Page 25 of 25

Re: Augusto moralės sistema vs skeptikai

Posted: 2021-08-26 08:38
by Lionginas
Augustas wrote:
2021-08-25 19:35
Na, tokia organizacija atrodo kaip organizacija, kurios skelbiama doktrina yra teisinga. :) T.y., atrodo visai panašiai, kaip kokia nors Vakarų valstybė (pvz., Vokietija, Prancūzija, JAV...), kurios kai kurie piliečiai, netgi užimantys valstybės tarnyboje (pvz., policijoje, prokuratūroje, teisme, ministerijose) aukštą postą, pridaro visokių žmogaus teisių pažeidimų, net ir kriminalizuotų toje konkrečioje valstybėje. Juk Tu nenori pasakyti, kad, pvz., JAV (Vokietijoje, Prancūzijoje ir t.t.) nėra organizuoto nusikalstamumo? :ax: O kur yra organizuotas nusikalstamumas, ten būtinai yra ir nusikaltimų dangstymas valstybiniu mastu (aka korupcija). Bet Tu juk nesakai, kad JAV (Vokietija, Prancūzija ir t.t.) negali/neturi teisės paprieštarauti kokiam nors diktatoriui (kad ir tam pačiam A.Lukašenkai) dėl jo vykdomų žmogaus teisių pažeidimų jo valdomoje šalyje (A.Lukašenkos atveju Baltarusijoje).
Tai labai panašiai ir čia yra. Buvo (deja, ir dabar vis dar yra) kai kurie korumpuoti ir nusikalstamai aplaidūs vyskupai, kurie dėl korupcijos (ar dėl aplaidumo, kuris šiuo atveju yra nusikalstamas) dangstė kai kuriuos pedofilija užsiiminėjusius kunigus, ir viskas.
Nebuvo čia panašu, nes dešimtmečiais RKB išvis vengė tą problemą kaip nors spręsti, su teisėsauga bendradarbiavo minimaliai, kol visuomenės dėmesys jos kaip reikiant neprispaudė.

Aš suprantu, kad tu norėtum visa tai lyginti su menkesniais nusikaltimais, bet gal lygink su tokiais pačiais: kiek galėtum išvardinti valstybių, kuriose vaikų seksualinio išnaudojimo tinklai būtų dangstomi, pavydžiui merų, gubernatorių ar policijos viršininkų lygmeniu? Keliose iš šių valstybių, tinklą atskleidus, šitie viršininkai išlipo iš balos sausi, o ne sėdo už grotų kokiam dešimtmečiui? Absoliuti dauguma valstybių yra itin netolerantiškos tokiam vaikų išnaudojimui, ir bet koks tokių faktų atskleidimas iššaukia audringą reakciją net ir pačiose valdžios viršūnėse. Krenta net ministrų galvos. O Vatikane tuo tarpu ramybė...
Augustas wrote:
2021-08-25 19:35
Tie, kurie sako, kad pedofilija yra gerai, arba sako, kad prostitucija ir pornografija yra gerai, arba sako, kad nesantuokiniai santykiai, kontracepcija, masturbacija ir homoerotinės praktikos yra gerai, tie seksualinėje srityje elgiasi daug blogiau nei RKB.
Ta prasme, aš, sakydamas, kad kontracepcija yra gerai, elgiuosi daug blogiau už RKB, kuri organizacijos lygmeniu dangstė pedofilų nusikaltimus?

Ar pas tave viskas tvarkoj su moraliniu kompasu, Augustai?

Re: Augusto moralės sistema vs skeptikai

Posted: 2021-08-26 13:02
by Augustas
Lionginas wrote:
2021-08-26 08:38
Augustas wrote:
2021-08-25 19:35
Na, tokia organizacija atrodo kaip organizacija, kurios skelbiama doktrina yra teisinga. :) T.y., atrodo visai panašiai, kaip kokia nors Vakarų valstybė (pvz., Vokietija, Prancūzija, JAV...), kurios kai kurie piliečiai, netgi užimantys valstybės tarnyboje (pvz., policijoje, prokuratūroje, teisme, ministerijose) aukštą postą, pridaro visokių žmogaus teisių pažeidimų, net ir kriminalizuotų toje konkrečioje valstybėje. Juk Tu nenori pasakyti, kad, pvz., JAV (Vokietijoje, Prancūzijoje ir t.t.) nėra organizuoto nusikalstamumo? :ax: O kur yra organizuotas nusikalstamumas, ten būtinai yra ir nusikaltimų dangstymas valstybiniu mastu (aka korupcija). Bet Tu juk nesakai, kad JAV (Vokietija, Prancūzija ir t.t.) negali/neturi teisės paprieštarauti kokiam nors diktatoriui (kad ir tam pačiam A.Lukašenkai) dėl jo vykdomų žmogaus teisių pažeidimų jo valdomoje šalyje (A.Lukašenkos atveju Baltarusijoje).
Tai labai panašiai ir čia yra. Buvo (deja, ir dabar vis dar yra) kai kurie korumpuoti ir nusikalstamai aplaidūs vyskupai, kurie dėl korupcijos (ar dėl aplaidumo, kuris šiuo atveju yra nusikalstamas) dangstė kai kuriuos pedofilija užsiiminėjusius kunigus, ir viskas.
Nebuvo čia panašu, nes dešimtmečiais RKB išvis vengė tą problemą kaip nors spręsti, su teisėsauga bendradarbiavo minimaliai, kol visuomenės dėmesys jos kaip reikiant neprispaudė.

Aš suprantu, kad tu norėtum visa tai lyginti su menkesniais nusikaltimais, bet gal lygink su tokiais pačiais: kiek galėtum išvardinti valstybių, kuriose vaikų seksualinio išnaudojimo tinklai būtų dangstomi, pavydžiui merų, gubernatorių ar policijos viršininkų lygmeniu? Keliose iš šių valstybių, tinklą atskleidus, šitie viršininkai išlipo iš balos sausi, o ne sėdo už grotų kokiam dešimtmečiui?
Taigi ir miniu organizuotus nusikaltimus. Ar čia Tau kažkodėl atrodo, kad vaikų seksualinio išnaudojimo tinklai nėra organizuota nusikalstama veikla? :roll:
Absoliuti dauguma valstybių yra itin netolerantiškos tokiam vaikų išnaudojimui, ir bet koks tokių faktų atskleidimas iššaukia audringą reakciją net ir pačiose valdžios viršūnėse. Krenta net ministrų galvos.

:thumbsup: Bet kol tuos faktus atskleidžia, kol įrodymus teismui surenka... Juk nekaltumo prezumpcija galioja visose Vakarų valstybėse.
O Vatikane tuo tarpu ramybė...
Nuosavų kalėjimų RKB neturi, net nuosavų seklių, kurie susektų pedofilus dvasininkus ir praneštų apie juos Vatikanui, neturi. Viskas, ką Vatikanas gali, tai tik liepti kokiam nors pedofilui dvasininkui ar korumpuotam jį dangsčiusiam jo viršininkui užsidaryti kokiame nors uždarame vienuolyne ir atgailauti ten iki gyvenimo pabaigos, ir tai įmanoma tik tada, kai jų abiejų kaltė jau yra įrodyta pasaulietiniame teisme. O kiek bendradarbiauti su konkrečios valstybės teisėsauga ir teisėtvarka, yra net ne Vatikano jurisdikcijos klausimas, o pirmiausiai vietinių RKB vyskupų klausimas. T.y., vietos vyskupas pats sprendžia, kiek ir kokiu lygiu bendradarbiaus su policija ir prokuratūra. Ir jei vyskupas korumpuotas, jis gali iš viso nebendradarbiauti su valstybine policija ir prokuratūra. Ir jam (t.y., vyskupui) nieko nebus, kol valstybės pasaulietinė policija nesurinks pasaulietiniam teismui įrodymų, kad jis bendrininkavo, t.y., dangstė sau pavaldaus dvasininko pedofilinius nusikaltimus.
Plg., ką gali Vatikanas padaryti su ne Vatikano jurisdikcijoje esančiu, tačiau Vatikane erezijas pradėjusiu skleisti kunigu, kuris deleguotas į Vatikaną iš kitoje valstybėje esančios vyskupijos, tai tik grąžinti tą eretiką atgal į tą pačią vyskupiją, kuri jį delegavo, kad vietos vyskupas priimtų atitinkamą sprendimą. Tik tada, kai vietos vyskupas nepriima atitinkamo sprendimo, reikalo gali imtis ir Vatikanas. O iki tol Vatikanas gali vietos vyskupą tik raginti tokį sprendimą priimti.
Augustas wrote:
2021-08-25 19:35
Tie, kurie sako, kad pedofilija yra gerai, arba sako, kad prostitucija ir pornografija yra gerai, arba sako, kad nesantuokiniai santykiai, kontracepcija, masturbacija ir homoerotinės praktikos yra gerai, tie seksualinėje srityje elgiasi daug blogiau nei RKB.
Ta prasme, aš, sakydamas, kad kontracepcija yra gerai, elgiuosi daug blogiau už RKB, kuri organizacijos lygmeniu dangstė pedofilų nusikaltimus?
Taip, nes RKB doktrina griežtai smerkia pedofiliją. O Tu kontracepciją, kuri yra objektyvus blogis, atvirai vadini (ir nuoširdžiai laikai) geru dalyku. Taigi, agituoji už blogį. Vienintelė viltis Tau yra tik tai, kad Tu netyčia suklydai.
Ar pas tave viskas tvarkoj su moraliniu kompasu, Augustai?
Mano moralinis kompasas tvarkingas. O štai Tavo nelabai. :(