WW 2 - M. S. Soloninas

Naujas temas kurkite čia
RB
senbuvis
Posts: 5793
Joined: 2004-05-18 13:16

2021-11-28 16:51

majolis wrote:
2021-11-28 16:17
Vėlgi sutinku - desantų tikslas buvo išlaisvinti jau apgultą (daleiskim) Sevastopolį, bet, nurodęs desantavimo datas, nepateiki datos, kada pasidėjo apgultis.
Įjungiame elementarią logiką. Jei desantų metu, t. y. 1941 m. gruodžio 25 d. Sevastopolis jau buvo apgultas ir sovietai pradėjo desanto operaciją apgulčiai pralaužti, tai apgulties pradžios data buvo ne vėliau gruodžio 25 d. (Iš tiesų apgultis prasidėjo keliais mėnesiais anksčiau, bet tiek to.) Baigėsi ji Sevastopolio žlugimu 1942 m. liepos mėnesį. Nu, ir čia mes ant pirštų suskaičiuojame 190 dienų. Kokia bus tiksli trukmė ir ar sieks ji 250 dienų, ar kiek mažiau – priklauso nuo to, ką laikysime apgulties pradžia, dėl to sąmoningai pasirinkau vėlesnę datą, kurios metu apgulties buvimas jau nekelia jokių klausimų ir abejonių.

majolis wrote:
2021-11-28 16:17
Suprantama, kad evakuacija vyko panašiomis sąlygomis, kaip ir Novikovo – laivus atakavo ir torpediniai kateriai, ir povandeniniai laivai, ir aviacija, ir artilerija, t.t. Nu ir paskandino apie 6000, o sovietų nelaisvėn pateko apie 15 000 rumunų/vokiečių. O anglų evakuacija iš Diunkerko? Ar dar gali būti klausimų kas yra evakuacija?
Na taip, tikrai akivaizdu, kad evakuacija visada yra evakuacija. Ir ji visada vyksta tomis pačiomis sąlygomis, ir TSRS pajėgos regione bei TSRS strateginiai prioritetai 1941-aisiais metais buvo tokie pat, kaip ir Vokietijos pajėgos bei prioritetai 1944 metais ar D. Britanijos pajėgos bei prioritetai 1940 metais. O dar galime palyginti su JAV pajėgų evakuacija iš Afganistano 2021 m., kur JAV prarado 13 karių, ir tada padaryti išvadą, kad vokiečiai, sovietai ir britai buvo absoliutūs idiotai, neturintys nė menkiausio supratimo kaip kariauti ir kaip evakuotis.
Image
majolis
skeptikas
Posts: 646
Joined: 2016-03-20 20:24

2021-12-05 19:16

Facepalm :) tinka kaip perspėjimas ir studijuojantiems „alternatyvius“ rusiškus (kitur nėra) šaltinius. Šis vaizdelis, kad palengvint studijas – taip kasdien, 250d.,
Sevastopolio mūšis.jpg
ir palieku skaičius ramybėje. Tik biškį apie evakuaciją...

Tikrai akivaizdu, kad visada ir visur evakuacija ir yra tik evakuacija (žr. Vikipediją). Evakuacijos prioritetas visiems visada ir visur t.p. (žr t.p.). Elementaru V..., bet nežinia iš kur atsiranda mįslingi „strateginiai prioritetai“. Kas tai per „strategija“ klausti net nepatogu, nes kiekvienam aišku, kad evakuojantis (taktinė operacija - jei kartais...) visi „strateginiai prioritetai“ automatom px iki geresnių laikų. Taipogi neaišku, kokią neigiamą įtaką evakuacijai turėjo „regioninės pajėgos“ aplink Sevastopolį 1942m vasaros pradžioje. „Regioninės pajėgos“ buvo idealios evakuacijai, ką įrodo pavyzdinė admirolų/generolų evakuacija - išskraidinti/išplukdyti visi išskyrus vieną (Novikovas). Ką daugiau pridurti? Nieko daugiau nedursiu, o padėsiu tašką. :)
majolis
skeptikas
Posts: 646
Joined: 2016-03-20 20:24

2022-03-04 23:32

Atsiminiau.
Kai Napoleonas buvo Egipte, ėmė šakotis Neapolio karalystė - paskelbė karą Prancūzijai. Neapolis pasamdė vadovauti kariuomenei austrų feldmaršalą K. Maką, bl. Neapolio kariuomenę prancūzai sutriuškino, jau buvo netoli miesto, ir naktį prancūzų armijos vadui adjutantas praneša - "Pas jus atvyko priešo armijos vadas". Prancūzų generolas apstulbo tiesiogine žodžio prasme... Nu įleido feldmaršalą, o tas atiduoda špagą ir prašo paleisti jį Austrijon, ten atsieit degantys reikalai su asmenine nuosavybe. Prancūzų generolas paliko špagą austrų felmaršalui ir paleido jį namo - formaliai Prancūzija ir Austrija tuo metu nekariavo. Šis anekdotas realus ir tai netiesiogiai patvirtino feldmaršalo mentaliniai gebėjimai, kuomet Napoleonas atliko chrestomatnį Ulmo manevrą ir apsupo/sunaikino K. Mako armiją Austerlico išvakarėse. Tai aprašyta visuose karo vadovėliuose ir tikiuosi pridurta apie gėdingą vadų evakuaciją iš apsupto Sevastopolio.
majolis
skeptikas
Posts: 646
Joined: 2016-03-20 20:24

2022-03-05 21:54

Parašyta turint omeny rusų karo ^doktriną^ - kareiviai px. Visa tai puikiai atsiskleidžia Ukrainoje. Dalbajobų dalbajobai bl.
majolis
skeptikas
Posts: 646
Joined: 2016-03-20 20:24

2022-03-06 16:29

Ryšium su "ruskij korabl-idi nx". Vėl šioką/tokią analogiją pravesiu, palyginsiu su Napoleono laikais - jei pasieniečiai iš tikro gyvi, rusų laivo vado elgsena verta pagarbos, nes vienas kreiserio pabūklo šūvis ar raketa, ir mikrosala pasislė po vandenių lyg jos ir nebūtų buvę. Jei viskas tiesa, rusų karininkijoje Štaufenbergas yra ne vienas.
Napoleonas Egipte, o jo laivynas stovi reide, mažgaug 10-15km. nuo kranto, Aleksandrijos. Galėjo saugiai stovėti Aleksandrijos uoste, bet laivyno vadas neparodė ryžto, atsiet trūksta gylio linijiniam laivui, nors realiai viskas buvo ok, grimzdos užteko. Suprantama neužilgo pasirodė Nelsonas ir tik pamatęs prancūzus iškart paskelbė ataką, o prancūzų laivų visi pabūklai buvo nukreipti tik į jūros pusę, tokį potvarkį davė prancūzų admirolas, toks buvo jo gynybos planas. O Nelsonas nebūt Nelsonas - jo vadovavimo stilius buvo panašus į Napoleono, buvo leidžiama laivo vadui veikti savo nuožiūra/iniciatyva, o anglų laivų vadai ir komandos tuomet buvo geriausiausios pasaulyje. Ir anglų linijiniai laivai per kažkokias seklumas drąsiai prasmuko iš sausumos pusė, ir pranzūzų laivai buvo atakuoti iš abiejų pusių, o kaip minėjau, kranto pusės pabūklai buvo permesti į jūros pusę. Ir čia atsitiko epizodas, kurio fone rusų laivo vadas pasirodė vertas pagarbos. Tais laikais linijinis laivas nestodavo į mūšį su fregata, nes nerašyta taisyklė sakė kad tokia dvikova negarbinga, linijinis laivas ir fregata kaip dramblys ir uodas. O prancūzų fregata, matydama , kad pranzūzų ekskadra žūna, beprotiškai atakavo (pagarba visakeriopa) anglų linkorą. Kaip sakiau, fregata linkorui yra uodas, bet mūšio, kurio laimėtojas strategiškai bus karo laimėtojas, įkarštyje linkoras atsuko šoną fregatai ir davė salvę iš 40-50 pabūklų ir iš fregatos nieko neliko. O prancūzai patyrė baisų pralaimėjimą - eskadra buvo praktiškai sunainta, o mederniausias tų laikų linijinis laivas, prancūzų eskadros flagmanas, sprogo. Žuvo ir eskadros vadas, kaip ir dera laivo/eskadros vadui. Rusų kreiserio "Maskva" vadas pasirodė geriau (ne teiginys) nei anglų laivo vadas prieš 200m. Tai nuteikia optimistiškai (labai sąlyginai).
majolis
skeptikas
Posts: 646
Joined: 2016-03-20 20:24

2022-03-06 22:34

70563_1-e4a13853ec19375297b6165cffec52c4.jpg
Va čia maždaug tai kas įvyko prie Aleksandrijos, Abukire kyšulio (ten Miuratas gavo kulipką veidan ir turkų pašai nukirto pusę plaštakos) - jūros mūšis praktiškai naktį, nes Nelsonui kaip ir Napoleonui buvo px diena ar naktis. Prancūzų flagmano "Orient" sprogimas kranto liūdininkų akimis buvo didesnis, gal, bet paveikslas daugiau/mažiau parodo kas anais laikais buvo jūros mūšis. Nu ir anglų laivai eina abipus prancūzų - taip realiai ir buvo. Vėliavų nematyt, bet px. Yra geresnių paveikslų, bet paieškos internete užpisa... Sorry. :)
majolis
skeptikas
Posts: 646
Joined: 2016-03-20 20:24

2022-04-20 13:33

Tiktų ir "keistesniams inteviu rusų kalba", bet dedu čia - asmeniškai apie Suvorovą, teisus jis ar ne ir tt įgrįso. M Veleris sakyčiau marginalus "antitolerastas", todėl manau, kad beveik visiems priimtinas. Monologas skirtas Suvorovo 75-mečiui.
https://www.youtube.com/watch?v=I3CjNxZ310I
Emocionalus senis, žydelis. Nieko neįrodinėja, bet logika be priekaištų. Nu ir ką - sveikinimas Suvorovui, kurio jis nei matys, nei girdės. :)
Post Reply