tikslais aš keliavau į Damaską, turėdamas aukštųjų kunigų įgaliojimus ir leidimą. Kelyje, vidurdienį, karaliau, aš staiga išvydau, kaip mane ir mano kelionės draugus iš dangaus apsiautė šviesa, skaistesnė už saulę. Mes visi parpuolėme žemėn, o aš išgirdau balsą, kuris man sakė hebrajiškai: 'Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji? Sunku tau spyriotis prieš akstiną!' Aš paklausiau: 'Kas tu esi, Viešpatie?' O Viešpats atsakė: 'Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Bet kelkis ir laikykis ant kojų! Aš tau apsireiškiau, kad paskirčiau tave tarnu bei liudytoju tų dalykų, kuriuos matei ir kuriuos tau dar apreikšiu. Aš tave gelbėsiu nuo tautiečių ir pagonių, pas kuriuos tave siunčiu, kad atvertum jų akis ir jie iš tamsybių gręžtųsi į šviesą, nuo šėtono galybės – į Dievą ir, tikėdami mane, gautų nuodėmių atleidimą bei dalį su pašventintaisiais" (apaštalų darbų knyga 26 skyrius nuo 6 iki 18 eilutės).

Taigi, manau jog pakanka įrodymų jog Jėzus nazarietis ir Jėzus Kristus, Mesijas, yra tas pats asmuo. Ir tikiuosi, jog šita išvada apima tą reikalą su tribūnos iššūkiu kunigams ir kt tikintiesiems - jeigu apaštalas Paulius yra apaštalas ir to paties Jėzaus Kristaus (Mesijo) iš Nazareto, tai apaštalas Petras taip pat yra to paties Mesijo apaštalas ir skelbė jie abu tą pačią Evangeliją ir abu vienas kito neprakeikinėjo. Ir, negana to, jie abu buvo susitikę, kalbėjosi (to įrodymų vėl galiu pateikti iš Naujojo Testamento citatomis), jie sutarė esminiais tikėjimo klausimais ir apaštalas Petras buvo pirmuoju popiežiumi, po apaštalo Petro Linas buvo popiežiumi ir taip vieni kitiems nepertraukiamu rankų uždėjimu iki šių dienų perdavė apaštališką palaiminimą šiuolaikiniams kunigams, vyskupams ir popiežiams (popiežius yra tiesiog Romos vyskupas, renkamas kai iškyla reikalas kitų katalikų Bažnyčios vyskupų slaptu balsavimu).

P.S. Jėzus Nazarietis, Mesijas, tas pats Jėzus Kristus arba, vien apaštalo Pauliaus vadinamas Kristumi Jėzumi, paskyrė ne 80, o tik 12 žmonių apaštalais. To įrodymą mes vėlgi randame Naująjame Testamente (nenoriu cituoti nes pasisakymas gavosi ir taip per ilgas).

P.P.S. Paulius bendruomenės Romoje nesteigė, kai jį, surakintą kaip kalinį, atgabeno į Romą, ten krikščionių bendruomenė jau egzistavo ir jis dar prieš atvykdamas į Romą rašė jiems laišką, visiems gerai žinomą pavadinimu "laiškas Romiečiams".

Jei dar kas neaišku, ponas Keistuoli - kreipkis ;)
User avatar
Vilius
emeritas
Posts: 5914
Joined: 2004-04-19 12:28

2016-12-06 00:25

netnes wrote:Čia dėstoma visiška nesąmonė.
Whatever, dude... Čia tiesiog buvo atsitiktinis prašalaitis, kuris per klaidą pataikė ne į tą foruma, tada truputį pasidarkė, ir dingo (tikiuosi) su visam. Tikrai be reikalo gaišti laiką su juo diskutuodamas. Gal tik Augustas leistųsi su tavimi į šį teologinį marmalą, bet jis, spėju, šiaip ar taip sutinka su tavo nuomone.
netnes wrote:Va čia pamėginsiu įrodyti pono Keistuolio klaidą, remdamasis jo paties nurodytu vieninteliu šaltiniu - Naujuoju Testamentu.
Toliau net neskaičiau :)
User avatar
Sejanus
senbuvis
Posts: 1669
Joined: 2008-11-16 14:41

2016-12-06 10:17

Man atrodo, jam apskritai kažkas su galva buvo. Dar gyvenime nematęs, kad kas taip aršiai įrodinėtų krikščionybės klaidingumą ateistams. Tikras real life Don Kichotas.

Arba gal tiesiog botas koks nors.
Augustas
senbuvis
Posts: 2451
Joined: 2012-05-03 18:44

2016-12-08 13:53

Sejanus wrote:Man atrodo, jam apskritai kažkas su galva buvo. Dar gyvenime nematęs, kad kas taip aršiai įrodinėtų krikščionybės klaidingumą ateistams. Tikras real life Don Kichotas.
Ne tai, Sejanau. :) Jis tiesiog bandė kelti klausimą, kas sukūrė krikščionybę, ir teigė, kad tai padarė... Na, Tamsta, Sejanau, ir pats suprato, ką jis teigė. :)

P.S.
Arba gal tiesiog botas koks nors.
Sejanau, jei tai buvo botas, tai žinokit, jis būtų pranašesnis už Tamstos sukurtąjį. :D
Keistuolis
naujokas
Posts: 108
Joined: 2016-02-21 16:08

2018-07-20 20:44

Rekomenduoju net ir piktai nusiteikusiems žmonėms:
http://www.patogupirkti.lt/knyga/Kriksc ... aptys.html
User avatar
Vilius
emeritas
Posts: 5914
Joined: 2004-04-19 12:28

2018-07-20 22:29

Keistuolis wrote:
2018-07-20 20:44
Rekomenduoju net ir piktai nusiteikusiems žmonėms:
http://www.patogupirkti.lt/knyga/Kriksc ... aptys.html
Prisiminei mūsų forumą, kai prireikė knyga pareklamuot? :)

Pabandyk savais žodžiais papasakot, kas ten gero rašoma. Gal kas nors susidomės.
User avatar
Sejanus
senbuvis
Posts: 1669
Joined: 2008-11-16 14:41

2018-07-22 11:08

Keistuolis wrote:
2018-07-20 20:44
Rekomenduoju net ir piktai nusiteikusiems žmonėms:
http://www.patogupirkti.lt/knyga/Kriksc ... aptys.html
Image
vvv2
senbuvis
Posts: 1178
Joined: 2007-08-02 11:24
Location: Kaunas city
Contact:

2018-07-28 21:51

Sejanus wrote:
2016-12-06 10:17
Man atrodo, kad kas taip aršiai įrodinėtų krikščionybės klaidingumą ateistams. Yra tikras real life Don Kichotas.
- kodėl gi?

paaiškinimas: jei žmogėnas netiki, jis neįrodinėja to, kuo netiki. Jei "atėjistas" įrodinėja, kad kažko nėra, vadinasi tas kažkas jau yra, nors ir neigimo formoje.

:(
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 4030
Joined: 2011-10-03 09:35

2018-07-30 12:50

vvv2 wrote:jei žmogėnas netiki, jis neįrodinėja to, kuo netiki. Jei "atėjistas" įrodinėja, kad kažko nėra, vadinasi tas kažkas jau yra, nors ir neigimo formoje.
Iz 45 wrote: 5 Aš esu VIEŠPATS ir nėra kito, – be manęs, nėra Dievo!
Dievas neigia kitus dievus, kam jam neigti kitus dievus, jei jų nėra? Reiškia, kiti dievai YRA, nors ir neigimo formoje :love:
Post Reply