Vėl apie gėjų teises

Naujas temas kurkite čia
User avatar
Svetimas
administratorius
Posts: 3461
Joined: 2004-05-25 19:04
Location: Vilnius

2021-07-10 17:20

Augustas wrote:
2021-07-05 11:35
Minutėlę, Lionginai. Tu, jei teisingai Tave supratau, esi už tos pačios lyties santuokas. O tai ir yra heteronormatyvumo visuomenėje panaikinimas įstatymų lygmeniu. :ax:
Tam tikrais realiais biologiniais dalykais pagrįsta sąjunga tarp skirtingos lyties porų buvo ir yra pagrindinis ir esminis santykių modelis žmonių visuomenėse.

Jeigu tau asmeniškai kartais atrodo kitaip, ar jauti tam kokią grėsmę, tai įvairūs šlamštiniai šaltiniai, kuriuos tu skaitai, kuriais didžia dalimi remiesi ir iš kurių konstruoji savo vienpusišką pasaulio modelį, bus gerokai praplovę tavo smegenis. Jeigu tau atrodo kitaip, tuomet turėtum rimčiau paaiškinti ir pagrįsti, kodėl tai, kad tam tikra maža piliečių grupė įgaus tam tikras jiems aktualias teises (kokios nors "civilinės sąjungos" įstatymo pavidalu), kurių neturėjo ir kurios jiems pragmatiškai aktualios jų realiame gyvenime su savo antrosiomis pusėmis, turėtų žmones paskatinti nei iš šio nei iš to staiga persimetinėti iš hetero santykių į homo santykius, jeigu tai eina prieš jų prigimtį ar savastį.
Augustas wrote:
2021-07-04 15:51
15-tą ir 16-tą šios temos puslapius perskaityk. Va, Tau trumpa mano pasiūlymų santrauka iš 15-to puslapio:

"Atskirais įstatymais, bet juose nevartojant partnerystės ar santuokos terminų, suteikti teises, kurių homoseksualūs žmonės norėtų, išskyrus galbūt įvaikinimo teisę, nors pavieniui jie ir tą turėtų turėti galimybę padaryti (su ta sąlyga, jeigu gyvena pavieniui). Pvz., kas nors nenori liudyti prieš savo partnerį ar kelis partnerius? Puiku, štai jums BPK pataisa, suteikianti teisę iš anksto išvardyti asmenis, prieš kuriuos neduosi parodymų. Kas nors nori pasikeisti pavardę? Puiku, štai jums atskiras įstatymas, leidžiantis laisvai pasikeisti savo pavardę į kokią nori. Kokie nors du ar trys žmonės savo privatų turtą nori sujungti į vieną bendrai valdomą vienetą? Puiku, prašom, štai jums bendrosios jungtinės nuosavybės ir veiklos sutartis. Ir t.t.
Visa tai tik tam, kad nebūtų konkurencijos (hetero)santuokos institucijai."
Taigi tau jau nemažai aiškino, kad sutvarkyti tuos dalykus per atskirus įstatymus yra nepatogu, pernelyg biurokratiška ir pan. Nevykęs tavo "kompromiso" siūlymas. Ir tuo labiau, kad "civilinių sąjungų" teisiniai modeliai kitose šalyse, kur homo poros turi tam tikrą teisinį pripažinimą, realiai praktiškai veikia ir turi tam tikrą teisininkams patogų "civilinių partnerių" teisinio "statuso" pernešamumą/panašumą.

Ir šiaip tos visos keistos ir teisininkus bei kitus žmones apsunkinančios ir biurokratiją didinančios teisinės išimtys ir visas tas keistas įvairus "zoologijos sodas" su įvairiomis "civilinių sąjungų" teisinėmis formomis įvairiose šalyse didele dalimi ir gimsta kaip tam tikras kompromisas baimingam tų šalių tam tikros piliečių dalies reakcionieriškumui, kuriam sunku kognityviai priimti ir susitaikyti su mintimi, kad kažkuri piliečių grupė galimai turės tik gan formaliai panašų teisinį statusą, kaip ir hetero sutuoktiniai.

Teisine prasme teisinis "sutuoktinių" statusas (ne mitologinis statusas) yra kaip savotiškas teisinio paketo "standartas", kurį teisininkai įvairiose skirtingose šalyse gana panašiai supranta, yra panaši teisinė praktika skirtingose šalyse ir vien pagal šį "sutuoktinių" teisinio statuso požymį gali iš karto pasakyti labai daug galiojančių teisinių dalykų, susijusių su tokių žmonių pora, žino kokių nusistovėjusių dalykų teisine prasme tikėtis tarptautiniame kontekste ir pan.
Augustas wrote:
2021-07-04 15:51
"Laisvo" sekso skatinimas, "atviros" santuokos, lyties "keitimo" propagavimas ir t.t. Va tokie netikę dalykai ten skatinami.
Ir kaip konkrečiai Partnerystės įstatymas yra susijęs su tais dalykais?
Nematau ryšio tarp tų dalykų. Ar galėtum paaiškinti nuosekliau ant pirštų Partnerystės įstatymo ryšį su tavo paminėtais dalykais? Ir kelių miglotų tavo sakinių čia neužteks, jei tikrai nori paaiškinti.
Augustas wrote:
2021-07-04 15:51
Partnerystės įstatymas (bent jau toks, koks jis buvo pateiktas Seimui svarstyti) yra pirmas žingsnis į visuomenę be lyties skirtumų.
Tik nereikia dramatizuoti lygioje vietoje. Biologiniai lyčių skirtumai visuomet buvo ir bus. Penis ir vagina visada bus, kol egzistuoja žmonija. Apie "visuomenę be lyčių skirtumų" rimtai ir iš esmės daugiausiai pakalba ir nusišneka kokie nors hyperradikalūs progresyvieji silnapročiai, kurie jau nuo seno žinomą tam tikrą idėją (jog vyrų ir moterų elgesį visuomenėje gan nemenkai įtakoja tam tikros toje visuomenėje paplitusios kultūrinės nuostatos) dėl savo bukumo sugebėjo suvesti iki kraštutinio absurdiško ir racionalios kritikos neatlaikančio požiūrio, kaip ir radikalūs ultra-konservatoriai savais klausimais. Ir kurių yra mažuma, kaip ir bet kokių kitų kitos rūšies silpnapročių.

Arba "visuomene be lyčių skirtumų" dažniausiai gąsdinasi ar apie tai rimtai kalba, pagal savo "kultūrinių karų" "programą", dažniausiai kokie radikalieji konservatoriai, kurie, tuo remdamiesi, kuria save gąsdinančias sąmokslo teorijas arba naudojasi tais naratyvais įvairūs veikėjai dėl savo siaurų asmeninių ar politinių interesų.
Augustas wrote:
2021-07-04 15:51
:thumbsup: Tik nesuprantu, kodėl Tau atrodo, kad aš Aukso taisyklės netaikau šioje temoje. :roll:
Nes tavasis Aukso taisyklės "taikymas" vien tik pagal tave, kaip tu jį čia komunikuoji, yra kreivas, ribotas ir "atrodo tinkamas" tik iš esmės tau. Tai yra beveik tas pats, kas ir Aukso taisyklės netaikymas pagal tikrąją ir prasmingą jos prasmę.

Jei esi "balta varna" homo porų realios teisinės problematikos kontekste, tai tavo siūlymai tvarkyti kitų žmonių gyvenimus įstatymais pagal tavo specifinį ir tik tau aktualų ribotą supratimą yra pasmerkti įvairiems neadekvatumams ir yra nemaža dalimi tavo pasaulio modelio, pasaulėžiūros ir tavo puikybės išraiška. Tie daug puslapių šioje temoje rodo, kad tu realiai nesupranti, ką tau bando pasakyti kiti žmonės, tu jų realiai negirdi ir manai, kad gali nepagrįstai kištis į kitų piliečių interesų sritį, painiodamasis (partnerystės/"civilinės sąjungos" įstatymo Lietuvoje klausimu) skirtingų, menkai su klausimu susijusių ir naiviai miglotai bei emociškai suplaktų į vieną krūvą savo kažkur prisirankiotų įvairių alt-right naratyvų ("genderizmo", "lyčių lygybės", "cancel kultūros", "politkorektiškumo", "žodžio laisvės varžymo", "leftizmo" ar pan.) kontekstuose.

Tu realiai neturi adekvačios autentiškos patirties homo porų bendrame kasdieniame gyvenime, kad galėtum pagrįstai ir adekvačiai kalbėti apie homo žmonėms aktualią problematiką. Rimtai nesiklausai, ką kiti žmonės tau sako, arba nerodai jokių požymių, kad juos suprastum, ir juos vertini iš savo dabar turimo tik tau asmeniškai didžia dalimi aktualaus ir prasmingo pasaulio modelio tavo galvoje. Tai kaip tu gali taikyti Aukso taisyklę, jei tu nepajėgus net bent kiek adekvačiau ir normaliau įsijausti į homo porose esančių žmonių "kailį"? Jeigu neišeina, nesi pajėgus įsijausti į jų "kailį", tai ir Aukso taisyklę nesi pajėgus adekvačiai taikyti.

Įtariu, kad čia tikėtinai vėl pareis koks nors tavo eilinis tau būdingas tipinis atsimušimas, užgynimas ir racionalizacija. Pvz., kad į homo porose esančių žmonių "kailį" iš tiesų sugebi įsijausti. Kaip viską plačiai, gerai ir iš įvairių kampų supranti. Nes tu žinai "tikrąją tiesą". Nes tau vienam ji kažkaip stebuklingai apreikšta, o tie, kurie oponuoja tau, yra naivūs, suklaidinti ir neišmanėliai. Jeigu to iš tavęs vėl nesulauksiu, tai nustebinsi mane. ;)
Augustas wrote:
2021-07-04 15:51
Bet Konstitucinis Teismas turėtų kištis tik jam priskirtoje teisės norminių aktų priežiūros ir jų atitikimo LR Konstitucijai nustatymo ribose. Atlikinėti įstatymų leidėjo funkcijų KT neturėtų. O dabar toks įspūdis, kad bent jau šeimos ir santuokos srityse KT savo aiškinimais bando perimti tai, kas išimtinai priklauso įstatymų leidėjui. :ax: Na, bet gal ir čia klystu.
Bet ir įstatymų leidžiamosios valdžios atstovai neturėtų užsiėminėti siaurais politiniais žaidimais ir tam tikrais antikonstituciškais veiksmais. Čia yra vieta tam tikram valdžių balansui ir valdžių pasidalinimo principui, kuris žmogaus teisėmis pagrįstoje demokratijoje yra svarbus. Ir KT šitoje vietoje atlieka tam tikrą gerai teisiškai pagrįstą savo rolę ir to, ką tu sakai ir nepagrįstai dėl to gąsdiniesi, nebando ir negali perimti. Sutarimai ar nesutarimai dėl sąvokų yra šalies piliečių reikalas. O KT savo kompetencijos ribose komentuoja tik konkrečius pačiupinėjamus teisinius aspektus.
Augustas wrote:
2021-07-04 15:51
Jeigu kokie nors žmonės jaučiasi "antrarūšiais" dėl to, kad neįgalūs daryti tam tikrų dalykų, kai kiti yra įgalūs tuos dalykus daryti, tai čia jau yra jų psichologinė problema, kurią reikia spręsti psichologo ar gydytojo psichoterapeuto kabinete. Daugiau čia nieko nepridursi.
Turbūt parašei tau pačiam tinkantį patarimą. Tikiuosi, kad juo pats ir pasinaudosi. :)

Mano originalus komentaras ten tiesiogiai buvo apie "antrarūšiškumo" statuso ar "gero negro" vietą, siūlomą tokių "užsispaudusių" "geradarių", kaip tu. Ir tą siūlomą minėtą statusą ir vietą galiu puikiai konkrečiai pagrįsti ir prailiustruoti realiais pavydžiais. Kas iš dalies kažkiek buvo padaryta ir šioje temoje. Jei būtum iš tiesų supratęs, ką kiti žmonės tau joje bandė paaiškinti.
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 4935
Joined: 2011-10-03 09:35

2021-07-10 17:59

Svetimas wrote:
2021-07-10 17:20
Tu realiai neturi adekvačios autentiškos patirties homo porų bendrame kasdieniame gyvenime, kad galėtum pagrįstai ir adekvačiai kalbėti apie homo žmonėms aktualią problematiką
Ne tik homo porų. Hetero porų irgi.
Augustas
senbuvis
Posts: 2984
Joined: 2012-05-03 18:44

2021-07-10 19:52

Lionginas wrote:
2021-07-10 17:59
Svetimas wrote:
2021-07-10 17:20
Tu realiai neturi adekvačios autentiškos patirties homo porų bendrame kasdieniame gyvenime, kad galėtum pagrįstai ir adekvačiai kalbėti apie homo žmonėms aktualią problematiką
Ne tik homo porų. Hetero porų irgi.
Taigi augau hetero poroje, kaip ir Lionginas, Svetimas, Sejanus, Vilius ir daugelis kitų žmonių. Kodėl neturiu patirties kalbėti apie heteroporas? :)
O dėl homoporų, tai Svetimas čia teisus. Aš tikrai neturiu autentiškos gyvenimo homoporoje patirties, nes neaugau homoporoje ir suaugęs negyvenau homoporoje su niekuo. Bet esu sutikęs nemažai homoseksualių žmonių ir matau tokio gyvenimo homoporoje pasekmes, ir jos yra neigiamos. O pasikapsčius po tokių homoporų psichologiją, man aišku, kodėl tos gyvenimo homoporoje pasekmės yra neigiamos. Ir čia kalta ne kažkokia mitinė visuomenės daugumos homofobija, nes jos visuomenėje esama mažai, bet pati homoporų gyvensena.
Bet galiausiai ne tame yra esmė, kad žinau ar nežinau, kaip gyvena homoporos, ir kokie yra tų homoporų realūs poreikiai. O tame, kad jų realūs poreikiai turi būti suderinti su visuomenės daugumos poreikiais. O visuomenės daugumos poreikis yra heterosantuokos institucijos kaip visuomenės pagrindo išsaugojimas, o ne jos griovimas, nes visuomenės dauguma visgi yra heteroseksuali. O ką reiškia heterosantuokos institucija, kaip visuomenės pagrindas, ar reikia priminti? :ax:
Augustas
senbuvis
Posts: 2984
Joined: 2012-05-03 18:44

2021-07-10 21:12

Svetimas wrote:
2021-07-10 17:20
Augustas wrote:
2021-07-05 11:35
Minutėlę, Lionginai. Tu, jei teisingai Tave supratau, esi už tos pačios lyties santuokas. O tai ir yra heteronormatyvumo visuomenėje panaikinimas įstatymų lygmeniu. :ax:
Tam tikrais realiais biologiniais dalykais pagrįsta sąjunga tarp skirtingos lyties porų buvo ir yra pagrindinis ir esminis santykių modelis žmonių visuomenėse.

Jeigu tau asmeniškai kartais atrodo kitaip, ar jauti tam kokią grėsmę, tai įvairūs šlamštiniai šaltiniai, kuriuos tu skaitai, kuriais didžia dalimi remiesi ir iš kurių konstruoji savo vienpusišką pasaulio modelį, bus gerokai praplovę tavo smegenis. Jeigu tau atrodo kitaip, tuomet turėtum rimčiau paaiškinti ir pagrįsti, kodėl tai, kad tam tikra maža piliečių grupė įgaus tam tikras jiems aktualias teises (kokios nors "civilinės sąjungos" įstatymo pavidalu), kurių neturėjo ir kurios jiems pragmatiškai aktualios jų realiame gyvenime su savo antrosiomis pusėmis, turėtų žmones paskatinti nei iš šio nei iš to staiga persimetinėti iš hetero santykių į homo santykius, jeigu tai eina prieš jų prigimtį ar savastį.
Net nežinau, kaip Tau pasakyti, ką galvoju apie šitą (mano paryškintą) Tavo kontrargumentą. Visi negatyvūs žodžiai, kuriuos prisimenu šią minutę, yra paprasčiausiai per silpni...
Tad susilaikysiu nuo tų negatyvių žodžių ir pereisiu prie reikalo esmės. O reikalo esmė yra labai paprasta, ir ji yra tame, ar sudarinės heteroporos heterosantuokas (t.y., tą, ką mes dabar vadiname heterosantuoka), ar gyvens "laisvai", taip ir nesudarę to, ką mes dabar vadiname heterosantuoka. Čia ir yra visa dalyko ir mūsų ginčo dėl tos pačios lyties sąjungų teisinio pripažinimo, esmė.
Augustas wrote:
2021-07-04 15:51
15-tą ir 16-tą šios temos puslapius perskaityk. Va, Tau trumpa mano pasiūlymų santrauka iš 15-to puslapio:

"Atskirais įstatymais, bet juose nevartojant partnerystės ar santuokos terminų, suteikti teises, kurių homoseksualūs žmonės norėtų, išskyrus galbūt įvaikinimo teisę, nors pavieniui jie ir tą turėtų turėti galimybę padaryti (su ta sąlyga, jeigu gyvena pavieniui). Pvz., kas nors nenori liudyti prieš savo partnerį ar kelis partnerius? Puiku, štai jums BPK pataisa, suteikianti teisę iš anksto išvardyti asmenis, prieš kuriuos neduosi parodymų. Kas nors nori pasikeisti pavardę? Puiku, štai jums atskiras įstatymas, leidžiantis laisvai pasikeisti savo pavardę į kokią nori. Kokie nors du ar trys žmonės savo privatų turtą nori sujungti į vieną bendrai valdomą vienetą? Puiku, prašom, štai jums bendrosios jungtinės nuosavybės ir veiklos sutartis. Ir t.t.
Visa tai tik tam, kad nebūtų konkurencijos (hetero)santuokos institucijai."
Taigi tau jau nemažai aiškino, kad sutvarkyti tuos dalykus per atskirus įstatymus yra nepatogu, pernelyg biurokratiška ir pan. Nevykęs tavo "kompromiso" siūlymas. Ir tuo labiau, kad "civilinių sąjungų" teisiniai modeliai kitose šalyse, kur homo poros turi tam tikrą teisinį pripažinimą, realiai praktiškai veikia ir turi tam tikrą teisininkams patogų "civilinių partnerių" teisinio "statuso" pernešamumą/panašumą.

Ir šiaip tos visos keistos ir teisininkus bei kitus žmones apsunkinančios ir biurokratiją didinančios teisinės išimtys ir visas tas keistas įvairus "zoologijos sodas" su įvairiomis "civilinių sąjungų" teisinėmis formomis įvairiose šalyse didele dalimi ir gimsta kaip tam tikras kompromisas baimingam tų šalių tam tikros piliečių dalies reakcionieriškumui, kuriam sunku kognityviai priimti ir susitaikyti su mintimi, kad kažkuri piliečių grupė galimai turės tik gan formaliai panašų teisinį statusą, kaip ir hetero sutuoktiniai.
Tik viena sutartis ir du įgaliojimai prie to pačio užregistruoti pas notarą yra labai labai didelė biurokratija, a ne? :D
Teisine prasme teisinis "sutuoktinių" statusas (ne mitologinis statusas) yra kaip savotiškas teisinio paketo "standartas", kurį teisininkai įvairiose skirtingose šalyse gana panašiai supranta, yra panaši teisinė praktika skirtingose šalyse ir vien pagal šį "sutuoktinių" teisinio statuso požymį gali iš karto pasakyti labai daug galiojančių teisinių dalykų, susijusių su tokių žmonių pora, žino kokių nusistovėjusių dalykų teisine prasme tikėtis tarptautiniame kontekste ir pan.
Teisingai. :thumbsup: Ir tai yra teisinė parama heterosantuokoms, į kurią kėsinasi visokie netikėliai (nuo heterosantuokoms pavydinčių homoseksualių porų iki užkietėjusių komuniagų, kurių tikslas yra sunaikinti heterosantuoką kaip visuomenės instituciją, nes tos institucijos egzistavimas neva sukuria išnaudojimą visuomenėje).
Augustas wrote:
2021-07-04 15:51
"Laisvo" sekso skatinimas, "atviros" santuokos, lyties "keitimo" propagavimas ir t.t. Va tokie netikę dalykai ten skatinami.
Ir kaip konkrečiai Partnerytės įstatymas yra susijęs su tais dalykais?
Nematau ryšio tarp tų dalykų. Ar galėtum paaiškinti nuosekliau ant pirštų Partnerystės įstatymo ryšį su tavo paminėtais dalykais? Ir kelių miglotų tavo sakinių čia neužteks, jei tikrai nori paaiškinti.
To Partnerystės įstatymo 12-tas straipsnis. Paskaityk jį atidžiai dar kartą, pamatysi, ko nematęs.
Augustas wrote:
2021-07-04 15:51
Partnerystės įstatymas (bent jau toks, koks jis buvo pateiktas Seimui svarstyti) yra pirmas žingsnis į visuomenę be lyties skirtumų.
Tik nereikia dramatizuoti lygioje vietoje. Biologiniai lyčių skirtumai visuomet buvo ir bus. Penis ir vagina visada bus, kol egzistuoja žmonija. Apie "visuomenę be lyčių skirtumų" rimtai ir iš esmės daugiausiai pakalba ir nusišneka kokie nors hyperradikalūs progresyvieji silnapročiai, kurie jau nuo seno žinomą tam tikrą idėją (jog vyrų ir moterų elgesį visuomenėje gan nemenkai įtakoja tam tikros toje visuomenėje paplitusios kultūrinės nuostatos) dėl savo bukumo sugebėjo suvesti iki kraštutinio absurdiško ir racionalios kritikos neatlaikančio požiūrio, kaip ir radikalūs ultra-konservatoriai savais klausimais. Ir kurių yra mažuma, kaip ir bet kokių kitų kitos rūšies silpnapročių.
Aha, tai Tu dabar seksualines mažumas persekioji, transfobini begėdi. :mrgreen:
Arba "visuomene be lyčių skirtumų" dažniausiai gąsdinasi ar apie tai rimtai kalba, pagal savo "kultūrinių karų" "programą", dažniausiai kokie radikalieji konservatoriai, kurie, tuo remdamiesi, kuria save gąsdinančias sąmokslo teorijas arba naudojasi tais naratyvais įvairūs veikėjai dėl savo siaurų asmeninių ar politinių interesų.
Žinai, Svetime, Tavo naivumas šioje srityje tikrai smarkiai stebina. :ax: Visuomenė be lyčių skirtumų nėra jokia sąmokslo teorija. Šios idėjos esmė yra ta, kad teisiniu lygmeniu neturėtų būti jokių skirtumų tarp lyčių. T.y., ši idėja yra apie tai, kad abi lytys turėtų turėti lygias teises. Tai visiškai normali idėja, tik Vakaruose ši idėja nuėjo per toli. Ir dėl to kalta, žinoma, politkorekcija, nes pagal politkorekciją jau nebegalima pasakyti "stop, toliau jau mes neisime". Ir iš tikrųjų, ką šiuo požiūriu visuomenei reiškia tos pačios lyties santuokų įteisinimas? Juk Tu iš esmės už tai kovoji, ar ne? Tai Tu ir pasakyk, ką, Tavo nuomone, visuomenei reiškia tos pačios lyties santuokų įteisinimas.
Augustas wrote:
2021-07-04 15:51
:thumbsup: Tik nesuprantu, kodėl Tau atrodo, kad aš Aukso taisyklės netaikau šioje temoje. :roll:
Nes tavasis Aukso taisyklės "taikymas" vien tik pagal tave, kaip tu jį čia komunikuoji, yra kreivas, ribotas ir "atrodo tinkamas" tik iš esmės tau. Tai yra beveik tas pats, kas ir Aukso taisyklės netaikymas pagal tikrąją ir prasmingą jos prasmę.

Jei esi "balta varna" homo porų realios teisinės problematikos kontekste, tai tavo siūlymai tvarkyti kitų žmonių gyvenimus įstatymais pagal tavo specifinį ir tik tau aktualų ribotą supratimą yra pasmerkti įvairiems neadekvatumams ir yra nemaža dalimi tavo pasaulio modelio, pasaulėžiūros ir tavo puikybės išraiška. Tie daug puslapių šioje temoje rodo, kad tu realiai nesupranti, ką tau bando pasakyti kiti žmonės, tu jų realiai negirdi ir manai, kad gali nepagrįstai kištis į kitų piliečių interesų sritį, painiodamasis (partnerystės/"civilinės sąjungos" įstatymo Lietuvoje klausimu) skirtingų, menkai su klausimu susijusių ir naiviai miglotai bei emociškai suplaktų į vieną krūvą savo kažkur prisirankiotų įvairių alt-right naratyvų ("genderizmo", "lyčių lygybės", "cancel kultūros", "politkorektiškumo", "žodžio laisvės varžymo", "leftizmo" ar pan.) kontekstuose.

Tu realiai neturi adekvačios autentiškos patirties homo porų bendrame kasdieniame gyvenime, kad galėtum pagrįstai ir adekvačiai kalbėti apie homo žmonėms aktualią problematiką. Rimtai nesiklausai, ką kiti žmonės tau sako, arba nerodai jokių požymių, kad juos suprastum, ir juos vertini iš savo dabar turimo tik tau asmeniškai didžia dalimi aktualaus ir prasmingo pasaulio modelio tavo galvoje. Tai kaip tu gali taikyti Aukso taisyklę, jei tu nepajėgus net bent kiek adekvačiau ir normaliau įsijausti į homo porose esančių žmonių "kailį"? Jeigu neišeina, nesi pajėgus įsijausti į jų "kailį", tai ir Aukso taisyklę nesi pajėgus adekvačiai taikyti.

Įtariu, kad čia tikėtinai vėl pareis koks nors tavo eilinis tau būdingas tipinis atsimušimas, užgynimas ir racionalizacija. Pvz., kad į homo porose esančių žmonių "kailį" iš tiesų sugebi įsijausti. Kaip viską plačiai, gerai ir iš įvairių kampų supranti. Nes tu žinai "tikrąją tiesą". Nes tau vienam ji kažkaip stebuklingai apreikšta, o tie, kurie oponuoja tau, yra naivūs, suklaidinti ir neišmanėliai. Jeigu to iš tavęs vėl nesulauksiu, tai nustebinsi mane. ;)
Tai aš puikiai suprantu, ko oponentai siekia, ir ką ir kodėl jie nori daryti. Tai tikrai kilnūs motyvai ir tikslai. :thumbsup: Šitą norėjai perskaityti? :ax:
O Tu ar gali pasigirti, kad supranti, kokių pasekmių visuomenėje aš noriu išvengti?
Augustas wrote:
2021-07-04 15:51
Bet Konstitucinis Teismas turėtų kištis tik jam priskirtoje teisės norminių aktų priežiūros ir jų atitikimo LR Konstitucijai nustatymo ribose. Atlikinėti įstatymų leidėjo funkcijų KT neturėtų. O dabar toks įspūdis, kad bent jau šeimos ir santuokos srityse KT savo aiškinimais bando perimti tai, kas išimtinai priklauso įstatymų leidėjui. :ax: Na, bet gal ir čia klystu.
Bet ir įstatymų leidžiamosios valdžios atstovai neturėtų užsiėminėti siaurais politiniais žaidimais ir tam tikrais antikonstituciškais veiksmais. Čia yra vieta tam tikram valdžių balansui ir valdžių pasidalinimo principui, kuris žmogaus teisėmis pagrįstoje demokratijoje yra svarbus. Ir KT šitoje vietoje atlieka tam tikrą gerai teisiškai pagrįstą savo rolę ir to, ką tu sakai ir nepagrįstai dėl to gąsdiniesi, nebando ir negali perimti. Sutarimai ar nesutarimai dėl sąvokų yra šalies piliečių reikalas. O KT savo kompetencijos ribose komentuoja tik konkrečius pačiupinėjamus teisinius aspektus.
Žinoma. :thumbsup:
Augustas wrote:
2021-07-04 15:51
Jeigu kokie nors žmonės jaučiasi "antrarūšiais" dėl to, kad neįgalūs daryti tam tikrų dalykų, kai kiti yra įgalūs tuos dalykus daryti, tai čia jau yra jų psichologinė problema, kurią reikia spręsti psichologo ar gydytojo psichoterapeuto kabinete. Daugiau čia nieko nepridursi.
Turbūt parašei tau pačiam tinkantį patarimą. Tikiuosi, kad juo pats ir pasinaudosi. :)
O aš ir nesijaučiu antrarūšis dėl to, kad negaliu to ar ano. Paauglystėje iš tikrųjų taip jaučiausi, ir man psichologė-konsultantė padėjo to antrarūšiškumo jausmo atsikratyti. Tai ir kitiems žmonėms, kurie jaučiasi esą antrarūšiai, jos kolegos galėtų sėkmingai padėti to antrarūšiškumo jausmo atsikratyti.
Mano originalus komentaras ten tiesiogiai buvo apie "antrarūšiškumo" statuso ar "gero negro" vietą, siūlomą tokių "užsispaudusių" "geradarių", kaip tu. Ir tą siūlomą minėtą statusą ir vietą galiu puikiai konkrečiai pagrįsti ir prailiustruoti realiais pavydžiais. Kas iš dalies kažkiek buvo padaryta ir šioje temoje. Jei būtum iš tiesų supratęs, ką kiti žmonės tau joje bandė paaiškinti.
O mano atsakymas buvo apie tai, kad, objektyviai žiūrint, nė vienas žmogus nėra antrarūšis ar "geras vergas". Ir nė vienas žmogus neturėtų taip jaustis, nes, objektyviai žiūrint, toks nėra. Pateiksiu pavyzdį apie tai, kad būtų aiškiau, ką noriu pasakyti. Taigi aš esu gan prastas matematikas. Lyginant su Tavimi, aš kaip matematikas esu iš viso beveik nulis. Net jei studijuočiau matematiką dieną ir naktį, aš Tavęs niekada nepasivyčiau, nes Tu esi matematikos talentas. Ar dėl to aš turėčiau jaustis antrarūšiu, nes esu prastas matematikas? :ax:
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 4935
Joined: 2011-10-03 09:35

2021-07-12 07:23

Augustas wrote:
2021-07-10 19:52
Taigi augau hetero poroje, kaip ir Lionginas, Svetimas, Sejanus, Vilius ir daugelis kitų žmonių. Kodėl neturiu patirties kalbėti apie heteroporas? :)
Matyt pažintis su Jėzum sunaikino paskutinius tavo patirties likučius.
Augustas wrote:
2021-07-10 19:52
O dėl homoporų, tai Svetimas čia teisus. Aš tikrai neturiu autentiškos gyvenimo homoporoje patirties, nes neaugau homoporoje ir suaugęs negyvenau homoporoje su niekuo. Bet esu sutikęs nemažai homoseksualių žmonių ir matau tokio gyvenimo homoporoje pasekmes, ir jos yra neigiamos. O pasikapsčius po tokių homoporų psichologiją, man aišku, kodėl tos gyvenimo homoporoje pasekmės yra neigiamos. Ir čia kalta ne kažkokia mitinė visuomenės daugumos homofobija, nes jos visuomenėje esama mažai, bet pati homoporų gyvensena.
Jei tai nebūtų 99% išsigalvoti pezalai, tai gal ir turėčiau ką pakomentuoti...
Augustas wrote:
2021-07-10 19:52
Bet galiausiai ne tame yra esmė, kad žinau ar nežinau, kaip gyvena homoporos, ir kokie yra tų homoporų realūs poreikiai. O tame, kad jų realūs poreikiai turi būti suderinti su visuomenės daugumos poreikiais. O visuomenės daugumos poreikis yra heterosantuokos institucijos kaip visuomenės pagrindo išsaugojimas, o ne jos griovimas, nes visuomenės dauguma visgi yra heteroseksuali. O ką reiškia heterosantuokos institucija, kaip visuomenės pagrindas, ar reikia priminti? :ax:
Dar daugiau šitos totalitaristinės trydos. Gal sakau, jei tau taip rūpi šeima ir poreikių derinimas su daugumos poreikiais, tai eik ir derink juos sau?Išsigydyk savo seksualinę disfunkciją, atsisakyk įjunkimo į tą savo celibatą, sukurk šeimą, dauginkis ir t.t.?
Augustas
senbuvis
Posts: 2984
Joined: 2012-05-03 18:44

2021-07-12 13:08

Lionginas wrote:
2021-07-12 07:23
Augustas wrote:
2021-07-10 19:52
Taigi augau hetero poroje, kaip ir Lionginas, Svetimas, Sejanus, Vilius ir daugelis kitų žmonių. Kodėl neturiu patirties kalbėti apie heteroporas? :)
Matyt pažintis su Jėzum sunaikino paskutinius tavo patirties likučius.
O gal tai Tave sunaikino tas sumautas hedonistinis gyvenimo būdas? :(
Augustas wrote:
2021-07-10 19:52
O dėl homoporų, tai Svetimas čia teisus. Aš tikrai neturiu autentiškos gyvenimo homoporoje patirties, nes neaugau homoporoje ir suaugęs negyvenau homoporoje su niekuo. Bet esu sutikęs nemažai homoseksualių žmonių ir matau tokio gyvenimo homoporoje pasekmes, ir jos yra neigiamos. O pasikapsčius po tokių homoporų psichologiją, man aišku, kodėl tos gyvenimo homoporoje pasekmės yra neigiamos. Ir čia kalta ne kažkokia mitinė visuomenės daugumos homofobija, nes jos visuomenėje esama mažai, bet pati homoporų gyvensena.
Jei tai nebūtų 99% išsigalvoti pezalai, tai gal ir turėčiau ką pakomentuoti...
Atrodo, kad ir Lionginas matematikos nebemoka, nes, mano nuomone, tik 50 proc. komentare esančių mano teiginių gali būti priskirti išsigalvojimui, nes aš jų nepagrindžiau G.Vaitoškos knygelėje "Homoseksualumas: ko nebeleidžiama pasakyti?" nurodytais duomenimis. Tad aš galiu pasiguosti, kad ne aš vienas neturiu talento matematikai.
Na, Lionginai, ar pasakysi, kurie mano teiginiai, Tavo nuomone, yra išgalvoti, ir kokia jų procentinė dalis? :ax:
Augustas wrote:
2021-07-10 19:52
Bet galiausiai ne tame yra esmė, kad žinau ar nežinau, kaip gyvena homoporos, ir kokie yra tų homoporų realūs poreikiai. O tame, kad jų realūs poreikiai turi būti suderinti su visuomenės daugumos poreikiais. O visuomenės daugumos poreikis yra heterosantuokos institucijos kaip visuomenės pagrindo išsaugojimas, o ne jos griovimas, nes visuomenės dauguma visgi yra heteroseksuali. O ką reiškia heterosantuokos institucija, kaip visuomenės pagrindas, ar reikia priminti? :ax:
Dar daugiau šitos totalitaristinės trydos. Gal sakau, jei tau taip rūpi šeima ir poreikių derinimas su daugumos poreikiais, tai eik ir derink juos sau?Išsigydyk savo seksualinę disfunkciją, atsisakyk įjunkimo į tą savo celibatą, sukurk šeimą, dauginkis ir t.t.?
Atsisakyti celibato man visai nesunku. Bet dėl Tavęs (kad įrodyčiau Tau, jog galima visai sėkmingai gyventi be sekso) ko gero dar jo kurį laiką laikysiuosi. :D
O kur čia Lionginas įžvelgė totalitarizmą, tai net klausti turbūt netikslinga, nes Lionginas, net ir kankinamas, vis tiek nieko nepasakys tam gestapininkui Augustui.
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 4935
Joined: 2011-10-03 09:35

2021-07-12 13:54

Augustas wrote:
2021-07-12 13:08
O gal tai Tave sunaikino tas sumautas hedonistinis gyvenimo būdas? :(
Sunaikino praktiškai visus žmones išskyrus tave su saujele išrinktųjų.

Bet žinai, kaip sakoma - jei visi atrodo kū-kū išskyrus vieną, tai tas vienas yra kū-kū.
Augustas wrote:
2021-07-12 13:08
Atrodo, kad ir Lionginas matematikos nebemoka, nes, mano nuomone, tik 50 proc. komentare esančių mano teiginių gali būti priskirti išsigalvojimui, nes aš jų nepagrindžiau G.Vaitoškos knygelėje "Homoseksualumas: ko nebeleidžiama pasakyti?" nurodytais duomenimis. Tad aš galiu pasiguosti, kad ne aš vienas neturiu talento matematikai.
Na, Lionginai, ar pasakysi, kurie mano teiginiai, Tavo nuomone, yra išgalvoti, ir kokia jų procentinė dalis? :ax:
Visą tą žalą tu išsigalvoji. O kas ten rašoma kažkokio teologo Vaitoškos knygelėje ta iman po barabanais - visokių ideologinių kliedesių nevertinu rimtai.
Augustas wrote:
2021-07-12 13:08
Atsisakyti celibato man visai nesunku. Bet dėl Tavęs (kad įrodyčiau Tau, jog galima visai sėkmingai gyventi be sekso) ko gero dar jo kurį laiką laikysiuosi. :D
Man vienodai, ko tu ten laikysiesi. Bet jei laikysiesi, tai aš vis pirštu badysiu į šitą tavo veidmainystę, kai tariamai kovoji už šeimą, bet realiai ją žlugdai.
Augustas wrote:
2021-07-12 13:08
O kur čia Lionginas įžvelgė totalitarizmą, tai net klausti turbūt netikslinga, nes Lionginas, net ir kankinamas, vis tiek nieko nepasakys tam gestapininkui Augustui.
Totalitarizmas tame, kad kažkas turi derinti savo asmeninius ar šeimos poreikius prie "heteoroporų", "daugumos", "tradicijos", "kolektyvo", "liaudies", "CK pirmininko", "fiurerio", "augusto".
User avatar
fizikanas
COVID antivakseris
Posts: 5791
Joined: 2004-05-27 19:45

2021-07-12 14:52

Lionginas wrote:
2021-07-12 14:39
Privertė tave? Rankas užlaužė ir rūrą subadė?
O ar Augustas siule rankas uzlauzti ir vaika istatyti? Manau jis tik siulo agitpropa ;)
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 4935
Joined: 2011-10-03 09:35

2021-07-12 15:02

fizikanas wrote:
2021-07-12 14:52
Manau jis tik siulo agitpropa ;)
Jis įstatymais siūlo savo ideologiją enforcinti. Dėl agitpropo tai problemų jokių. Gal net paskatinčiau jam plačiau jį skleisti, pasitarnautų kaip neblogas atstūmimo reakciją iššaukiantis faktorius. Tie jo nukvėšę pezalai apie hedonizmą, kontraceptikų ir sekso dėl malonumo žalą net daugumą užkietėjusių homofobų prajuokintų.
User avatar
fizikanas
COVID antivakseris
Posts: 5791
Joined: 2004-05-27 19:45

2021-07-12 15:22

Lionginas wrote:
2021-07-12 15:02
Dėl agitpropo tai problemų jokių. Gal net paskatinčiau jam plačiau jį skleisti
Pritariu, pvz maisto prekiu parduotuvese, per garsiakalbius turetu ant repeato skambeti "Gimdyk vaikus, rupinkis zmonijos ateitimi, neleisk musu rusiai isnykti, Gimda uz klestejima!".
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 4935
Joined: 2011-10-03 09:35

2021-07-12 15:26

fizikanas wrote:
2021-07-12 15:22
Lionginas wrote:
2021-07-12 15:02
Dėl agitpropo tai problemų jokių. Gal net paskatinčiau jam plačiau jį skleisti
Pritariu, pvz maisto prekiu parduotuvese, per garsiakalbius turetu ant repeato skambeti "Gimdyk vaikus, rupinkis zmonijos ateitimi, neleisk musu rusiai isnykti, Gimda uz klestejima!".
Na jo, tokie dalykai žvėriškai veiksmingi.

Nors labiau omeny turėjau individualų Augusto agitpropą jo asmenimių lėšų ir laiko sąskaita.
Augustas
senbuvis
Posts: 2984
Joined: 2012-05-03 18:44

2021-07-13 15:47

Lionginas wrote:
2021-07-12 13:54
Augustas wrote:
2021-07-12 13:08
O gal tai Tave sunaikino tas sumautas hedonistinis gyvenimo būdas? :(
Sunaikino praktiškai visus žmones išskyrus tave su saujele išrinktųjų.

Bet žinai, kaip sakoma - jei visi atrodo kū-kū išskyrus vieną, tai tas vienas yra kū-kū.
Tai tik Tas Vienas ir tėra ne kū-kū, o visi kiti (įskaitant ir mane patį) yra daugiau ar mažiau, bet vis tiek kū-kū. O To, kuriam ne kū-kū, vardą reikia priminti? :ax:
Augustas wrote:
2021-07-12 13:08
Atrodo, kad ir Lionginas matematikos nebemoka, nes, mano nuomone, tik 50 proc. komentare esančių mano teiginių gali būti priskirti išsigalvojimui, nes aš jų nepagrindžiau G.Vaitoškos knygelėje "Homoseksualumas: ko nebeleidžiama pasakyti?" nurodytais duomenimis. Tad aš galiu pasiguosti, kad ne aš vienas neturiu talento matematikai.
Na, Lionginai, ar pasakysi, kurie mano teiginiai, Tavo nuomone, yra išgalvoti, ir kokia jų procentinė dalis? :ax:
Visą tą žalą tu išsigalvoji. O kas ten rašoma kažkokio teologo Vaitoškos knygelėje ta iman po barabanais - visokių ideologinių kliedesių nevertinu rimtai.
G.Vaitoška ne teologas, o gydytojas psichiatras. :ax: Nepainiok teologijos su psichiatrija.
Augustas wrote:
2021-07-12 13:08
Atsisakyti celibato man visai nesunku. Bet dėl Tavęs (kad įrodyčiau Tau, jog galima visai sėkmingai gyventi be sekso) ko gero dar jo kurį laiką laikysiuosi. :D
Man vienodai, ko tu ten laikysiesi. Bet jei laikysiesi, tai aš vis pirštu badysiu į šitą tavo veidmainystę, kai tariamai kovoji už šeimą, bet realiai ją žlugdai.
Eilinį kartą demaskavo mano demagogiją. Net nusiminiau, kad mano demagogija taip lengvai atpažįstama darosi. :(
Augustas wrote:
2021-07-12 13:08
O kur čia Lionginas įžvelgė totalitarizmą, tai net klausti turbūt netikslinga, nes Lionginas, net ir kankinamas, vis tiek nieko nepasakys tam gestapininkui Augustui.
Totalitarizmas tame, kad kažkas turi derinti savo asmeninius ar šeimos poreikius prie "heteoroporų", "daugumos", "tradicijos", "kolektyvo", "liaudies", "CK pirmininko", "fiurerio", "augusto".
Derini, derini, viską derini su visais. Ir savo asmeninių poreikių patenkinimą derini, ir savo socialinių poreikių patenkinimą derini, ir savo šeimos poreikių patenkinimą derini, ir savo nuosavo verslo (jei tokį turi) poreikių patenkinimą derini, ir net savo valstybės poreikių patenkinimą derini. O jei viso to nederini, tai anksčiau ar vėliau atsiduri kartu su Tavo (ne)gerb. Usama Bin Ladenu ir netgi toje pačioje vietoje, kaip ir jis.
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 4935
Joined: 2011-10-03 09:35

2021-07-14 07:40

Augustas wrote:
2021-07-13 15:47
Tai tik Tas Vienas ir tėra ne kū-kū, o visi kiti (įskaitant ir mane patį) yra daugiau ar mažiau, bet vis tiek kū-kū. O To, kuriam ne kū-kū, vardą reikia priminti? :ax:
Na aš iš tiesų manau, kad tavo polinkis patologizuoti didžiąją dalį žmonijos yra ganėtinai ligotas.
Augustas wrote:
2021-07-13 15:47
G.Vaitoška ne teologas, o gydytojas psichiatras. :ax: Nepainiok teologijos su psichiatrija.
Koks tau jis ten psichiatras, gi matau kur dėsto, ką dėsto, ką peza internetuose. Tiesiog diplomu prisidengiantis katalikų ideologas, nieko daugiau.
Augustas wrote:
2021-07-13 15:47
Derini, derini, viską derini su visais. Ir savo asmeninių poreikių patenkinimą derini, ir savo socialinių poreikių patenkinimą derini, ir savo šeimos poreikių patenkinimą derini, ir savo nuosavo verslo (jei tokį turi) poreikių patenkinimą derini, ir net savo valstybės poreikių patenkinimą derini. O jei viso to nederini, tai anksčiau ar vėliau atsiduri kartu su Tavo (ne)gerb. Usama Bin Ladenu ir netgi toje pačioje vietoje, kaip ir jis.
Realiai tai derinu tik tas sritis, kuriose rizikuoju nuskriausti kitus, ir gana siaurą, labai griežtai apribotą saują interesų - mokesčių mokėjimą ir panašiai. Jokių asmeninių dalykų nederinu. O tu eik ir derink jei taip nori, visuomenė laukia iš tavęs santuokos ir vaikų. Ar tau nepriklauso derintis? Individualizmas smegenėles susuko, celibatu nusprendei pasisvaiginti?
Augustas
senbuvis
Posts: 2984
Joined: 2012-05-03 18:44

2021-07-14 16:53

Lionginas wrote:
2021-07-14 07:40
Augustas wrote:
2021-07-13 15:47
Tai tik Tas Vienas ir tėra ne kū-kū, o visi kiti (įskaitant ir mane patį) yra daugiau ar mažiau, bet vis tiek kū-kū. O To, kuriam ne kū-kū, vardą reikia priminti? :ax:
Na aš iš tiesų manau, kad tavo polinkis patologizuoti didžiąją dalį žmonijos yra ganėtinai ligotas.
Realistinis. :D
Augustas wrote:
2021-07-13 15:47
G.Vaitoška ne teologas, o gydytojas psichiatras. :ax: Nepainiok teologijos su psichiatrija.
Koks tau jis ten psichiatras, gi matau kur dėsto, ką dėsto, ką peza internetuose. Tiesiog diplomu prisidengiantis katalikų ideologas, nieko daugiau.
Dėl to, ką rašo ir kalba Internete, tai taip, jis kalba teologinius dalykus. Bet ta knyga parašyta iš medicinos pusės žiūrint.
Augustas wrote:
2021-07-13 15:47
Derini, derini, viską derini su visais. Ir savo asmeninių poreikių patenkinimą derini, ir savo socialinių poreikių patenkinimą derini, ir savo šeimos poreikių patenkinimą derini, ir savo nuosavo verslo (jei tokį turi) poreikių patenkinimą derini, ir net savo valstybės poreikių patenkinimą derini. O jei viso to nederini, tai anksčiau ar vėliau atsiduri kartu su Tavo (ne)gerb. Usama Bin Ladenu ir netgi toje pačioje vietoje, kaip ir jis.
Realiai tai derinu tik tas sritis, kuriose rizikuoju nuskriausti kitus, ir gana siaurą, labai griežtai apribotą saują interesų - mokesčių mokėjimą ir panašiai. Jokių asmeninių dalykų nederinu.
Derini, derini. Pvz., asmeninio turto įsigijimo būdus derini su LR BK, atostogų planus derini su žmona, (mokesčių mokėjimo derinimą su VMI pats paminėjai), ir t.t., ir pan.

O tu eik ir derink jei taip nori, visuomenė laukia iš tavęs santuokos ir vaikų. Ar tau nepriklauso derintis? Individualizmas smegenėles susuko, celibatu nusprendei pasisvaiginti?
Priklauso ir man derintis, nesijaudink taip labai dėl to, kad tik Tu vienas turi derintis. Tad ir aš turiu derintis prie kitų ir derinuosi. :thumbsup:
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 4935
Joined: 2011-10-03 09:35

2021-07-15 07:53

Augustas wrote:
2021-07-14 16:53
Realistinis. :D
Nu koks tau realistinis. Tu beveik visiems suaugusiems seksualiai aktyviems žmonėms įpaišei psichologinį sutrikimą, kurio nepripažįsta ne tik medikų bendrija, bet ir didžioji dalis katalikų. Čia TAU kažkoks disonanso su realybe sutrikimas, su kitais žmonėmis viskas tvarkoj.
Augustas wrote:
2021-07-14 16:53
Dėl to, ką rašo ir kalba Internete, tai taip, jis kalba teologinius dalykus. Bet ta knyga parašyta iš medicinos pusės žiūrint.
To, ką išgirdau, pakako tam, kad tikrinčiau kiekvieną bet kur jo pasakytą ar parašytą sakinį. Tiesiog ideologiškai stipriai angažuotas žmogus, kuriam nelabai rūpi mokslo ar žmonių sveikatos reikalai, bet labai rūpi katalikiškų doktrinų prastūminėjimas. Kas šiaip jau yra labai piktybiškai neatsakinga žmonių, kurie iš tiesų turi problemų ir atsitiktinai patenka į jo rankas, atžvilgiu.
Augustas wrote:
2021-07-14 16:53
Derini, derini. Pvz., asmeninio turto įsigijimo būdus derini su LR BK, atostogų planus derini su žmona, (mokesčių mokėjimo derinimą su VMI pats paminėjai), ir t.t., ir pan.
Nuo kada čia žmonos prilygsta valstybei ar visuomenei? :D Bet kuriu atveju, jokių atostogų planų derinti su niekuo neprivalu, galima ir su žmona nederinti.

Šiaip, kaip matai, mizeris čia to derinimo. Realiai visokie mokestiniai/komerciniai reikalai, bet kas liečia asmeninius reikalus, su kuo ten tuoktis, kiek vaikų turėti, kokią profesiją praktikuoti, niekas šitų asmeninių pasirinkimų nekontroliuoja ir su niekuo derinti nereikia.
Augustas wrote:
2021-07-14 16:53
Priklauso ir man derintis, nesijaudink taip labai dėl to, kad tik Tu vienas turi derintis. Tad ir aš turiu derintis prie kitų ir derinuosi. :thumbsup:
Šūdą tu deriniesi :D Lietuvos Respublika juk tau aiškiai nurodžiusi tavo paskirtį - sukuk šeimą ir dauginkis. Tai ko nekuri šeimos ir nesidaugini pagal paskirtį? Koks tu įrankis jei nedarai kam esi skirtas? Vietoj to užsiimi kažkokia saviveikla, užsidaręs savo kokone, celibatą mat praktikuoji, prisigalvojęs sau kažkokių individualistinių planų, maždaug kaip tau geriau. Kokie čia gali būti tavo planai, kokie kaip tau geriau? Eini, susiderini ir darai kaip Lietuvos Respublikai geriau, o ne kaip pačiam galvon pystelėjo. Ar tau tik kitus auklėti proto užtenka? Kas rimtai žiūrės į tavo kolektyvistinius postringavimus, jei pats tik aršų individualizmą praktikuoji?
Augustas
senbuvis
Posts: 2984
Joined: 2012-05-03 18:44

2021-07-15 13:02

Lionginas wrote:
2021-07-15 07:53
Augustas wrote:
2021-07-14 16:53
Realistinis. :D
Nu koks tau realistinis. Tu beveik visiems suaugusiems seksualiai aktyviems žmonėms įpaišei psichologinį sutrikimą, kurio nepripažįsta ne tik medikų bendrija, bet ir didžioji dalis katalikų. Čia TAU kažkoks disonanso su realybe sutrikimas, su kitais žmonėmis viskas tvarkoj.
Tikrai tikrai viskas su kitais žmonėmis tvarkoje? Žinok, aš šiuo atveju esu labai skeptiškas. :wink:
Augustas wrote:
2021-07-14 16:53
Dėl to, ką rašo ir kalba Internete, tai taip, jis kalba teologinius dalykus. Bet ta knyga parašyta iš medicinos pusės žiūrint.
To, ką išgirdau, pakako tam, kad tikrinčiau kiekvieną bet kur jo pasakytą ar parašytą sakinį. Tiesiog ideologiškai stipriai angažuotas žmogus, kuriam nelabai rūpi mokslo ar žmonių sveikatos reikalai, bet labai rūpi katalikiškų doktrinų prastūminėjimas. Kas šiaip jau yra labai piktybiškai neatsakinga žmonių, kurie iš tiesų turi problemų ir atsitiktinai patenka į jo rankas, atžvilgiu.
Žmonių sveikatos reikalai turi rūpėti visiems katalikams, o ne tik medikams. Tad G.Vaitoška, kaip ir dera katalikiškų pažiūrų gydytojui, irgi rūpinasi žmonių sveikata. Žinoma, ne visi katalikai tuo rūpinasi (pvz., kai kurie turi rūkymo problemų, kai kurie - girtavimo problemų, kai kurie -pornografijos/prostitucijos vartojimo problemų ir t.t.).
Augustas wrote:
2021-07-14 16:53
Derini, derini. Pvz., asmeninio turto įsigijimo būdus derini su LR BK, atostogų planus derini su žmona, (mokesčių mokėjimo derinimą su VMI pats paminėjai), ir t.t., ir pan.
Nuo kada čia žmonos prilygsta valstybei ar visuomenei? :D Bet kuriu atveju, jokių atostogų planų derinti su niekuo neprivalu, galima ir su žmona nederinti.

Šiaip, kaip matai, mizeris čia to derinimo. Realiai visokie mokestiniai/komerciniai reikalai, bet kas liečia asmeninius reikalus, su kuo ten tuoktis, kiek vaikų turėti, kokią profesiją praktikuoti, niekas šitų asmeninių pasirinkimų nekontroliuoja ir su niekuo derinti nereikia.
Apskritai, Lionginai, kalbant apie asmeninių ir visuomeninių interesų derinimą, čia išeitų atskira tema, kuria galima būtų atskirai padiskutuoti. O apie tai, kad niekas nekontroliuoja, su kuo tuoktis, tai čia iš viso viršūnė. Pats gi sakei, kad dabar dviem tos pačios lyties asmenims tuoktis Lietuvoje negalima. Taip pat puikiai žinai, kad LR negalimos ir poligaminės santuokos, ir incestas. Tai kas čia yra, jei ne kontroliavimas su kuo tuoktis? :P
Augustas wrote:
2021-07-14 16:53
Priklauso ir man derintis, nesijaudink taip labai dėl to, kad tik Tu vienas turi derintis. Tad ir aš turiu derintis prie kitų ir derinuosi. :thumbsup:
Šūdą tu deriniesi :D Lietuvos Respublika juk tau aiškiai nurodžiusi tavo paskirtį - sukuk šeimą ir dauginkis. Tai ko nekuri šeimos ir nesidaugini pagal paskirtį? Koks tu įrankis jei nedarai kam esi skirtas? Vietoj to užsiimi kažkokia saviveikla, užsidaręs savo kokone, celibatą mat praktikuoji, prisigalvojęs sau kažkokių individualistinių planų, maždaug kaip tau geriau. Kokie čia gali būti tavo planai, kokie kaip tau geriau? Eini, susiderini ir darai kaip Lietuvos Respublikai geriau, o ne kaip pačiam galvon pystelėjo. Ar tau tik kitus auklėti proto užtenka? Kas rimtai žiūrės į tavo kolektyvistinius postringavimus, jei pats tik aršų individualizmą praktikuoji?
Na, tai derinuosi, derinuosi. Jau skubu dairytis tinkamos žmonos. :D
User avatar
Svetimas
administratorius
Posts: 3461
Joined: 2004-05-25 19:04
Location: Vilnius

2021-07-16 07:43

Augustas wrote:
2021-07-10 21:12
O Tu ar gali pasigirti, kad supranti, kokių pasekmių visuomenėje aš noriu išvengti?
Kadangi šioje temoje daug varteisi visaip racionalizuodamas savo įsitikinimus, nuostatas, jausmus ar pan., tai nėra lengva pasakyti, kas tau realiai rūpi.

Kiek iš esmės supratau iš tavo pasisakymų, tu nori išvengti, kad santuokų (pagal tavo specifinį mitologinį RKB supratimą) procentas visuomenėje nemažėtų. Gerai supratau?

Tai jei tokie celibatininkai, kaip tu, tokias tavo trokštamas santuokas pradėtų sudarinėti, tai jau būtų šioks toks progresas. Nemanai?

Nepagrįstai perkelinėti šioje vietoje tau aktualią problemą ar klausimą ant homo žmonių ar nesusituokusių hetero porų ("konsumistinių hedonistų" anot tavęs), nėra geras ir šaunus dalykas. Perdėtai, nepagrįstai ar neadekvačiai kišdamasis į su kitais žmonėmis susijusius jiems aktualius teisėkūros dalykus ar juos stabdydamas, gerų rezultatų nepasieksi.
Augustas wrote:
2021-07-10 21:12
[...]Paauglystėje iš tikrųjų taip jaučiausi, ir man psichologė-konsultantė padėjo to antrarūšiškumo jausmo atsikratyti.
O gal galima tau gan asmenišką klausimą užduoti? Gali ir neatsakyti, jei nenori. Kodėl tu toks neproporcingai aktyvus, palyginus su kitais žmonėmis, įvairiose su gėjais susijusiose temose? Iš kur tas keistas tavo "punktikas" šitoje vietoje? Gan panašiai aktyvus, kaip koks Vytautas Sinica. Arba Petras Gražulis.
Augustas wrote:
2021-07-10 21:12
To Partnerystės įstatymo 12-tas straipsnis. Paskaityk jį atidžiai dar kartą, pamatysi, ko nematęs.
Klausdamas turėjau konkrečiai galvoje paskutinį naujausią Partnerystės įstatymo projektą. Kodėl man turėtų būti įdomus ne pats paskutinis aktualiausias Partnerystės įstatymo projektas?

Ir ką tame 12-ame straipsnyje (prieš tai teiktame Partnerystės įstatymo projekte) turėčiau pamatyti, tavo manymu? Paprašiau gi parodyti ant pirštų. Matau tik kol kas, kad sugebi įžiūrėti įvairias grėsmes savo pasaulėžiūros kontekste lygioje vietoje. Ir vengi konkretikos.
Augustas wrote:
2021-07-10 21:12
Aha, tai Tu dabar seksualines mažumas persekioji, transfobini begėdi. :mrgreen:
Nesupratau?
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 4935
Joined: 2011-10-03 09:35

2021-07-16 08:35

Augustas wrote:
2021-07-15 13:02
Tikrai tikrai viskas su kitais žmonėmis tvarkoje? Žinok, aš šiuo atveju esu labai skeptiškas. :wink:
Tai būtų laikas savimi ir savo priklausomybėmis susirūpinti, nes matau bėdelių ojojoi kiek susikaupė. Likusiai žmonijai viskas bus gerai.
Augustas wrote:
2021-07-15 13:02
Žmonių sveikatos reikalai turi rūpėti visiems katalikams, o ne tik medikams. Tad G.Vaitoška, kaip ir dera katalikiškų pažiūrų gydytojui, irgi rūpinasi žmonių sveikata. Žinoma, ne visi katalikai tuo rūpinasi (pvz., kai kurie turi rūkymo problemų, kai kurie - girtavimo problemų, kai kurie -pornografijos/prostitucijos vartojimo problemų ir t.t.).
Tai kad pas Vaitošką viekas ideologinę cenzūrą praeina. Jei jam ideologija sakys, kad žmogus serga, o visa medicina sakys, kad neserga, tai Vaitoška bus ideologijos pusėje. Visai kaip tu.
Augustas wrote:
2021-07-15 13:02
Apskritai, Lionginai, kalbant apie asmeninių ir visuomeninių interesų derinimą, čia išeitų atskira tema, kuria galima būtų atskirai padiskutuoti. O apie tai, kad niekas nekontroliuoja, su kuo tuoktis, tai čia iš viso viršūnė. Pats gi sakei, kad dabar dviem tos pačios lyties asmenims tuoktis Lietuvoje negalima.
Taip, negalima, ir tai yra neteisinga jų atžvilgiu.
Augustas wrote:
2021-07-15 13:02
Taip pat puikiai žinai, kad LR negalimos ir poligaminės santuokos, ir incestas. Tai kas čia yra, jei ne kontroliavimas su kuo tuoktis? :P
Incesto atveju yra stipriai rizikuojama palikuonių sveikata, todėl tai ribojama. Tai čia iš esmės toks pat ribojimas, kaip vairavimas išgėrus ar stipriai viršijant greitį. Pilnai pakanka po mano jau minėtu "kai stipriai rizikuoju pakenkti kitiems".

Poligamijos atveju, nežinau ar yra rimtų argumentų prieš, jei nėra, tai tikriausiai reikėtų poligamiją leisti, jei tik būtų tam poreikis. Tik nelabai girdėjau, kad būtų norinčių, tai matyt dėl to poreikio nebuvimo niekas artimiausiu metu jos neįteisins.

Visumoje, bet kokie asmeninės laisvės ribojimai demokratinėje valstybėje turėtų būti minimalūs. Jokie tos pačios lyties santuokų draudimai ar tiesiog partnerystės instituto nebuvimas net ir skirtingos lyties žmonėms nėra niekaip pateisinamas, ir tai, kad tai dar neįteisinta, yra anachronizmas ir užsibetonavimas kvailuose ideologiniuose marazmuose.
Augustas wrote:
2021-07-15 13:02
Na, tai derinuosi, derinuosi. Jau skubu dairytis tinkamos žmonos. :D
Nepamiršk ištirti, ar vaisinga. Kitaip sėkla bus išlieta veltui, Lietuvos Respublikos lūkesčių nepateisinsi, o ir Jėzus bus nuviltas.
Post Reply