Kas yra žodžio laisvė?

Visos temos, susijusios su socialiniais mokslais.
User avatar
melodetektorius
pradedantis
Posts: 247
Joined: 2013-10-14 13:54
Contact:

2014-11-27 13:05

Įdomi yra jūsų nuomonė; žodžio laisvės apibrėžimas, apibudinimas, kas galima, o kas peržengia ribą. Ar riba egzistuoja? Ar žodžio laisvė turėtų būti absoliuti?

Pasinaudokite savo žodžio laisve ir išsakykite savo nuomonę.
User avatar
melodetektorius
pradedantis
Posts: 247
Joined: 2013-10-14 13:54
Contact:

2014-11-27 13:07

Lietuvos Respublikos konstitucijos 25 straipsnis:

Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.
Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.
Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai.
Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais - tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.

Ar jūs sutinkate su Lietuvos konstitucijos 25 straipsniu?

http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

Siūlau perskaityti tai: http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eL ... 5.0.01.ETD
User avatar
melodetektorius
pradedantis
Posts: 247
Joined: 2013-10-14 13:54
Contact:

2014-11-27 13:08

ŽMOGUS( Smegenys - privati erdvė - minčių laisvė. )
ŽODIS ( Liežuvio pagalba garsiai išreikšta mintis.)
LAISVĖ( Kokia laisvė? Elgesio?; darau ką noriu. Pasirinkimo?; sakyti ar geriau patylėti.)
ATSAKOMYBĖ( Ne prieš akmenį, medį ar gyvūną, o prieš kitą žmogų(es). Ar atsakomybė neina kartu su žodžio teisę? )

Ar yra tai, ko pilnametis žmogus neturėtų sakyti?;
a) Būdamas vienas kambaryje.
b) Būdamas kambaryje kartu su nepilnamečiais.
C) Viešoje erdvėje( spauda, internetas, televizija ).
D3monas
senbuvis
Posts: 2100
Joined: 2008-05-10 16:22

2014-11-27 22:37

Kadangi kiekviena valstybė savaip interpretuoja, ką reiškia saviraiškos laisvė, tampa labai keblu diskutuoti šiuo klausimu. Pavyzdžiui, nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos įstatymas riboja homoseksualų saviraiškos laisvę. Nu ir ką? Įstatymas, draudžiantis viešai demonstruoti nacistinę ar sovietinę simboliką taip pat riboja saviraiškos laisvę, tačiau neonacių paradai - leidžiami. Nu ir ką?
Žodžio laisvės, tokios, kaip aš ją suprantu, Lietuvoje nėra. Vienintelis dalykas, ką, mano manymu, derėtų riboti, yra tikrovės neatitinkančios informacijos skleidimas.
User avatar
VYTS
senbuvis
Posts: 1303
Joined: 2008-08-04 22:51

2014-11-27 23:21

D3monas wrote:Žodžio laisvės, tokios, kaip aš ją suprantu, Lietuvoje nėra.
Kadangi paminėjai tik gėjų ir nacių su komunistais ribojimą, tai ar tikrai visai nėra žodžio laisvės?
D3monas wrote:Vienintelis dalykas, ką, mano manymu, derėtų riboti, yra tikrovės neatitinkančios informacijos skleidimas.
Na, manau ir slaptos informacijos, pvz kokie bus egzamino klausimai.
Dėl neteisingos informacijos reikėtų patikslinti ką riboti - manau kad reikia bausti už sąmoningą dezinformaciją (sukčiavimą), pavojingą sveikatai ir gyvybei neteisingą informaciją ir pažeidimus versle (pvz klaidinanti reklama), bet neturėtų būti kažkokios Tiesos Policijos kuri gaudytų žmones kurie tiesiog pasisakė neteisingai apie ką nors jų nuomone.
Beje, o kaip "neapykantos kurstymas" kuris dabar nelegalus?
D3monas
senbuvis
Posts: 2100
Joined: 2008-05-10 16:22

2014-11-28 02:18

VYTS wrote:Kadangi paminėjai tik gėjų ir nacių su komunistais ribojimą, tai ar tikrai visai nėra žodžio laisvės?
Čia pirmi į galvą atėję pavyzdžiai. Manau, pasukus galvą, atrastume kieno saviraiška dar yra ribojama.
VYTS wrote:Na, manau ir slaptos informacijos, pvz kokie bus egzamino klausimai.
Šiuo atveju, tai nėra saviraiškos laisvės objektas. Jei žmogus užsiima egzaminavimu, neišduoti paslapties yra jo įsipareigojimas darbdaviui. Jis savanoriškai su tuo sutinka, kai pasirašo darbo sutartį.
VYTS wrote:manau kad reikia bausti už sąmoningą dezinformaciją (sukčiavimą)
Taip. O nesąmoningas dezinformavimas, išsiaiškinus, turėtų būti viešai pataisomas.
VYTS wrote:Beje, o kaip "neapykantos kurstymas" kuris dabar nelegalus?
Man sunku suprasti, kas gi tas neapykantos kurstymas. Manau, jog jei žmogaus veiksmai apsiriboja kritika (ne šmeižimu, t.y. - ne melavimu) bei raginimais nekęsti ko nors, argumentuojant, jog tas kas nors yra vertas neapykantos, tai visa tai gali būti labai sveikas socialinis procesas, savotiška politinio dalyvavimo forma. Todėl nematau problemos, jei žmogus kursto nekęsti ko nors, tačiau tai daro argumentuotai (nedezinformuoja, nešmeižia). Tarkime, neapykantos kurstymas prieš Hitlerį buvo visai neblogas dalykas. Todėl visuomenė turėtų turėti tokią teisę. Visgi, čia eilinį karta susidursime su dvejomis oponuojančiomis pusėmis: vieni teigs, jog didesnis saugumas su daugiau ribojimų yra geriau; kiti teigs, jog mažesnis ribojimas visada yra geriau, net jei tai reiškia, jog visuomenė turės daugiau atsakomybės. Aš būčiau iš tų, kurie sako, jog geriau daugiau laisvės ir atsakomybės visuomenei.
User avatar
melodetektorius
pradedantis
Posts: 247
Joined: 2013-10-14 13:54
Contact:

2014-11-28 16:03

D3monas wrote:Man sunku suprasti, kas gi tas neapykantos kurstymas.
Perskaityk tai: https://www.hrmi.lt/uploaded/PDF%20doka ... 110629.pdf
Demonai, ar tu sutinki, kad neapykanta gimdo neapykantą?
User avatar
melodetektorius
pradedantis
Posts: 247
Joined: 2013-10-14 13:54
Contact:

2014-11-28 17:50

NEAPYKANTA( Neapykanta yra natūralus jausmas, kuris kenkia sveikatai. Kiekvienas iš mūsų gali ko nors nekęsti. )
KURSTYMAS, RAGINIMAS ( Kai žmogus ragina, kursto, agituoja kitus žmones nekęsti žmogaus ar žmonių grupės, pakenkti jam(jiems).)

Kurstymas, raginimas nekęsti yra - neapykantos kurstymas.

Pvz.;

a) Aš nemėgstu politiko "A". Aš viešai pasakau, kad jo nemėgstu, dėl to, kad jis pavogė, melavo, neištesėjo savo rinkiminių pažadų, pergulėjo su mano žmona ir t.t.(atsakomybė mano: aš turiu turėti faktus). Aš netgi siūlau, reikalauju pasodinti jį už grotų( nubausti palei įstatymus ). Tai nėra neapykantos kurstymas. Tai yra mano nuomonė, pasiūlymas, reikalavimas ir aš remiuosi faktais.

b) Aš nemėgstu politiko "A". Aš viešai apkaltinu ji ..., bet aš neturiu faktų. Aš apšmeižiu jį, siūlau kitiems, reikalauju kitų, agituoju kitus nebalsuoti už jį, pasodinti jį, susidoroti su juo ir t.t.
Tai yra kurstymas nekęsti, pakenkti ir t.t.
User avatar
VYTS
senbuvis
Posts: 1303
Joined: 2008-08-04 22:51

2014-11-28 21:34

Melodetektoriau, nefantazuok ir neišradinėk rato, o geriau paskaityk baužiamąjį kodeksą ir teismų sprendimus, nes tai apie ką tu kalbi vadinasi šmeižtas. O ką tu apie tai:
170 straipsnis. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę
1. Tas, kas turėdamas tikslą platinti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, arba juos platino,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

2. Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

3. Tas, kas viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią veiklą,

baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
Beje, čia niekur nerašo kad būtina remtis neteisinga informacija.
Last edited by VYTS on 2014-11-29 15:36, edited 2 times in total.
D3monas
senbuvis
Posts: 2100
Joined: 2008-05-10 16:22

2014-11-28 23:59

Viešas pasakymas, jog religiniai fanatikai yra idiotai, pagal apibrėžimą, yra neapykantos kurstymas, už kurį gali būti pasodintas. Mano akimis žiūrint, žmonės turėtų turėti teisę tyčiotis ir šaipytis iš pozicijų, kurios yra idiotiškos. Ne visos pozicijos yra vienodai pagrįstos, todėl ne visos pozicijos yra vertos pagarbos. Visgi, kadangi negalima "kurstyti neapykantos", esame priversti gerbti idiotiškas pozicijas ir jokiu būdu jų neįvardinti kaip idiotiškų. Tai nėra žodžio laisvė.
O ar galima kritikuoti neįžeidžiant ir nesišaipant? Nesakant, kad oponentai yra idiotai? Galima, tačiau racionali diskusija prieš idiotus niekada nebus laimėta, o tokios diskusijos organizavimas tik validuotų jų poziciją, idant ji būtų verta svarstymo ir diskutavimo.
Augustas
senbuvis
Posts: 2531
Joined: 2012-05-03 18:44

2014-11-29 11:29

D3monas wrote:Viešas pasakymas, jog religiniai fanatikai yra idiotai, pagal apibrėžimą, yra neapykantos kurstymas, už kurį gali būti pasodintas. Mano akimis žiūrint, žmonės turėtų turėti teisę tyčiotis ir šaipytis iš pozicijų, kurios yra idiotiškos. Ne visos pozicijos yra vienodai pagrįstos, todėl ne visos pozicijos yra vertos pagarbos. Visgi, kadangi negalima "kurstyti neapykantos", esame priversti gerbti idiotiškas pozicijas ir jokiu būdu jų neįvardinti kaip idiotiškų. Tai nėra žodžio laisvė.
O ar galima kritikuoti neįžeidžiant ir nesišaipant? Nesakant, kad oponentai yra idiotai? Galima, tačiau racionali diskusija prieš idiotus niekada nebus laimėta, o tokios diskusijos organizavimas tik validuotų jų poziciją, idant ji būtų verta svarstymo ir diskutavimo.
Puiku, D3mone. Tačiau Tamsta neatsižvelgia į porą dalykų, pvz., kas turėtų nustatyti, ar kieno nors pozicija yra pagrįsta pakankamai (kad galėtų būti svarstoma ir diskutuojama), ar tokia nėra, kokiais kriterijais remiantis, kieno nors pozicija galėtų būti pripažinta kaip pakankamai pagrįsta (kad ji būtų svarstoma ir diskutuojama), ir svarbiausias dalykas, ar bent kartą nepagrįsta pripažinta pozicija turi teisę ateityje reabilituotis ir tapti pakankamai pagrįsta, ar tokios teisės neturi, ir kas turėtų nustatyti tokios reabilitacijos kriterijus. :ax:

Apibendrinant, visi šie klausimai susiveda į vieną klausimą, ką daryti, kad išvengtume politinės diktatūros, kur konkretaus žmogaus konkrečios pozicijos pagrįstumą ar nepagrįstumą nustato tik vienas diktatorius. :ax:
User avatar
melodetektorius
pradedantis
Posts: 247
Joined: 2013-10-14 13:54
Contact:

2014-11-29 15:38

D3monas wrote:Viešas pasakymas, jog religiniai fanatikai yra idiotai, pagal apibrėžimą, yra neapykantos kurstymas, už kurį gali būti pasodintas. Mano akimis žiūrint, žmonės turėtų turėti teisę tyčiotis ir šaipytis iš pozicijų, kurios yra idiotiškos. Ne visos pozicijos yra vienodai pagrįstos, todėl ne visos pozicijos yra vertos pagarbos. Visgi, kadangi negalima "kurstyti neapykantos", esame priversti gerbti idiotiškas pozicijas ir jokiu būdu jų neįvardinti kaip idiotiškų. Tai nėra žodžio laisvė.
O ar galima kritikuoti neįžeidžiant ir nesišaipant? Nesakant, kad oponentai yra idiotai? Galima, tačiau racionali diskusija prieš idiotus niekada nebus laimėta, o tokios diskusijos organizavimas tik validuotų jų poziciją, idant ji būtų verta svarstymo ir diskutavimo.
Jeigu koks nors religinis fanatikas pasakys, kad žemė yra ne vyresnė nei 10 tūkstančių metų, tada tu gali viešai pasakyti, kad tavo manymu jis yra "Idiotas". :thumbsup:

Jeigu Lietuvos prezidentė pasakytų, kad žemė yra ne vyresnė nei 10 tūkstančių metų, tada tu gali viešai pasakyti, kad tavo manymu ji yra "Idiotė". :thumbsup:

Jeigu tu stovėsi sekmadieniais prie bažnyčių su plakatu rankoj, ant kurio bus užrašyta "Jūs visi tikintys į Spageti Makaronų Monstrą esate - idiotai", tada tai jau būtų neapykantos kurstymas. :thumbsdown:
D3monas
senbuvis
Posts: 2100
Joined: 2008-05-10 16:22

2014-11-29 23:47

melodetektorius wrote:Jeigu koks nors religinis fanatikas pasakys, kad žemė yra ne vyresnė nei 10 tūkstančių metų, tada tu gali viešai pasakyti, kad tavo manymu jis yra "Idiotas".
Na, negalima gi viešai taip pasakyti, nes tai gali būti traktuojama kaip įžeidimas, žeminimas, todėl - įstatymiškai draudžiama.
Augustas wrote:ką daryti, kad išvengtume politinės diktatūros, kur konkretaus žmogaus konkrečios pozicijos pagrįstumą ar nepagrįstumą nustato tik vienas diktatorius.
Pozicijos grindžiamos faktais, o faktus generuoja mokslinis diskursas. Jei žmogus yra įsitikinęs savo pozicijos teisumu, jis turi pilną teisę vykdyti ar užsakyti tyrimus jam norimu klausimu, tada tyrimų rezultatus yra laisvas teikti į mokslo žurnalus, kuriuose jo atradimus peržiūrės ir recenzuos nešališki specialistai. Ir, jei tyrimas atliktas objektyviai, yra sklandus - jis bus išspausdintas. Tada tas žmogus turės pagrindą teigti tai, ką jis teigia.
Jei kalbame apie ekonominius ar politinius reiškinius, tarkime - ginčijamasi kuri politinė sistema geresnė (šiame forume būdavo populiaru "valstybė VS libertarizmas" diskusijos), galime remtis ekonominėmis simuliacijomis ar istoriniais duomenimis. Asmeniškai, manau, jog ekonomikos srityje galima nemažai nuveikti, tyrinėjant virtualias visuomenes. Ir visame diskusijos procese yra normalu, jog diskutuojančios pusės išjuokia viena kitą, iliustruodamos silpniausius viena kitos argumentus ar mažiausiai pagrįstas pozicijas. Tai skatina labiau gilintis į problemą ir yra teigiamas reiškinys, mano manymu.
O jei kalbame apie pozicijas, kurios negali būti moksliškai pagrįstos (tarkime, tikėjimas dievais ar stebuklais), tada prošvaisčių nėra ir iš tokių pozicijų neišvengiamai gali ir turi būti tyčiojamasi. Nes jos yra idiotiškos.
Taigi, atsakant į klausimą, kaip išvengti politinės diktatūros: vienintelis "diktatorius" yra faktai. Arba pozicija pagrįsta, arba nepagrįsta. Deal with it.
Augustas
senbuvis
Posts: 2531
Joined: 2012-05-03 18:44

2014-11-30 12:31

D3monas wrote:
Augustas wrote:ką daryti, kad išvengtume politinės diktatūros, kur konkretaus žmogaus konkrečios pozicijos pagrįstumą ar nepagrįstumą nustato tik vienas diktatorius.
Pozicijos grindžiamos faktais, o faktus generuoja mokslinis diskursas. Jei žmogus yra įsitikinęs savo pozicijos teisumu, jis turi pilną teisę vykdyti ar užsakyti tyrimus jam norimu klausimu, tada tyrimų rezultatus yra laisvas teikti į mokslo žurnalus, kuriuose jo atradimus peržiūrės ir recenzuos nešališki specialistai. Ir, jei tyrimas atliktas objektyviai, yra sklandus - jis bus išspausdintas. Tada tas žmogus turės pagrindą teigti tai, ką jis teigia.
O.K., tarkim, yra konkretus tyrimas, jis yra objektyvus, sklandus, patikrintas nešališkų specialistų, išspausdintas rimtame mokslo žurnale. Visuomenės dauguma pradeda elgtis pagal to konkretaus tyrimo nustatytus rezultatus ir patiria... nesėkmę. :( Patikrinus paaiškėja, kad nesėkmė ištiko dėl to, jog veikė dar ir kiti faktoriai, kurie to konkretaus tyrimo metu nebuvo nustatyti, ir todėl į juos nebuvo atsižvelgta. (Jei reikia konkretaus pavyzdžio, tai tegu bus pavyzdys su kokiais nors E priedais maisto produktuose.) Kaip išvengti tokio pobūdžio klaidų?
D3monas
senbuvis
Posts: 2100
Joined: 2008-05-10 16:22

2014-12-01 07:28

Augustas wrote:O.K., tarkim, yra konkretus tyrimas, jis yra objektyvus, sklandus, patikrintas nešališkų specialistų, išspausdintas rimtame mokslo žurnale.
Norint, kad tyrimo rezultatai taptų faktu, reikia, kad tokius pat rezultatus gautų keli tyrėjai, kurie tarpusavyje nesusiję.
Negi reikės visą mokslo pradžiamokslį čia papasakoti? For fucks sake, read a book!
User avatar
melodetektorius
pradedantis
Posts: 247
Joined: 2013-10-14 13:54
Contact:

2014-12-01 14:57

D3monas wrote:Na, negalima gi viešai taip pasakyti, nes tai gali būti traktuojama kaip įžeidimas, žeminimas, todėl - įstatymiškai draudžiama.
Galima viešai taip pasakyti, jeigu faktas yra tavo pusėje. Kitu atveju turėtume žodyne prie žodžio "idiotas" pridėti įspėjimą, kad šis žodis pagal Lietuvos konstituciją jokiais atvejais negali būti pavartotas.
Ką sako žodynas?: http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/i/idiotas
D3monas
senbuvis
Posts: 2100
Joined: 2008-05-10 16:22

2014-12-02 07:15

melodetektorius wrote:Galima viešai taip pasakyti, jeigu faktas yra tavo pusėje
Kažkur forume diskutuota apie kažkur norėtą įvesti anti-blasphemy įstatymą. Man atrodo, kad UK tai turėjo būti, bet nepamenu. Anyway, taip jau yra, jog visuomenė skirtingai reaguoja į tyčiojimąsi iš skirtingų dalykų. Tuose dvigubuose standartuose labai lengvai pasimeta visi "galima/negalima" momentai.
D3monas
senbuvis
Posts: 2100
Joined: 2008-05-10 16:22

2014-12-02 18:25

Kaip ir sakyta, neturime mes išraiškos laisvės, jei ta mūsų išraišką gali ką nors nuliūdinti ar papiktinti (pagrįstai, ar nepagrįstai - nesvarbu).
Post Reply