Forumo pulsas

Naujas temas kurkite čia
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 5038
Joined: 2011-10-03 09:35

2022-01-25 13:19

Svetimas wrote:
2022-01-25 10:30
Ir man pasirodė kažkiek panašu į tai, ką nupasakojai. :) Spėju, kad šitoj vietoj Vladimirą jo tokioj pozicijoj šiek tiek Bačiulis ar kokie kiti jo draugeliai kažkiek įtakoja. Nesvarbu, ką kai kurie veikėjai iš dabartinės konservatorių partijos siūlys ar darys, viskas by default bus blogai. Nes nepakankamai "konservatyvūs" ar pan.
Taip, su Bačiuliu panaši situacija. Tik be "nepakankamai konservatyvus", dar ir labai gyvas šitas naratyvas, kad Landsbergis privertė Kiniją elgtis negražiai, pažeidinėti visokias tarptautines prekybos sutartis, Landsbergis privertė Lukašenką sukelti Baltarusijoje humanitarinę "pabėgėlių" krizę, ir t.t. Tiesiog Landsbergis verčia visus elgtis šlykčiai, ir pasaulio diktatoriai tiesiog neturi kito pasirinkimo, kaip tik būtent taip elgtis. Už tai Landsbergis ir yra visų kalčiausias.
User avatar
Svetimas
administratorius
Posts: 3764
Joined: 2004-05-25 19:04
Location: Vilnius

2022-01-25 23:24

Dar, kiek pamenu, kokiame nors Delfyje panašūs naratyvai labai dažnai pasirodydavo keliuose anksčiau po straipsniais žemiau matomuose top komentaruose. Įdomu, kas tokius komentarus išbalsuodavo į viršų. Dabar minėtų kelių top komentarų po Delfio straipsniais jau kažkaip ir nebematau. Matyt net ir koks Delfis pagaliau nebeapsikentė šitų dalykų pas save.
User avatar
Svetimas
administratorius
Posts: 3764
Joined: 2004-05-25 19:04
Location: Vilnius

2022-01-26 12:10

Šiandienos asociacija:

Žydų kilmės Максим Кац video:
Украина и Россия. Почему война перестала быть прибыльной / @Максим Кац
(LT vertimas: Ukraina ir Rusija. Kodėl karas nustojo būti pelningas)
Lavonų degintojas wrote: Mūsų geras kaimynas gydytojas Betelheimas:
„Prievarta neapsimoka, ja remtis pavojinga. Galų gale, mes gyvename Europoje, XX amžiuje, civilizuotame pasaulyje. Užpuolikai galiausiai visada nugalimi“
Максим Кац turbūt per mažai susimąsto, kad diktatoriūkščiai neretai negalvoja panašiomis kategorijomis, kaip normalūs žmonės.
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 5038
Joined: 2011-10-03 09:35

2022-01-26 13:56

Svetimas wrote:
2022-01-26 12:10
Максим Кац turbūt per mažai susimąsto, kad diktatoriūkščiai neretai negalvoja panašiomis kategorijomis, kaip normalūs žmonės.
Pats karas tai niekam nepelningas, pralaimi visi, ir stipriai. Tiesiog diktatoriai stato ant to, kad kita pusė karo ar ekonominių nuostolių išsigąs ir padarys nuolaidas, todėl karo net neprireiks. Ir čia išsiskiria tai, kaip abi pusės skaičiuoja riziką - vakarų valstybių lyderių kadencijos trumpos, ir jiems nusileisti ir išvengti karo yra gana racionalus žingsnis. Jie per savo trumpą kadenciją verčiau patirs sąlyginai nedidelius nuostolius nei kad rizikuos patirti labai didelius. Tuo tarpu diktatorių kadencijos yra neribotos, ir jie, vis kartodami tą pačią schemą, per savo valdymą gali nureketuoti nemažai nuolaidų. Kažkur mačiau tokį palyginimą - jei tave grąsina sumušti, jei neatiduosi telefono, tai gana racionalu tą telefoną tiesiog atiduoti ir nerizikuoti ligonine. Šitaip jaučiasi dauguma vakarų lyderių (bent jautėsi iki šiol). Tačiau iš diktatoriaus perspektyvos skaičiavimas kitoks, jis iš tavęs atima telefoną kiekvieną mėnesį ir gauna nemažą naudą. Tau jau būtų kaip ir racionalu pasipriešinti, bet jei "kadencijos" trumpos, neprisimeni kas buvo prieš mėnesį, tai tiesiog kiekvieną kartą žiūri į situaciją kaip į vienkartinį įvykį ir vis apskčiuoji, kad racionaliausia būtų nusileisti.
User avatar
Svetimas
administratorius
Posts: 3764
Joined: 2004-05-25 19:04
Location: Vilnius

2022-01-26 22:15

Tavo, Lionginai, komentaro kontekste dėl labiau demokratiškų vakarų valstybių lyderių formaliai "trumpesnių" kadencijų ir pan., gan įdomus nukrypimas/klausimas gaunasi. Kas, kaip ir kokiu pagrindu tokiame trumpesnių kadencijų šalies valdymo modelyje turėtų ar galėtų iš esmės formuoti kažkokius smarkiai rimtesnius ir ilgalaikius šalies strateginius tikslus?

-------
Ir šiek tiek nukrypstant į dar kitą pusę ir vieną man gan įdomų dalyką, be diktatorių "kadencijų" ilgumo. Gal vertėtų paminėti ir kitą gan svarbų papildomą aspektą. Diktatorių vertinimo sistemoje nelabai egzistuoja kažkokia rimtesnė ir pakankamai savarankiškai apčiuopiama ir autonomiškai išreikšta valia ar nauda, iš pakankamai didelės šalies piliečių pusės.

Pavyzdžiui, jeigu kokioje Rusijoje pavyktų kažkaip išjungti šalies zombojaščikų pasyvių šalies piliečių masėms piešiamą "paralelinę realybę", kaip ir nepanašu, jog Rusija nuo 2014 metų galėtų pasigirti kažkokiu visuminiu daugelio šalies piliečių autonomiškai išreiškiamos valios šalies klausimais ar gerovės augimu arba jos ryškesniu nesmukimu, didesnėmis galimybėmis dalyvauti šalies valdyme ar gyvenime. Pvz., galimybėse registruoti kokią naują partiją ar vėlesnėse galimybėse toliau laisvai dalyvauti šalies rinkimuose, šalies gyventojų perkamosios galios didėjime priklausomai nuo geresnių ekonomikos rodiklių arba sveikatos apsaugos gerėjime ar pan. Kažkokia žala daugumai šalies piliečių gali būti pakankamai sėkmingai ir vienašališkai diktatoriaus vertinimo sistemoje nurašyta, jeigu tai rimčiau tiesiogiai nekenkia arba tinka diktatoriui.

Ir apskritai, kuo šalyje yra daugiau pasyvių ar aukos mentalitetą turinčių arba tam tikra "paraleline realybe" linkusių patikėti žmonių ir yra pakankamai ženklus skaičius įvairius pakankamai universalius įstatymus, normas ar pan. šalyje pakankamai lengvai galinčių apeiti veikėjų ar banditų, kuriems nemaža šalies gyventojų dalis negali arba vengia ar net bijo pasipriešinti, tuo lengviau tai šaliai judėti diktatūros kryptimi.

Formaliai žiūrint tam tikra informacine/dezinformacine prasme šiek tiek suprantu naivesnių suklaidintų COVID "antivakserių" ar įvairių sunkiau savo gerovės prasme šalyje įsitvirtinusių žmonių gana keistoką sentimentą (ar net tarp jų paplitusius naratyvus) dabartinę padėtį mūsų šalyje vadinti tam tikro klano diktatūra. Nes jie save savo pasaulio vaizde laiko teisiąja, užguitąja puse ar net reikšminga, tačiau "nurašyta", dauguma. Tie veikėjai, kurie COVID kontekste kažkiek panašius naratyvus tikslingai ir tiesiogiai sugalvojo maždaug pirminėje jų formoje, sąmoningai kursto COVID "vakseriai" vs "antivakseriai" supriešinimo nuotaikas ir sėkmingai paleido plaukioti į įvairių šalių viešąsias erdves, yra gudrūs ir sukti šmikiai. Nes jie šiame kontekste pakankamai subtiliai ir slidžiai pasinaudoja tam tikru sąvokų sukeitimu. Kartais kažkuria prasme net atrodo, kad tie plaukiojantys naratyvai tarsi tam tikro keistai iškreipto veidrodžio principu atspindi dabartinės realios Kremliaus opozicijos veiklos metodus ir tam tikrus šiek tiek pakeistus jos naratyvus, tik kažkaip sukeistus kažkokiu atbulu ir keistu bei kažkuria prasme nenaudingu Lietuvos politinei sistemai būdu.

Pavyzdžiui, naivesnei publikai net ir visiškai natūralus ir paprasčiausias informavimas dėl įvairių susijusių su COVID dalykų (ne be įvairių trūkumų) gali būti subtiliai išverčiamas į "piktybinę valdžios arba jai parsidavusios žiniaklaidos ar kokių globalistų propagandą dėl COVID". Tam tikrus natūralius ir galbūt kiek griežtesnius ar net kai kur per daug perspaustus ir kontroversiškus ribojimus COVID grėsmės įvairioms žmonių grupėms akivaizdoje (irgi natūraliai ne be įvairių trūkumų ir ne be mūsų filadelfijų ar pan. pagalbos), nėra labai sunku subtiliai sukeisti ar išversti "į tam tikrų šalies piliečių valios ir prigimtinių laisvių autoritarišką ribojimą". Ir t.t.

Šiaip gana įdomus dalykas, kad Rusijoje dėl QR kodų dėl COVID, menkai abejotina diktatoriška šalies valdžia labai lengvai savo planus dėl to suspendavo, vos tik nemenka dalis šalies piliečių bent šiek tiek rimčiau parodė protestines nuotaikas konkrečiai dėl to. Nes su Kremliaus grietinėlės chebryte susijusiai žmonių grupei, tam tikra konkreti žala dėl nemažos Rusijos žmonių mirčių, rimtesnių susirgimų dėl COVID arba sveikatos apsaugos sistemos perkrovimai dėl COVID yra praktiškai dzin ir tos žmonių grupės per daug nekaso, jei tai tam tikros tiesioginės naudos tai žmonių grupei įvairiose srityse rimčiau neužkabina.

Beje naratyvus vidinei Rusijos gyventojų auditorijai dėl neva super įžūlių ir nepakenčiamų QR baisumų, kiek man susidarė įspūdis, bene rimčiausiai platino veikėjai iš Rusijos komunistų (t.y. Ziuganovo arba savotiškų tradicionalistų ir buvusiųjų kai kam nostalginių sovietinių laikų ilgesio) partijos. Tuo tarpu daugumai realių Kremliaus opozicionierių šitas QR klausimas ir dėl jo kilusios aistros atrodo labai keistai ir nemenka dalis jų gūžčioja pečiais, iš kur toks stebuklingas ir netikėtas šalies piliečių aktyvumas dėl QR kodų kilo. Ir kodėl panašus aktyvumas Rusijoje panašiu mastu nekyla žymiai rimtesniais šalies piliečius ilgalaikėje perspektyvoje liečiančiais klausimais dėl realios šalies diktatūros, nors blaiviai ir racionaliai mąstant, daugumai kaip ir turėtų kilti.

Tuo tarpu rodytųsi tokia normalioje demokratinėje šalyje savaime suprantama smulkmena (svarbi, pavyzdžiui, realiems Kremliaus opozicionieriams), kuomet nedidelis procentas žmonių renkasi protestuoti dėl didesnių galimybių ir laisvių šalies piliečiams dalyvauti rinkimuose arba dėl neskaidriai ar neteisėtai įkalintų politinių kalinių laisvės, yra pasitinkamas iš Rusijos valdžios struktūrų super griežtomis ir represyviomis priemonėmis, propaganda ir pan. Arba kuomet Rusijos valdžios ar jėgos struktūros tiesiogiai pačiais įvairiausiais ir neretai anti-konstituciniais būdais varžo dalies Rusijos piliečių, patekusių į "blogiukų sąrašus", teises arba laisves.
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 5038
Joined: 2011-10-03 09:35

2022-01-27 09:29

Svetimas wrote:
2022-01-26 22:15
Tavo, Lionginai, komentaro kontekste dėl labiau demokratiškų vakarų valstybių lyderių formaliai "trumpesnių" kadencijų ir pan., gan įdomus nukrypimas/klausimas gaunasi. Kas, kaip ir kokiu pagrindu tokiame trumpesnių kadencijų šalies valdymo modelyje turėtų ar galėtų iš esmės formuoti kažkokius smarkiai rimtesnius ir ilgalaikius šalies strateginius tikslus?
Ne tai, kad vakarų valstybės negali kurti ilgalaikių planų. Pvz., kas liečia sprendimus dėl klimato kaitos, būtent demokratiškos valstybės čia imasi kažkokių strateginių iniciatyvų, aišku gana silpų ir nepakankamų, bet kur kas rimčiau nei bet kuri diktatūra. Čia kalbu grynai apie reketo situacijas, kai abi pusės skaičiuoja skirtingai.

Na pvz, šios dienos pavyzdys: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/l ... 56-1633760. Nausėda galvoja, kad geriau prarasti veidą padarant nuolaidas, ir toliau jau tikrai viskas bus gerai. O Kinija galvoja, kad jei šitas reketas suveiks, jį būtinai reikės pakartoti, nes tai efektyvu. Nausėda mato situaciją kaip vienkartinį įvykį, Kinija ketina įvykį kartoti tol, kol jis neš naudą. Nausėda nori per savo kadenciją būti lyderiu, ištraukusiu Lietuvą iš sudėtingos situacijos, o Kinija nori sudėtingą situaciją mums pakartoti kai kažkur reikės paspausti. Ir tokių nausėdų dėka reketas garantuotai kartosis, nes Nausėda visaip kaip signalizuoja, kad reketui išmintinga paklusti. Juk daugiau nesikartos, arba kartosis jau kitiems prezidentams.

Galima matyti šiek tiek tiek ženklų, kad vakarai jau gaudosi situacijoje su Rusija. Kai kas jau gaudosi situacijoje su Kinija. Nors manau, dauguma visgi dar galvoja, kad išmintingiausia tiesiog pasilenkti pakelti muilo.
User avatar
Svetimas
administratorius
Posts: 3764
Joined: 2004-05-25 19:04
Location: Vilnius

2022-01-28 19:28

Daug kas turbūt ir taip matė, bet gan neblogas @MatasMaldeikis trololo tweetas neperseniausių aktualijų proga:
BREAKING: I demand the immediate withdrawl of Russian troops from the historical sphere of influence of the Grand Duchy of Lithuania, including #Belarus and #Ukraine. Russia's westward expansion since the annexation of Novgorod in 1478 is an outrageous provocation. @RussiaMfa
Image
User avatar
Seianus
senbuvis
Posts: 2304
Joined: 2018-11-16 23:57

2022-01-28 20:52

Maldeikis dažnai parašo paprastai ir aiškiai. Man labiausiai patiko, kaip jis pastebėjo ironiją Kinijos komunistų partijos grąsinime nustumti Lietuvą į istorijos šiukšlyną - nes komunizmas ten jau yra. Ne viena užsienio media citavo :)
User avatar
Svetimas
administratorius
Posts: 3764
Joined: 2004-05-25 19:04
Location: Vilnius

2022-01-29 12:48

Kažkokie ligoniukai ir nesirealizavę fiureriukai smagiai smaukosi savo fantazijose (video):
Коротченко захватывает "Прибалтику"

Neblogas Аркадий Бабченко komentaras:
Hо тут даже не слушать. Тут на ебальники смотреть надо.
Они ж счастливы. Они же просто ссутся от счастья, кода рассуждают, как будут захватывать и убивать других.
--
LT apytikslis vertimas:
Bet čia esmė ne tame, ką jie sako. Geriau pažiūrėkite į tuos menkystas.
Jie yra apsipatenkinę dėl to. Jie tiesiog myžčioja iš smagumo, kai kalba apie tai, kaip vykdys savo užgrobimo planus ir žudys kitus.
User avatar
Svetimas
administratorius
Posts: 3764
Joined: 2004-05-25 19:04
Location: Vilnius

2022-01-29 13:01

Seianus wrote:
2022-01-28 20:52
Maldeikis dažnai parašo paprastai ir aiškiai. Man labiausiai patiko, kaip jis pastebėjo ironiją Kinijos komunistų partijos grąsinime nustumti Lietuvą į istorijos šiukšlyną - nes komunizmas ten jau yra. Ne viena užsienio media citavo :)
Jep, mačiau. Ten jo paskyroje nemažai įvairių įdomių komentarų tiek Maldeikio tiek kitų po tweetais.
User avatar
Svetimas
administratorius
Posts: 3764
Joined: 2004-05-25 19:04
Location: Vilnius

2022-01-29 18:01

Lionginas wrote:
2022-01-27 09:29
Na pvz, šios dienos pavyzdys[...]
Gan panašiai šituos dalykus matom. Tačiau tavo idėja, apie demokratinių valstybių lyderių ir diktatorių skirtumus dėl ilgesnių kadencijų "ilgesnės perspektyvos" dalykų vertinimuose, visai įdomi. Nebuvau apie tai per šį kampą rimčiau susimąstęs.

Man dar toks keistokas "blaškymasis" Vakaruose ar pan. šiek tiek signalizuoja, kad tokioje politikoje yra nemažai tam tikros netikros "pakazūchos" ar bullshito. Jeigu, pvz., koks Nausėda savo ir savo komandos komunikaciją ir fragmentiškus pareiškimus pristato maždaug kaip "dialogo ir geresnio susikalbėjimo visuomenėje skatinimą", tai kodėl nesusikviečia įvairiai dalykus matančias adekvatesnes puses į vieną krūvą prie bendro stalo ir neduoda jiems ramiai pakalbėti ir išsiaiškinti tarpusavyje? Kam eiti į viešąją erdvę su savo įvairiais prieštaringais pareiškimais, kai didelė dalis pačių įvairiausių pažiūrų žmonių Lietuvoje iš esmės net dorai ir pakankamai vienodai nesupranta tų pareiškimų pointo?
User avatar
Svetimas
administratorius
Posts: 3764
Joined: 2004-05-25 19:04
Location: Vilnius

2022-01-29 18:33

viewtopic.php?p=114458#p114458
Svetimas wrote:
2021-12-29 13:53
viewtopic.php?p=87970#p87970
Per praėjusias šventes giminaitis dar kartą užsiminė apie tai, kad girdisi labai daug kalbų ir optimistinių planų apie energijos gavybą iš "žaliosios energetikos" šaltinių (saulės, vėjo, vandens ir pan.). Tačiau, nesant kažkokių naujų ir rimtų technologinių pasiekimų šioje srityje, nėra realu, kad "žaliosios energetikos" resursų iš įgyvendinimo pusės net ir optimistiniais bet realistiškais paskaičiavimais yra užtektinai žmonijos augančių energetinių poreikių padengimui. T.y. be ženklios energijos gavybos iš kokios nors atominės energetikos ar pan. kol kas nerealistiška galvoti apie rimtesnį dabartinių ir ateities energetinių žmonijos poreikių padengimą "žaliąja energetika".
China’s ‘artificial sun’ hits new high in clean energy boost
Gan mažokai domiuosi ir žinau dėl termobranduolinės energetikos perspektyvų. Taip pat Kinija turbūt nekompleksuoja dėl branduolinės energetikos ir, pvz., bando į savo įtakos sferą pritraukti kokį Kazachstaną, kuris, kiek girdėjau, pas save turi daug resursų uranui išgauti.

Ar nebus kartais taip, kad kokie Kinai ar pan. nušluostys Vakarams nosį energetikos srityje, jeigu Vakaruose bus per daug naiviai svaigstama apie "žaliąją energetiką"?
User avatar
Seianus
senbuvis
Posts: 2304
Joined: 2018-11-16 23:57

2022-01-29 19:08

Gali, bet manau daugiau tikėtina, kad žaliasmegeniai los, o karavanas eis. Gal kokia Vokietija ir pereis prie saulės energijos bet ten klounų kraštas taip ar taip, nemanau, kad tipiškas vakarų šalių pavyzdys.
As of November 2021, 5 member countries jointly urged the European Commission to keep nuclear power out of the EU’s green finance taxonomy; namely the countries are Germany, Austria, Portugal, Denmark, Luxembourg. As they collectively comprise less than 19% of the member states & less than 25% of the overall European Union population, they would be unable to block the European Commission's recommendations to include both natural gas and nuclear power within the EU’s green finance taxonomy.
Bet net ir Vokietijoje daugiau žmonių palaiko branduolinę energiją, nei yra prieš ją:
In Germany, Civey poll asked whether nuclear power should continue to be used to meet climate goals, to which 48.2% replied "definitely yes" or "likely yes" and 43.7% replied "definitely no" or "likely no". According to another poll in Germany, 31% respondents would switch to nuclear power for cheaper electricity while 56% support nuclear power and 34% are opposed to it.
O kitose šalyse:
In the United Kingdom YouGov poll, 65% surveyed said nuclear power should play a role in the country's climate policy, 12% expressed strong anti-nuclear sentiment, while 46% are aware of the fact it's a low-carbon energy source.

In the USA Bisconti 2021 poll, 76% were in favor of nuclear power, while 24% opposed it.

In Poland a November 2021 poll indicated 74% in favor of building nuclear power plants in general, 58% supporting their location in their neighborhood and 39% opposing the latter. 82% believe nuclear power plants contribute to energy resilience of the country.
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_op ... ear_issues

Manau, tinkamai išreklamavus naujos kartos elektrines, kai jos bus tinkamos naudojimui, viešoji nuomonė dar pagerės. Visokie pebble bed, ar torio reaktoriai, teoriškai turėtų būti žymiai saugesni už esamus, ir turbūt ekonomiškesni.
User avatar
Svetimas
administratorius
Posts: 3764
Joined: 2004-05-25 19:04
Location: Vilnius

2022-01-29 20:13

Seianus wrote:
2022-01-29 19:08
Gal kokia Vokietija ir pereis prie saulės energijos bet ten klounų kraštas taip ar taip[...]
Nu, kažkaip griežtokai tu čia apie vokietukus. :) Kodėl? Juk tam tikras stereotipas po pasaulį skraido, kad vokiečiai visumoje pasižymi ir tam tikru savo praktiškumu, pragmatiškumu. Ne?
User avatar
Svetimas
administratorius
Posts: 3764
Joined: 2004-05-25 19:04
Location: Vilnius

2022-01-29 22:04

RB wrote:
2021-12-04 11:40
viewtopic.php?p=114280#p114280
Nukrypstant nuo temos – mane visada stebino, kaip menkai Lietuvoje išvystytas think-tank'ų fenomenas. Ilgus dešimtmečius LLRI apskritai egzistavo išdidžioje vienatvėje (buvo kažkoks konservatorių bandymas savo think-tank'ą kurti, bet jis, man atrodo, jau gimė viena koja grabe, socdemai, kiek žinau, vis pašnekėdavo apie tai, kad reikia, bet nieko nedarė, atskilę socdemai, tie, kur pirma buvo Dagio, o po to Akstinavičiaus, įkūrė savo „Socialdemokratinės minties institutą“, kuris ilgą laiką buvo įdomus tik sau pačiam, o dabar, sprendžiant pagal pranešimus apie likvidavimą, net ir sau pačiam nebeįdomus).
Ir ima atrodyti, kad valstiečiai pagaliau suvokė šito įrankio galią, priglobdami po savo sparnu jau gan ilgai ir sėkmingai veikiantį LVI ir įkurdami STI.
O, RB, kokie rimtesni ar įtakingesni think tank'ai užsienyje tau yra kažkuo įsiminę ar užsifiksavę?
User avatar
Seianus
senbuvis
Posts: 2304
Joined: 2018-11-16 23:57

2022-01-30 00:13

Svetimas wrote:
2022-01-29 20:13
Seianus wrote:
2022-01-29 19:08
Gal kokia Vokietija ir pereis prie saulės energijos bet ten klounų kraštas taip ar taip[...]
Nu, kažkaip griežtokai tu čia apie vokietukus. :) Kodėl? Juk tam tikras stereotipas po pasaulį skraido, kad vokiečiai visumoje pasižymi ir tam tikru savo praktiškumu, pragmatiškumu. Ne?
Pasižymi pragmatiškumu kai už dujas reikia pačiulpti Putinui, ir idealizmu, kai bet kokia kaina stengiaisi neatrodyti naciais ir/ar karingais. Na bent jau šalmų Ukrainai padovanojo, turėtų padėti prieš Rusiją.
User avatar
Svetimas
administratorius
Posts: 3764
Joined: 2004-05-25 19:04
Location: Vilnius

2022-01-30 13:07

Seianus wrote:
2022-01-30 00:13
Pasižymi [...]idealizmu, kai bet kokia kaina stengiaisi neatrodyti naciais ir/ar karingais.
Na, po Antrojo pasaulinio karo jau kelios vokiečių kartos buvo/yra šviečiamos nebūti naciais. Tai gal čia dėl to tam tikri atgarsiai pas juos šioj vietoj. Kokie japonai, tarkim, po Antrojo pasaulinio karo irgi savo Konstitucijoje turi tam tikrus ribojimus dėl savo kariuomenės ir karinės jėgos naudojimo tarptautiniuose reikaluose. Jeigu ne tai, tai gal manai, kad japonai dabar būtų neblogi Vakarų sąjungininkai ir tam tikra atsvara prieš Kinijos žvanginimus ginklais?
User avatar
Seianus
senbuvis
Posts: 2304
Joined: 2018-11-16 23:57

2022-01-30 16:20

Svetimas wrote:
2022-01-30 13:07
Na, po Antrojo pasaulinio karo jau kelios vokiečių kartos buvo/yra šviečiamos nebūti naciais. Tai gal čia dėl to tam tikri atgarsiai pas juos šioj vietoj. Kokie japonai, tarkim, po Antrojo pasaulinio karo irgi savo Konstitucijoje turi tam tikrus ribojimus dėl savo kariuomenės ir karinės jėgos naudojimo tarptautiniuose reikaluose. Jeigu ne tai, tai gal manai, kad japonai dabar būtų neblogi Vakarų sąjungininkai ir tam tikra atsvara prieš Kinijos žvanginimus ginklais?
Japonai yra ir bus. Pas juos visa tai yra labiau formalumai, kuriuose jau ieško skylių, o ne nuoširdi ideologija / praplautagalvystė. Nepamirškime, kad vargšams tenka gyventi šalia Kinijos ir Rusijos.
news.yahoo.com wrote: 2021-11-05

A U.S. Marine Corps F-35B Joint Strike Fighter landed last month on the Japanese aircraft carrier Izumo.
The event marked 76 years since the last time Japan operated an aircraft carrier.
Japan will operate at least two carriers by 2030, all with American help.

The United States Marine Corps and Japan’s Maritime Self Defense Force made history last month with an epic flight that relaunched Japan’s carrier aviation program.
Post Reply