Vėl apie gėjų teises

Naujas temas kurkite čia
User avatar
Svetimas
administratorius
Posts: 3384
Joined: 2004-05-25 19:04
Location: Vilnius

2021-06-13 13:01

Augustas wrote:
2021-06-06 14:59
Kaip tu paaiškintum, kad įvairiose Europos šalyse šiuo metu faktiškai egzistuoja ( wiki: LGBT rights in Europe; pasižiūrėk suvestines lenteles žemiau) pačios įvairiausios homo partnerysčių (kurių teisės skiriasi nuo hetero santuokų) teisinės formos? Juk tai faktiškai prieštarauja tavo aukščiau paminėtai EŽTT jurisprudencijos interpretacijai, kuri kalba apie teisių vienodumo tarp partnerių ir sutuoktinių būtinumą.
Nepainiok. "Same-sex union" nėra tas pats, kas "Registered partnership".
Ko nepainioti? Kokia šios tavo pastabos prasmė?
Ir taip man ir nepaaiškinai, ko tavęs klausiau. Apie tai, kad faktinė situacija prieštarauja tavo anksčiau išsakytai informacijai apie teisių vienodumo tarp partnerių ir sutuoktinių būtinumą pagal EŽTT praktiką.

Pateiktos nuorodos tam tikroje lentelėje yra su šiek tiek bendresniu "same-sex unions" terminu susijęs stulpelis, kuriame pagal šalis laukeliuose nurodytos įvairios homo partnerysčių ar sąjungų teisinės formos. Apie kurias, jei tave iš tikro domintų, galima atskirai internete susirasti aktualesnę detalesnę tikslesnę ir patikimesnę informaciją (teisės aktus ar pan.) apie kažkurią konkrečią šalį ir detaliau pasiskaityti. Atskirame stulpelyje yra ir šiokia tokia suvestinė informaciją apie įvaikinimus LGB žmonėms, kas taip pat liudija tam tikrą įvairovę skirtingų Europos šalių teisėkūroje.

EŽTT, įtariu, greičiausiai galėtų įsikišti dėl hetero ir homo žmonių teisių suvienodinimo tik tam tikrais siauresniais atskirais atvejais. Pavyzdžiui, jei, po Partnerystės įstatymo priėmimo Lietuvoje ir jo įsigaliojimo, Seimas vėliau nuspręstų įteisinti Lietuvoje galimybę įvaikinti tik Partnerystę sudarusioms hetero poroms, o homo poroms tokia galimybė nebūtų suteikta. Bet net ir tokiu atveju, prieš ruošiant tokią teisinę pataisą, kažką panašaus dėl tokio neatitikimo pasakytų ir pakomentuotų koks Teisės departamentas ar pan.
Augustas wrote:
2021-06-06 14:59
Svetimas wrote:
2021-06-05 20:47

Tas saitas yra homofobus gąsdinantis ir dezinformuojantis saitas. Nepatikimas šaltinis.
Pažiūrėk į EŽTT sprendimus ta tema, jei jau mano šaltiniais netiki. :ax:
O tu pats greičiausiai ir nežiūrėjai? Užtenka tik kitus žmones, kurių nuomonė nesutampa su tavo, vadinti suklaidintais "leftistais". Ir papasakoti, ką koks "laisvavisuomenė.lt" apie tai rašo, nes gerai pataiko į tavo išankstinį emocinį nusiteikimą? :)

Neradau nieko panašaus bent į tą pusę EŽTT sprendimų suvestinėse LGB partnerysčių tema, apie tai, ką sakei. Tuo labiau, kad ir toji wiki nuoroda apie faktinę LGBT teisių Europoje situaciją dėl homo partnerysčių liudija priešingai.

Yra keletas EŽTT kitokių sprendimų. Pvz., Oliari and Others v Italy sprendimas, kuris nurodo pareigą šaliai įteisinti tam tikrą teisinį homo porų pripažinimą ("[...]a positive obligation upon member states to provide legal recognition for same-sex couples"). Bet kartu yra ir Schalk and Kopf v Austria sprendimas, pagal kurį šalis narė neprivalo įteisinti vienos lyties santuokų ("[...]does not oblige member states to legislate for or legally recognize same-sex marriages"). Kas nedera su tuo, ką sakei.

Va taip panašiai, su įvairių augustų pagalba, ir plinta įvairi miglota dezinformacija ir visokie gąsdinimai per socialinius tinklus apie vakarų kultūros griovimą. :)
Augustas wrote:
2021-06-06 14:59
Manyčiau, kad įvairių religinių veikėjų atveju čia nemaža dalimi yra komunikavimo su žmonėms per "džiūvančio fygmedžio" požiūrį problema. Jei jiems tikrai taip rūpi nuosavas santuokos supratimas ir agitprop'as, tai man atrodo racionaliau koncentruotis ir akcentuoti įvairius pozityvius su santuokomis susijusius dalykus, reklamuoti su jomis susijusias geras idėjas, teises ir kaip tik skatinti ideologines sąsajas su ja ir jų plitimą. O kalbėti apie tai, kaip kam nors kažką idėjiškai panašaus suvaržyti, apriboti, užsidarius savo nuosavos santuokos sąvokoje negatyviai trigerintis, kai kalbama apie bet kokias bent kiek susijusias ideologines sąsajas su šia savoka, bandyti nukapoti visas iš jos einančias "atžalas", kaip tik man atrodo mažai naudos atnešantis dalykas.
Idėja gera. :thumbsup:
Čia buvo kritika. Dėl homofobiškai nusiteikusių kai kurių religingų veikėjų Lietuvoje negatyvaus mąstymo. Palyginus su jais, tavo "niekšu" ir "leftistu" išvadintas Andrius Navickas šiuo klausimu geriau, rimčiau ir arčiau Jėzaus mokymo atrodo.
Augustas wrote:
2021-06-06 14:59
Pavyzdžiui, kai kurių RKB veikėjų mąstymas man šitoje vietoje nesuprantamas. Vietoj to, kad džiaugtųsi dėl homo žmonių sąjungų su savo antrosiomis pusėmis, jie iš to daro kažkokį negatyvą, dėl kurio užsitvirtina ir toliau vyksta beprasmiai "kultūriniai karai". Kai galėtų sakyti: "Žiūrėkit, mes taip kietai ir rimtai kultūriškai pavarėm su savo santuokos sąvoka, kad net homo žmonės nujaučia jos naudą, nori kažkiek panašias į ją mitologines formas sau įsiteisinti ir imituoti. Tai tik patvirtina, koks geras ir stiprus tai yra dalykas."
Kultūrinį karą pradėjom ne mes. Tad ir ne mes jį galime užbaigti. :ax:
Klysti. Užbaigimas nemenkai priklauso ir nuo "nespėjančių paskui traukinį". Kurių pokyčių ar pan. baimių nuotaikomis neretai nevengia pasinaudoti įvairūs veikėjai. Prie kultūrinių karų ženkliai prisideda ir tam tikras siauras ir užsispyrėliškas tavo bendraminčių stabdymas bendruose kitus žmones liečiančiuose teisiniuose ar pan. gyvenimiškuose klausimuose. Ir LGB klausimu kultūriniai karai vyksta nemenka dalimi dėl ilgainiui kultūriškai įsitvirtinusios senovinės religinės dogmos. Kuri neigia homo žmonių savastį ir pernelyg hiperbolizuotai ir negatyviai išpučia ir akcentuoja sekso klausimus homo žmonių santykiuose ir jais gąsdinasi dėl savo negatyvaus ir neadekvataus požiūrio. Ši dogma dėl kažkokių kelių eklektiškų senovinių tekstų Senajame Testamente ar pan. yra įvairių religinių veikėjų pernelyg siaurai interpretuojama RKB, stačiatikių ar pan. tikėjimuose. Ir kertasi šiais laikais su daugelio homo žmonių bendražmogiškais poreikiais bei interesais.

Todėl šioje vietoje automatiškai gaunasi užkoduotas konfliktas. Kuriuo nevengia pasinaudoti visokie psichai ar savo siaurų interesų siekiantys manipuliatoriai. Natūralu, kad homo žmonės kovoja ir kovos už tam tikrą savo autonomiją, emancipuojasi, nenori emociškai prieštarauti savo savasčiai, aukoti save ir būti "geri negrai" jų žmogiškumo nepripažįstančiai ir jiems žalą nešančiai religinei dogmai ar jos kultūriniams palaikytojams.

Kalbant apie LGB aktualijas Lietuvos teisėkūroje, tai vieni rimtesnių stabdžių ir priešininkų homo partnerysčių klausimu yra įvairūs konservatyvūs religingi veikėjai Lietuvoje. Kurie nesupranta, kad žmonių teisėmis pagrįstoje demokratinėje šalyje jie negali primetinėti savo tikėjimo tiesų ir mitologinių supratimų dėl kitų savo šalies piliečių asmeninius gyvenimus liečiančių teisinių dalykų, remdamiesi tik daugumos principu. T.y. jie neturėtų nepagrįstai ir autoritariškai kištis į kitų žmonių tam tikrus teisėtus ir bendražmogiškus poreikius ir juos riboti, jeigu tie kiti žmonės nedaro žalos kitiems žmonėms.

Tokie įsitikinimai, paremti anksčiau minėta dogma ar su tuo susijusiomis baimėmis, kuriais bandoma nepagrįstai stabdyti homo partnerysčių įteisinimą, kenkia Lietuvos visuomenei. Jei didelė žmonių dalis visuomenėje negali susitaikyti, kad kiti žmonėms nori tam tikros autonomijos ir gyvenimo sau pagal savo supratimą, vyksta pjautynės. Ši religinė dogma kelia nemažai bereikalingų įtampų ir problemų lygioje vietoje.

Pavyzdžiui, "kultūriniuose karuose" anti-gėjiškumo kortą ir su tuo susijusius įvairius naratyvus bando išnaudoti Putinizmas Rusijoje, įvairūs politiniai veikėjai ir politinės jėgos, kaip Marine Le Pen Prancūzijoje, Matteo Salvini Italijoje, "Įstatymas ir teisingumas" (PiS) Lenkijoje, "Alternatyva Vokietijai" Vokietijoje, Viktor Orban Vengrijoje ir pan.

Lietuvoje kažkaip įtartinai ir keistai, kopijuodami aukščiau minėtų politinių jėgų naratyvus, su anti-gėjiška korta bando "sužaisti" įvairūs veikėjai iš kokio nors Nacionalinio susivienyjimo. Labiau tais klausimais nupušę ir paranojiški ar tokiais apsimetantys šeimų maršo ar pan. organizatoriai. Kažkiek santūriau prie to "žaidimo" prisideda Valstiečiai, Darbo partija, dalis TS-LKD Seimo narių.
Augustas wrote:
2021-06-06 14:59
Ne. Vietoj to piktinasi, kad jų santuokos idėjos kai kurios bruožus "niekšai" nori sau prisitaikyti ar kopijuoti, nes jie neva "svetimi" (nes taip kažkodėl vaidenasi). Kai realiai nei "svetimi", nei "niekšai". Kultūriškai kažkuria prasme jie kaip tik artimi.
Jei turi minty būtent LGBT žmones, tai niekšai tikrai ne jie. Niekšai yra heterai, kurie nenori tuoktis, bet nori turėti visas heterosantuokų teises. Štai jie yra tikri niekšai.
Dabar kažkaip keistokai niekšais savo kalboje vadini nesusituokusius hetero žmones. Kodėl? Įtariu vėl pasirodys, kad apie tuos hetero žmones, "kurie nenori tuoktis, bet nori turėti visas heterosantuokų teises", turi kažkokį savo miglotą, iškreiptą ir neadekvatų daugiau emocinį supratimą.
Augustas wrote:
2021-06-06 14:59
Jei pakeistum visus tuos savo keistus negatyvius pasivartymus, kuriuos tu čia primalei oponuodamas LGB klausimais šiame forume, pozityviais su santuokomis susijusiais dalykais, tai įtariu gautųsi šaunesnis agitpropas. O dabar kažkaip paradoksaliai gaunasi, kad tavo "oponentai" geriau ir rimčiau agitpropina už santuokos institutą, įvairius gyvenimiškus niuansus minėdami, nei tu pats. :)
Tai aš čia ir nevarau agitprop'o. Aš čia su Tavimi ir kitais oponentais diskutuoju ir ginčijuosi.
O kodėl tuomet iš tavęs tiek daug aktyvaus keistai angažuoto nerimo, nepagrįstų baimių ir visokio negatyvo šiais klausimais dėl gan įprastų paprastų dalykų sklinda, jeigu tik diskutuoji? Iš to, kaip LGB temomis pasisakinėji, man atrodo, kad Partnerystės įstatymo priėmimas ir tau pačiam ar panašiems į tave žmonėms naudos atneštų. Gal mažiau ateityje būtų pasitrigerinimo ir daugiau ramybės turėtum, kuomet pamatytum, kad su tavo įsivaizduojamais įsikalbėtais baisumais Partnerystės įstatymas nėra niekaip realiai susijęs.
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 4906
Joined: 2011-10-03 09:35

2021-06-14 10:34

Augustas wrote:
2021-06-05 15:00
Realybėje grėsmė susilaukti sankcijų už nusikaltimų slėpimą yra reali ir teisėsaugos institucijos jomis naudojasi, norėdamos prakalbinti įtariamuosius. Tuo tarpu bandymai kaip nors spausti liudininkus yra rizikingi ir gali atsisukti prieš patį spaudėją. Ir rizikuoti drįsta mažai kas. Prisižiūrėjai per daug filmų.
Ir prisiklausiau to atsivertėlio į krikščionybę, buvusio ONG nario, pasakojimų.
Nežinau, Augustai, kaip dar tau paaiškinti. Tu pirmas mano sutiktas žmogus, kuris įsitikinęs, kad nusikaltimų slėpimą reikėtų legalizuoti. Ir vien todėl, kad kažkoks buvęs ONG narys atsivertėlis tau kažko ten papasakojo...
Augustas wrote:
2021-06-05 15:00
Na va, radai būdą, kaip pradėti problemą spręsti nuo savęs. Tai siūlau vietoj to, kad agituotum šeimą gelbėti kitų sąskaita, agituok ją gelbėti savo sąskaita. Nes dabar gaunasi, kad elgiesi bailiai - iš savęs nieko atimti nenori, bet agituoji neduoti kitiems.
Tai pala, pala. Ar aš privačios nuosavybės neatsisakiau? Ar savo laisvės neatsisakiau? Ar santuokos neatsisakiau? :ax: Atsisakiau. Vadinasi, pradėjau nuo savęs. Vadinasi, galiu siūlyti ir kitiems tuos pačius apribojimus, kuriuos jau esu padaręs pats. :wink:
Tai visiems dzin ko tu ten savo noru ir pasirinkimu atsisakei. Visas teises vis tiek tebeturi, nei vienos nepraradai. Tai davai duodame ir kitiems tokias pačias teises, ir jie irgi jei norės savo noru jomis nesinaudos :) Ai bet ne, tau šitaip netinka, savo gyvenimą tu mėgsti kontroliuoti pats, ką atsisakai ir ko neatsisakai, bet kitiems tu šito neleisi, tu juos įstatymais norėtum varžyti. Ir dar po to aiškini, kad nesi autokratas :)
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 4906
Joined: 2011-10-03 09:35

2021-06-14 10:39

Svetimas wrote:
2021-06-13 13:01
Augustas wrote:
2021-06-06 14:59
Jei turi minty būtent LGBT žmones, tai niekšai tikrai ne jie. Niekšai yra heterai, kurie nenori tuoktis, bet nori turėti visas heterosantuokų teises. Štai jie yra tikri niekšai.
Dabar kažkaip keistokai niekšais savo kalboje vadini nesusituokusius hetero žmones. Kodėl? Įtariu vėl pasirodys, kad apie tuos hetero žmones, "kurie nenori tuoktis, bet nori turėti visas heterosantuokų teises", turi kažkokį savo miglotą, iškreiptą ir neadekvatų daugiau emocinį supratimą.
Aš tai visada maniau, kad "tikri niekšai" na tai tie, kur bobutes apiplėšinėja, kačiukus karia ir panašiai. Pasirodo, į jų gretą patenka dar ir tie, kur nenori tuoktis, bet visai norėtų partnerystės. Neadekvačiai čia Augustas nuskambėjo.
Augustas
senbuvis
Posts: 2954
Joined: 2012-05-03 18:44

2021-06-14 13:24

Svetimas wrote:
2021-06-13 13:01
Augustas wrote:
2021-06-06 14:59


Nepainiok. "Same-sex union" nėra tas pats, kas "Registered partnership".
Ko nepainioti? Kokia šios tavo pastabos prasmė?
Ir taip man ir nepaaiškinai, ko tavęs klausiau. Apie tai, kad faktinė situacija prieštarauja tavo anksčiau išsakytai informacijai apie teisių vienodumo tarp partnerių ir sutuoktinių būtinumą pagal EŽTT praktiką.
Todėl, kad "Same-sex union" gali turėti ir "Civil union" statusą, ir "Registered partnership" statusą. O "Civil union" juk skiriasi nuo "Registered partnership". Todėl ir parašiau, kad nepainiotum.
Pateiktos nuorodos tam tikroje lentelėje yra su šiek tiek bendresniu "same-sex unions" terminu susijęs stulpelis, kuriame pagal šalis laukeliuose nurodytos įvairios homo partnerysčių ar sąjungų teisinės formos. Apie kurias, jei tave iš tikro domintų, galima atskirai internete susirasti aktualesnę detalesnę tikslesnę ir patikimesnę informaciją (teisės aktus ar pan.) apie kažkurią konkrečią šalį ir detaliau pasiskaityti. Atskirame stulpelyje yra ir šiokia tokia suvestinė informaciją apie įvaikinimus LGB žmonėms, kas taip pat liudija tam tikrą įvairovę skirtingų Europos šalių teisėkūroje.
Ačiū, kad atkreipei į tai mano dėmesį. :love: Norėčiau, kad ir Tu nepamirštum atkreipti į tai dėmesį.
EŽTT, įtariu, greičiausiai galėtų įsikišti dėl hetero ir homo žmonių teisių suvienodinimo tik tam tikrais siauresniais atskirais atvejais. Pavyzdžiui, jei, po Partnerystės įstatymo priėmimo Lietuvoje ir jo įsigaliojimo, Seimas vėliau nuspręstų įteisinti Lietuvoje galimybę įvaikinti tik Partnerystę sudarusioms hetero poroms, o homo poroms tokia galimybė nebūtų suteikta. Bet net ir tokiu atveju, prieš ruošiant tokią teisinę pataisą, kažką panašaus dėl tokio neatitikimo pasakytų ir pakomentuotų koks Teisės departamentas ar pan.
EŽTT įsikištų ir tuo atveju, jei Registruota partnerystė savo teisėmis skirtųsi nuo santuokos.
Augustas wrote:
2021-06-06 14:59


Pažiūrėk į EŽTT sprendimus ta tema, jei jau mano šaltiniais netiki. :ax:
O tu pats greičiausiai ir nežiūrėjai? Užtenka tik kitus žmones, kurių nuomonė nesutampa su tavo, vadinti suklaidintais "leftistais". Ir papasakoti, ką koks "laisvavisuomenė.lt" apie tai rašo, nes gerai pataiko į tavo išankstinį emocinį nusiteikimą? :)

Neradau nieko panašaus bent į tą pusę EŽTT sprendimų suvestinėse LGB partnerysčių tema, apie tai, ką sakei. Tuo labiau, kad ir toji wiki nuoroda apie faktinę LGBT teisių Europoje situaciją dėl homo partnerysčių liudija priešingai.
Tu vėl painioji "registered partnership" su "civil union".
Yra keletas EŽTT kitokių sprendimų. Pvz., Oliari and Others v Italy sprendimas, kuris nurodo pareigą šaliai įteisinti tam tikrą teisinį homo porų pripažinimą ("[...]a positive obligation upon member states to provide legal recognition for same-sex couples"). Bet kartu yra ir Schalk and Kopf v Austria sprendimas, pagal kurį šalis narė neprivalo įteisinti vienos lyties santuokų ("[...]does not oblige member states to legislate for or legally recognize same-sex marriages"). Kas nedera su tuo, ką sakei.
O kurioje vietoje aš sakiau, kad ES šalys-narės privalo įteisinti tos pačios lyties santuokas? Man regis, aš kaip tik sakiau, kad tos pačios lyties santuokų ES šalys-narės įteisinti visiškai neprivalo. Tai reiškia, jog (kad ir kaip tokių tos pačios lyties santuokų norintiems homoseksualiems žmonėms būtų skaudu dėl to) tos pačios lyties santuokos nėra žmogaus teisė.
Va taip panašiai, su įvairių augustų pagalba, ir plinta įvairi miglota dezinformacija ir visokie gąsdinimai per socialinius tinklus apie vakarų kultūros griovimą. :)
Bet juk ir griaunama. Iš tikrųjų griaunama. Ir ne tik per partnerysčių teisių sulyginimą su (hetero)santuokomis. :(
Augustas wrote:
2021-06-06 14:59


Idėja gera. :thumbsup:
Čia buvo kritika. Dėl homofobiškai nusiteikusių kai kurių religingų veikėjų Lietuvoje negatyvaus mąstymo. Palyginus su jais, tavo "niekšu" ir "leftistu" išvadintas Andrius Navickas šiuo klausimu geriau, rimčiau ir arčiau Jėzaus mokymo atrodo.
Tai aš taip ir supratau, kad čia kritika. :D
Augustas wrote:
2021-06-06 14:59


Kultūrinį karą pradėjom ne mes. Tad ir ne mes jį galime užbaigti. :ax:
Klysti. Užbaigimas nemenkai priklauso ir nuo "nespėjančių paskui traukinį". Kurių pokyčių ar pan. baimių nuotaikomis neretai nevengia pasinaudoti įvairūs veikėjai. Prie kultūrinių karų ženkliai prisideda ir tam tikras siauras ir užsispyrėliškas tavo bendraminčių stabdymas bendruose kitus žmones liečiančiuose teisiniuose ar pan. gyvenimiškuose klausimuose. Ir LGB klausimu kultūriniai karai vyksta nemenka dalimi dėl ilgainiui kultūriškai įsitvirtinusios senovinės religinės dogmos. Kuri neigia homo žmonių savastį ir pernelyg hiperbolizuotai ir negatyviai išpučia ir akcentuoja sekso klausimus homo žmonių santykiuose ir jais gąsdinasi dėl savo negatyvaus ir neadekvataus požiūrio. Ši dogma dėl kažkokių kelių eklektiškų senovinių tekstų Senąjame Testamente ar pan. yra įvairių religinių veikėjų pernelyg siaurai interpretuojama RKB, stačiatikių ar pan. tikėjimuose. Ir kertasi šiais laikais su daugelio homo žmonių bendražmogiškais poreikiais bei interesais.
Todėl šioje vietoje automatiškai gaunasi užkoduotas konfliktas.
Čia klysti jau Tu. Karo užbaigimui mes jau viską padarėm, ką galėjom padaryti. Dabar lieka tik oponentų sprendimas - sutikti esamais pasiūlymais arba pulti toliau. Kas link homoseksualių žmonių prigimties neigimo, tai čia iš viso nesąmonę parašei. Tai rodo, kad Tu visiškai nesupratai, dėl ko tas konfliktas. Tai paaiškinu, kad tas konfliktas yra dėl to ir vien tik dėl to, kas labiau atitinka (homoseksualaus) žmogaus prigimtį - ar seksualinio instinkto visiškas suvaldymas (= autoerotinių bei homoerotinių praktikų atsisakymas), ar tos pačios auto/homoerotinės praktikos.
Štai dėl ko vyksta konfliktas. O ne dėl kažkokių nesantuokinių santuokų analogų.
Todėl šioje vietoje automatiškai gaunasi užkoduotas konfliktas. Kuriuo nevengia pasinaudoti visokie psichai ar savo siaurų interesų siekiantys manipuliatoriai. Natūralu, kad homo žmonės kovoja ir kovos už tam tikrą savo autonomiją, emancipuojasi, nenori emociškai prieštarauti savo savasčiai, aukoti save ir būti "geri negrai" jų žmogiškumo nepripažįstančiai ir jiems žalą nešančiai religinei dogmai ar jos kultūriniams palaikytojams.
Nėra šitoje vietoje užkoduoto konflikto. Tiksliau, konfliktas yra, bet jis užkoduotas ne šitoje vietoje. O kur jis užkoduotas, aš jau Tau parašiau aukščiau. Visa kita nesąmonė, ypač čia: "jų žmogiškumo nepripažįstančiai ir jiems žalą nešančiai religinei dogmai ar jos kultūriniams palaikytojams."
Kalbant apie LGB aktualijas Lietuvos teisėkūroje, tai vieni rimtesnių stabdžių ir priešininkų homo partnerysčių klausimu yra įvairūs konservatyvūs religingi veikėjai Lietuvoje. Kurie nesupranta, kad žmonių teisėmis pagrįstoje demokratinėje šalyje jie negali primetinėti savo tikėjimo tiesų ir mitologinių supratimų dėl kitų savo šalies piliečių asmeninius gyvenimus liečiančių teisinių dalykų, remdamiesi tik daugumos principu. T.y. jie neturėtų nepagrįstai ir autoritariškai kištis į kitų žmonių tam tikrus teisėtus ir bendražmogiškus poreikius ir juos riboti, jeigu tie kiti žmonės nedaro žalos kitiems žmonėms.
Brangusis, mes visi vienas kitam primetinėjam absoliučiai viską - nuo drabužių madų iki seksualinio gyvenimo normatyvų (pasiskaityk kad ir kokį A.Tereškiną, jei nori tuo pats įsitikinti). Tad čia tegali būti klausimas tik dėl primetinėjamų dalykų turinio.
Tokie įsitikinimai, paremti anksčiau minėta dogma ar su tuo susijusiomis baimėmis, kuriais bandoma nepagrįstai stabdyti homo partnerysčių įteisinimą, kenkia Lietuvos visuomenei. Jei didelė žmonių dalis visuomenėje negali susitaikyti, kad kiti žmonėms nori tam tikros autonomijos ir gyvenimo sau pagal savo supratimą, vyksta pjautynės.
Tu čia kažkaip viską atvirkščiai supranti. Aš ir kiti bažnytininkai homoseksualių žmonių gyvenime sau (pagal savo supratimą) kaip tik ir nematome jokių problemų. Tiesiog gyveni sau ramiai, ir viskas. O jei kas nors prieš juos chuliganiškai smurtauja, tada jie yra raginami kreiptis į policiją ir bendrąja tvarka įduoti tą chuliganą policijai.
Kas kita yra politiniai įstatymai, kuriuos norima priimti. Juos reikia apmąstyti viešai ir kritiškai, ir jei jie blogi, jiems priešintis tiesiog būtina.
Ši religinė dogma kelia nemažai bereikalingų įtampų ir problemų lygioje vietoje.
Lietuvos ir bet kokios kitos valstybės visuomenei kenkia kaip tik hompartnerysčių/homosantuokų įteisinimas. Ir čia nėra jokios religinės dogmos kaltė, nes čia net nėra dogma pagal dogmos apibrėžimą, bet moralinis normatyvas. Kuris yra siejamas su heteronormatyvumu apskritai. Nes jei norma yra heteroseksualumas, tada visa kita seksualinėje srityje tiesiog nėra norma, bet nukrypimas nuo normos. Tai labai paprasta ir aišku.
Atskiras klausimas, ką daryti su tais nukrypėliais nuo (hetero)normos. Bažnyčios atsakymas yra toks - nieko nereikia su jais daryti, o tiesiog palikti savieigai. Jie patys gyvenime atsirinks, kas jiems gerai ir kas blogai.
Ir jau visai kitas klausimas yra agitprop'o klausimas. Kuris ir yra visų kultūrinių (ir ne tik kultūrinių) karų esmė.
Pavyzdžiui, "kultūriniuose karuose" anti-gėjiškumo kortą ir su tuo susijusius įvairius naratyvus bando išnaudoti Putinizmas Rusijoje, įvairūs politiniai veikėjai ir politinės jėgos, kaip Marine Le Pen Prancūzijoje, Matteo Salvini Italijoje, "Įstatymas ir teisingumas" (PiS) Lenkijoje, "Alternatyva Vokietijai" Vokietijoje, Viktor Orban Vengrijoje ir pan.

Lietuvoje kažkaip įtartinai ir keistai, kopijuodami aukščiau minėtų politinių jėgų naratyvus, su anti-gėjiška korta bando "sužaisti" įvairūs veikėjai iš kokio nors Nacionalinio susivienyjimo. Labiau tais klausimais nupušę ir paranojiški ar tokiais apsimetantys šeimų maršo ar pan. organizatoriai. Kažkiek santūriau prie to "žaidimo" prisideda Valstiečiai, Darbo partija, dalis TS-LKD Seimo narių.
Tai TS-LKD ir yra LKD frakcija, kuri turėtų priešintis šitam visam Partnerystės įstatymui. Tikrai nematau tame blogo, jei būtent LKD frakcijai priklausantys Seimo nariai priešinasi. Jie pirmieji ir turėtų priešintis tokiems ir panašiems dalykams.
O Tu čia tyčia išvardiji blogas politines partijas, kad parodytum man, jog partnerysčių nepalaiko tik politiniai blogiukai? :D
Augustas wrote:
2021-06-06 14:59
Jei turi minty būtent LGBT žmones, tai niekšai tikrai ne jie. Niekšai yra heterai, kurie nenori tuoktis, bet nori turėti visas heterosantuokų teises. Štai jie yra tikri niekšai.
Dabar kažkaip keistokai niekšais savo kalboje vadini nesusituokusius hetero žmones. Kodėl? Įtariu vėl pasirodys, kad apie tuos hetero žmones, "kurie nenori tuoktis, bet nori turėti visas heterosantuokų teises", turi kažkokį savo miglotą, iškreiptą ir neadekvatų daugiau emocinį supratimą.
Visada vadinau tokius ir tik tokius heteroseksualus niekšais. Tik gal šiame forume tai mažiau pasireiškė. :)
Breitbart.com (dabar greitosiomis nerandu tikslios to straipsnio vietos) buvau aptikęs vieną straipsnį apie heteroporelę, kuri sudarė partnerystę, nes (čia cituoju iš atminties, galiu suklysti) "santuoka [jiems] asocijuojasi su nelygybe ir išnaudojimu, o partnerystė yra partnerių lygybė".
Tai kas jie (t.y., ta heteroporelė) tokie, Tavo manymu? :ax:
Augustas wrote:
2021-06-06 14:59

Tai aš čia ir nevarau agitprop'o. Aš čia su Tavimi ir kitais oponentais diskutuoju ir ginčijuosi.
O kodėl tuomet iš tavęs tiek daug aktyvaus keistai angažuoto nerimo, nepagrįstų baimių ir visokio negatyvo šiais klausimais dėl gan įprastų paprastų dalykų sklinda, jeigu tik diskutuoji? Iš to, kaip LGB temomis pasisakinėji, man atrodo, kad Partnerystės įstatymo priėmimas ir tau pačiam ar panašiems į tave žmonėms naudos atneštų. Gal mažiau ateityje būtų pasitrigerinimo ir daugiau ramybės turėtum, kuomet pamatytum, kad su tavo įsivaizduojamais įsikalbėtais baisumais Partnerystės įstatymas nėra niekaip realiai susijęs.
Ginčai visada būna karšti ir smarkūs. :D Tuo jie ir skiriasi nuo ramesnių diskusijų. O naudos tas Partnerystės įstatymas neatneštų niekam. Pirmiausia tik suklaidintų homoseksualius žmones, paskatintų juos gėjiškam gyvenimo būdui. Antra, galimai trukdytų vykdyti agitprop'ą prieš gėjišką gyvenimo būdą. Trečia (ir tai visų blogiausia), paskatintų heteroseksualus sudarinėti partnerystes, užuot sudarius tvirtą santuoką.
Augustas
senbuvis
Posts: 2954
Joined: 2012-05-03 18:44

2021-06-14 14:15

Lionginas wrote:
2021-06-14 10:34
Augustas wrote:
2021-06-05 15:00
Ir prisiklausiau to atsivertėlio į krikščionybę, buvusio ONG nario, pasakojimų.
Nežinau, Augustai, kaip dar tau paaiškinti. Tu pirmas mano sutiktas žmogus, kuris įsitikinęs, kad nusikaltimų slėpimą reikėtų legalizuoti. Ir vien todėl, kad kažkoks buvęs ONG narys atsivertėlis tau kažko ten papasakojo...
Bijau, kad įvyko nesusipratimas. Aš nesu už nusikaltimų slėpimą. Jei aš pamačiau savo akimis nusikaltimą, tai aš turiu pareigą pranešti apie jį policijai. Aš čia visiškai su Tavimi sutinku. Bet jei aš sužinojau apie nusikaltimą iš kito, tai aš turėčiau turėti laisvę nepranešti apie tai policijai.
Augustas wrote:
2021-06-05 15:00
Tai pala, pala. Ar aš privačios nuosavybės neatsisakiau? Ar savo laisvės neatsisakiau? Ar santuokos neatsisakiau? :ax: Atsisakiau. Vadinasi, pradėjau nuo savęs. Vadinasi, galiu siūlyti ir kitiems tuos pačius apribojimus, kuriuos jau esu padaręs pats. :wink:
Tai visiems dzin ko tu ten savo noru ir pasirinkimu atsisakei. Visas teises vis tiek tebeturi, nei vienos nepraradai. Tai davai duodame ir kitiems tokias pačias teises, ir jie irgi jei norės savo noru jomis nesinaudos :) Ai bet ne, tau šitaip netinka, savo gyvenimą tu mėgsti kontroliuoti pats, ką atsisakai ir ko neatsisakai, bet kitiems tu šito neleisi, tu juos įstatymais norėtum varžyti. Ir dar po to aiškini, kad nesi autokratas :)
Tai aišku. :thumbsup: Ir taip, aš nesu autokratas dėl to, kad nesuteikiu neprivalomų suteikti teisių.
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 4906
Joined: 2011-10-03 09:35

2021-06-14 14:30

Augustas wrote:
2021-06-14 14:15
Bijau, kad įvyko nesusipratimas. Aš nesu už nusikaltimų slėpimą. Jei aš pamačiau savo akimis nusikaltimą, tai aš turiu pareigą pranešti apie jį policijai. Aš čia visiškai su Tavimi sutinku. Bet jei aš sužinojau apie nusikaltimą iš kito, tai aš turėčiau turėti laisvę nepranešti apie tai policijai.
Koks skirtumas? Tu siūlai galimybę neliudyti prieš bet ką, ką nurodysi. Jei nurodysi, kad neliudysi prieš tą, kurį matei gatvėje darant nusikaltimą, tai viskas bus legalu. Kas praktiškai ir yra nusikaltimų slėpimo legalizacija.

Bet aš įtariau, kad apsimesi nesupratęs, ką pats siūlei.
Augustas wrote:
2021-06-14 14:15
Tai aišku. :thumbsup: Ir taip, aš nesu autokratas dėl to, kad nesuteikiu neprivalomų suteikti teisių.
Tai jokios teisės nėra privalomos suteikti. Galima biškį pakeisti konstituciją, pašalinti iš jos tavo teisę į gyvybę, ir ji bus neprivaloma suteikti. Kodėl šito konstitucijos pakeitimo nesiūlai? Kodėl tik kitų sąskaita nori ginti šeimą, bet tik ne savo?
Augustas
senbuvis
Posts: 2954
Joined: 2012-05-03 18:44

2021-06-14 18:40

Lionginas wrote:
2021-06-14 14:30
Augustas wrote:
2021-06-14 14:15
Bijau, kad įvyko nesusipratimas. Aš nesu už nusikaltimų slėpimą. Jei aš pamačiau savo akimis nusikaltimą, tai aš turiu pareigą pranešti apie jį policijai. Aš čia visiškai su Tavimi sutinku. Bet jei aš sužinojau apie nusikaltimą iš kito, tai aš turėčiau turėti laisvę nepranešti apie tai policijai.
Koks skirtumas? Tu siūlai galimybę neliudyti prieš bet ką, ką nurodysi. Jei nurodysi, kad neliudysi prieš tą, kurį matei gatvėje darant nusikaltimą, tai viskas bus legalu. Kas praktiškai ir yra nusikaltimų slėpimo legalizacija.
Žinoma. :D Ir dabar yra tas pats su artimaisiais.
Augustas wrote:
2021-06-14 14:15
Tai aišku. :thumbsup: Ir taip, aš nesu autokratas dėl to, kad nesuteikiu neprivalomų suteikti teisių.
Tai jokios teisės nėra privalomos suteikti. Galima biškį pakeisti konstituciją, pašalinti iš jos tavo teisę į gyvybę, ir ji bus neprivaloma suteikti. Kodėl šito konstitucijos pakeitimo nesiūlai? Kodėl tik kitų sąskaita nori ginti šeimą, bet tik ne savo?
O kodėl turėčiau siūlyti atimti tą teisę į santuoką tiems, kuriuos noriu paremti ir kuriems noriu, kad būtų ta teisė (į santuoką)? Tu pasakyk. Nes, prisipažįstu, aš jau nebesuprantu Tavo pasiūlymo. :ax:
Ar čia Tu nori paklausti, kodėl nesiūlau iš visų nevedusių atimti teisės į gyvybę? Tai atsakau, todėl nesiūlau, kad ne visi negali vesti dėl subjektyvių priežasčių (kaip kad aš). Yra, pvz., apsigimusių žmonių, kurie fiziškai negali sudaryti santuokos. Yra ligų (homoseksualumo čia neturiu minty), nuo kurių šiuo metu nėra vaistų, bet dėl kurių žmogus objektyviai negali sudaryti (hetero)santuokos. Tokie žmonės paprasčiausiai nekalti dėl to, kad negali sudaryti (hetero)santuokos.
Be to, kaip jau Tu esi kažkur šiame forume pastebėjęs, kad galima atimti iš (visų) žmonių teisę į gyvybę, bet tada tiems žmonėms reikės tiesiog labiau saugotis, budėti naktimis ir dienomis, kad neužmuštų, ir pan. Ir tada paprasčiausiai nebus laiko kurti gerų dalykų, nes bus karo arba artima karui būklė. T.y., būtų tas pats, kas yra, pvz., kokiame nors karštame taške - Sirijoje ar Donbase. :) Pats susiprasi, kodėl taip bus, ar reikės pasufleruoti atsakymą?
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 4906
Joined: 2011-10-03 09:35

2021-06-15 07:15

Augustas wrote:
2021-06-14 18:40
Žinoma. :D Ir dabar yra tas pats su artimaisiais.
Ne, dabar taip yra tik su šeimos nariais.

Bet iš legalizuoto nusikaltimų dangstymo žinok nieko gero nebus.
Augustas wrote:
2021-06-14 18:40
Tai jokios teisės nėra privalomos suteikti. Galima biškį pakeisti konstituciją, pašalinti iš jos tavo teisę į gyvybę, ir ji bus neprivaloma suteikti. Kodėl šito konstitucijos pakeitimo nesiūlai? Kodėl tik kitų sąskaita nori ginti šeimą, bet tik ne savo?
O kodėl turėčiau siūlyti atimti tą teisę į santuoką tiems, kuriuos noriu paremti ir kuriems noriu, kad būtų ta teisė (į santuoką)? Tu pasakyk. Nes, prisipažįstu, aš jau nebesuprantu Tavo pasiūlymo. :ax:
Kur tu čia išskaitei, kad aš siūlau iš kieno nors aytimti teisę tuoktis?
Augustas wrote:
2021-06-14 18:40
Ar čia Tu nori paklausti, kodėl nesiūlau iš visų nevedusių atimti teisės į gyvybę? Tai atsakau, todėl nesiūlau, kad ne visi negali vesti dėl subjektyvių priežasčių (kaip kad aš). Yra, pvz., apsigimusių žmonių, kurie fiziškai negali sudaryti santuokos. Yra ligų (homoseksualumo čia neturiu minty), nuo kurių šiuo metu nėra vaistų, bet dėl kurių žmogus objektyviai negali sudaryti (hetero)santuokos. Tokie žmonės paprasčiausiai nekalti dėl to, kad negali sudaryti (hetero)santuokos.
Na objektyvios priežastys tai suprantu. Galima palikti jiems teisę gyventi. Bet subjektyvios? Kodėl iš tavęs tos teisės neatimti? Kad apginti šeimą.

Ir šiaip primenu, kad tie, kuriuos čia vadinai niekšais, irgi nesituokia dėl subjektyvių priežasčių.
Augustas wrote:
2021-06-14 18:40
Be to, kaip jau Tu esi kažkur šiame forume pastebėjęs, kad galima atimti iš (visų) žmonių teisę į gyvybę, bet tada tiems žmonėms reikės tiesiog labiau saugotis, budėti naktimis ir dienomis, kad neužmuštų, ir pan. Ir tada paprasčiausiai nebus laiko kurti gerų dalykų, nes bus karo arba artima karui būklė. T.y., būtų tas pats, kas yra, pvz., kokiame nors karštame taške - Sirijoje ar Donbase. :) Pats susiprasi, kodėl taip bus, ar reikės pasufleruoti atsakymą?
Ar tikrai kažkur sakiau, kad reikia iš visų atimti? Aš tik klausiau, kodėl tu nesiūlai atimti iš nevedusių, tokių kaip tu.

Dėl artimos karui būklės nepergyvenk, dauguma taikiklyje atsidūrusių mikliai susiporganizuos santuoką. Arba emigruos, jei bus leista. O tie keliolika, kurie bus labiausiai užsispyrę ir nusistatę prieš šeimą ir santuoką, pavyzdžiui tu, bus gera pamoka kitiems. Kuo čia tau ne puikus sprendimas?
Augustas
senbuvis
Posts: 2954
Joined: 2012-05-03 18:44

2021-06-15 13:16

Lionginas wrote:
2021-06-15 07:15
Augustas wrote:
2021-06-14 18:40
Žinoma. :D Ir dabar yra tas pats su artimaisiais.
Ne, dabar taip yra tik su šeimos nariais.
Na, tą aš ir norėjau pasakyti.
Bet iš legalizuoto nusikaltimų dangstymo žinok nieko gero nebus.
Na, taip.
Augustas wrote:
2021-06-14 18:40
O kodėl turėčiau siūlyti atimti tą teisę į santuoką tiems, kuriuos noriu paremti ir kuriems noriu, kad būtų ta teisė (į santuoką)? Tu pasakyk. Nes, prisipažįstu, aš jau nebesuprantu Tavo pasiūlymo. :ax:
Kur tu čia išskaitei, kad aš siūlau iš kieno nors aytimti teisę tuoktis?
Tu siūlai iš esmės sulyginti visų teises į santuoką. O tai reiškia tą patį išskirtinių santuokos teisių atėmimą, nes jei visi su visais galės tuoktis, pati santuoka neteks prasmės.
Augustas wrote:
2021-06-14 18:40
Ar čia Tu nori paklausti, kodėl nesiūlau iš visų nevedusių atimti teisės į gyvybę? Tai atsakau, todėl nesiūlau, kad ne visi negali vesti dėl subjektyvių priežasčių (kaip kad aš). Yra, pvz., apsigimusių žmonių, kurie fiziškai negali sudaryti santuokos. Yra ligų (homoseksualumo čia neturiu minty), nuo kurių šiuo metu nėra vaistų, bet dėl kurių žmogus objektyviai negali sudaryti (hetero)santuokos. Tokie žmonės paprasčiausiai nekalti dėl to, kad negali sudaryti (hetero)santuokos.
Na objektyvios priežastys tai suprantu. Galima palikti jiems teisę gyventi. Bet subjektyvios? Kodėl iš tavęs tos teisės neatimti? Kad apginti šeimą.

Ir šiaip primenu, kad tie, kuriuos čia vadinai niekšais, irgi nesituokia dėl subjektyvių priežasčių.
Problemų čia nematau. Gali siūlyti Tu, jei nori. Bet jei Tu nenori, tada aš pats prieš savo ir kitų žmonių gyvybę neisiu, nes tai sunki nuodėmė eiti prieš savo ir kitų žmonių gyvybę (arba teisę į gyvybę), kad ir kokie tie žmonės būtų niekšai ir/ar galvažudžiai. Man net abortus dėl nemedicininių priežasčių palaikyti yra sunki nuodėmė, jau nekalbant apie eutanaziją ar savižudybę (su pagalba ar be jos). O štai nevedusių žmonių kitų teisių apribojimai, išskyrus teisės į gyvybę apribojimus, yra visai galimi, kad sukurtų nelygybę tarp susituokusių ir nesusituokusių susituokusiųjų naudai.
Augustas wrote:
2021-06-14 18:40
Be to, kaip jau Tu esi kažkur šiame forume pastebėjęs, kad galima atimti iš (visų) žmonių teisę į gyvybę, bet tada tiems žmonėms reikės tiesiog labiau saugotis, budėti naktimis ir dienomis, kad neužmuštų, ir pan. Ir tada paprasčiausiai nebus laiko kurti gerų dalykų, nes bus karo arba artima karui būklė. T.y., būtų tas pats, kas yra, pvz., kokiame nors karštame taške - Sirijoje ar Donbase. :) Pats susiprasi, kodėl taip bus, ar reikės pasufleruoti atsakymą?
Ar tikrai kažkur sakiau, kad reikia iš visų atimti?
O Tu ir nesakei, kad reikia atimti, Tu tik pasakei, kas, Tavo nuomone, bus, jei nebus teisės į gyvybę. Ir čia aš su Tavimi sutinku.
Dėl artimos karui būklės nepergyvenk, dauguma taikiklyje atsidūrusių mikliai susiporganizuos santuoką. Arba emigruos, jei bus leista. O tie keliolika, kurie bus labiausiai užsispyrę ir nusistatę prieš šeimą ir santuoką, pavyzdžiui tu, bus gera pamoka kitiems. Kuo čia tau ne puikus sprendimas?
Dėl miklumo susiorganizuojant santuokas, tai čia ir yra tikra problema. Tai yra problema dėl laisvės. Atsiras daugybė fiktyvių santuokų, kurios bus nestabilios, o tai reiškia, kad nesustabdys heteroseksualų nuo lakstymo paskui kitus sijonus. Kitaip tariant, tai būtų jau objektyviai per stiprus stimulas. Todėl jo siūlyti negalėčiau, net jei ir nebūtų toks pasiūlymas sunki nuodėmė.
User avatar
Svetimas
administratorius
Posts: 3384
Joined: 2004-05-25 19:04
Location: Vilnius

2021-06-15 20:31

Augustas wrote:
2021-06-14 13:24
Svetimas wrote:
2021-06-13 13:01
Ko nepainioti? Kokia šios tavo pastabos prasmė?
Ir taip man ir nepaaiškinai, ko tavęs klausiau. Apie tai, kad faktinė situacija prieštarauja tavo anksčiau išsakytai informacijai apie teisių vienodumo tarp partnerių ir sutuoktinių būtinumą pagal EŽTT praktiką.
[...]
Neradau nieko panašaus bent į tą pusę EŽTT sprendimų suvestinėse LGB partnerysčių tema, apie tai, ką sakei. Tuo labiau, kad ir toji wiki nuoroda apie faktinę LGBT teisių Europoje situaciją dėl homo partnerysčių liudija priešingai.
Todėl, kad "Same-sex union" gali turėti ir "Civil union" statusą, ir "Registered partnership" statusą. O "Civil union" juk skiriasi nuo "Registered partnership". Todėl ir parašiau, kad nepainiotum.
[...]
Tu vėl painioji "registered partnership" su "civil union".
Ir? Kur paaiškinimas, ką aš painioju? Man daug panašiau, kad tu pats nieko rimčiau nesigaudai, kai pradedame konkrečiai faktais kalbėti.

Įvairių šalių teisėkūroje yra daug įvairių "Same-sex union" kategoriją atitinkančių skirtingus pavadinimus turinčių teisinių paketų:
"Registered partnership", "Life partnership", "Cohabitation agreement", "Civil cohabitation", "Civil union", "Civil solidarity pact", "Civil partnership" ir pan.

Pasiskaityk kad ir toj pačioj wiki, ką rašo apie tą pačią "Civil union" sąvoką:
wiki wrote: The terms used to designate civil unions are not standardized, and vary widely from country to country. Government-sanctioned relationships that may be similar or equivalent to civil unions include civil partnerships, registered partnerships, domestic partnerships, significant relationships, reciprocal beneficiary relationships, common-law marriage, adult interdependent relationships, life partnerships, stable unions, civil solidarity pacts, and so on. The exact level of rights, benefits, obligations, and responsibilities also varies, depending on the laws of a particular country. Some jurisdictions allow same-sex couples to adopt, while others forbid them to do so, or allow adoption only in specified circumstances.
Jeigu esi sąvokų fanatikas ir ant jų nusilaužinėji pagal savo asociacijas, tai gal tau jos ir svarbu. O žmonėms, kuriems tie dalykai aktualūs, daugiau rūpi, koks turinys realiai slypi už tų pavadinimų. Galima, kaip anksčiau juokavau, tą dalyką pavadinti "Antrųjų pusių sąjunga", "Civiline sąjunga", "Partneryste" ar pan. Daug svarbiau yra ne tai, o koks realiai teisių paketas ir turinys atitinka tą pavadinimą.

Pavyzdžiui, yra daug svarbiau ar tą įteisintos sąjungos "statusą" save įteisinusioms poroms, joms viešint užsienio šalyse, galima bus "sumapinti", "persinešti" panašiausiam atitinkamam porų sąjungų teisiniam "statusui", kuris galioja toje šalyje. Daugeliui neįdomūs pavadinimai, ar Lietuvoje būtų įteisinta kokia "Partnerystė" ar "Civilinė sąjunga" (ar dar kokiu nors X pavadinimu pavadintas teisinis paketas). Tačiau jeigu porai viešint kokioje užsienio šalyje su kažkuriuo žmogumi iš tos poros nutiktų koks nelaimingas nutikimas (pvz., papultų į ligoninę ar net prarastų sąmonę, pakliūtų į kokią komą), o kita antra pusė negalėtų gauti kažkokios informacijos, pilnavertiškai teisiškai atstovauti savo antrąją pusę, priimti skubiai kažkokius sprendimus dėl gydymo procedūrų (pvz., perkelti į kitą gydymo vietą) ar pan., tai jau reikštų rimtas teisines problemas. O šitų praktinių realių gyvenimiškų dalykų svarba net negali būti statoma į vieną gretą šalia visokių "heteronormatyvistų-homofobų" teorinių nepagrįstų baimių ar asociatyvių ir eklektiškų paburbėjimų. Plius dar kuomet čia ne į temą asociatyviai suplakami asmeniniai ar kultūriniai mitoginiai supratimai ar stereotipai su teisiniais dalykais.

Ir, beje, net EŽTT Oliari and Others v Italy sprendimas nurodo tam tikrą pareigą šalims įteisinti tam tikrą teisinį homo porų pripažinimą ("[...]a positive obligation upon member states to provide legal recognition for same-sex couples"). Ką viena Lietuvos piliečių grupė A (LR šeimininkų grupė) nepagrįstai trukdo teisiškai ir civilizuotai dėl savo negatyvių miglotų baimių ir įsitikinimų padaryti kitai Lietuvos piliečių grupei B (kitų LR šeimininkų grupei).

Augustas wrote:
2021-06-14 13:24
EŽTT, įtariu, greičiausiai galėtų įsikišti dėl hetero ir homo žmonių teisių suvienodinimo tik tam tikrais siauresniais atskirais atvejais. Pavyzdžiui, jei, po Partnerystės įstatymo priėmimo Lietuvoje ir jo įsigaliojimo, Seimas vėliau nuspręstų įteisinti Lietuvoje galimybę įvaikinti tik Partnerystę sudarusioms hetero poroms, o homo poroms tokia galimybė nebūtų suteikta. Bet net ir tokiu atveju, prieš ruošiant tokią teisinę pataisą, kažką panašaus dėl tokio neatitikimo pasakytų ir pakomentuotų koks Teisės departamentas ar pan.
EŽTT įsikištų ir tuo atveju, jei Registruota partnerystė savo teisėmis skirtųsi nuo santuokos.
Man įdomu kodėl, Augustai, tu užsispyręs skleidi dezinformaciją ar meluoji neišmanydamas šito dalyko? Gi jau tau parodžiau nuorodą į LGBT teisių suvestinę Europoje, kur matosi, kad registruotų partnerysčių įvairios formos savo teisėmis aiškiai skiriasi nuo santuokų.
Nepaisant to iš tavo pusės į tai vien tik plikas niekuo neparemtas tvirtinimas. Kažkaip nematau rimtų kontraargumentų ir pagrindimo.

Kokretūs tau pavyzdžiai iš minėtos nuorodos lentelės, akivaizdžiai faktiškai prieštaraujantys tavo tvirtinimams:

Pirmas pavyzdys:
Austria - Recognition of same-sex unions (Registered partnerships since 2010) - antrosios pusės biologinio vaiko įvaikinimas poros (Stepchild adoption since 2013); galimybė įsivaikinti porai (joint adoption since 2016) - Same-sex marriage (Legal since 2019)

Taigi iš čia turim, kad Registruotai partnerystei (Registered partnership) teisės Austrijoje vien jau ivaikinimo prasme nuo 2010 iki 2016 metų aiškiai faktiškai skyrėsi.

Antras pavyzdys:

Czech Republic - Registered partnerships since 2006 - stepchild and joint adoption pending (2021 metų duomenimis) - Same-sex marriage (Pending, t.y. kol kas neįteisinta)

Logiškai iš to seka, kad Čekijoje nuo 2006 metų iki dabar (jau kažkur virš 14 metų, Karlai!) Registruotai partnerystei teisės faktiškai skiriasi nuo santuokos teisių.

[...]
Ar daugiau realių faktų, besikertančių su tavo teiginiu dar reikia?

Iš kur ta tavo melagiena, kad EŽTT reikalauja, kad registruota partnerystė nesiskirtų nuo santuokos? Konkretų EŽTT sprendimą, kur bent kažkas tuo klausimu būtu kalbama, gali parodyti?

Taigi, trumpai reziumuojant, faktiškai yra taip, kad skirtingų šalių įstatymų leidžiamoji valdžia teisinius dalykus šioje vietoje pakankamai skirtingai sureguliuoja. Ką gali sureguliuoti ir mūsų Seimas. Ir iš esmės dėl šitų dalykų sprendžia Seimas, o ne EŽTT. EŽTT turi galimybę tik įsikišti, jei būna koks rimtesnis neatitikimas su žmogaus teisėmis ar teisės aktais.

Augustas wrote:
2021-06-14 13:24
Yra keletas EŽTT kitokių sprendimų. Pvz., Oliari and Others v Italy sprendimas, kuris nurodo pareigą šaliai įteisinti tam tikrą teisinį homo porų pripažinimą ("[...]a positive obligation upon member states to provide legal recognition for same-sex couples"). Bet kartu yra ir Schalk and Kopf v Austria sprendimas, pagal kurį šalis narė neprivalo įteisinti vienos lyties santuokų ("[...]does not oblige member states to legislate for or legally recognize same-sex marriages"). Kas nedera su tuo, ką sakei.
O kurioje vietoje aš sakiau, kad ES šalys-narės privalo įteisinti tos pačios lyties santuokas? Man regis, aš kaip tik sakiau, kad tos pačios lyties santuokų ES šalys-narės įteisinti visiškai neprivalo. Tai reiškia, jog (kad ir kaip tokių tos pačios lyties santuokų norintiems homoseksualiems žmonėms būtų skaudu dėl to) tos pačios lyties santuokos nėra žmogaus teisė.
Aš kalbėjau apie Partnerystės įstatymą. Ir parinkau realių faktų rodančių priešingai dėl tavo gąsdinimosi, jog EŽTT galės savo sprendimais primesti Seimui prieš jo valią, kad partnerystės ir santuokos teisės būtų suvienodintos. Ir tik tau paprastai nupasakoju bendrą realią situaciją. Nes iš tavo kalbų panašu, kad nelabai gaudaisi ir didele dalimi šiuo klausimu visokių keistai lygioje vietoje pasitrigerinusių ir angažuotų homofobų šaltinius skaitinėji ir jais beveik aklai tiki.
Augustas wrote:
2021-06-14 13:24
Va taip panašiai, su įvairių augustų pagalba, ir plinta įvairi miglota dezinformacija ir visokie gąsdinimai per socialinius tinklus apie vakarų kultūros griovimą. :)
Bet juk ir griaunama. Iš tikrųjų griaunama. Ir ne tik per partnerysčių teisių sulyginimą su (hetero)santuokomis. :(
O kokį nors pagrindimą tam pateiksi? Ar tik tuščiai pakartosi savo pliką nusiteikimą, kad griaunama? :)

Vakarų kultūra realiai ir sukūrė įvairius su žmogaus teisėmis susijusius institutus. Tam, kad įvairūs totalitarizmai ar jų įvairios formos nepagrįstai nesuvaržytų individualių žmonių autonomijos. Ir per įvairiausius istorinius karus ar negandas, kraują ir kančias, palietusius milijonus žmonių, po truputi to mokosi.

Vat kas Vakarų kultūrai rimčiau kenkia, tai visokių menkai pagrįstų gąsdinimų ar melagienų per socialinius tinklus sklaida ir kai nemaža dalis žmonių neskiria grūdų nuo pelų.
Augustas wrote:
2021-06-14 13:24
Klysti. Užbaigimas nemenkai priklauso ir nuo "nespėjančių paskui traukinį". Kurių pokyčių ar pan. baimių nuotaikomis neretai nevengia pasinaudoti įvairūs veikėjai. Prie kultūrinių karų ženkliai prisideda ir tam tikras siauras ir užsispyrėliškas tavo bendraminčių stabdymas bendruose kitus žmones liečiančiuose teisiniuose ar pan. gyvenimiškuose klausimuose. Ir LGB klausimu kultūriniai karai vyksta nemenka dalimi dėl ilgainiui kultūriškai įsitvirtinusios senovinės religinės dogmos. Kuri neigia homo žmonių savastį ir pernelyg hiperbolizuotai ir negatyviai išpučia ir akcentuoja sekso klausimus homo žmonių santykiuose ir jais gąsdinasi dėl savo negatyvaus ir neadekvataus požiūrio. Ši dogma dėl kažkokių kelių eklektiškų senovinių tekstų Senąjame Testamente ar pan. yra įvairių religinių veikėjų pernelyg siaurai interpretuojama RKB, stačiatikių ar pan. tikėjimuose. Ir kertasi šiais laikais su daugelio homo žmonių bendražmogiškais poreikiais bei interesais.
Todėl šioje vietoje automatiškai gaunasi užkoduotas konfliktas.
Čia klysti jau Tu. Karo užbaigimui mes jau viską padarėm, ką galėjom padaryti. Dabar lieka tik oponentų sprendimas - sutikti esamais pasiūlymais arba pulti toliau. Kas link homoseksualių žmonių prigimties neigimo, tai čia iš viso nesąmonę parašei. Tai rodo, kad Tu visiškai nesupratai, dėl ko tas konfliktas. Tai paaiškinu, kad tas konfliktas yra dėl to ir vien tik dėl to, kas labiau atitinka (homoseksualaus) žmogaus prigimtį - ar seksualinio instinkto visiškas suvaldymas (= autoerotinių bei homoerotinių praktikų atsisakymas), ar tos pačios auto/homoerotinės praktikos.
Štai dėl ko vyksta konfliktas. O ne dėl kažkokių nesantuokinių santuokų analogų.
Na, man panašiau, kad tu čia papasakoji savo "Mein Kampf" arba "konfliktą" (seksualinio instinkto visiškas suvaldymas ar dar ten kažkas). Tai daugiau tavo "konfliktas" ir labai abejoju ar kažkam įdomus.

O aš konkrečiai kalbėjau apie dalyką, kai tam tikri žmonės, kurių daugelis faktiškai gyvena su savo antrosiomis pusėmis bet negali susituokti, kaip LR piliečiai (ir kaip tam tikra dalis savotiškų šalies šeimininkų), išsirinko tam tikrus atstovus ar partijas, iš kurių pageidauja tam tikro teisinio paketo (apie kurį rinkimų metu buvo kalbama) įteisinimo savo poroms, su kuriomis gyvena pagal savo mitologinį supratimą. Pavadinkim šitą LR piliečių grupę, B piliečių grupe. Tačiau yra kita A piliečių (irgi dalies šalies šeimininkų) grupė (kurioje yra ir Augustas), kuri turi tam tikrą specifinį mitologinį supratimą apie žmonių gyvenimą su savo antrosiomis pusėmis poroje. Dalis žmonių iš piliečių A grupės (įskaitant ir Augustą) nori savo mitologinį supratimą primesti ir B piliečių grupei ir kaišioja pagalius į ratus B piliečių grupės pageidaujamo teisinio paketo įteisinimui.

Šiame kontekste bandau tau ant pirštų vaizdžiai, kaip "aksiomatiškai" mąstančiam "teologui", paaiškinti LGB konflikto su kai kuriais konservatyvesniais religingais žmonėmis esmę.

A piliečių grupė savo "šventame rašte" turi labai seną dogmą (pavadinkim DH1), dėl kurios nepripažįsta vienalyčių porų, pagal savo specifinį mitologinį supratimą apie žmonių gyvenimą su savo antrosiomis pusėmis. Šita labai sena dogma DH1 neigia ir nepripažįsta, kad tam tikro mažo procento žmonių smegenyse gali susiformuoti kitoks partnerio (antrosios pusės) pasirinkimo mechanizmas, kuris gali nukreipti tokių žmonių biologinę seksualinę trauką, įsimylėjimą ir meilę "pair bonding" prasme, kas atitinka jų pasąmoninius stimulus, į tos pačios lyties žmones.

Taip pat A piliečių grupė turi savo "švento rašto aiškintojus", kurie remdamiesi DH1, turi išinterpretavę iš savo "švento rašto" tam tikrą autoritarišką, ribojančią ir paternalistinę DH2 dogmą, kad kai L šalies piliečiai sudaro porą su tos pačios lyties žmonėmis, tai yra blogai. Nu nes blogai ir viskas. Teologiškai išsivedė, įsitikinimai jiems taip sako ar pan. Šita DH2 dogma labai patiko ar patinka visokiems "heteronormatyvistams-homofobams" (kaip J. Ratzingeris, Augustas, V. Sinica ir pan.).

Grubiai šitoje vietoje iš to gaunasi 2 esminiai scenarijai:

1-as scenarijus.
A piliečių grupė, stumdama ir primetinėdama savo DH2 dogmą ne tik A bet ir B grupės piliečiams, kaišioja pagalius į B grupės piliečiams aktualaus teisinio paketo įteisinimą.

2-as scenarijus.
A piliečių grupė, stumia ir primetinėja savo DH2 dogmą tiktai ne B grupės piliečiams, o į B piliečių grupei aktualius teisinius pakeitimus nesikiša, jei negali rimtai pačiupinėjamai pagrįsti, kad B ir ne B grupėje esantiems bet kokiems žmonėms, tie pakeitimai daro kažkokią neatsveriamą žalą ar kaip nors pažeidžia jų žmogaus teises.

Taigi 2-as scenarijus labiau atitika žmogaus teisėmis paremtos demokratijos pavyzdį. Tai yra tam tikras šaunus istoriškai evoliucionavęs mūsų civilizacijos atradimas, kuris leidžia be didelių konfliktų sugyventi skirtingiems ir skirtingus interesus turintiems žmonėms. Šitas scenarijus yra visiškas paprastas ir elementarus dalykas (no braineris) civilizuotuose konfliktų sprendimo scenarijuose tarp tam tikrų skirtingų žmonių grupių.
Pavyzdžiui, jau minėjau, kad panašiu į 2-ą scenarijų pagrįsta religinių įsitikinimų laisvė istoriškai leido ir leidžia taikiai sugyventi ir nekonfliktuoti A ir B grupės piliečiams (kai, pavyzdžiui, A grupė atitinka katalikus, o B grupė atitinka protestantus).

Visos pagrindinės problemos ir konfliktai pradeda kilti 1-ojo scenarijaus atveju, kai A piliečių grupė savo DH2 dogmą pernelyg autoritariškai suabsoliutina ir nepagrįstai bando primesti ir B grupės piliečiams. Vietoj to, kad apsiribotų tik savo mitologinių bendraminčių (A grupės) viduje ar kartu ne B grupės žmonių aibėje. Tuomet kyla natūralus interesų konfliktas. O jei dar į visą tai įsimaišo kokie nors troliai, manipuliatoriai, politiniai technologai, propagandistai, menki politikai, tai jie, išnaudodami savyje automatiškai nesutarimą tarp A ir B grupių koduojančią DH2 dogmą (jeigu ji suprantama pernelyg autoritariškai ir plačiai, varžant B grupės žmonių laisves ir teises) gali tik dar labiau kurstyti ir poliarizuoti L šalies žmones ir gilinti konfliktą.
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 4906
Joined: 2011-10-03 09:35

2021-06-16 08:22

Augustas wrote:
2021-06-15 13:16
Bet iš legalizuoto nusikaltimų dangstymo žinok nieko gero nebus.
Na, taip.
Tai kodėl tu jį siūlai?
Augustas wrote:
2021-06-15 13:16
Kur tu čia išskaitei, kad aš siūlau iš kieno nors aytimti teisę tuoktis?
Tu siūlai iš esmės sulyginti visų teises į santuoką. O tai reiškia tą patį išskirtinių santuokos teisių atėmimą, nes jei visi su visais galės tuoktis, pati santuoka neteks prasmės.
Šitie tavo "neteks prasmės" nič nieko nereiškia. Kas konkrečiai blogo nutiks, paaiškink punktais. Kas nors pasijaus per mažai išskirtinis? Skamba kaip tuščia užgaida, o ne rimtas poreikis.
Augustas wrote:
2021-06-15 13:16
Problemų čia nematau. Gali siūlyti Tu, jei nori. Bet jei Tu nenori, tada aš pats prieš savo ir kitų žmonių gyvybę neisiu, nes tai sunki nuodėmė eiti prieš savo ir kitų žmonių gyvybę (arba teisę į gyvybę), kad ir kokie tie žmonės būtų niekšai ir/ar galvažudžiai. Man net abortus dėl nemedicininių priežasčių palaikyti yra sunki nuodėmė, jau nekalbant apie eutanaziją ar savižudybę (su pagalba ar be jos). O štai nevedusių žmonių kitų teisių apribojimai, išskyrus teisės į gyvybę apribojimus, yra visai galimi, kad sukurtų nelygybę tarp susituokusių ir nesusituokusių susituokusiųjų naudai.
OK, tai gal tada uždrausti naudotis internetu? Kodėl nesiūlai iš viengungių, įskaitant ir tave, atimti teisę naudotis internetu? Ir važinėtis viešuoju transportu pavyzdžiui? Kad apgintum šeimą.
Augustas wrote:
2021-06-15 13:16
Dėl miklumo susiorganizuojant santuokas, tai čia ir yra tikra problema. Tai yra problema dėl laisvės. Atsiras daugybė fiktyvių santuokų, kurios bus nestabilios, o tai reiškia, kad nesustabdys heteroseksualų nuo lakstymo paskui kitus sijonus. Kitaip tariant, tai būtų jau objektyviai per stiprus stimulas. Todėl jo siūlyti negalėčiau, net jei ir nebūtų toks pasiūlymas sunki nuodėmė.
Tai OK, o kaip dėl teisės naudotis internetu? Ne per stiprus stimulas? Juk daug galima sugalvoti teisių, kurios būtų "objektyviai ne per stiprus stimulas", bet pakankamai pažeminančios, kad viengungiai, kaip tu, norėtų tuoktis. Na tarkime, leisti prekybos vietose lankytis tik tuomet, kai ten nesilanko normalūs žmonės. Mobiliojo abonemento įsigijimas - tik su ministerijos išduotu leidimu. Kodėl tokių dalykų nesiūlai, kad apgintum šeimą?
User avatar
Seianus
senbuvis
Posts: 2094
Joined: 2018-11-16 23:57

2021-06-16 12:37

Nereikia čia išradinėti dviračio. Socialinis kreditas, perauklėjimo stovyklos ir savanoriška organų donorystė išmėginta ir veikia visai neblogai, ir derėtų tai pritaikyti Augustui. Jo paties labui. (Plačiau, religingiems viengungiams, pasisakantiems prieš vienos lyties santuokų įteisinimą. Idėja taikyti visiems viengungiams yra, pastebėsiu, labai neteisinga ir nieko gero neduos :roll: ).
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 4906
Joined: 2011-10-03 09:35

2021-06-16 13:43

Seianus wrote:
2021-06-16 12:37
Nereikia čia išradinėti dviračio. Socialinis kreditas, perauklėjimo stovyklos ir savanoriška organų donorystė išmėginta ir veikia visai neblogai, ir derėtų tai pritaikyti Augustui. Jo paties labui. (Plačiau, religingiems viengungiams, pasisakantiems prieš vienos lyties santuokų įteisinimą. Idėja taikyti visiems viengungiams yra, pastebėsiu, labai neteisinga ir nieko gero neduos :roll: ).
Na Augustas jokiems viengungiams jokių sankcijų nesiūlo. Nors jo pavyzdys labiausiai ir devalvuoja šeimos instituciją, nes parodo, kad galima gyventi orų gyvenimą ir neketinant kurti jokios šeimos. Sukūrę šeimą žmonės turėtų jaustis nuskriausti, nes netenka išskirtinumo: internetas prieinamas ne tik jiems, bet ir Augustui pavyzdžiui. Augustas pats griauna šeimos sąvoką, bet nori ją gelbėti tik kitų sąskaita :roll:
Augustas
senbuvis
Posts: 2954
Joined: 2012-05-03 18:44

2021-06-16 15:24

Svetimas wrote:
2021-06-15 20:31
Augustas wrote:
2021-06-14 13:24

Todėl, kad "Same-sex union" gali turėti ir "Civil union" statusą, ir "Registered partnership" statusą. O "Civil union" juk skiriasi nuo "Registered partnership". Todėl ir parašiau, kad nepainiotum.
[...]
Tu vėl painioji "registered partnership" su "civil union".
Ir? Kur paaiškinimas, ką aš painioju? Man daug panašiau, kad tu pats nieko rimčiau nesigaudai, kai pradedame konkrečiai faktais kalbėti.

Įvairių šalių teisėkūroje yra daug įvairių "Same-sex union" kategoriją atitinkančių skirtingus pavadinimus turinčių teisinių paketų:
"Registered partnership", "Life partnership", "Cohabitation agreement", "Civil cohabitation", "Civil union", "Civil solidarity pact", "Civil partnership" ir pan.

Pasiskaityk kad ir toj pačioj wiki, ką rašo apie tą pačią "Civil union" sąvoką:
wiki wrote: The terms used to designate civil unions are not standardized, and vary widely from country to country. Government-sanctioned relationships that may be similar or equivalent to civil unions include civil partnerships, registered partnerships, domestic partnerships, significant relationships, reciprocal beneficiary relationships, common-law marriage, adult interdependent relationships, life partnerships, stable unions, civil solidarity pacts, and so on. The exact level of rights, benefits, obligations, and responsibilities also varies, depending on the laws of a particular country. Some jurisdictions allow same-sex couples to adopt, while others forbid them to do so, or allow adoption only in specified circumstances.
Jeigu esi sąvokų fanatikas ir ant jų nusilaužinėji pagal savo asociacijas, tai gal tau jos ir svarbu. O žmonėms, kuriems tie dalykai aktualūs, daugiau rūpi, koks turinys realiai slypi už tų pavadinimų. Galima, kaip anksčiau juokavau, tą dalyką pavadinti "Antrųjų pusių sąjunga", "Civiline sąjunga", "Partneryste" ar pan. Daug svarbiau yra ne tai, o koks realiai teisių paketas ir turinys atitinka tą pavadinimą.

Pavyzdžiui, yra daug svarbiau ar tą įteisintos sąjungos "statusą" save įteisinusioms poroms, joms viešint užsienio šalyse, galima bus "sumapinti", "persinešti" panašiausiam atitinkamam porų sąjungų teisiniam "statusui", kuris galioja toje šalyje. Daugeliui neįdomūs pavadinimai, ar Lietuvoje būtų įteisinta kokia "Partnerystė" ar "Civilinė sąjunga" (ar dar kokiu nors X pavadinimu pavadintas teisinis paketas). Tačiau jeigu porai viešint kokioje užsienio šalyje su kažkuriuo žmogumi iš tos poros nutiktų koks nelaimingas nutikimas (pvz., papultų į ligoninę ar net prarastų sąmonę, pakliūtų į kokią komą), o kita antra pusė negalėtų gauti kažkokios informacijos, pilnavertiškai teisiškai atstovauti savo antrąją pusę, priimti skubiai kažkokius sprendimus dėl gydymo procedūrų (pvz., perkelti į kitą gydymo vietą) ar pan., tai jau reikštų rimtas teisines problemas. O šitų praktinių realių gyvenimiškų dalykų svarba net negali būti statoma į vieną gretą šalia visokių "heteronormatyvistų-homofobų" teorinių nepagrįstų baimių ar asociatyvių ir eklektiškų paburbėjimų. Plius dar kuomet čia ne į temą asociatyviai suplakami asmeniniai ar kultūriniai mitoginiai supratimai ar stereotipai su teisiniais dalykais.

Ir, beje, net EŽTT Oliari and Others v Italy sprendimas nurodo tam tikrą pareigą šalims įteisinti tam tikrą teisinį homo porų pripažinimą ("[...]a positive obligation upon member states to provide legal recognition for same-sex couples").
OK. Šitoje vietoje tikriausiai klystu, sutinku.
Ką viena Lietuvos piliečių grupė A (LR šeimininkų grupė) nepagrįstai trukdo teisiškai ir civilizuotai dėl savo negatyvių miglotų baimių ir įsitikinimų padaryti kitai Lietuvos piliečių grupei B (kitų LR šeimininkų grupei).
Netrukdo. Yra, berods, įstatymo projektas dėl Bendrojo gyvenimo sutarties. Tik šitas projektas (t.y., Bendrojo gyvenimo sutarties įstatymo projektas) kažkodėl atidedamas į šalį, ir imamas svarstyti Partnerystės įstatymo projektas. Ir tai jau savaime kelia įtarimus, kad siekiama kažko daugiau nei Bendro gyvenimo sutarties.

Augustas wrote:
2021-06-14 13:24

EŽTT įsikištų ir tuo atveju, jei Registruota partnerystė savo teisėmis skirtųsi nuo santuokos.
Man įdomu kodėl, Augustai, tu užsispyręs skleidi dezinformaciją ar meluoji neišmanydamas šito dalyko? Gi jau tau parodžiau nuorodą į LGBT teisių suvestinę Europoje, kur matosi, kad registruotų partnerysčių įvairios formos savo teisėmis aiškiai skiriasi nuo santuokų.
Nepaisant to iš tavo pusės į tai vien tik plikas niekuo neparemtas tvirtinimas. Kažkaip nematau rimtų kontraargumentų ir pagrindimo.

Kokretūs tau pavyzdžiai iš minėtos nuorodos lentelės, akivaizdžiai faktiškai prieštaraujantys tavo tvirtinimams:

Pirmas pavyzdys:
Austria - Recognition of same-sex unions (Registered partnerships since 2010) - antrosios pusės biologinio vaiko įvaikinimas poros (Stepchild adoption since 2013); galimybė įsivaikinti porai (joint adoption since 2016) - Same-sex marriage (Legal since 2019)

Taigi iš čia turim, kad Registruotai partnerystei (Registered partnership) teisės Austrijoje vien jau ivaikinimo prasme nuo 2010 iki 2016 metų aiškiai faktiškai skyrėsi.

Antras pavyzdys:

Czech Republic - Registered partnerships since 2006 - stepchild and joint adoption pending (2021 metų duomenimis) - Same-sex marriage (Pending, t.y. kol kas neįteisinta)

Logiškai iš to seka, kad Čekijoje nuo 2006 metų iki dabar (jau kažkur virš 14 metų, Karlai!) Registruotai partnerystei teisės faktiškai skiriasi nuo santuokos teisių.

[...]
Ar daugiau realių faktų, besikertančių su tavo teiginiu dar reikia?

Iš kur ta tavo melagiena, kad EŽTT reikalauja, kad registruota partnerystė nesiskirtų nuo santuokos? Konkretų EŽTT sprendimą, kur bent kažkas tuo klausimu būtu kalbama, gali parodyti?

Taigi, trumpai reziumuojant, faktiškai yra taip, kad skirtingų šalių įstatymų leidžiamoji valdžia teisinius dalykus šioje vietoje pakankamai skirtingai sureguliuoja. Ką gali sureguliuoti ir mūsų Seimas. Ir iš esmės dėl šitų dalykų sprendžia Seimas, o ne EŽTT. EŽTT turi galimybę tik įsikišti, jei būna koks rimtesnis neatitikimas su žmogaus teisėmis ar teisės aktais.
Gerai, tarkime, kad dėl registruotos Partnerystės klystu. Bet mūsiškiame Partnerystės įstatymo projekte yra/buvo 12 straipsnis, kuriame yra kažkas parašyta apie šeiminius santykius. Ką Tu į tai pasakysi?

Augustas wrote:
2021-06-14 13:24


O kurioje vietoje aš sakiau, kad ES šalys-narės privalo įteisinti tos pačios lyties santuokas? Man regis, aš kaip tik sakiau, kad tos pačios lyties santuokų ES šalys-narės įteisinti visiškai neprivalo. Tai reiškia, jog (kad ir kaip tokių tos pačios lyties santuokų norintiems homoseksualiems žmonėms būtų skaudu dėl to) tos pačios lyties santuokos nėra žmogaus teisė.
Aš kalbėjau apie Partnerystės įstatymą. Ir parinkau realių faktų rodančių priešingai dėl tavo gąsdinimosi, jog EŽTT galės savo sprendimais primesti Seimui prieš jo valią, kad partnerystės ir santuokos teisės būtų suvienodintos. Ir tik tau paprastai nupasakoju bendrą realią situaciją. Nes iš tavo kalbų panašu, kad nelabai gaudaisi ir didele dalimi šiuo klausimu visokių keistai lygioje vietoje pasitrigerinusių ir angažuotų homofobų šaltinius skaitinėji ir jais beveik aklai tiki.
Todėl, kad Partnerystė pagal Partnerystės įstatymo projektą įrašoma į Šeimos knygą. Todėl aš tikiu tais "homofobais", o Tavimi netikiu.
Augustas wrote:
2021-06-14 13:24


Bet juk ir griaunama. Iš tikrųjų griaunama. Ir ne tik per partnerysčių teisių sulyginimą su (hetero)santuokomis. :(
O kokį nors pagrindimą tam pateiksi? Ar tik tuščiai pakartosi savo pliką nusiteikimą, kad griaunama? :)
Per "laisvo" sekso propagandą, pvz., filmuose, žurnaluose (žurnalai "Panelė", "Cosmopolitan" ir pan.), Interneto tinklapiuose, skirtuose jaunimui... Visokios žvaigždutės irgi sako, kad joms nusispjaut į santuoką: atseit, mes ir taip vienas kitą mylim, žiedai ir įrašai visokie esą nesvarbūs...
Kas tai yra, jei ne (netiesioginis) agitprop'as nesituokti? :ax:
Vakarų kultūra realiai ir sukūrė įvairius su žmogaus teisėmis susijusius institutus. Tam, kad įvairūs totalitarizmai ar jų įvairios formos nepagrįstai nesuvaržytų individualių žmonių autonomijos. Ir per įvairiausius istorinius karus ar negandas, kraują ir kančias, palietusius milijonus žmonių, po truputi to mokosi.
:thumbsup:
Vat kas Vakarų kultūrai rimčiau kenkia, tai visokių menkai pagrįstų gąsdinimų ar melagienų per socialinius tinklus sklaida ir kai nemaža dalis žmonių neskiria grūdų nuo pelų.
Tai kad tie gąsdinimai (arba, tiksliau sakant, nuogąstavimai) dėl homosantuokų/homopartnerysčių visai pagrįsti. Tik Vakarų Europa jau kapituliavo prieš tą agitprop'ą, kuris vykdomas jau seniai, net nuo seksualinės revoliucijos laikų XX a. viduryje.
Augustas wrote:
2021-06-14 13:24
Čia klysti jau Tu. Karo užbaigimui mes jau viską padarėm, ką galėjom padaryti. Dabar lieka tik oponentų sprendimas - sutikti esamais pasiūlymais arba pulti toliau. Kas link homoseksualių žmonių prigimties neigimo, tai čia iš viso nesąmonę parašei. Tai rodo, kad Tu visiškai nesupratai, dėl ko tas konfliktas. Tai paaiškinu, kad tas konfliktas yra dėl to ir vien tik dėl to, kas labiau atitinka (homoseksualaus) žmogaus prigimtį - ar seksualinio instinkto visiškas suvaldymas (= autoerotinių bei homoerotinių praktikų atsisakymas), ar tos pačios auto/homoerotinės praktikos.
Štai dėl ko vyksta konfliktas. O ne dėl kažkokių nesantuokinių santuokų analogų.
Na, man panašiau, kad tu čia papasakoji savo "Mein Kampf" arba "konfliktą" (seksualinio instinkto visiškas suvaldymas ar dar ten kažkas). Tai daugiau tavo "konfliktas" ir labai abejoju ar kažkam įdomus.
Tai yra visų žmonių (ir ypač jaunų suaugusių žmonių) konfliktas. Tik nesakyk, kad Tu nė karto nemąstei apie savo seksualines preferencijas ir kaip jas tinkamai realizuoti. Tiesiog Tau pavyko tą konfliktą išspręsti labai greitai, deja, turbūt hedonizmo naudai.
O aš konkrečiai kalbėjau apie dalyką, kai tam tikri žmonės, kurių daugelis faktiškai gyvena su savo antrosiomis pusėmis bet negali susituokti, kaip LR piliečiai (ir kaip tam tikra dalis savotiškų šalies šeimininkų), išsirinko tam tikrus atstovus ar partijas, iš kurių pageidauja tam tikro teisinio paketo (apie kurį rinkimų metu buvo kalbama) įteisinimo savo poroms, su kuriomis gyvena pagal savo mitologinį supratimą. Pavadinkim šitą LR piliečių grupę, B piliečių grupe. Tačiau yra kita A piliečių (irgi dalies šalies šeimininkų) grupė (kurioje yra ir Augustas), kuri turi tam tikrą specifinį mitologinį supratimą apie žmonių gyvenimą su savo antrosiomis pusėmis poroje. Dalis žmonių iš piliečių A grupės (įskaitant ir Augustą) nori savo mitologinį supratimą primesti ir B piliečių grupei ir kaišioja pagalius į ratus B piliečių grupės pageidaujamo teisinio paketo įteisinimui.
Kaip jau sakiau, tas teisinis paketas neduodamas pagal pageidavimus. Ir apskritai, jei pageidavimas būtų vienintelis kriterijus, pagal kurį reikėtų kam nors ką nors duoti, tai būtų ne visuomenė, o chaosas. Va, todėl ir turime pareigą kritiškai pasvarstyti, kas bus, jei išmušime heterosantuoką ir heterošeimą (t.y., heteronormatyvumą) iš visuomenės pagrindo ir pakeisime jas kažkuo kitu. Normalu, kad čia daug kas trigerinasi, nuogąstauja, nerimauja ir pan. Svarbu tiktai, kad visa tai neperaugtų į smurtą.
Šiame kontekste bandau tau ant pirštų vaizdžiai, kaip "aksiomatiškai" mąstančiam "teologui", paaiškinti LGB konflikto su kai kuriais konservatyvesniais religingais žmonėmis esmę.
Visiškai visiškai nesupratai konflikto esmės. Toliau kritika papunkčiui.
A piliečių grupė savo "šventame rašte" turi labai seną dogmą (pavadinkim DH1), dėl kurios nepripažįsta vienalyčių porų, pagal savo specifinį mitologinį supratimą apie žmonių gyvenimą su savo antrosiomis pusėmis. Šita labai sena dogma DH1 neigia ir nepripažįsta, kad tam tikro mažo procento žmonių smegenyse gali susiformuoti kitoks partnerio (antrosios pusės) pasirinkimo mechanizmas, kuris gali nukreipti tokių žmonių biologinę seksualinę trauką, įsimylėjimą ir meilę "pair bonding" prasme, kas atitinka jų pasąmoninius stimulus, į tos pačios lyties žmones.
A piliečių grupė pripažįsta absoliučiai viską, įskaitant ir to mažo ar didelio procento (kiekis nesvarbus) žmonių smegenyse susiformavusį polinkį homoerotizmui. Taigi, ji (t.y., ta A piliečių grupė) tą polinkį visiškai pripažįsta esantį realiai ir to polinkio atžvilgiu kelia labai normalų ir teisingą klausimą - jei tas polinkis bus realizuotas, ar gerai tai bus, ar blogai. Kokios bus pasekmės, jei tą polinkį normalizuosime? Kokios bus pasekmės, jei suteiksime tam polinkiui jį skatinantį (teisinį ir kitokį) paketą? Tai bus geros pasekmės ar blogos? Kuo ir kodėl jos bus geros arba blogos?
Va, tokie labai normalūs ir visiškai teisingi klausimai, į kuriuos privalome rasti atsakymus. Ir jie bus surasti, tuo net neabejoju.
Taip pat A piliečių grupė turi savo "švento rašto aiškintojus", kurie remdamiesi DH1, turi išinterpretavę iš savo "švento rašto" tam tikrą autoritarišką, ribojančią ir paternalistinę DH2 dogmą, kad kai L šalies piliečiai sudaro porą su tos pačios lyties žmonėmis, tai yra blogai. Nu nes blogai ir viskas. Teologiškai išsivedė, įsitikinimai jiems taip sako ar pan. Šita DH2 dogma labai patiko ar patinka visokiems "heteronormatyvistams-homofobams" (kaip J. Ratzingeris, Augustas, V. Sinica ir pan.).
Absoliuti nesąmonė. Nes jie ne teologiškai tą išsivedė, ir ne išankstiniai įsitikinimai jiems taip sako (jie tikrai lengvai pakeistų visus savo įsitikinimus, jei tie įsitikinimai pasirodytų besą klaidingi). Va, būtent, kad jie (savi)kritiškai klausia aukščiau paminėtų klausimų (t.y., klausimų, ar tai gerai, ar tai blogai, ir kodėl tai gerai arba blogai) ir rimtai bei nuoširdžiai ieško į tuos klausimus teisingų atsakymų. Nes jei atsakymas bus klaidingas, tai gali kainuoti visą amžinybę. Todėl jie į tai žiūri labai atsakingai ir svarsto visus galimus variantus (A.Navickas ir panašūs į jį yra tiesiog lengvapėdžiai durniai, susigundę lengviausiu sprendimu).
Grubiai šitoje vietoje iš to gaunasi 2 esminiai scenarijai:

1-as scenarijus.
A piliečių grupė, stumdama ir primetinėdama savo DH2 dogmą ne tik A bet ir B grupės piliečiams, kaišioja pagalius į B grupės piliečiams aktualaus teisinio paketo įteisinimą.

2-as scenarijus.
A piliečių grupė, stumia ir primetinėja savo DH2 dogmą tiktai ne B grupės piliečiams, o į B piliečių grupei aktualius teisinius pakeitimus nesikiša, jei negali rimtai pačiupinėjamai pagrįsti, kad B ir ne B grupėje esantiems bet kokiems žmonėms, tie pakeitimai daro kažkokią neatsveriamą žalą ar kaip nors pažeidžia jų žmogaus teises.

Taigi 2-as scenarijus labiau atitika žmogaus teisėmis paremtos demokratijos pavyzdį. Tai yra tam tikras šaunus istoriškai evoliucionavęs mūsų civilizacijos atradimas, kuris leidžia be didelių konfliktų sugyventi skirtingiems ir skirtingus interesus turintiems žmonėms. Šitas scenarijus yra visiškas paprastas ir elementarus dalykas (no braineris) civilizuotuose konfliktų sprendimo scenarijuose tarp tam tikrų skirtingų žmonių grupių.
Taigi, grubiai tariant, šioje vietoje turime konfliktą, kurio sprendimai gali būti dvejopi - (1)rinktis teisingą atsakymą (konsensusas), arba (2)rinktis mažesnę blogybę (kompromisas). Ir abi konfliktuojančios pusės gali pasirinkti vieną iš tų dviejų variantų. Abi.
O konfliktų visada bus. Didelių konfliktų irgi.
Vienintelis dalykas čia yra tas, kad išmoktume spręsti juos taikiais ir nesmurtingais būdais. Ir tai iš esmės yra visas, kaip Tu sakai, civilizuotas konfliktų sprendimo scenarijus. :thumbsup:
Pavyzdžiui, jau minėjau, kad panašiu į 2-ą scenarijų pagrįsta religinių įsitikinimų laisvė istoriškai leido ir leidžia taikiai sugyventi ir nekonfliktuoti A ir B grupės piliečiams (kai, pavyzdžiui, A grupė atitinka katalikus, o B grupė atitinka protestantus).
Nesąmonė, konfliktas tarp katalikų ir protestantų vis dar vyksta, tik jis sprendžiamas taikiais ir nesmurtingais būdais. Ir sprendžiama taip taikiai ir nesmurtingai, kad laikraščiams net neįdomu, ir jie apie tą konfliktą beveik nieko neparašo. Turbūt todėl ir susidaro toks klaidingas įspūdis, kad konflikto tarp katalikų ir protestantų daugiau nėra. :)
Ir aš (kaip ir visa Bažnyčia) labai tikiuosi, kad tokiais nesmurtingais ir taikiais būdais spręsime ir konfliktą su LGBT žmonėmis dėl tos pačios lyties santuokų/partnerysčių/sąjungų, vadinkim, teisinio pripažinimo, nors terminas "teisinis pripažinimas", mano manymu, yra labai netikslus.
Visos pagrindinės problemos ir konfliktai pradeda kilti 1-ojo scenarijaus atveju, kai A piliečių grupė savo DH2 dogmą pernelyg autoritariškai suabsoliutina ir nepagrįstai bando primesti ir B grupės piliečiams. Vietoj to, kad apsiribotų tik savo mitologinių bendraminčių (A grupės) viduje. Tuomet kyla natūralus interesų konfliktas.
Tai interesų konfliktas ir dabar yra. Klausimas čia tik tas, kaip - taikiai ir nesmurtingai ar su riaušėmis ir muštynėmis - bus sprendžiamas tas konfliktas. Tai pirma.
O antra, kai yra nesutarimai, tai kiekviena nesutarime esanti grupė ieško sau šalininkų, t.y., natūraliai stengiasi pagausinti savo šalininkų gretas ir sumažinti oponentų skaičių. Tad tame, kad Tu siūlai man apsiriboti vien savo (mitologiniais) bendraminčiais, yra labai didelė nesąmonė. Aš suprantu, kad Tu, kaip konflikte dalyvaujanti suinteresuota pusė, stengiesi neutralizuoti oponentų grupę, mėgindamas jiems įkalbėti vadinamąjį neutralitetą viešais klausimais, ir tokiu būdu sieki bent dalies oponentų nusišalinimo nuo viešo klausimo politinio sprendimo, taip sumažindamas oponuojančios grupės šalininkų skaičių ir pasipriešinimą. :D Ir šita oponentų neutralizacijos strategija nemaža dalimi suveikė Vakaruose (Lietuvoje kol kas neveikia taip, kaip veikė Vakaruose, bet ateityje ką gali žinoti).
O jei dar į visą tai įsimaišo kokie nors troliai, manipuliatoriai, politiniai technologai, propagandistai, menki politikai, tai jie, išnaudodami savyje automatiškai nesutarimą tarp A ir B grupių koduojančią DH2 dogmą (jeigu ji suprantama pernelyg autoritariškai ir plačiai, varžant B grupės žmonių laisves ir teises) gali tik dar labiau kurstyti ir poliarizuoti L šalies žmones ir gilinti konfliktą.
Taip, dėl trolių ir manipuliatorių visiškai su Tavimi sutinku. Tokie nedorėliai turbūt norėtų netgi ir konflikto smurtingo sprendimo. Tada jiems būtų iš viso rojus. Bet bažnytininkai bet kokiam smurtui nepritaria. Jie ragina spręsti bet kokį konfliktą taikiai ir nesmurtingai, nesvarbu, koks gilus tas konfliktas bebūtų.
Augustas
senbuvis
Posts: 2954
Joined: 2012-05-03 18:44

2021-06-16 16:30

Lionginas wrote:
2021-06-16 13:43
Seianus wrote:
2021-06-16 12:37
Nereikia čia išradinėti dviračio. Socialinis kreditas, perauklėjimo stovyklos ir savanoriška organų donorystė išmėginta ir veikia visai neblogai, ir derėtų tai pritaikyti Augustui. Jo paties labui. (Plačiau, religingiems viengungiams, pasisakantiems prieš vienos lyties santuokų įteisinimą. Idėja taikyti visiems viengungiams yra, pastebėsiu, labai neteisinga ir nieko gero neduos :roll: ).
Na Augustas jokiems viengungiams jokių sankcijų nesiūlo.
Aha. :D Nes tada ir vargšai gėjai nukentėtų nepagrįstai. Ir tokie pasileidėliai kaip Sejanus irgi.
Nors jo pavyzdys labiausiai ir devalvuoja šeimos instituciją, nes parodo, kad galima gyventi orų gyvenimą ir neketinant kurti jokios šeimos. Sukūrę šeimą žmonės turėtų jaustis nuskriausti, nes netenka išskirtinumo: internetas prieinamas ne tik jiems, bet ir Augustui pavyzdžiui. Augustas pats griauna šeimos sąvoką, bet nori ją gelbėti tik kitų sąskaita :roll:
Interneto ribojimai netinka dėl to, kad negalima riboti teisės viešai skleisti ir dalintis informacija, išskyrus tuos itin retus ir išimtinius atvejus, kai informacija sudaro pavojų nacionaliniam saugumui, liudytojų saugumui ir pan. Kitaip tariant, jei užblokuos man Internetą, tai aš negalėsiu varyti agitprop'o už heterosantuoką Internete, ir tas blokavimas tokiu būdu ją dar labiau susilpnins. :D


***
Lionginas wrote:
2021-06-16 08:22
Augustas wrote:
2021-06-15 13:16
Na, taip.
Tai kodėl tu jį siūlai?
Kaip mažesnę blogybę.
Augustas wrote:
2021-06-15 13:16
Tu siūlai iš esmės sulyginti visų teises į santuoką. O tai reiškia tą patį išskirtinių santuokos teisių atėmimą, nes jei visi su visais galės tuoktis, pati santuoka neteks prasmės.
Šitie tavo "neteks prasmės" nič nieko nereiškia. Kas konkrečiai blogo nutiks, paaiškink punktais. Kas nors pasijaus per mažai išskirtinis? Skamba kaip tuščia užgaida, o ne rimtas poreikis.
Tai žinoma, kad paaiškinsiu. Santuoka neteks prasmės, tai reiškia, kad nebus motyvacijos tuoktis. Juk kad žmogus kažką padarytų, jam reikia turėti motyvacijos tą kažką padaryti. Jei motyvacijos kokiam nors dalykui nebus, tai žmogus to dalyko ir nedarys. Tai jei nebus motyvacijos tuoktis, tai žmogus ir nesituoks. O kaip motyvuoti žmogų (hetero)santuokai? Labai paprastai. Pvz., galima suteikti žmogui tą ypatingą teisinį paketą (kurio taip trokšta ir Svetimas), kai jis susituoks. Galima apmokyti merginas atpažinti tokius ištvirkėlius (kaip Sejanus) ir pasiųsti juos po velnių, kai tie norės ir pateiks pasiūlymą permiegoti su jomis (nors bus nesusituokę). Galima (ir netgi jau reiktų) pradėti smarkiai riboti pornografiją, nes jos prisižiūrėję vaikinai ir vyrai į realias merginas netgi žiūrėti nebenori, jau nekalbant apie vedybas su jomis.
Augustas wrote:
2021-06-15 13:16
Problemų čia nematau. Gali siūlyti Tu, jei nori. Bet jei Tu nenori, tada aš pats prieš savo ir kitų žmonių gyvybę neisiu, nes tai sunki nuodėmė eiti prieš savo ir kitų žmonių gyvybę (arba teisę į gyvybę), kad ir kokie tie žmonės būtų niekšai ir/ar galvažudžiai. Man net abortus dėl nemedicininių priežasčių palaikyti yra sunki nuodėmė, jau nekalbant apie eutanaziją ar savižudybę (su pagalba ar be jos). O štai nevedusių žmonių kitų teisių apribojimai, išskyrus teisės į gyvybę apribojimus, yra visai galimi, kad sukurtų nelygybę tarp susituokusių ir nesusituokusių susituokusiųjų naudai.
OK, tai gal tada uždrausti naudotis internetu? Kodėl nesiūlai iš viengungių, įskaitant ir tave, atimti teisę naudotis internetu? Ir važinėtis viešuoju transportu pavyzdžiui? Kad apgintum šeimą.
Na, dėl Interneto atsakiau aukščiau. Viešuoju transportu aš ir taip nesinaudoju, tai man kaip ir nusispjauti į jį. Sejanus (kaip ir kiti nevedę vyrai), įtariu, turi nuosavą automobilį. Tad ir jiems į tuos viešojo transporto apribojimus būtų nusispjauti. Vienintelis dalykas, kuris, mano manymu, turėtų rimtą poveikį, tai darbo vietos rezervavimas vedusiems ir pirmumo teisės į darbo vietą suteikimas jau vedusiems kandidatams, kai kitos sąlygos (pvz., kvalifikacija, darbo patirtis ir pan.) yra tos pačios arba bent jau labai panašios.
Augustas wrote:
2021-06-15 13:16
Dėl miklumo susiorganizuojant santuokas, tai čia ir yra tikra problema. Tai yra problema dėl laisvės. Atsiras daugybė fiktyvių santuokų, kurios bus nestabilios, o tai reiškia, kad nesustabdys heteroseksualų nuo lakstymo paskui kitus sijonus. Kitaip tariant, tai būtų jau objektyviai per stiprus stimulas. Todėl jo siūlyti negalėčiau, net jei ir nebūtų toks pasiūlymas sunki nuodėmė.
Tai OK, o kaip dėl teisės naudotis internetu? Ne per stiprus stimulas? Juk daug galima sugalvoti teisių, kurios būtų "objektyviai ne per stiprus stimulas", bet pakankamai pažeminančios, kad viengungiai, kaip tu, norėtų tuoktis. Na tarkime, leisti prekybos vietose lankytis tik tuomet, kai ten nesilanko normalūs žmonės. Mobiliojo abonemento įsigijimas - tik su ministerijos išduotu leidimu. Kodėl tokių dalykų nesiūlai, kad apgintum šeimą?
Dėl parduotuvių idėja gera. :thumbsup: Bet kad aš ir taip po parduotuves beveik nevaikštau, o jei ko man prireikia, aš galiu užsisakyti barbora.lt. Galiausiai aš galiu paprašyti vedusių draugų, kad nueitų į parduotuvę ir nupirktų man šio bei to.
User avatar
Seianus
senbuvis
Posts: 2094
Joined: 2018-11-16 23:57

2021-06-16 18:01

Augustas wrote:
2021-06-16 16:30
Sejanus (kaip ir kiti nevedę vyrai), įtariu, turi nuosavą automobilį. Tad ir jiems į tuos viešojo transporto apribojimus būtų nusispjauti.
Sejanus, skirtingai nei Augustas, yra ne krikščionis. Todėl žiūri ne tik savęs, bet vertina lygias visų žmonių teises, ir turi empatijos. Todėl jam tikrai nebūtų nusispjauti, jei bet kokiai žmonių grupei kas nors siūlytų atimti teisę važinėtis viešuoju transportu. Ar bet kokią kitą teisę. Nepriklausomai, kiek paliestų jį patį.
Augustas
senbuvis
Posts: 2954
Joined: 2012-05-03 18:44

2021-06-16 19:13

Seianus wrote:
2021-06-16 18:01
Augustas wrote:
2021-06-16 16:30
Sejanus (kaip ir kiti nevedę vyrai), įtariu, turi nuosavą automobilį. Tad ir jiems į tuos viešojo transporto apribojimus būtų nusispjauti.
Sejanus, skirtingai nei Augustas, yra ne krikščionis. Todėl žiūri ne tik savęs, bet vertina lygias visų žmonių teises, ir turi empatijos. Todėl jam tikrai nebūtų nusispjauti, jei bet kokiai žmonių grupei kas nors siūlytų atimti teisę važinėtis viešuoju transportu. Ar bet kokią kitą teisę. Nepriklausomai, kiek paliestų jį patį.
Na, čia ne apie tai, ar lygios teisės, ar nelygios, ir ne apie empatiją, bet apie tai, kokie vedusių ir dar nevedusių teisių nelygumai paskatintų nevedusius žmones, tokius kaip Tamsta, Sejanau, tuoktis. Nes tas teisinis paketas, kuris yra dabar, nepadeda privilioti heteroseksualų į santuoką. :ax:
User avatar
Seianus
senbuvis
Posts: 2094
Joined: 2018-11-16 23:57

2021-06-16 20:15

Augustas wrote:
2021-06-16 19:13
Na, čia ne apie tai, ar lygios teisės, ar nelygios, ir ne apie empatiją, bet apie tai, kokie vedusių ir dar nevedusių teisių nelygumai paskatintų nevedusius žmones, tokius kaip Tamsta, Sejanau, tuoktis. Nes tas teisinis paketas, kuris yra dabar, nepadeda privilioti heteroseksualų į santuoką. :ax:
Ai tau net nepavyko suprasti, apie ką čia? O Lionginas tiek stengėsi :lol:
Post Reply