Visatos amžius. Tik faktai.

Visi mes siekiame pažinti mus supantį pasaulį. Ką jau atradome ir kas dar liko atrasti? Visos su pasaulio pažinimu susijusios temos - čia.
vladas
naujokas
Posts: 31
Joined: 2010-02-06 00:37

2010-02-06 00:43

.

"Kiek kartų ne mestum kubelius su raidėmis, nors ir milijoną, - eilėraštis nesigaus. O visata yra sudėtingesnė nei eilėraštis. Pamąstyk, nejaugi tiki, kad ji atsirado atsitiktinai?“

Ciceronas ...


Šiuo metu žmonija turi tik du požiūrius į visatos egzistenciją:

Pirmas (dominuojantis) – Evoliucionistinis. Jis teigia, kad Visata atsirado po „Didžiojo sprogimo“ atsitiktinai įvykusio prieš „milijonus ir milijardus“ metų.

Antras – Dievo Žodis, kuris mums pateikia apie 6000 metų terminą, nuo to laiko kai Visagalis Viešpats Dievas, savo Žodžiu sukūrė visą regimą ir neregimą pasaulį.

Kažkuris iš šių dviejų požiūrių yra melagingas, todėl siūlau pažvelgti į visuotinai žinomus faktus be evoliucionistų, nuo mažens mums skiepijamos jų interpretacijos:

Antras termodinamikos dėsnis skelbia entropiją – energijos (materijos) praradimą t.y. Viskas pasaulyje yra linkę į netvarką. Viskas susidėvi, dyla, griūna, ardosi. Niekas negerėja savaime. Jei kas nors paliekama likimo valiai, tai tiesiog subyra į sudedamąsias dalis. Toks visuotinis pasaulio medžiagos būvio mechanizmas, tiesiogiai prieštarauja evoliucijos teorijos skelbiamam savaiminiam pasaulio susitvarkymui (evoliucionavimui) iš paprasčiausio link sudėtingo.

2000 metais, žemėje gyveno apie šešis milijardus žmonių. Biblija moko, kad prieš 4400 metų buvo tvanas ir išsigelbėjo 8 žmonės, jei skaičiuoti matematiškai, tuomet viskas atitinka ir tikrai per tiek metų iš 8 žmonių galėjo pasidauginti šeši milijardai. Bet va štai jeigu žiūrėsime į evoliucijos teoriją kuri moko, kad žmonijai yra apie tris milijonus metų, tuomet kaip be skaičiuotum šiai dienai žmonių turėtų būtų apie 75 000 žmonių į vieną kvadratinį centimetrą.

Evoliucijos teorija aiškina, kad žvaigždynų ir žvaigždžių formavimasis yra labai ilgas procesas. Pav. Astrologijos vadovėliai moko, kad raudonos žvaigždės lėtai pavirsta į žvaigždes baltuosius nykštukus. Tam procesui reikia milijonų metų. Bet faktai kalba ką kitą. Egipto hieroglifai (2000 metų iki mūsų eros) byloją, kad Sirijus buvo raudonoji žvaigždė. Ciceronas 50-tais metais prieš mūsų erą sakė, kad Sirijus raudona žvaigždė. Seneka aprašė, kad Sirijus raudonesnis nei Marsas. Ptolėmėjus užrašė Sirijų kaip vieną iš 6 raudonųjų žvaigždžių. Visi senovės astronomai pažymėjo, kad žvaigždė Sirijus buvo raudona žvaigždė. Šiai dienai Sirijus yra baltasis nykštukas. Nepraėjo nei 2000 metų, kai Sirijus pavirto į baltąjį nykštuką. Tam neprireikė milijonų metų.

Aplink Saturną yra žiedai, bet jie yra ne stabilūs ir pastoviai labai greitai tolsta nuo Saturno. Saturnas praranda savo žiedus. Jeigu visatai yra milijardai metų, kodėl aplink Saturną vis dar yra žiedai? Jie jau seniausiai turėjo visi išsisklaidyti.

Aplink mūsų žemę sukasi mėnulis. Yra visuotinai žinomas faktas, kad mėnulis po truputį tolsta nuo žemės. Tai reiškia, kad ankščiau mėnulis buvo arčiau žemės. Dėl savo traukos jėgos, Mėnulis žemėje sukelia potvynius ir atoslūgius. Jeigu žemei yra milijardai metų, tuomet ankščiau Mėnulio sukelti potvyniai turėjo padengti žemė du kartus į dieną.

Visuotinai yra žinomas faktas, kad kosmosas yra pilnas dulkių. Būtent todėl kosminių laivų iliuminatoriai būna labai subraižyti. Prieš amerikiečiams nusileidžiant mėnulyje, mokslininkai pabandė apskaičiuoti koks gi ten yra dulkių sluoksnis, kadangi mėnulio ne saugo atmosfera. Buvo apskaičiuota, kad apytiksliai kas 10 000 metų nusėda apie 2 centimetrus kosminių dulkių. Padauginus iš milijardų metų, jie nusprendė, kad ten yra kelių kilometrų storio dulkių sluoksnis, todėl bus labai sudėtinga nusileisti kosminiam aparatui. Būtent baiminantis dėl dulkių, JAV kominiams laivams, kurie turėjo nusileisti mėnulyje, buvo suprojektuotos milžiniškos pagalvės ant nusileidimo kojų. Netgi kosminio laivo nusileidimo laipteliai buvo suprojektuoti 30 cm. trumpesni, nes buvo manoma, kad dulkių sluoksnis bus labai didelis. Bet kai pirmas laivas nusileido, visi pamatė, kad ten yra tik apie viena centimetrą dulkių. Kur kitos dulkės? Vienas centimetras dulkių Mėnulyje labai aiškiai patvirtina, kad mėnuliui nėra milijardų metų, daugų daugiausia jam apie 10 000 metų.

Kosmose pastoviai skraido kometos. Ir skrisdamos kometos pastoviai netenka savo medžiagos. Paskui jas nusidriekia ilga uodega. Bet visada netekti medžiagos neįmanoma, turi gi būti pabaiga. Buvo apskaičiuota, kad kometų gyvybingumo laikas (kol praras visą medžiagą) yra mažesnis nei 10 000 metų. Bet tada kyla klausimas, jeigu visatai milijardai metų, kodėl iki šiol skraido kometos?

Žemė sukasi aplink savo ašį. Šio sukimosi greitis pagal ekvatorių yra 625 km per valandą. Kas dieną šis greitis mažėja viena tūkstantąją sekundės. Kas dieną, dienos ilgis padidėja viena tūkstantąją sekundės, nes būtent tiek sumažėja žemės sukimosi greitis. Tai reiškia, kad ankščiau žemė sukosi greičiau. Prieš kelis milijonus metų žemė suktųsi labai greitai ir dienos būtų labai trumpos. Būtų baisi išcentrinė jėga, vėjai būtų 8000 km. per valandą. Ir jums ne atrodo keistai teiginiai, kad dinozaurai gyveno 200 milijonų metų atgal? Tuo metu būtų toks žemės sukimosi greitis, kad dinozaurai būtų tiesiog ištaškyti po visą visatą.

Sacharos dykumoje vėjai dažniausiai pučia į vieną pusę. Būtent dėl to, dykumos pakraščiuose yra išdžiovinami vis didesni plotai ir dėl to Sacharos dykuma pastoviai auga. Sacharos dydis yra iš šiaurės į pietūs yra 2080 km. Kas metai Sachara padidėja 6,5 km. apskaičiavus didėjimo tempus neseniai buvo paskelbta, kad Sacharos dykumai yra tik apie 4 tūkstančius metų. Tai didžiausia žemėje dykuma. Bet jeigu žemei yra milijardai metų, tai kodėl nėra didesnės dykumos? Juk jos visos auga. Kodėl pačiai didžiausiai pasaulio dykumai yra tik apie 4 tūkstančius metų? Tai patvirtina Biblijos mokymą, kad prieš 4 tūkstančius metų įvyko didysis tvanas, nes po vandeniu jokių dykumų ne būna. O tvanui nuslūgus ir susistabilizavus žemės kontinentams dykumos pradėjo augti.

Moksliniuose žurnaluose ir mūsų vaikų vadovėliuose, kaip didelio mūsų žemės amžiaus įrodymas yra pateikiami išgręžto ledo pavyzdžiai. Šis ledas gręžiamas Grenlandijoje arba Antarktidoje ir išimtuose pavyzdžiuose yra matomi taip vadinami metų žiedai. T.y. Baltas ledo žiedas, po jo eina permatomo ledo žiedas ir jie taip sluoksniuojasi. Mokslininkai aiškina, kad tai yra metų žiedai, nes vasara ledas tirpsta ir vėliau užšąla, todėl jis yra permatomas, o žiema eina sniegas, todėl jis susipresuoja ir būna baltas. Didžiausias pasaulyje gręžinys yra 3300 metrų gylio ir ant ištraukto ledo pavyzdžių yra paskaičiuota virš šimto tūkstančių taip vadinamų metų žiedų. Tai neva turėtų įrodyti, kad žemei yra daugiau nei 6000 metų. Bet kažkodėl nėra viešinamas vienas įdomus atsitikimas. Antrojo pasaulinio karo metu keliolika sąjungininkų lėktuvų nusileido Grenlandijoje. Jiems baigėsi degalai. Tuos lėktuvus pamiršo, bet štai 1990 metais, vienas entuziastas nutarė tuos lėktuvus išsigabenti iš Grenlandijos. Koks gi buvo jo nustebimas, lėktuvai buvo palaidoti po 75 metrų ledo sluoksniu. Buvo nutarta padaryti didelius gręžinius ir tuos lėktuvus iš ten ištraukti dalimis. Darant gręžinius, buvo pastebėta, kad taip vadinamų „metų žiedų, buvo tūkstančiai. Nors lėktuvai atsidūrė po ledu tik 48 metus atgal. Tada buvo nustatyta, kad šie taip vadinami „metų žiedai“ neturi jokio ryšio su metais, tai tiesiog atšilimo atšalimo žiedai, kurių gali susidaryti po kelis per dieną pasikeitus orams. Nors ledo žiedų teorija buvo paneigta, bet iki šiol mūsų vadovėliuose ji yra pristatoma, kaip įrodanti žemės amžių.

Seniausias žinomas medis pasaulyje yra pietų Kalifornijoje, nustatyta, kad šiam medžiui yra 4300 metų. Būtent prieš tiek laiko pagal Bibliją buvo tvanas. Natūralu, kad kitų senesniu augalų neliko, nes viskas buvo tvano sunaikinta.

Pats didžiausias koralų rifas yra Australijoje. Didysis rifų barjeras. Ekologai tyrinėję rifą dvidešimt metų, nustatė jo augimo tempus ir apskaičiavo, kad šiam rifui apie 4400 metų. Jei žemei milijardai metų, kodėl nėra didesnio rifo? Tai vėlgi patvirtina tvano teoriją, nes tvanas sujudino visus žemės vandenis ir visi rifai persimaišė ir buvo sunaikinti. Todėl augti iš naujo jis galėjo tik po tvano t.y. 4400 metų atgal.

Turbūt visi pamena, zoologijos vadovėliuose paveiksliukus kuriuose pavaizduoti embrionų vystimosi etapai. Teigiama, kad embrionas vystydamasis pereina visus evoliucijos stadijas, nuo primityvios formos. Ši teorija jau seniai atmesta mokslininkų, kadangi buvo nustatyta, kad visi duomenys buvo sufalsifikuoti ir tai padaręs teorijos kūrėjas vokietis Ernestas Gekelis 1863 metais viešai prisipažino. Vienintelis dalykas kurį jis pasakė sau pateisinti buvo „na juk visi taip daro“. Nors jau daugiau nei šimtą metų yra įrodyta, kad Ernesto Gekelio tyrimai yra klastotė, bet vis vien iki šiol tie paveiksliukai su paaiškinimais yra kemšami mūsų vaikams kaip neabejotina tiesa.

p.s. Hitleris yra pasakęs, kad „jeigu sakyti melą ilgai, garsiai ir labai dažnai, žmonės pradės juo tikėti. Žmonės labiau linkę tikėti dideliu melu, nei mažu“. Vaikams nuo vaikystės yra kalamas evoliucijos teorijos teisingumas. Todėl užaugę vaikai, net nesusimąstydami pradeda kalbėti „na juk visi žino, kad žemei milijonai ir milijardų metų“.
User avatar
VYTS
senbuvis
Posts: 1303
Joined: 2008-08-04 22:51

2010-02-06 00:48

vladas wrote:"Kiek kartų ne mestum kubelius su raidėmis, nors ir milijoną, - eilėraštis nesigaus. O visata yra sudėtingesnė nei eilėraštis. Pamąstyk, nejaugi tiki, kad ji atsirado atsitiktinai?“
Jau pirmam sakinyje fakto klaida :) Pasak tikimybių teorijos. mėtant kubelį su reikiamais ženklais pakankamai ilgai galima gauti bet kokį tekstą.
vladas
naujokas
Posts: 31
Joined: 2010-02-06 00:37

2010-02-06 00:52

VYTS wrote:
vladas wrote:"Kiek kartų ne mestum kubelius su raidėmis, nors ir milijoną, - eilėraštis nesigaus. O visata yra sudėtingesnė nei eilėraštis. Pamąstyk, nejaugi tiki, kad ji atsirado atsitiktinai?“
Jau pirmam sakinyje fakto klaida :) Pasak tikimybių teorijos. mėtant kubelį su reikiamais ženklais pakankamai ilgai galima gauti bet kokį tekstą.

Na čia ne mano žodžiai :) tai Ciceronas

Ir čia kalbama apie realybę o ne apie tikimybių teoriją. Visokie idijotai tiki, kad galima paimti pav. mersedeso delatales ir metyti jas milijardą metų, pagal tikimybių teoriją jos pagaliau susikonstruos į puikų žvilgantį mersedesą :)

Ne be reikalo Biblija moko, kad "Durnius pasakė savo širdyje - Dievo nėra" :)
User avatar
VYTS
senbuvis
Posts: 1303
Joined: 2008-08-04 22:51

2010-02-06 00:53

vladas wrote:Antras termodinamikos dėsnis skelbia entropiją – energijos (materijos) praradimą
Visai ne. Yra energijos tvermės dėsnis - energija dabartinėmis žiniomis neišnyksta. Tiesiog entropijai didėjant energija pereina į tokias būsenas, kai ji tampa nepanaudojama.
User avatar
MaikUniversum
senbuvis
Posts: 1207
Joined: 2008-09-27 21:58
Location: Vilnius

2010-02-06 00:54

what the.... :shock:

Image
User avatar
MaikUniversum
senbuvis
Posts: 1207
Joined: 2008-09-27 21:58
Location: Vilnius

2010-02-06 00:58

ne nu permečiau akim tekstą ir užkliuvo akys už netikros dilemos.... (o logikos klaidų tam tekste ir daugiau).
Kažkuris iš šių dviejų požiūrių yra melagingas,
Klausimas vladui:

Kodėl manote, kad yra tik du visatos atsiradimo "požiūriai"? Jūs mokslą laikote požiūriu? O kur musulmonų Koranas, kur indų Bhagavad Gita ir kitų religijų šventaraščiai? Iš kur ištraukėt, kad tik Biblija gali kažką teigti ir visa kitą lengva ranka atmesti? :thumbsup:
vladas
naujokas
Posts: 31
Joined: 2010-02-06 00:37

2010-02-06 00:59

VYTS wrote:
vladas wrote:Antras termodinamikos dėsnis skelbia entropiją – energijos (materijos) praradimą
Visai ne. Yra energijos tvermės dėsnis - energija dabartinėmis žiniomis neišnyksta. Tiesiog entropijai didėjant energija pereina į tokias būsenas, kai ji tampa nepanaudojama.

Be abejo klounatiki :) energijos (meterijos) neįmanoma sukurti, taip pat jos neįmanoma sunaikinti. Pirmas termodinamikos dėsnis :)

Ką Dievas sukūrė, to klounatikiai nesunaikins :) Todėl ir rašoma Biblijoje, kad po šio pasaulio sunaikinimo, visos šiukšlės (materija) keliaus į amžiną ugnį, o gera medžiaga į dangų. Tavęs (klounatikio) sunaikinti neįmanoma. Tu amžinas. Todėl tie kas eina paskui Kristų, bus naujame pasaulyje, o visi atmatos keliaus į amžiną ugnį.
User avatar
MaikUniversum
senbuvis
Posts: 1207
Joined: 2008-09-27 21:58
Location: Vilnius

2010-02-06 01:01

vladai, tu trolini?
vladas
naujokas
Posts: 31
Joined: 2010-02-06 00:37

2010-02-06 01:06

MaikUniversum wrote:ne nu permečiau akim tekstą ir užkliuvo akys už netikros dilemos.... (o logikos klaidų tam tekste ir daugiau).
Kažkuris iš šių dviejų požiūrių yra melagingas,
Klausimas vladui:

Kodėl manote, kad yra tik du visatos atsiradimo "požiūriai"? Jūs mokslą laikote požiūriu? O kur musulmonų Koranas, kur indų Bhagavad Gita ir kitų religijų šventaraščiai? Iš kur ištraukėt, kad tik Biblija gali kažką teigti ir visa kitą lengva ranka atmesti? :thumbsup:


Todėl, kad vienitelė Biblija yra ne žmogaus rašyta. Visi kiti, taip vadinami "šventraščiai" pasakoja sklandžiai ir gražiai. Tai grožinė literatūra. Biblija netikinčiam yra uždara knyga, bet su tikinčiuoju ji kalba. :) Ji negailestingai išsako Dievo žmonių nuodėmes (nei vienas šventraštis to nedaro), ji aiškiai išdėsto visą mokymą pagal visas gyvenimo sritis ir sluoksnius. Todėl tik Ji yra mūsų kelrodis.

Be je, noriu perspėti, skaitant Bibliją yra viena taisyklė: Raidė žudo, o Dvasia teikia gyvybė. Jei skaitai Bibliją be tikėjimo, Ji tave nužudys (tiesiogine prasme).

Apie tai labai gerai pasakė Poetas Lordas Džordžas Gordonas Noelis Baironas:

„Šioje Švenčiausioje Knygoje – visų paslapčių paslaptis.
O, kokie laimingi tarp mirtingųjų yra tie, kuriems Dievas suteikė malonę klausytis, skaityti, su malda tarti ir pagarbiai suvokti šios Knygos Žodžius! Laimingi yra tie, kas valioja atidaryti Biblijos duris ir ryžtingai žengia Jos keliais. Bet geriau niekada negimti tiems žmonėms, kurie skaito Bibliją tiktai tam, kad abejoti ir niekinti Ją.“
User avatar
MaikUniversum
senbuvis
Posts: 1207
Joined: 2008-09-27 21:58
Location: Vilnius

2010-02-06 01:08

vladas wrote:

Todėl, kad vienitelė Biblija yra ne žmogaus rašyta.
Tamsta matyt turit ir įrodymų šiam ypatingam tvirtinimui pagrįsti :guilty: Norėčiau juos pamatyt, prieš pradedant dekonstruoti likusius skiedalus.
vladas
naujokas
Posts: 31
Joined: 2010-02-06 00:37

2010-02-06 01:14

MaikUniversum wrote:
vladas wrote:

Todėl, kad vienitelė Biblija yra ne žmogaus rašyta.
Tamsta matyt turit ir įrodymų šiam ypatingam tvirtinimui pagrįsti :guilty: Norėčiau juos pamatyt, prieš pradedant dekonstruoti likusius skiedalus.
Dekonstruok geriau tuos skiedalus kurių yra pilna tavo galvelė :) Biblijos Dieviškumo nereikia įrodinėti. Nes aklam vis viena nepaaiškinsi kas yra saulėlydžio grožis, o kurčiam neparodysi Grigališkų Choralų didingumo :) Tai neįmanoma, klipatų gali tik gailėtis ir net nebandyti įrodinėt tai ko jie negali suvokti :D

Šioje KLOUNATIKIŲ diskusijoje rašau tik savo malonumui :)
User avatar
MaikUniversum
senbuvis
Posts: 1207
Joined: 2008-09-27 21:58
Location: Vilnius

2010-02-06 01:32

Manau, kad savo malonumui gausi baną greit už spaminimą :wink:

Jei Biblijos dieviškumo įrodinėt nereikia, tuomet nereikia ir įrodinėt, kad Visata iš tikro yra mano paties kūrinys. Aš esu Karlas Sagan'as ir taip nusprendžiau. Marš. :mrgreen:
vladas
naujokas
Posts: 31
Joined: 2010-02-06 00:37

2010-02-06 01:38

MaikUniversum wrote:Manau, kad savo malonumui gausi baną greit už spaminimą :wink:

Jei Biblijos dieviškumo įrodinėt nereikia, tuomet nereikia ir įrodinėt, kad Visata iš tikro yra mano paties kūrinys. Aš esu Karlas Sagan'as ir taip nusprendžiau. Marš. :mrgreen:
"bana"

Tu manai mane isgazdinai :lol:

Jei tik toks argumentas, tai silpni tavo reikalai maikai :)
User avatar
MaikUniversum
senbuvis
Posts: 1207
Joined: 2008-09-27 21:58
Location: Vilnius

2010-02-06 01:41

Mano argumentas analogiškas taviesiems :wink: aš kažką tvirtinu, tu kažką tvirtini. Abu nepateikiam įrodymų. Mes abu negalim juk būti teisūs. Bet aš vis tik esu teisus, nes aš - Karlas Saganas.
Todėl, kad vienitelė Biblija yra ne žmogaus rašyta.
nėra įrodymų.

Visata iš tikro yra mano paties kūrinys.
nėra įrodymų.

kas teisus? :thumbsup:
vladas
naujokas
Posts: 31
Joined: 2010-02-06 00:37

2010-02-06 01:44

MaikUniversum wrote:Mano argumentas analogiškas taviesiems :wink: aš kažką tvirtinu, tu kažką tvirtini. Abu nepateikiam įrodymų. Mes abu negalim juk būti teisūs. Bet aš vis tik esu teisus, nes aš - Karlas Saganas.
Aš pradėjau temą ne Biblijos autentiškumo klausimu :) aš tvarkingai išdėščiau viešai žinomus mokslinius faktus. Ar turi kaip juos paneigti?
User avatar
MaikUniversum
senbuvis
Posts: 1207
Joined: 2008-09-27 21:58
Location: Vilnius

2010-02-06 01:48

vladas wrote:
MaikUniversum wrote:Mano argumentas analogiškas taviesiems :wink: aš kažką tvirtinu, tu kažką tvirtini. Abu nepateikiam įrodymų. Mes abu negalim juk būti teisūs. Bet aš vis tik esu teisus, nes aš - Karlas Saganas.
Aš pradėjau temą ne Biblijos autentiškumo klausimu :) aš tvarkingai išdėščiau viešai žinomus mokslinius faktus. Ar turi kaip juos paneigti?
įrodymo našta ant tavęs :wink: Gi paklausiau paprasto klausimo, pateik man įrodymus, kad Biblija dievo žodis. Nes kitu atveju aš matyt pradėsiu remtis Hariu Poteriu ar Žiedų Valdovu.

Pasakei, kad Biblija parašyta dievo. Kur argumentai? Neapsimesk šlangu.
D3monas
senbuvis
Posts: 2100
Joined: 2008-05-10 16:22

2010-02-06 01:50

vladas wrote:Biblijos Dieviškumo nereikia įrodinėti. Nes aklam vis viena nepaaiškinsi kas yra saulėlydžio grožis, o kurčiam neparodysi Grigališkų Choralų didingumo :) Tai neįmanoma, klipatų gali tik gailėtis ir net nebandyti įrodinėt tai ko jie negali suvokti :D
Taip, gali atvesti krikščionį prie fizikos vadovėlio, bet skaityti nepriversi... :lol:
Rimtai, žmogau, arba pradėk pagrįsti savo teiginius, arba nustok kalbėti. Ar nemanai, kad toks tavo požiūris rodo didelę aroganciją ir neišprusimą? Tu teigi daug visokių fantastiškų dalykų, bet neduodi jokių įrodymų, kalbi iš aukšto, lyg žinodamas daugiau. Na, galiu lažintis, kad šiame forume nemažai asmenų išmano tavo religiją daug geriau nei tu pats, taip pat esame girdėję visus tuos arogantiškus tikinčiųjų argumentus: "kvailys pasakė savo širdyje..." ir t.t. Kodėl manai, kad gali diskutuoti nepagrįsdamas teiginių? Šiame forume diskutuojama logiškai, o išskirtiniai teiginiai reikalauja išskirtino pagrindimo. Be to, mums čia įprasta pateikti šaltinius to, ką sakome. Pamėgink ir tu.
vladas
naujokas
Posts: 31
Joined: 2010-02-06 00:37

2010-02-06 01:54

MaikUniversum wrote:
vladas wrote:
MaikUniversum wrote:Mano argumentas analogiškas taviesiems :wink: aš kažką tvirtinu, tu kažką tvirtini. Abu nepateikiam įrodymų. Mes abu negalim juk būti teisūs. Bet aš vis tik esu teisus, nes aš - Karlas Saganas.
Aš pradėjau temą ne Biblijos autentiškumo klausimu :) aš tvarkingai išdėščiau viešai žinomus mokslinius faktus. Ar turi kaip juos paneigti?
įrodymo našta ant tavęs :wink: Gi paklausiau paprasto klausimo, pateik man įrodymus, kad Biblija dievo žodis. Nes kitu atveju aš matyt pradėsiu remtis Hariu Poteriu ar Žiedų Valdovu.

Pasakei, kad Biblija parašyta dievo. Kur argumentai? Neapsimesk šlangu.
Dviejų fizinių asmenų ginčas yra civilinės teisės subjetas :) Civilinės teisės principai preziumuoja atsakovo kaltę (skirtingai nei baudžiamoji teisė), todėl įrodymo našta gula ne tam kas teigią, o tam kas turi atsakyti :) aš pradėjau temą, tu arba atsakai arba tyli. Tylėjimas pagal civilinę teisę yra pripažystamas sutikimu (pralaimėjimu). Kol kas tu nepateikei nei vieno argumento prieš mano išsakytas faktines aplinkybes, todėl, gal jau galime dėti tašką ir preziumuoti, kad tu argumentų neturi todėl KALTAS :lol:
Post Reply