Augusto moralės sistema vs skeptikai

Naujas temas kurkite čia
Augustas
senbuvis
Posts: 3165
Joined: 2012-05-03 18:44

2020-12-04 14:09

Lionginas wrote:
2020-12-04 08:17
Augustas wrote:
2020-12-03 20:57
Gal galėtum parašyti, kokia buvo Tavo mąstymo seka? Kaip mąstei, kai priėjai prie išvados, kad Dievo nėra? :ax:
Žinoma. Viskas apie dievą skambėjo kaip netiesa ir pramanas, todėl niekuo nepatikėjau.
Ačiū, Lionginai. Puikus paaiškinimas. :D
Augustas wrote:
2020-12-03 20:57
Tai ir atleido, bet žmonėms to pasakymo, kad Dievas atleidžia, buvo aiškiai per mažai, nes jie vėl ir vėl sugrįždavo prie savo blogų darbų.
Jei čia tikrai tokia dievo žinutė, kad jis atleidžia, tai nežinau, reikėtų tikriausiai pakalbėti apie jo psichinę būklę. Tarkime, jei aš kokiam draugui padaryčiau ką blogo, o ji man atsiųstų savo pirštą su rašteliu, kad man atleidžia, ką turėčiau galvoti?
Na, o jei tai Tu jam tyčia nukirtai tą pirštą, tai juk reikia priminti, ką Tu jam padarei, t.y., reikia priminti, už kokią nuodėmę tas Tavo draugas Tau atleidžia? :ax:
Augustas wrote:
2020-12-03 20:57
Žmonėms išganyti reikėjo tos aukos, o ne Dievui, kad atleistų.
Auka buvo skirta Tėvui permaldauti, taip rašo RKB katekizmas.
A, dabar supratau, kad Tu nežinai, kaip veikia Dievo permaldavimas. Gerai, štai Tau nedidelė ištrauka iš Biblijos, kad suprastum, kaip veikia Dievo permaldavimas:
1) Čia permaldavimas:
"Tuomet VIEŠPATS tarė: „Šauksmas prieš Sodomą ir Gomorą taip padidėjo ir jų nuodėmė yra tokia sunki, kad aš turėjau nužengti ir pamatyti, ar jie iš tikro elgėsi pagal mane pasiekusį šauksmą. O jei ne, aš žinosiu“.
Iš ten tat du vyrai pasuko ir ėjo Sodomos link. Tuo tarpu Abraomas pasiliko stovėti prieš VIEŠPATĮ. Abraomas priėjo arčiau ir tarė: „Argi iš tikrųjų pražudysi teisųjį su nedorėliu? Jei mieste rastųsi penkiasdešimt teisiųjų, nejau pražudytum tą vietą ir neatleistum jai dėl penkiasdešimties mieste esančių teisiųjų? Ne tavo būdas daryti tokį dalyką – žudyti teisųjį su nedorėliu ir padaryti teisųjį lygų nedorėliui! Tai ne tavo būdas! Argi tas, kuris yra visos žemės Teisėjas, nesielgs teisingai?“ VIEŠPATS atsakė: „Jei rasiu Sodomos mieste penkiasdešimt teisiųjų, dėl jų pasigailėsiu visos jų vietos“. O Abraomas vėl tarė: „Štai kaip drįstu kalbėti VIEŠPAČIUI, būdamas dulkė ir pelenai. O jeigu trūktų penkių lig penkiasdešimties teisiųjų? Argi dėl tų penkių sunaikintum visą miestą?“ Jis atsakė: „Nesunaikinsiu, jei rasiu ten keturiasdešimt penkis“. Bet jis vėl jam kalbėjo, sakydamas: „O jei rastųsi ten keturiasdešimt?“ Jis atsakė: „Dėl keturiasdešimties to nedarysiu“. „Tenesupyksta ant manęs VIEŠPATS, – jis tarė, – jei aš vėl kalbu. O jei ten rastųsi trisdešimt?“ Jis atsakė: „To nedarysiu, jeigu ten rasiu trisdešimt“. Jis tarė: „Štai kaip drįstu kalbėti VIEŠPAČIUI. O jei ten rastųsi dvidešimt?“ Jis atsakė: „Ir dėl dvidešimties jo nesunaikinsiu“. Tuomet jis tarė: „Tenesupyksta ant manęs VIEŠPATS, jei dar vieną kartą kalbėsiu. O jei ten rastųsi dešimt?“ „Jo nesunaikinsiu dėl dešimties,“ – jis atsakė.
Baigęs kalbėtis su Abraomu, VIEŠPATS nuėjo savo keliu, o Abraomas parėjo į savo gyvenvietę."
(Pr 18,20-33)

2) O čia permaldavimo rezultatas:

"Tuomet VIEŠPATS lijo ant Sodomos ir Gomoros siera ir ugnimi {nuo VIEŠPATIES iš dangaus}. Jis sunaikino tuos miestus ir visą Lygumą drauge su visais miestų gyventojais ir žemės augmenija." (Pr 19,24-25)

Dabar supratai, kaip veikia Dievo permaldavimas? :wink:

Augustas wrote:
2020-12-03 20:57
Na, perspėti, kad kažkas, kažkoks Tavo poelgis gali baigtis liūdnai, reikia. Jei tą perspėjimą supranti kaip grasinimą, tai čia Tavo problema.
Šiuo atveju nėra jokios skirtumo. ST dievo perpėjimai iš esmės yra grasinimai, kuriuos jis su užsidegimu išpildydavo.
Na, kaip jau sakiau, jei nesupranti, kad tie neva grasinimai - tai paprasčiausi įspėjimai, tai čia Tavo problema. :)
Augustas wrote:
2020-12-03 20:57
Garbinti, Lionginai, reiškia ir klausyti to, ką garbini. Jei garbini, pvz., velnią (turiu minty realų satanizmo kultą, o ne tą religijos trolinimą, kuris yra, pvz., satan.lt svetainėje), tai to velnio ir klausai. Jei garbini kokį žmogų (pvz., Rusijoje iki šiol yra J.Stalino garbintojų), tai to žmogaus ir klausai. O jei garbini kokią nors dievybę, tai tos dievybės, kurią garbini, ir klausai. Tad nematau jokių problemų Dievo reikalavime garbinti tik vieną Dievą, nes tai reiškia, kad klausyti reikia tik vieno Dievo, o ne kelių dievybių iš karto.
Na dievas ne tik tokio garbinimo norėjo, jam visai patiko ir pavyzdžiui aukas gauti, derliaus dalį ar kokį ten oželį. Kodėl - nežinau, man tai atrodo kvaila ir tikrai nepatiktų :D
Senovėje žmonės taip suprato garbinimą. Dabar garbinimas reiškiasi kitokiom formom, nei Senovėje. Kultūra visgi keičiasi.
O dėl klausymo, tai dievas niekada neidavo su žmonėmis kalbėtis normaliai, pas jį buvo tik vienas metodas - ugnies ir sieros. Nieko nuostabaus, kad žmonės jo nemėgo ir viską darė savaip.
Iš kur ištraukei, kad Dievas neidavo normaliai pakalbėti? Eidavo. Paskaityk, pvz., ST Pranašų knygas. Ten visai normaliai Dievas kalbasi su žmonėmis.
Augustas wrote:
2020-12-03 20:57
Aha, kur gi ne? :D Tai ar Dievas nenori bendrauti su Lionginu, ar Lionginas nenori bendrauti su Dievu? :)
Jei dievas norėtų su manimi pabendrauti, galėtų tą padaryti bet kada. Bet, sprendžiant iš Biblijos, kaip jis bendrauja, tai greičiausiai reikštų visokias pretenzijas ir negailėtų "perspėjimų". Tai negaliu sakyti, kad tokio pokalbio labai pageidauju, kaip nepageidaučiau pokalbių su jokiais priekabių ieškotojais :)
Abejoju, kad bet kada Dievas galėtų tą padaryti, t.y., bet kada pabendrauti su Tavimi. :roll: Nes Tu visas toks užsidaręs savyje, normalios kritikos bijai, netgi vadini ją priekabių ieškojimu. :ax:
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 5535
Joined: 2011-10-03 09:35

2020-12-04 14:46

Augustas wrote:
2020-12-04 14:09
Jei čia tikrai tokia dievo žinutė, kad jis atleidžia, tai nežinau, reikėtų tikriausiai pakalbėti apie jo psichinę būklę. Tarkime, jei aš kokiam draugui padaryčiau ką blogo, o ji man atsiųstų savo pirštą su rašteliu, kad man atleidžia, ką turėčiau galvoti?
Na, o jei tai Tu jam tyčia nukirtai tą pirštą, tai juk reikia priminti, ką Tu jam padarei, t.y., reikia priminti, už kokią nuodėmę tas Tavo draugas Tau atleidžia? :ax:
Aš Jėzaus nežudžiau. Čia tavo dievas nusprendė, kad dėl manęs reikia nužudyti Jėzų. Aš to neprašiau ir nesuprantu, kam tas cirkas buvo reikalingas.
Augustas wrote:
2020-12-04 14:09
"Tuomet VIEŠPATS lijo ant Sodomos ir Gomoros siera ir ugnimi {nuo VIEŠPATIES iš dangaus}. Jis sunaikino tuos miestus ir visą Lygumą drauge su visais miestų gyventojais ir žemės augmenija." (Pr 19,24-25)

Dabar supratai, kaip veikia Dievo permaldavimas? :wink:
Ne, išvis nesupratau, kuo tai susiję. RKB katekizmas rašo, kad Jėzaus auka buvo skirta Tėvui permaldauti. Šitą suprantu. Iš to ką tu pacitavai supratau, kad Abraomui permaldauti nepavyko. Dievas viską sunaikino, net tų miestų kūdikiai jam pasirodė pernelyg prasižengę ir verti mirties. Kas su tokiu psichopatu norės turėti reikalų?
Augustas wrote:
2020-12-04 14:09
Senovėje žmonės taip suprato garbinimą. Dabar garbinimas reiškiasi kitokiom formom, nei Senovėje. Kultūra visgi keičiasi.
Ne visai, dievas pats tokio garbinimo norėjo. Jam nebuvo vienodai, oi tikrai nebuvo. Gana detaliai aprašė, kaip norėtų gauti aukas (Kun 1-9).
Augustas wrote:
2020-12-04 14:09
Iš kur ištraukei, kad Dievas neidavo normaliai pakalbėti? Eidavo. Paskaityk, pvz., ST Pranašų knygas. Ten visai normaliai Dievas kalbasi su žmonėmis.
Verčiam atsitiktinį pranašų puslapį, Iz 34:
1 Ateikite, tautos, ir išgirskite,
klausykitės atidžiai, gentys!
Teišgirsta žemė ir tai, ko ji pilna,
pasaulis ir visi jo kūriniai.
2 VIEŠPATS yra įpykęs ant visų tautų
ir įšėlęs ant visų jų galybių.
Paliko prapulčiai jas,
atidavė sunaikinti kaip atnašą.
3 Jų užmuštieji bus metami į gatves –
jų lavonai maitos tvaiku dvoks,
kalnai permirks jų krauju,
4 visos kalvos bus juo paplūdę.
Kaip knyga užsiskleis dangus,
kris jo visos galybės,
kaip krinta lapai nuo vynmedžio
ar nuo figos medžio.
5 Kai mano kalavijas bus iškeltas danguje,
staiga jis kris ant Edomo, ant tautos,
kurią aš palikau prapulčiai, teismui.
6 Laiko VIEŠPATS rankoje kalaviją, kruviną visą,
aptekusį riebalais,
ėriukų ir ožių krauju, avinų inkstų taukais,
nes VIEŠPAČIUI kruvina auka Bozroje,
didelis kraujo liejimas Edomo krašte.
7 Buivolai kris kartu su jais,
jautukai – kartu su jaučiais.
Nuo kraujo jų kraštas bus girtas,
jų žemė persunkta atnašų taukais.
8 VIEŠPAČIUI priklauso diena keršto,
atpildo metai už Zioną.
9 Edomo upėse vanduo pasrus degutu,
dulkės jame virs siera,
jo kraštas taps liepsnojančios dervos žeme.
10 Neužges nei naktį, nei dieną,
be paliovos kils dūmų debesys.
Žemė per kartų kartas bus tuščia,
per amžių amžius niekas per ją neis.
Žodžiu įpykęs, keršys, žudys, bla bla bla :) Verčiam kitą atsitiktinį pranašų puslapį, Jon 3:
1 Antrąkart atėjo Jonai VIEŠPATIES žodis: 2 „Kelkis ir eik į Ninevę, tą didį miestą, ir paskelbk jam, ką aš tau sakau. 3 Paklusdamas VIEŠPATIES žodžiui, Jona pakilo ir nuvyko į Ninevę. O Ninevė buvo labai didelis miestas, – jį pereiti reikėjo trijų dienų. 4 Jona pradėjo kelionę per miestą. Eidamas pirmos dienos kelią, jis skelbė: „Dar keturiasdešimt dienų, ir Ninevė bus sunaikinta!“[i1] 5 Ninevės žmonės patikėjo Dievu, paskelbė pasninką ir visi, dideli bei maži, apsivilko ašutine.

6 Kai žinia pasiekė Ninevės karalių, jis pakilo nuo savo sosto, nusivilko drabužius, apsidengė ašutine ir sėdosi į pelenus. 7 Tada jis įsakė paskelbti Ninevėje: „Karaliaus ir jo didžiūnų įsakymu: 'Joks žmogus nei gyvulys tenelies jokio maisto, – raguočiai ir avys tenebūna ganomi ir vandens tenegeria. 8 Žmonės ir gyvuliai bus apvilkti ašutine,[i2] – visu balsu tesišaukia VIEŠPATIES. Visi tesigręžia nuo savo nedorų kelių ir nuo smurto. 9 Kas žino? Rasi Dievas pasigailės ir atleis, rasi sulaikys savo degantį įniršį, ir mes nežūsime'“.

10 Kai Dievas pamatė, ką jie padarė ir kaip jie nusigręžė nuo savo nedorų kelių, Dievas pasigailėjo ir nenubaudė nelaime, kuria buvo jiems grasinęs. To jis nebepadarė.
Prigąsdino žmones, kad reikia į pelenus sėsti, kitaip išlies ant jų savo įniršį :D Ta prasme, čia normalus bendravimas tavo nuomone? Ko jis išvis prieskreto su tomis ašutinėmis, savų reikalų neturi? Sakau, visiškas priekabiautojas, absoliučiai neigiamas Biblijos personažas.
Abejoju, kad bet kada Dievas galėtų tą padaryti, t.y., bet kada pabendrauti su Tavimi. :roll: Nes Tu visas toks užsidaręs savyje, normalios kritikos bijai, netgi vadini ją priekabių ieškojimu. :ax:
Tu gali bendrauti ir kritikuoti, o dievas mat negali :D
User avatar
Svetimas
senbuvis
Posts: 4651
Joined: 2004-05-25 19:04
Location: Vilnius

2020-12-05 13:51

Augustas wrote:
2020-11-28 15:47
viewtopic.php?p=109384#p109384
Ir apskritai, aš per visą forumo istoriją nepamenu situacijos, kur tu būtum pripažinęs, kad kuriame nors su tavo religija susijusiame klausime buvai kur nors gan nemenkai neteisus arba galėtų būti kitaip. Kai realiai (pavyzdžiui, kokio nors mokslo srityje) toks nuolatinis teisumas nėra normalus ir įprastas dalykas.
Tai kad aš iki šiol pristatinėjau tik savo religiją, o ne savo nuomonę apie tai, kur mano religija galėtų būti neteisi. Ir tai teisinga, nes pirmiausia reikia išdėstyti pačią mano religijos esmę, nuvalyti neteisingas sampratas apie mano religiją, o ne dėstyti savo nuomonę apie kokias nors teologines subtilybes, kuriose aš nesutinku su kitais teologais.
Na tai pirmyn. Papasakok šiek tiek savo mintis apie tai, kur tavo religija galėtų būti neteisi. Gal tai net pasirodys kažkuo įdomu ir kitiems forumiečiams.
User avatar
Svetimas
senbuvis
Posts: 4651
Joined: 2004-05-25 19:04
Location: Vilnius

2020-12-05 14:01

Augustas wrote:
2020-12-04 14:09
viewtopic.php?p=109588#p109588
Auka buvo skirta Tėvui permaldauti, taip rašo RKB katekizmas.
A, dabar supratau, kad Tu nežinai, kaip veikia Dievo permaldavimas. Gerai, štai Tau nedidelė ištrauka iš Biblijos, kad suprastum, kaip veikia Dievo permaldavimas:
Kai kurie RKB tikintieji mėgsta pasišaipyti iš įvairių krypčių JAV tikinčiųjų (evangelikų ir pan.) dėl jų pernelyg tiesioginio Biblijos intepretavimo (kreacionistinių idėjų ir pan.). Bet iš tavo kalbos man atrodo, kad ir tu pats kai kurias Biblijos vietas supranti ar intepretuoji pernelyg tiesiogiai.
User avatar
Svetimas
senbuvis
Posts: 4651
Joined: 2004-05-25 19:04
Location: Vilnius

2020-12-05 14:37

Augustas wrote:
2020-11-28 18:00
viewtopic.php?p=109399#p109399
Svetimas wrote:
2020-11-28 17:17
Aš, Augustai, dabar ir neklausiu tavo nuomonės apie "homopartnerystes/homosantuokas". :)

Aš dabar prašau tavęs pasiūlyti būdus, kaip LGB ar juos palaikantys žmonės turėtų iškomunikuoti visuomenei savo poreikius dėl jiems aktualių teisinių pakeitimų (nesvarbu, kad tu jiems nepritari), kad tu LGB žmonių veiklos nelaikytum tik "savo ideologijos agitpropinimu"? :)
O tų poreikių neįmanoma patenkinti be teisės aktų pakeitimų? Jei tai neįmanoma, tada bet koks siekis pakeisti teisės aktus taip, kad kažkuriai visuomenės grupei būtų patogu, turės savyje ideologinį pagrindą. Juk iš tikrųjų kieno naudai sieki teisės aktus pakeisti? :ax:
Bet kaip jau sakiau, gėdytis žodžio "ideologija" ar žodžio "agitprop'as" nereikia.
Neatsakei į mano klausimą. Aš noriu pasižiūrėti, kokiais būdais tu galėtum pasiūlyti visuomeniškai ir atvirai komunikuoti LGB žmonėms apie sau aktualius dalykus, kad tu to nevadintum "savo ideologijos agitpropinimu"? Aš matau problemą, kad tų normalių ir įprastų atvirų būdų tu ir pats nelabai galėtum pasiūlyti ir po šiais tavo kalboje naudojamais "ideologija" ar "agitprop'as" žodžiais gali slėptis tavo paties asmeniniai ideologiniai biasai.

Taip pat, visuomenėje yra gausybė teisės aktų, kurie patogūs kažkurioms siauroms visuomenės grupėms. Pavyzdžiui, yra teisės aktai patogūs UAB steigėjams, ūkininkams, patentininkams ir pan. Normali teisinė praktika. Todėl tu čia klaidingai apibendrini.
Kuo blogai, kad kai kurie LGB žmonės, kurie dabar gyvena ar gyvens su savo antrosiom pusėm, nori, kad jų gyvenimiški poreikiai būtų teisiškai ginami ir didesnio teisinio skaidrumo jų gyvenimiškuose santykiuose?
Augustas
senbuvis
Posts: 3165
Joined: 2012-05-03 18:44

2020-12-05 16:50

Svetimas wrote:
2020-12-05 14:37
Augustas wrote:
2020-11-28 18:00
viewtopic.php?p=109399#p109399


O tų poreikių neįmanoma patenkinti be teisės aktų pakeitimų? Jei tai neįmanoma, tada bet koks siekis pakeisti teisės aktus taip, kad kažkuriai visuomenės grupei būtų patogu, turės savyje ideologinį pagrindą. Juk iš tikrųjų kieno naudai sieki teisės aktus pakeisti? :ax:
Bet kaip jau sakiau, gėdytis žodžio "ideologija" ar žodžio "agitprop'as" nereikia.
Neatsakei į mano klausimą. Aš noriu pasižiūrėti, kokiais būdais tu galėtum pasiūlyti visuomeniškai ir atvirai komunikuoti LGB žmonėms apie sau aktualius dalykus, kad tu to nevadintum "savo ideologijos agitpropinimu"? Aš matau problemą, kad tų normalių ir įprastų atvirų būdų tu ir pats nelabai galėtum pasiūlyti ir po šiais tavo kalboje naudojamais "ideologija" ar "agitprop'as" žodžiais gali slėptis tavo paties asmeniniai ideologiniai biasai.
Klausimų čia yra du, ir jie yra labai paprasti. Būtent ką Tu nori iškomunikuoti ir kokiu tikslu Tu nori tą kažką iškomunikuoti visuomenei? Jei Tu nori kažką iškomunikuoti, kad visuomenės dauguma priimtų atitinkamą politinį sprendimą (o teisės aktų pakeitimai būtent ir yra politiniai sprendimai), tai neišvengiamai komunikacija išvirsta į agitprop'ą. Neišvengiamai.
Taip pat, visuomenėje yra gausybė teisės aktų, kurie patogūs kažkurioms siauroms visuomenės grupėms. Pavyzdžiui, yra teisės aktai patogūs UAB steigėjams, ūkininkams, patentininkams ir pan. Normali teisinė praktika.
Taip, tai yra normali praktika, tik ne teisinė, o politinė. Nes visi tie patogūs teisės aktai yra priimti politiniais sprendimais, darant ideologinę (būtent ideologinę, o ne kokią nors kitokią) prielaidą, kad visuomenės grupė, kurios naudai tie aktai yra priimti, duos naudos visai visuomenei.
Todėl tu čia klaidingai apibendrini.
Todėl aš čia apibendrinu labai teisingai. Čia Tu mėgini klaidingai deideologizuoti klausimus, kurie iš esmės ideologiniai.
Kuo blogai, kad kai kurie LGB žmonės, kurie dabar gyvena ar gyvens su savo antrosiom pusėm, nori kad jų gyvenimiški poreikiai būtų teisiškai ginami ir didesnio teisinio skaidrumo jų gyvenimiškuose santykiuose?
Na, va puikus ideologinio klausimo pavyzdys, kuriame Tu klausi, kuo blogas kai kurių konkrečių žmonių noras, kad jų gyvenimiški poreikiai būtų ginami teisinėmis priemonėmis. Šis Tavo klausimas reiškia, kad Tu manai, jog tų žmonių (kuriuos Tu mini savo klausime) kai kurie gyvenimiški poreikiai yra visuomenei tokie svarbūs, kad visuomenė turi pasitelkti teisines priemones tų žmonių kai kuriems gyvenimiškiems poreikiams ginti. Ar ne taip? Jei aš teisus, tai tada tas klausimas yra net labai ideologinis, nes būtent ideologija apsprendžia, kas yra svarbu visuomenei, o kas ne.
O į Tavo klausimą, kuo blogas kai kurių LGB žmonių noras, kad jų kai kuriuos gyvenimiškus poreikius gintų visuomenė savo teisinėmis priemonėmis, aš atsakau, jog tas noras blogas tuo, jog: 1) tie poreikiai yra visai negyvenimiški (t.y., jie yra dirbtinai išpūsti ir iš viso gal net atsiradę dėl banalaus pavydo heterosantuokoms); 2) mano manymu, poreikių patenkinimas kenksmingas patiems LGB žmonėms; 3) tie poreikiai visuomenei objektyviai nesvarbūs, t.y., iš poreikių gynimo visuomenė objektyviai negaus jokios praktinės naudos.
Kuo blogai, kad kai kurie LGB žmonės, kurie dabar gyvena ar gyvens su savo antrosiom pusėm, nori <...> ir didesnio teisinio skaidrumo jų gyvenimiškuose santykiuose?
O teisinis gyvenimiškų santykių išskaidrinimas gali vykti ir kitais būdais. Pvz., RKB yra netgi du vidaus teismai, kurių sprendimai katalikams privalomi. Įvairios organizacijos turi savo garbės teismus ar bent jau tas pačias garbės teismų funkcijas atliekančias etikos komisijas, kurių sprendimai privalomi tų organizacijų nariams. Ir t.t., ir pan.
Tai štai, mano siūloma idėja yra ta, kad ir tie LGB žmonės, kurie nori tokių poreikių gynimo, irgi galėtų susijungti į organizaciją, kuri turėtų savo vidaus teismą, ir tas vidaus teismas labai aiškiai ir skaidriai išspręstų ginčus, kurie yra susiję su iš LGB žmonių bendro gyvenimo kylančiais gyvenimiškais poreikiais. O bendros nuosavybės (bendrai užgyvento turto) dalybų klausimus spręstų jau valstybinis teismas. Panašiai kaip RKB bažnytinis teismas sprendžia katalikų santuokos klausimus, o bendros nuosavybės klausimus sprendžia pasaulietinis (konkrečios valstybės) teismas.
Augustas
senbuvis
Posts: 3165
Joined: 2012-05-03 18:44

2020-12-05 19:03

Lionginas wrote:
2020-12-04 14:46
Augustas wrote:
2020-12-04 14:09
Na, o jei tai Tu jam tyčia nukirtai tą pirštą, tai juk reikia priminti, ką Tu jam padarei, t.y., reikia priminti, už kokią nuodėmę tas Tavo draugas Tau atleidžia? :ax:
Aš Jėzaus nežudžiau.
Tiesiogiai gal ir ne, bet jei ten būtum, tai tikriausiai būtum buvęs ne Jėzaus pusėje. Tai pirma. O antra, Tu esi laisvas keliauti ten, kur nori. O kur nori Tu keliauti, ten ir nukeliausi. Čia yra visiška laisvė. :)
Čia tavo dievas nusprendė, kad dėl manęs reikia nužudyti Jėzų. Aš to neprašiau ir nesuprantu, kam tas cirkas buvo reikalingas.
Tas "cirkas" (su Jėzaus žūtimi ant kryžiaus ir prisikėlimu iš numirusių) buvo reikalingas tam, kad Tu ir kiti suprastų, jog ne mirtis taria paskutinį žodį. Jei Tu tai supranti, tada puiku. :thumbsup:
Augustas wrote:
2020-12-04 14:09
"Tuomet VIEŠPATS lijo ant Sodomos ir Gomoros siera ir ugnimi {nuo VIEŠPATIES iš dangaus}. Jis sunaikino tuos miestus ir visą Lygumą drauge su visais miestų gyventojais ir žemės augmenija." (Pr 19,24-25)

Dabar supratai, kaip veikia Dievo permaldavimas? :wink:
Ne, išvis nesupratau, kuo tai susiję. RKB katekizmas rašo, kad Jėzaus auka buvo skirta Tėvui permaldauti. Šitą suprantu. Iš to ką tu pacitavai supratau, kad Abraomui permaldauti nepavyko. Dievas viską sunaikino, net tų miestų kūdikiai jam pasirodė pernelyg prasižengę ir verti mirties. Kas su tokiu psichopatu norės turėti reikalų?
Na, ko čia nesuprasti? Tu sakai, kad Jėzaus auka buvo skirta Tėvui permaldauti. Tas tiesa, bet Tu nesupratai, ką reiškia žodis "permaldauti". Tai aš Tau paaiškinau ir net pacitavau iš Biblijos, kad Dievo permaldavimas nereiškia, kad Dievas atšauktų savo pirminį sprendimą.
Augustas wrote:
2020-12-04 14:09
Senovėje žmonės taip suprato garbinimą. Dabar garbinimas reiškiasi kitokiom formom, nei Senovėje. Kultūra visgi keičiasi.
Ne visai, dievas pats tokio garbinimo norėjo. Jam nebuvo vienodai, oi tikrai nebuvo. Gana detaliai aprašė, kaip norėtų gauti aukas (Kun 1-9).
Dievas tada tiesiog prisitaikė prie tų laikų žmonių supratimo apie garbinimą ir garbinimui skirtas aukas. Dabar žmonių supratimas apie garbinimą gerokai pasikeitęs, todėl Dievo garbinimas reiškiasi kitokiomis formomis.
Augustas wrote:
2020-12-04 14:09
Iš kur ištraukei, kad Dievas neidavo normaliai pakalbėti? Eidavo. Paskaityk, pvz., ST Pranašų knygas. Ten visai normaliai Dievas kalbasi su žmonėmis.
Verčiam atsitiktinį pranašų puslapį, Iz 34:
1 Ateikite, tautos, ir išgirskite,
klausykitės atidžiai, gentys!
Teišgirsta žemė ir tai, ko ji pilna,
pasaulis ir visi jo kūriniai.
2 VIEŠPATS yra įpykęs ant visų tautų
ir įšėlęs ant visų jų galybių.
Paliko prapulčiai jas,
atidavė sunaikinti kaip atnašą.
3 Jų užmuštieji bus metami į gatves –
jų lavonai maitos tvaiku dvoks,
kalnai permirks jų krauju,
4 visos kalvos bus juo paplūdę.
Kaip knyga užsiskleis dangus,
kris jo visos galybės,
kaip krinta lapai nuo vynmedžio
ar nuo figos medžio.
5 Kai mano kalavijas bus iškeltas danguje,
staiga jis kris ant Edomo, ant tautos,
kurią aš palikau prapulčiai, teismui.
6 Laiko VIEŠPATS rankoje kalaviją, kruviną visą,
aptekusį riebalais,
ėriukų ir ožių krauju, avinų inkstų taukais,
nes VIEŠPAČIUI kruvina auka Bozroje,
didelis kraujo liejimas Edomo krašte.
7 Buivolai kris kartu su jais,
jautukai – kartu su jaučiais.
Nuo kraujo jų kraštas bus girtas,
jų žemė persunkta atnašų taukais.
8 VIEŠPAČIUI priklauso diena keršto,
atpildo metai už Zioną.
9 Edomo upėse vanduo pasrus degutu,
dulkės jame virs siera,
jo kraštas taps liepsnojančios dervos žeme.
10 Neužges nei naktį, nei dieną,
be paliovos kils dūmų debesys.
Žemė per kartų kartas bus tuščia,
per amžių amžius niekas per ją neis.
Žodžiu įpykęs, keršys, žudys, bla bla bla :) Verčiam kitą atsitiktinį pranašų puslapį, Jon 3:
1 Antrąkart atėjo Jonai VIEŠPATIES žodis: 2 „Kelkis ir eik į Ninevę, tą didį miestą, ir paskelbk jam, ką aš tau sakau. 3 Paklusdamas VIEŠPATIES žodžiui, Jona pakilo ir nuvyko į Ninevę. O Ninevė buvo labai didelis miestas, – jį pereiti reikėjo trijų dienų. 4 Jona pradėjo kelionę per miestą. Eidamas pirmos dienos kelią, jis skelbė: „Dar keturiasdešimt dienų, ir Ninevė bus sunaikinta!“[i1] 5 Ninevės žmonės patikėjo Dievu, paskelbė pasninką ir visi, dideli bei maži, apsivilko ašutine.

6 Kai žinia pasiekė Ninevės karalių, jis pakilo nuo savo sosto, nusivilko drabužius, apsidengė ašutine ir sėdosi į pelenus. 7 Tada jis įsakė paskelbti Ninevėje: „Karaliaus ir jo didžiūnų įsakymu: 'Joks žmogus nei gyvulys tenelies jokio maisto, – raguočiai ir avys tenebūna ganomi ir vandens tenegeria. 8 Žmonės ir gyvuliai bus apvilkti ašutine,[i2] – visu balsu tesišaukia VIEŠPATIES. Visi tesigręžia nuo savo nedorų kelių ir nuo smurto. 9 Kas žino? Rasi Dievas pasigailės ir atleis, rasi sulaikys savo degantį įniršį, ir mes nežūsime'“.

10 Kai Dievas pamatė, ką jie padarė ir kaip jie nusigręžė nuo savo nedorų kelių, Dievas pasigailėjo ir nenubaudė nelaime, kuria buvo jiems grasinęs. To jis nebepadarė.
Prigąsdino žmones, kad reikia į pelenus sėsti, kitaip išlies ant jų savo įniršį :D Ta prasme, čia normalus bendravimas tavo nuomone? Ko jis išvis prieskreto su tomis ašutinėmis, savų reikalų neturi? Sakau, visiškas priekabiautojas, absoliučiai neigiamas Biblijos personažas.
Lionginai, Tau tikrai sekasi atrasti būtent piktas Biblijos ištraukas. O kodėl gerųjų nerandi? Va, aš radau gerą ištrauką iš Biblijos (Iz 2,1-5):

1 Žodis, kurį Izaijas, Amozo sūnus, matė Judo ir Jeruzalės regėjime.
2 Ateityje įvyks –
VIEŠPATIES Namų kalnas
stovės tvirtai iškilęs virš kalnų
ir bus už kalvas aukštesnis.
Visos tautos plūs jo linkui;
3 daug tautų ateis ir sakys:
„Ateikite, kopkime į VIEŠPATIES kalną,
į Jokūbo Dievo Namus,
kad jis pamokytų mus savo kelių,
kad mes eitume jo takais“.
Nes iš Ziono ateis mokymas
ir VIEŠPATIES žodis iš Jeruzalės.
4 Taip jis išspręs ginčus tarp tautų,
nuspręs daugelio žmonių bylas;
jie perkals savo kalavijus į arklus,
o ietis – į geneklį medžiams genėti.
Viena tauta nebekels kalavijo prieš kitą,
nebebus mokomasi kariauti.
5 O Jokūbo namai!
Ateikite, gyvenkime VIEŠPATIES šviesoje."

Arba paskaityk dar Iz 11,1-16.
Abejoju, kad bet kada Dievas galėtų tą padaryti, t.y., bet kada pabendrauti su Tavimi. :roll: Nes Tu visas toks užsidaręs savyje, normalios kritikos bijai, netgi vadini ją priekabių ieškojimu. :ax:
Tu gali bendrauti ir kritikuoti, o dievas mat negali :D
Na, tai Dievas bendrauja ir kritikuoja, pvz., perspėja, kas bus, jei žmogus gyvens neteisingai, pvz., Iz 5,1-30. Kas čia, jei ne kritika? Kitas dalykas, kad Biblijoje ji reiškiama taip, kaip Senovės Artimuosiuose Rytuose buvo priimta reikšti, t.y., su visokiais perdėjimais, hiperbolėm ir pan.
Augustas
senbuvis
Posts: 3165
Joined: 2012-05-03 18:44

2021-08-17 14:07

Kviečiu susipažinti su konsumistinio hedonizmo pasekmėmis Vakarams:

"Vakarai pralaimi ne dėl to, kad mums stinga ekonominių ar karinių pajėgumų arba kad mūsų visuomenės yra nepataisomai ydingos, o todėl, kad neryžtingai priimame sprendimus. Esame labiau linkę išvengti trumpalaikio skausmo negu užsitikrinti ilgalaikę naudą. Tačiau, kaip išsireiškė britų įstatymų leidėjas Tomas Tugendhatas, mes renkamės pralaimėti."

Citata paimta iš čia:

https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/lu ... d=87957875
User avatar
Stormas
senbuvis
Posts: 1608
Joined: 2018-07-04 23:51

2021-08-22 02:03

Augustas wrote:
2021-08-17 14:07
Esame labiau linkę išvengti trumpalaikio skausmo negu užsitikrinti ilgalaikę naudą.
čia apie gėjų partnerystę?
Augustas
senbuvis
Posts: 3165
Joined: 2012-05-03 18:44

2021-08-23 14:16

Stormas wrote:
2021-08-22 02:03
Augustas wrote:
2021-08-17 14:07
Esame labiau linkę išvengti trumpalaikio skausmo negu užsitikrinti ilgalaikę naudą.
čia apie gėjų partnerystę?
Ne, čia yra apskritai daugumos visuomenės sričių (pvz., ekonomikos, ekologijos, užsienio ir vidaus politikos, karybos ir kt.) problema.
O tos pačios lyties partnerystė/santuoka tėra tik vienas konsumistinio hedonizmo aspektų. Ir net seksualinėje etikoje ji užima labai kuklią, taigi, visai nepagrindinę vietą, užleisdama daug aukštesnes vietas heteroseksualių nesantuokinių santykių, dirbtinės kontracepcijos, pornografijos ir kt. panašių dalykų keliamoms problemoms.
User avatar
Stormas
senbuvis
Posts: 1608
Joined: 2018-07-04 23:51

2021-08-24 11:41

Augustas wrote:
2021-08-23 14:16

Ne, čia yra apskritai daugumos visuomenės sričių (pvz., ekonomikos, ekologijos, užsienio ir vidaus politikos, karybos ir kt.) problema.
O tos pačios lyties partnerystė/santuoka tėra tik vienas konsumistinio hedonizmo aspektų. Ir net seksualinėje etikoje ji užima labai kuklią, taigi, visai nepagrindinę vietą, užleisdama daug aukštesnes vietas heteroseksualių nesantuokinių santykių, dirbtinės kontracepcijos, pornografijos ir kt. panašių dalykų keliamoms problemoms.
Are you saying kad hetero nesantuokiniai santykiai yra blogiau nei gėjai? :)
Augustas
senbuvis
Posts: 3165
Joined: 2012-05-03 18:44

2021-08-24 15:17

Stormas wrote:
2021-08-24 11:41
Augustas wrote:
2021-08-23 14:16

Ne, čia yra apskritai daugumos visuomenės sričių (pvz., ekonomikos, ekologijos, užsienio ir vidaus politikos, karybos ir kt.) problema.
O tos pačios lyties partnerystė/santuoka tėra tik vienas konsumistinio hedonizmo aspektų. Ir net seksualinėje etikoje ji užima labai kuklią, taigi, visai nepagrindinę vietą, užleisdama daug aukštesnes vietas heteroseksualių nesantuokinių santykių, dirbtinės kontracepcijos, pornografijos ir kt. panašių dalykų keliamoms problemoms.
Are you saying kad hetero nesantuokiniai santykiai yra blogiau nei gėjai? :)
Jei vertinsime pagal tų santykių objektą, tai abeji santykiai lygiai blogi. Bet kadangi hetero nesantuokiniai santykiai yra gausiau paplitę nei gėjai, tai atitinkamai ir iš jų (t.y., hetero nesantuokinių santykių) kylančios problemos yra didesnės. Todėl gėjiški santykiai, palyginus su hetero nesantuokiniais santykiais, užima labai kuklią vietą.
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 5535
Joined: 2011-10-03 09:35

2021-08-25 07:41

O jei pagal lygintume nesantuokinius hetero santykius ir kunigų pedofiliją, tai pastaroji dėl sąlyginai mažesnio paplitimo irgi užima kuklesnę vietelę tavo blogumo skalėje? :)
Augustas
senbuvis
Posts: 3165
Joined: 2012-05-03 18:44

2021-08-25 10:02

Lionginas wrote:
2021-08-25 07:41
O jei pagal lygintume nesantuokinius hetero santykius ir kunigų pedofiliją, tai pastaroji dėl sąlyginai mažesnio paplitimo irgi užima kuklesnę vietelę tavo blogumo skalėje? :)
Pedofilija dėl objekto yra daug blogesnė nei suaugusiųjų laisvai pasirinkti nesantuokiniai hetero santykiai. Tai iš esmės yra vaiko išprievartavimas. Kunigų pedofiliją dar pasunkina subjektas, nes kunigai duoda pažadą atsisakyti santuokos (t.y., lytinių santykių). :|
O kodėl klausi? :ax:
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 5535
Joined: 2011-10-03 09:35

2021-08-25 10:17

Augustas wrote:
2021-08-25 10:02
Pedofilija dėl objekto yra daug blogesnė nei suaugusiųjų laisvai pasirinkti nesantuokiniai hetero santykiai. Tai iš esmės yra vaiko išprievartavimas. Kunigų pedofiliją dar pasunkina subjektas, nes kunigai duoda pažadą atsisakyti santuokos (t.y., lytinių santykių). :|
O kodėl klausi? :ax:
Tai tarkime sutinki, kad 1000 kunigų pedofilų pasauliniu mastu yra blogiau nei sakykime 3-4 milijardai žmonių, užsiimančių ar kada savo gyvenime užsiėmusių nesantuokiniu seksu?Augustas wrote:
2021-08-25 10:02
Kunigų pedofiliją dar pasunkina subjektas, nes kunigai duoda pažadą atsisakyti santuokos (t.y., lytinių santykių)
Šiaip pasunkina tai, kad nuskriaudžiami bejėgiai vaikai, na bet čia matyt kaip kam. Mane šokiruoja pirmiausia tai, o tave, kad sulaužė kažkokią ten priesaiką :D
Augustas
senbuvis
Posts: 3165
Joined: 2012-05-03 18:44

2021-08-25 13:46

Lionginas wrote:
2021-08-25 10:17
Augustas wrote:
2021-08-25 10:02
Pedofilija dėl objekto yra daug blogesnė nei suaugusiųjų laisvai pasirinkti nesantuokiniai hetero santykiai. Tai iš esmės yra vaiko išprievartavimas. Kunigų pedofiliją dar pasunkina subjektas, nes kunigai duoda pažadą atsisakyti santuokos (t.y., lytinių santykių). :|
O kodėl klausi? :ax:
Tai tarkime sutinki, kad 1000 kunigų pedofilų pasauliniu mastu yra blogiau nei sakykime 3-4 milijardai žmonių, užsiimančių ar kada savo gyvenime užsiėmusių nesantuokiniu seksu?
Tai ir vienas pedofilas yra daug blogiau nei 3-4 mlrd. suaugusiųjų žmonių, kurie laisvai ir "be prievartos" sutinka užmegzti (ir palaikyti) nesantuokinius lytinius santykius.
Augustas wrote:
2021-08-25 10:02
Kunigų pedofiliją dar pasunkina subjektas, nes kunigai duoda pažadą atsisakyti santuokos (t.y., lytinių santykių)
Šiaip pasunkina tai, kad nuskriaudžiami bejėgiai vaikai, na bet čia matyt kaip kam. Mane šokiruoja pirmiausia tai, o tave, kad sulaužė kažkokią ten priesaiką :D
Šiaip manęs jau nešokiruoja jokie blogi dalykai. Anksčiau dar šokiruodavo vaikžudystės (kada tėvai nužudo savo nepilnamečius vaikus) ir kanibalizmo atvejai. Dabar jau nebe. Atbukau, matyt. :(
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 5535
Joined: 2011-10-03 09:35

2021-08-25 14:38

Augustas wrote:
2021-08-25 13:46
Tai ir vienas pedofilas yra daug blogiau nei 3-4 mlrd. suaugusiųjų žmonių, kurie laisvai ir "be prievartos" sutinka užmegzti (ir palaikyti) nesantuokinius lytinius santykius.
O tai kaip atrodo, kai organizacija, dangsčiusi ne vieną ir ne du pedofilus savo gretose, auklėja milijardus suaugusių žmonių, darančių daug mažesnę blogybę?

Galbūt galėtum įvardinti, kas seksualinėje srityje elgiasi/elgėsi dar blogiau už RKB? Ta prasme, kad žinotume, kurioje daugmaž blogumo skalės vietoje ji yra, su kuo lygiuojasi, ir panašiai?
Augustas
senbuvis
Posts: 3165
Joined: 2012-05-03 18:44

2021-08-25 19:35

Lionginas wrote:
2021-08-25 14:38
Augustas wrote:
2021-08-25 13:46
Tai ir vienas pedofilas yra daug blogiau nei 3-4 mlrd. suaugusiųjų žmonių, kurie laisvai ir "be prievartos" sutinka užmegzti (ir palaikyti) nesantuokinius lytinius santykius.
O tai kaip atrodo, kai organizacija, dangsčiusi ne vieną ir ne du pedofilus savo gretose, auklėja milijardus suaugusių žmonių, darančių daug mažesnę blogybę?
Na, tokia organizacija atrodo kaip organizacija, kurios skelbiama doktrina yra teisinga. :) T.y., atrodo visai panašiai, kaip kokia nors Vakarų valstybė (pvz., Vokietija, Prancūzija, JAV...), kurios kai kurie piliečiai, netgi užimantys valstybės tarnyboje (pvz., policijoje, prokuratūroje, teisme, ministerijose) aukštą postą, pridaro visokių žmogaus teisių pažeidimų, net ir kriminalizuotų toje konkrečioje valstybėje. Juk Tu nenori pasakyti, kad, pvz., JAV (Vokietijoje, Prancūzijoje ir t.t.) nėra organizuoto nusikalstamumo? :ax: O kur yra organizuotas nusikalstamumas, ten būtinai yra ir nusikaltimų dangstymas valstybiniu mastu (aka korupcija). Bet Tu juk nesakai, kad JAV (Vokietija, Prancūzija ir t.t.) negali/neturi teisės paprieštarauti kokiam nors diktatoriui (kad ir tam pačiam A.Lukašenkai) dėl jo vykdomų žmogaus teisių pažeidimų jo valdomoje šalyje (A.Lukašenkos atveju Baltarusijoje).
Tai labai panašiai ir čia yra. Buvo (deja, ir dabar vis dar yra) kai kurie korumpuoti ir nusikalstamai aplaidūs vyskupai, kurie dėl korupcijos (ar dėl aplaidumo, kuris šiuo atveju yra nusikalstamas) dangstė kai kuriuos pedofilija užsiiminėjusius kunigus, ir viskas.
Galbūt galėtum įvardinti, kas seksualinėje srityje elgiasi/elgėsi dar blogiau už RKB? Ta prasme, kad žinotume, kurioje daugmaž blogumo skalės vietoje ji yra, su kuo lygiuojasi, ir panašiai?
Tie, kurie sako, kad pedofilija yra gerai, arba sako, kad prostitucija ir pornografija yra gerai, arba sako, kad nesantuokiniai santykiai, kontracepcija, masturbacija ir homoerotinės praktikos yra gerai, tie seksualinėje srityje elgiasi daug blogiau nei RKB.
Post Reply