Prietaru diegimas mokyklose

Kas yra dievas? Kokie yra argumentai už ar prieš dievo egzistavimą? Kuri religija teisinga?
RB
senbuvis
Posts: 5017
Joined: 2004-05-18 13:16

2011-02-13 23:07

Svetimas wrote:Na, gerai. O ar simetriškas situacijos sukeitimas šitoje vietoje pagal konstituciją galiotų? Tarkim, kokia laisvamaniška organizacija įkuria privačią mokyklą. Ar galėtų toji mokyklą gauti valstybės finansavimą (mokinių krepšelius ir pan.) ir nedėstyti tikybos pamokų, t.y. dėstyti tik etiką? :)
Visų pirma, skiriasi finansavimo tvarka.
Švietimo įstatymas, 69 straipsnis. Švietimo programų ir mokyklų finansavimas wrote: (...)
7. Vaikų muzikos, dailės, meno ir sporto mokykloms, neformaliojo švietimo programoms teisės aktų nustatyta tvarka skiriama lėšų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų. Nevalstybinės tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos mokyklos, vykdančios formaliojo švietimo programas, finansuojamos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, skiriant iš biudžeto mokymo lėšų ir mokyklos ūkio lėšų tiek, kiek ir to paties tipo valstybinėms ar savivaldybės mokykloms, jeigu tai numatyta Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje.
Kitos nevalstybinės mokyklos tokio finansavimo negauna, tik mokinio krepšelį.

Apskritai nesu tikras, ar etikos nedėstymas neprieštarauja to paties įstatymo 31 str.
Švietimo įstatymas, 31 straipsnis. Teisė mokytis tikybos wrote: 2. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdančios mokyklos mokinys, sulaukęs 14 metų, turi teisę rinktis vieną iš privalomojo dorinio ugdymo dalykų: tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą arba etiką.
User avatar
Transgresija
skeptikas
Posts: 553
Joined: 2010-08-22 12:49

2011-02-14 08:28

Kai mokiausi pirmoje savo privačioje mokykloje Vilniuje, tai mums dėstė tik etiką, jokių tikybos pamokų nebuvo. Nežinau kiek tai susiję su tėvų pageidavimais. Tuo tarpu kitoje privačioje mokykloje mes turėjom klausytis paskaitų apie torą ir kabalos misticizmą supinta su new age tipo nukvailėjimu. Galiausiai atsisakiau lankyti tas pamokas (man uždraudė jas lankyti dėl pastovaus tyčiojimosi) ir nelankiau dorinio ugdymo. Matyt todėl ir užaugau toks nedoras. Taigi, iš savo patirties galiu sakyti, kad privatus sektorius iš esmės daro ką nori ir kaip nori kiek tai įmanoma. Netgi galėjau be pateisinamos priežasties nelankyti pamokų jei tik norėjau kas normalioje mokykloje buvo tabu - pranešama vaiko teisių apsaugai, socialiniams darbuotojams ir tt.
status_quo
pradedantis
Posts: 338
Joined: 2008-07-17 14:09

2011-02-14 09:13

Tarkime, kur aš mokiausi, 11 - 12 klasėje irgi nebuvo pasirinkimo dėl etikos ir tikybos. Turėjome filosofiją. Pirmais metais dar buvo visai normaliai (dalykas pats buvo gan įdomus, bet vadovėliai tragiški), bet antram kurse direktorius pradėjo aiškinti apie visokius dzen budizmus, ar taoizmus (kažką apie kelią ir pan). Taip pat pas mus buvo privaloma ir lotynų kalba. Jeigu jūs prieštaraujate, kad, tarkime Jėzuitai daraudžia pasirinkti etiką, tai jūs turėtumėte prieštarauti, kad mano gimnazijoje (Šilutės Vydūno) buvo negalima rinktis tikybos (tik 11 - 12 kl) ir buvo privaloma lotynų kalba. Šiaip, pasirinkimas visada yra gerai, tačiau nematau nei su Jėzuitais, nei, tarkime, su Vydūno gimnazija yra didelių problemų, nebent tokius dalykus darytų mažų miestelių vidurinės, kur vaikams pasirinkimo nebūtų. Aišku dar yra ir praktinis pasirinkimas - ar leisti vaikus į gerą mokyklą su tikyba, ar į prastą su etiką.
User avatar
Transgresija
skeptikas
Posts: 553
Joined: 2010-08-22 12:49

2011-02-14 09:56

O kur dar libertarinė išmokyklinimo praktika užsienyje. Nežinau kiek tai veikia lt
User avatar
SCnazi
pradedantis
Posts: 215
Joined: 2011-02-05 21:20

2011-02-14 16:56

Svetimas wrote:
LR Konstitucija
26 straipsnis
Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma.
Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą ir vienas ar su kitais, privačiai ar viešai ją išpažinti, atlikinėti religines apeigas, praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo.
Niekas negali kito asmens versti nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją arba tikėjimą.Žmogaus laisvė išpažinti ir skleisti religiją arba tikėjimą negali būti apribota kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai būtina garantuoti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ir dorovę, taip pat kitas asmens pagrindines teises ir laisves.
Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus.
Ar katalikiškos pakraipos tikybos pamokų buvimas daugelyje Lietuvos vidurinių mokyklų neprieštarauja citatoje pabrauktoms vietoms? Gal kas galėtų pakomentuoti kvalifikuočiau iš teisinės pusės ši aspektą? Juk taip vaikui sumažinamos galimybės vienodai gerai susipažinti su liuteronų, musulmonų, budistų ir kt. religijomis ir jas pasirinkti? :twisted:
Ir dar. Ar "Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus." neprieštarauja "Niekas negali kito asmens versti nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją arba tikėjimą." arba "Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą[...]"? :)
viskas teisingai LR Konstitucijoje, kai gali dalyvauti rinkimuose (balso teisė) gali rinktis kokį nori tikėjimą ar religiją (ar netikėjimą etc), tačiau sąžinės ir minties laisvė yra nevaržoma nuo prigimties, bet pasekmės priklauso nuo tėvų :mrgreen:
User avatar
Svetimas
administratorius
Posts: 1957
Joined: 2004-05-25 19:04
Location: Vilnius

2011-02-16 11:41

RB wrote:
Svetimas wrote:Na, gerai. O ar simetriškas situacijos sukeitimas šitoje vietoje pagal konstituciją galiotų? Tarkim, kokia laisvamaniška organizacija įkuria privačią mokyklą. Ar galėtų toji mokyklą gauti valstybės finansavimą (mokinių krepšelius ir pan.) ir nedėstyti tikybos pamokų, t.y. dėstyti tik etiką? :)
Visų pirma, skiriasi finansavimo tvarka.
Švietimo įstatymas, 69 straipsnis. Švietimo programų ir mokyklų finansavimas wrote: (...)
7. Vaikų muzikos, dailės, meno ir sporto mokykloms, neformaliojo švietimo programoms teisės aktų nustatyta tvarka skiriama lėšų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų. Nevalstybinės tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos mokyklos, vykdančios formaliojo švietimo programas, finansuojamos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, skiriant iš biudžeto mokymo lėšų ir mokyklos ūkio lėšų tiek, kiek ir to paties tipo valstybinėms ar savivaldybės mokykloms, jeigu tai numatyta Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje.
Kitos nevalstybinės mokyklos tokio finansavimo negauna, tik mokinio krepšelį.
Tai šitoj vietoj kaip ir neteisybė gaunasi. Kodėl nevalstybinė mokykla, kuri vykdo formaliojo švietimo programas, tačiau nepriklauso tradicinei religinei bendruomenei, negali gauti lygiai tokio paties finansavimo kaip ir "tradicinių religinių bendruomenių" mokyklos? Galbūt iš dalies dėl to pastaruoju metu daugėja mokyklų, bandančių sau susiteikti tradicinių religinių bendruomenių mokyklų statusą?

RB wrote:Apskritai nesu tikras, ar etikos nedėstymas neprieštarauja to paties įstatymo 31 str.
Švietimo įstatymas, 31 straipsnis. Teisė mokytis tikybos wrote: 2. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdančios mokyklos mokinys, sulaukęs 14 metų, turi teisę rinktis vieną iš privalomojo dorinio ugdymo dalykų: tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą arba etiką.
Nežinau kaip ten yra de jure, bet panašu, kad de facto yra taip (citata iš to paties straipsnio):
Dažnai tėvai, kurie ruošiasi leisti vaiką į mokyklą ar savo atžalai nori pakeisti ugdymo įstaigą, dvejoja rinkdamiesi tarp valstybinės ir katalikiškos mokyklos. Paprašytas įvardyti esminius šių ugdymo įstaigų skirtumus katalikiškų mokyklų asociacijos pirmininkas sakė: „Kiekviena institucija yra savita ir bendro kriterijaus įvertinimui nėra, bet nevalstybinėse katalikiškose mokyklose nėra pasirenkamojo dalyko – etikos, turime tik tikybą. Mūsų mokyklos programose yra daugiau sielovadai skirtų kursų, kurių neturi kitos mokyklos. Daug dėmesio skiriama vertybių formavimui, bendruomenės kūrimui, vienijame ne tik mokinius, bet siūlome specialias programas tėvams. Norime, kad mokytojai, mokiniai ir tėvai jaustųsi bendruomene ir nesiekiame, kad tai būtų koks nors konkurentų būrelis, susibėgęs į vieną vietą.“
Nors gal aš čia ir be reikalo stebiuosi. Gali būti ir taip, kad mokiniai nevalstybinėse tradicinių bendruomenių mokyklose gali de jure reikalauti etikos dėstymo, tačiau tokių išsišokėlių paprasčiausiai nėra. :)
D3monas
senbuvis
Posts: 2100
Joined: 2008-05-10 16:22

2011-02-16 11:51

Teko kalbėti su vienos mokyklos vadovais, tai jie su gana didele pagieža kalbėjo apie mokyklas, kurios staiga "atsiverčia" į katalikiškas. Esmė ta, kad tada gaunamos papildomos teisės išlaikyti mokykloje 11 bei 12 klases, pradines klases, net jei nėra pakankamo mokinių skaičiaus, taip neatleidžiant mokyklos darbuotojų, nors krūvis ir sumažėja. Žodžiu, tai labiau mėginimas prasisukti ir išlaikyti darbuotojus bei finansavimą, o ne tikėjimo reikalas. Viskas vardan religinio ugdymo tęstinumo, teigia nenorintys klasių naikinti mokyklų viršininkai, idant vaikas būtų krikščioniškai ugdomas nuo pirmos iki paskutinės klasės, po šiuo pretekstu slepiamasi, o iš tiesų nenori pinigų prarasti. Lietuviškas sprendimas - būti veidmainiu ir iš to pinigus darytis.
User avatar
Svetimas
administratorius
Posts: 1957
Joined: 2004-05-25 19:04
Location: Vilnius

2011-02-16 12:02

Spaudoje rašo apie tą patį, tik daug diplomatiškiau ir gražiau. :)
User avatar
Svetimas
administratorius
Posts: 1957
Joined: 2004-05-25 19:04
Location: Vilnius

2011-02-16 12:02

Transgresija wrote:[...]iš savo patirties galiu sakyti, kad privatus sektorius iš esmės daro ką nori ir kaip nori kiek tai įmanoma.
Na, tai yra savaime suprantama. Tačiau tol, kol tai neliečia valstybinio finansavimo. Apskritai, papildomas nevalstybinių mokyklų finansavimas iš valstybės lėšų ta pačia apimtimi, kaip ir valstybinių, yra akivaizdi neteisybė pastarųjų mokyklų atžvilgiu.
User avatar
SCnazi
pradedantis
Posts: 215
Joined: 2011-02-05 21:20

2011-02-16 13:26

Krikščioniškos mokyklos LT negauna jokio papildomo finansavimo iš valstybės, o yra remiamos tikinčiųjų ar vienuolių ordinų. Valstybė laikosi neutralios pozicijos ir negali (žr. LT.Konstitucija) remti liberalios ar ateistinės pakraipos mokyklų, tam reikia, kad mokyklų vadovai ar tėvų komitetai kreiptūsi į atitinkamas filantropines humanitarines organizacijas (ES) su atitnkamais fondais. Gaila, kad pas mus silpnas laisvamanių (liberalų) judėjimas. O mokyklos vadovams nesugebantiems parašyti kokio ES projektėlio ar surasti lėšų belieka tik pagieža :evil:
Lietuvoj kokybiškiausią pradinį ir vidurinį išsilavinimą suteikia krikščioniškos gimnazijos, bet yra vienas geras momentas - jų absolventai būna stipriausi ateistai :thumbsup:
D3monas
senbuvis
Posts: 2100
Joined: 2008-05-10 16:22

2011-02-16 13:38

SCnazi wrote:Krikščioniškos mokyklos LT negauna jokio papildomo finansavimo iš valstybės
Bet privilegija turėti klases, net jei jose mokosi nepakankamas skaičius mokinių, teisė diegti savą ideologiją, tai turi šiokį tokį ekonominį svorį.
Jei mokykla būtų kuriama po ateizmo vėliava, ji tokių privilegijų ne tik neturėtų, bet dar ir būtų pasmerkta, kaip žmogaus sąžinės laisvę paminanti organizacija, skatinanti religinę nesantaiką ar dar ką nors.

Teko girdėti, kad viena Alytuje veikianti "katalikiška" mokykla yra kaip visuomenės sanitaras, surenka visas atmatas, kurių kitur nebepriima dėl prastų pažymių ir agresyvaus būdo (švelniai tariant). Kaip yra kitur - nežinau.
SCnazi wrote:Lietuvoj kokybiškiausią pradinį ir vidurinį išsilavinimą suteikia krikščioniškos gimnazijos, bet yra vienas geras momentas - jų absolventai būna stipriausi ateistai
Nežinojau. Pakomentuok plačiau, jei gali.
User avatar
Svetimas
administratorius
Posts: 1957
Joined: 2004-05-25 19:04
Location: Vilnius

2011-02-16 14:10

SCnazi wrote:Krikščioniškos mokyklos LT negauna jokio papildomo finansavimo iš valstybės, o yra remiamos tikinčiųjų ar vienuolių ordinų. Valstybė laikosi neutralios pozicijos ir negali (žr. LT.Konstitucija) remti liberalios ar ateistinės pakraipos mokyklų, tam reikia, kad mokyklų vadovai ar tėvų komitetai kreiptūsi į atitinkamas filantropines humanitarines organizacijas (ES) su atitnkamais fondais. Gaila, kad pas mus silpnas laisvamanių (liberalų) judėjimas. O mokyklos vadovams nesugebantiems parašyti kokio ES projektėlio ar surasti lėšų belieka tik pagieža :evil:
Aš turėjau omeny tai:
Švietimo įstatymas, 69 straipsnis. Švietimo programų ir mokyklų finansavimas wrote: (...)
7. Vaikų muzikos, dailės, meno ir sporto mokykloms, neformaliojo švietimo programoms teisės aktų nustatyta tvarka skiriama lėšų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų. Nevalstybinės tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos mokyklos, vykdančios formaliojo švietimo programas, finansuojamos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, skiriant iš biudžeto mokymo lėšų ir mokyklos ūkio lėšų tiek, kiek ir to paties tipo valstybinėms ar savivaldybės mokykloms, jeigu tai numatyta Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje.
SCnazi wrote:Lietuvoj kokybiškiausią pradinį ir vidurinį išsilavinimą suteikia krikščioniškos gimnazijos, bet yra vienas geras momentas - jų absolventai būna stipriausi ateistai :thumbsup:
Dėl to nesiginčysiu. :) Aš irgi esu girdėjęs pasišaipymų: "Parodyk man nors vieną nuoširdžiai tikintį jėzuitą". :) Tačiau esmė yra aukščiau minėtoje teisinėje nelygybėje.
User avatar
Akela
senbuvis
Posts: 2549
Joined: 2006-01-08 23:00

2011-02-16 15:38

SCnazi wrote:(...), bet yra vienas geras momentas - jų absolventai būna stipriausi ateistai :thumbsup:
Žinau tik vieną, bet užtat pakankamai aršų ateistą, kuris baigęs Jezuitų gimnaziją (tiesą sakant, kai sužinojau, kokią gimnaziją baigė, šiek tiek suglumau :) )
Reikės paklausinėt, kaip čia taip :) Ir, ar tai dažnas, ar pavienis reiškinys.
RB
senbuvis
Posts: 5017
Joined: 2004-05-18 13:16

2011-02-16 16:06

Akela wrote:Reikės paklausinėt, kaip čia taip :) Ir, ar tai dažnas, ar pavienis reiškinys.
Pažįstu nemažai Vilniaus jėzuitų gimnazijos alumni, nė vieno stipriai tikinčio tarp jų nėra. Nuo agnostikų ar tiesiog abejingų šiam klausimui iki pasyvių ateistų.
User avatar
Akela
senbuvis
Posts: 2549
Joined: 2006-01-08 23:00

2011-02-16 21:26

RB wrote:
Akela wrote:Reikės paklausinėt, kaip čia taip :) Ir, ar tai dažnas, ar pavienis reiškinys.
Pažįstu nemažai Vilniaus jėzuitų gimnazijos alumni, nė vieno stipriai tikinčio tarp jų nėra. Nuo agnostikų ar tiesiog abejingų šiam klausimui iki pasyvių ateistų.
Jei tai tendencija, tai kunigų seminarijoje tikinčių į Dievą ir seminaristų skaičius neturėtų sutapti :)
Mr.Sarkasmus
pradedantis
Posts: 302
Joined: 2009-09-22 13:35

2011-02-16 21:52

RB wrote:
Akela wrote:Reikės paklausinėt, kaip čia taip :) Ir, ar tai dažnas, ar pavienis reiškinys.
Pažįstu nemažai Vilniaus jėzuitų gimnazijos alumni, nė vieno stipriai tikinčio tarp jų nėra. Nuo agnostikų ar tiesiog abejingų šiam klausimui iki pasyvių ateistų.
Iki aktyvių ateistų :happy:

Čia norėčiau pacituoti internete matytą frazę: niekada nesiųskite savo sūnaus į krikščionišką mokyklą, nes jis sužinos apie religiją pakankamai, kad tyčiotųsi visą likusį gyvenimą.

Jei domina kažkas iš priešo teritorijos, klauskit.
User avatar
Abejoklis
skeptikas
Posts: 954
Joined: 2010-08-31 05:04

2011-02-16 21:55

Akela wrote: Jei tai tendencija, tai kunigų seminarijoje tikinčių į Dievą ir seminaristų skaičius neturėtų sutapti :)
Pamenu is knygos apie Stalino jaunyste, kad Tbilisio kunigu seminarija buvo ateistu ir revoliucionieriu kalve.
User avatar
SCnazi
pradedantis
Posts: 215
Joined: 2011-02-05 21:20

2011-02-17 12:16

D3monas wrote: Nežinojau. Pakomentuok plačiau, jei gali.
manau pakaks ir vieno pvz. - Clinton Richard Dawkins
Post Reply