Laisva valia

Ramesnės ir draugiškesnės diskusijos be politikos. Mažiau apie politines pažiūras, vertybes ar pan. bei labiau kurstomos smalsumo sau įdomia tema.
Augustas
senbuvis
Posts: 2447
Joined: 2012-05-03 18:44

2014-11-10 18:27

Lionginas wrote:
Augustas wrote:1) Jūs rašote "sustabdė", o tai reiškia visišką (negatyvaus) reiškinio, pvz., smurto sustabdymą.Tokių dalykų turbūt nėra, nes vos tik susilpnėja krikščionybė, tie negatyvūs dalykai labai greitai sugrįžta vienokia ar kitokia forma.
Tuomet krikščionybės stiprėjimo metu turėtume matyti "tų negatyvių dalykų" silpnėjimą, bet juk taip nėra. Krikščionys kaip niekas kitas vieni kitus pjovė ir persekiojo, pačiais geriausiais krikščionybės metais. Ar šitie dalykai nėra tokie jau negatyvūs?
Ir vėl klaidingas Viduramžių krikščionybės padėties supratimas. Patys geriausi krikščionybės metai yra dabartinis laikotarpis.
Augustas wrote:Pvz., šiuo atveju krikščionybė bando stabdyti įvairias politines utopijas, nes savo esme tai yra antiutopinė religija. Kiek jai tas pavyksta įvairiose šalyse, žinoma, yra atskiras klausimas, tačiau ten, kur veikia politinės diktatūros, krikščionybė paprastai yra persekiojama. Taip buvo komunistinių diktatūrų bloke, taip buvo ir nacistinėje Vokietijoje, taip yra ir dabartinėje Kinijoje bei Šiaurės Korėjoje ir pan.
vienoje visuomenėje gali veikti tik viena totalitarinė ideologija. Kelios vienu metu nesugyventų. todėl ir vyksta tokie pasistumdymai.
Tamsta painiojate ideologines ir filosofines sistemas. Krikščionybė nėra ideologija. Krikščionybė yra religinė-filosofinė sistema. Žinoma, yra buvę Viduramžiais ir netgi dabartiniais laikais bandymų padaryti krikščionybę ideologine sistema (pvz., kažką panašaus bando daryti V.Putinas Rusijoje), tačiau iš esmės krikščionybės nepavyksta ideologizuoti. Todėl jinai ir persekiojama totalitariniuose režimuose.
Augustas wrote:Mano atveju yra labai paprastas rodiklis. :ax: Būtent žmonių, rimtai atsiliepusių į Romos popiežiaus encikliką "Mit brennender Sorge", kurioje smerkiamas nacizmas, skaičius. T.y. kiek žmonių, save vadinusių Romos katalikais, pradėjo slėpti žydus nuo persekiojimo? Kiek žmonių, save vadinusių krikščionimis, protestavo prieš nekrikščioniškus ir netgi antikrikščioniškus vokiečių diktatoriaus veiksmus? Man regis, tokių žmonių buvo mažuma, kuri greitai buvo susemta ir išvežta į koncentracijos stovyklas. Jei tokių būtų buvusi dauguma, A.Hitleris paprasčiausiai nebūtų išsilaikęs valdžioje.
Tai čia tik dar vienas "netikro škoto" variantas... Tarkime, žmogus padaro kokią nors klaidą, pvz., iškeikia tėvą ir motiną, iš karto jį gali pavadinti nekrikščioniu. Jei ką nors pavagia, tai ne krikščionis. Jei smurtaus šeimoje - ne krikščionis. Jei neatsiliepia į popiežiaus encikliką, smerkiančią nacių filosofiją - ne krikščionis. O tada OPA ir išvada - krikščionybė turi neabejotiną efektą visokių blogybių mažėjimui :D
Žmogus, kuris, tarkim, iškeikia savo tėvus ar ką nors pavagia, jei pamato savo klaidą ir bando ją ištaisyti, atsiprašydamas savo tėvų (arba vagystės atveju atlygindamas padarytą žalą), yra krikščionis. Ir, savaime suprantama, nėra krikščionis, jei sužinojęs, jog jo poelgis krikščionybėje yra laikomas neetišku, nesiima jokių priemonių jam atitaisyti. Šiuo atveju turime hitlerizmą (tebūnie per klaidą) pasirinkusių žmonių grupę. Ir jie iš popiežiaus enciklikos ar iš savų šaltinių supranta, jog krikščionybė nepritaria hitlerizmui. Jeigu tie žmonės yra krikščionys, jie turi stengtis atitaisyti padarytą klaidą. Tuo tarpu pastangų atitaisyti padarytą klaidą beveik nematome. Vadinasi, tie žmonės, kurie nebando atitaisyti padarytų klaidų, nėra krikščionys. Tokia paprasta išvada. Kur čia "netikras škotas"? :ax:
Bėda ta, kad ta pati logika tinka absoliučiai bet kokiais religijai ar ideologijai. Taip galima įrodyti, ir kad nacizmas yra teigiama jėga. Tereikia tvirtinti, kad kažkas elgiasi blogai, nes paprasčiausiai nesilaiko nacių filosofijos, arba turi neteisingą supratimą apie ją...
Panašiai buvo bandoma ginti komunistinę ideologiją Vilniaus tribunole. Atseit, komunistinė ideologija buvo gera, bet komunistai netinkamais būdais ją bandė įgyvendinti praktikoje. :mrgreen:
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 4025
Joined: 2011-10-03 09:35

2014-11-11 07:59

Augustas wrote:Ir vėl klaidingas Viduramžių krikščionybės padėties supratimas. Patys geriausi krikščionybės metai yra dabartinis laikotarpis.
Kur nors Afrikoje ar Petų Amerikoje - galbūt.
Augustas wrote:Tamsta painiojate ideologines ir filosofines sistemas. Krikščionybė nėra ideologija. Krikščionybė yra religinė-filosofinė sistema. Žinoma, yra buvę Viduramžiais ir netgi dabartiniais laikais bandymų padaryti krikščionybę ideologine sistema (pvz., kažką panašaus bando daryti V.Putinas Rusijoje), tačiau iš esmės krikščionybės nepavyksta ideologizuoti. Todėl jinai ir persekiojama totalitariniuose režimuose.
Ideologija pagal apibrėžimą yra: "the body of doctrine, myth, belief, etc., that guides an individual, social movement, institution, class, or large group." (http://dictionary.reference.com/browse/ideology). Krikščionybei labai tinka.
Augustas wrote:Žmogus, kuris, tarkim, iškeikia savo tėvus ar ką nors pavagia, jei pamato savo klaidą ir bando ją ištaisyti, atsiprašydamas savo tėvų (arba vagystės atveju atlygindamas padarytą žalą), yra krikščionis. Ir, savaime suprantama, nėra krikščionis, jei sužinojęs, jog jo poelgis krikščionybėje yra laikomas neetišku, nesiima jokių priemonių jam atitaisyti. Šiuo atveju turime hitlerizmą (tebūnie per klaidą) pasirinkusių žmonių grupę. Ir jie iš popiežiaus enciklikos ar iš savų šaltinių supranta, jog krikščionybė nepritaria hitlerizmui. Jeigu tie žmonės yra krikščionys, jie turi stengtis atitaisyti padarytą klaidą. Tuo tarpu pastangų atitaisyti padarytą klaidą beveik nematome. Vadinasi, tie žmonės, kurie nebando atitaisyti padarytų klaidų, nėra krikščionys. Tokia paprasta išvada. Kur čia "netikras škotas"? :ax:
Tai kad vokiečiai labai pasimokė iš savo klaidų. Taiso jas iki šiol.
Augustas wrote:Panašiai buvo bandoma ginti komunistinę ideologiją Vilniaus tribunole. Atseit, komunistinė ideologija buvo gera, bet komunistai netinkamais būdais ją bandė įgyvendinti praktikoje. :mrgreen:
Taip ir krikščionybė ginama.
Augustas
senbuvis
Posts: 2447
Joined: 2012-05-03 18:44

2014-11-12 19:34

Lionginas wrote:
Augustas wrote:Ir vėl klaidingas Viduramžių krikščionybės padėties supratimas. Patys geriausi krikščionybės metai yra dabartinis laikotarpis.
Kur nors Afrikoje ar Petų Amerikoje - galbūt.
Nepatikėsit, Lionginai, bet geriausia vieta krikščionybei yra dabartinė Vakarų Europa, JAV, Kanada, Australija ir pan.
Augustas wrote:Tamsta painiojate ideologines ir filosofines sistemas. Krikščionybė nėra ideologija. Krikščionybė yra religinė-filosofinė sistema. Žinoma, yra buvę Viduramžiais ir netgi dabartiniais laikais bandymų padaryti krikščionybę ideologine sistema (pvz., kažką panašaus bando daryti V.Putinas Rusijoje), tačiau iš esmės krikščionybės nepavyksta ideologizuoti. Todėl jinai ir persekiojama totalitariniuose režimuose.
Ideologija pagal apibrėžimą yra: "the body of doctrine, myth, belief, etc., that guides an individual, social movement, institution, class, or large group." (http://dictionary.reference.com/browse/ideology). Krikščionybei labai tinka.
Krikščionybei tai visiškai netinka, nes krikščionybė nėra doktrina, mitas, tikėjimas etc., kuriuo vadovaujamasi sprendžiant kokias nors konkrečias politines, socialines ar individualias problemas.
Augustas wrote:Žmogus, kuris, tarkim, iškeikia savo tėvus ar ką nors pavagia, jei pamato savo klaidą ir bando ją ištaisyti, atsiprašydamas savo tėvų (arba vagystės atveju atlygindamas padarytą žalą), yra krikščionis. Ir, savaime suprantama, nėra krikščionis, jei sužinojęs, jog jo poelgis krikščionybėje yra laikomas neetišku, nesiima jokių priemonių jam atitaisyti. Šiuo atveju turime hitlerizmą (tebūnie per klaidą) pasirinkusių žmonių grupę. Ir jie iš popiežiaus enciklikos ar iš savų šaltinių supranta, jog krikščionybė nepritaria hitlerizmui. Jeigu tie žmonės yra krikščionys, jie turi stengtis atitaisyti padarytą klaidą. Tuo tarpu pastangų atitaisyti padarytą klaidą beveik nematome. Vadinasi, tie žmonės, kurie nebando atitaisyti padarytų klaidų, nėra krikščionys. Tokia paprasta išvada. Kur čia "netikras škotas"? :ax:
Tai kad vokiečiai labai pasimokė iš savo klaidų. Taiso jas iki šiol.
Sorry, Lionginai. Aš turėjau minty laikotarpį iki II pasaulinio karo pradžios 1939 metais. T.y., jei vokiečiai būtų pradėję taisyti savo klaidas dar iki prasidedant karui, tada daugumą jų būtų galima vadinti krikščionimis, o ne tada, kai karas buvo pralaimėtas.
Augustas wrote:Panašiai buvo bandoma ginti komunistinę ideologiją Vilniaus tribunole. Atseit, komunistinė ideologija buvo gera, bet komunistai netinkamais būdais ją bandė įgyvendinti praktikoje. :mrgreen:
Taip ir krikščionybė ginama.
Krikščionybė iš viso neginama. :)
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 4025
Joined: 2011-10-03 09:35

2014-11-13 07:35

Augustas wrote:Sorry, Lionginai. Aš turėjau minty laikotarpį iki II pasaulinio karo pradžios 1939 metais. T.y., jei vokiečiai būtų pradėję taisyti savo klaidas dar iki prasidedant karui, tada daugumą jų būtų galima vadinti krikščionimis, o ne tada, kai karas buvo pralaimėtas.
Kokias klaidas jie galėjo ištaisyti iki karo?
Augustas
senbuvis
Posts: 2447
Joined: 2012-05-03 18:44

2014-11-13 17:52

Lionginas wrote:
Augustas wrote:Sorry, Lionginai. Aš turėjau minty laikotarpį iki II pasaulinio karo pradžios 1939 metais. T.y., jei vokiečiai būtų pradėję taisyti savo klaidas dar iki prasidedant karui, tada daugumą jų būtų galima vadinti krikščionimis, o ne tada, kai karas buvo pralaimėtas.
Kokias klaidas jie galėjo ištaisyti iki karo?
Manau, kad vokiečiai galėjo pataisyti tas savo klaidas, kurias padarė iki II pasaulinio karo pradžios. Tada ir to karo tikriausiai nebūtų buvę. :ax:
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 4025
Joined: 2011-10-03 09:35

2014-11-14 12:47

Augustas wrote:Manau, kad vokiečiai galėjo pataisyti tas savo klaidas, kurias padarė iki II pasaulinio karo pradžios. Tada ir to karo tikriausiai nebūtų buvę. :ax:
O tai kokias klaidas?
Augustas
senbuvis
Posts: 2447
Joined: 2012-05-03 18:44

2014-11-15 17:07

Lionginas wrote:
Augustas wrote:Manau, kad vokiečiai galėjo pataisyti tas savo klaidas, kurias padarė iki II pasaulinio karo pradžios. Tada ir to karo tikriausiai nebūtų buvę. :ax:
O tai kokias klaidas?
A.Hitlerio išrinkimas, Versalio sutarties sulaužymas, Austrijos anšliusas, Sudetų krašto (čia tuo metu buvusi Čekoslovakijos teritorija) okupacija - va Jums kelios klaidos, kurios galėjo būti ištaisytos iki II pasaulinio karo pradžios ("Krištolinės nakties" nė neminiu, nes ir taip aišku, kad jos, kaip ir žydų bei kitų tautų genocido, neturėjo būti).
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 4025
Joined: 2011-10-03 09:35

2014-11-17 11:01

Augustas wrote:A.Hitlerio išrinkimas, Versalio sutarties sulaužymas, Austrijos anšliusas, Sudetų krašto (čia tuo metu buvusi Čekoslovakijos teritorija) okupacija - va Jums kelios klaidos, kurios galėjo būti ištaisytos iki II pasaulinio karo pradžios ("Krištolinės nakties" nė neminiu, nes ir taip aišku, kad jos, kaip ir žydų bei kitų tautų genocido, neturėjo būti).
Štai tau klausimas: ar tada, kai vokiečiai rinko Hitlerį, pritarė Versalio sutarties sulaužymui, Austrijos anšliusui, Sudetų okupacijai - ar tuo momentu jie buvo krikščionys?
Augustas
senbuvis
Posts: 2447
Joined: 2012-05-03 18:44

2014-11-17 20:12

Lionginas wrote:
Augustas wrote:A.Hitlerio išrinkimas, Versalio sutarties sulaužymas, Austrijos anšliusas, Sudetų krašto (čia tuo metu buvusi Čekoslovakijos teritorija) okupacija - va Jums kelios klaidos, kurios galėjo būti ištaisytos iki II pasaulinio karo pradžios ("Krištolinės nakties" nė neminiu, nes ir taip aišku, kad jos, kaip ir žydų bei kitų tautų genocido, neturėjo būti).
Štai tau klausimas: ar tada, kai vokiečiai rinko Hitlerį, pritarė Versalio sutarties sulaužymui, Austrijos anšliusui, Sudetų okupacijai - ar tuo momentu jie buvo krikščionys?
Kai rinko A.Hitlerį, dalis jį rinkusių rinkėjų galėjo būti krikščionimis, kurie nuoširdžiai tikėjosi, kad A.Hitleris išspręs ekonomines problemas, kurios tuo metu buvo užgriuvusios Vokietiją, bet tai galioja su sąlyga, kad jie (ta dalis krikščionių, rinkusių A.Hitlerį) nesitikėjo, jog A.Hitleris įvykdys Austrijos anšliusą, okupuos Sudetų kraštą ir pan.
User avatar
VYTS
senbuvis
Posts: 1303
Joined: 2008-08-04 22:51

2014-11-17 21:27

Vokiečiai šaudė žydus todėl kad nebuvo krikščionys, o kad nebuvo krikščionys žinome iš to kad šaudė žydus. Ciklinė logika, a?
Pirma siūlau apsibrėžti krikščionybę politiškai ir ideologiškai neutraliai, pvz tikėjimas kad dievas sukūrė pasaulį, Jėzus buvo jo sūnus, gimė pumpuravimo būdu :) , prisikėlė. Tuo rakursu, prašau, ir analizuok, Augustai.
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 4025
Joined: 2011-10-03 09:35

2014-11-18 06:42

Augustas wrote:Kai rinko A.Hitlerį, dalis jį rinkusių rinkėjų galėjo būti krikščionimis, kurie nuoširdžiai tikėjosi, kad A.Hitleris išspręs ekonomines problemas, kurios tuo metu buvo užgriuvusios Vokietiją, bet tai galioja su sąlyga, kad jie (ta dalis krikščionių, rinkusių A.Hitlerį) nesitikėjo, jog A.Hitleris įvykdys Austrijos anšliusą, okupuos Sudetų kraštą ir pan.
Žodžiu, tu sakai, kad krikščionys yra tobuli žmonės, nes niekam niekada nelinki nieko blogo. O jei linki, tai jau nebe krikščionis? Matyt, krikščionių pasaulyje vos keli, šv. mergelė Marija, na, ir dar kas nors :mrgreen:
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 4025
Joined: 2011-10-03 09:35

2014-11-19 06:03

Beje, dar labai įdomu, kaipgi ta krikščionybė padeda sustabdyti visokius nacizmus, jei pati krikščionybė yra taip lengvai sunaikinama, vos tik tauta padaro kokią nors klaidą. Maždaug, kaip tobulos saugos oro pagalvės. Tik dažnai neiššaunančios. Bet labai geros :mrgreen: Arba labai geras policininkas, gebantis sustabdyti daugybę nusikaltimų, bet dažnokai pramiegantis savo pamainą. Tai puiki strategija, jei nori būti puikus kokioje nors srityje - kai reikalai prasti, reikia tiesiog išnykti, nesudalyvauti. Tuomet tai galima panaudoti kaip puikumo įrodymą - viskas susiklostė blogai, nes tuo metu vokiečiai nebuvo krikščionys.
Augustas
senbuvis
Posts: 2447
Joined: 2012-05-03 18:44

2014-11-19 20:44

VYTS wrote:Vokiečiai šaudė žydus todėl kad nebuvo krikščionys, o kad nebuvo krikščionys žinome iš to kad šaudė žydus. Ciklinė logika, a?
Pirma siūlau apsibrėžti krikščionybę politiškai ir ideologiškai neutraliai, pvz tikėjimas kad dievas sukūrė pasaulį, Jėzus buvo jo sūnus, gimė pumpuravimo būdu :) , prisikėlė. Tuo rakursu, prašau, ir analizuok, Augustai.
Na, ačiū už pasiūlymą, bet čia klausimas ne tas, kas yra krikščionis, o kas jis nėra. Klausimas yra tas, ar vokiečių dauguma buvo krikščionimis, kai šaudė žydus, ar jau nebe.

Lionginas wrote:
Augustas wrote:Kai rinko A.Hitlerį, dalis jį rinkusių rinkėjų galėjo būti krikščionimis, kurie nuoširdžiai tikėjosi, kad A.Hitleris išspręs ekonomines problemas, kurios tuo metu buvo užgriuvusios Vokietiją, bet tai galioja su sąlyga, kad jie (ta dalis krikščionių, rinkusių A.Hitlerį) nesitikėjo, jog A.Hitleris įvykdys Austrijos anšliusą, okupuos Sudetų kraštą ir pan.
Žodžiu, tu sakai, kad krikščionys yra tobuli žmonės, nes niekam niekada nelinki nieko blogo.


Na, arba bent jau stengiasi niekam nelinkėti nieko blogo. O kiek tos pastangos (nelinkėti kitam blogo) yra sėkmingos, čia jau truputį kitas klausimas.
O jei linki, tai jau nebe krikščionis?
Iš esmės Jūs teisus, Lionginai. Krikščionis iš tiesų turėtų stengtis niekam nelinkėti nieko blogo. O jei jau pagauna save, jog kuriam nors žmogui ar kuriai nors žmonių grupei linki blogo, tai turėtų stengtis įveikti savo neapykantą tam, kuriam to blogo linki, ir nebelinkėti blogo tam žmogui ar žmonių grupei.
Matyt, krikščionių pasaulyje vos keli, šv. mergelė Marija, na, ir dar kas nors :mrgreen:
Na, o krikščionių yra šiek tiek daugiau negu spėjate. Tik mes nežinome, kiek tiksliai jų yra pasaulyje. :ax:
User avatar
VYTS
senbuvis
Posts: 1303
Joined: 2008-08-04 22:51

2014-11-19 21:37

Augustas wrote:
VYTS wrote:Vokiečiai šaudė žydus todėl kad nebuvo krikščionys, o kad nebuvo krikščionys žinome iš to kad šaudė žydus. Ciklinė logika, a?
Pirma siūlau apsibrėžti krikščionybę politiškai ir ideologiškai neutraliai, pvz tikėjimas kad dievas sukūrė pasaulį, Jėzus buvo jo sūnus, gimė pumpuravimo būdu :) , prisikėlė. Tuo rakursu, prašau, ir analizuok, Augustai.
Na, ačiū už pasiūlymą, bet čia klausimas ne tas, kas yra krikščionis, o kas jis nėra. Klausimas yra tas, ar vokiečių dauguma buvo krikščionimis, kai šaudė žydus, ar jau nebe.
Pirma, man labai įdomu kaip tamsta išspresite klausimą kiek kažko buvo pirma nenusprendęs kas tas kažkas ir apie ką eina kalba.
Antra, klausimas iš pradžių buvo ar vokiečiai buvo religingi. Nepūsk miglų, Augustai.
User avatar
Lionginas
senbuvis
Posts: 4025
Joined: 2011-10-03 09:35

2014-11-20 06:26

Augustas wrote:
O jei linki, tai jau nebe krikščionis?
Iš esmės Jūs teisus, Lionginai. Krikščionis iš tiesų turėtų stengtis niekam nelinkėti nieko blogo. O jei jau pagauna save, jog kuriam nors žmogui ar kuriai nors žmonių grupei linki blogo, tai turėtų stengtis įveikti savo neapykantą tam, kuriam to blogo linki, ir nebelinkėti blogo tam žmogui ar žmonių grupei.
Žodžiu, kai tau patogu, kai reikia parodyti, kad krikščionybė yra įtakinga ir efektyvi, tu tvirtini, kad ji nulemia žmonių elgesį. Pavyzdžiui, teigi, kad jei Vokietija būtų buvusi krikščioniška, nacizmo siaubų nebūtų buvę. Tačiau, kai tai tampa nepatogu, pavyzdžiui, kai duodami pavyzdžiai apie blogą krikščionių elgesį, tu krikščionybę pradedi traktuoti kaip viso labo elgesio rezultatą, kaip jo apibūdinimą. Pavyzdžiui, teigi, kad jei žmogus elgiasi vienaip, tai jis krikščionis, jei kitaip - jau nebe.

Reikia apsispręsti, Augustai, nes šios dvi pozicijos - nesuderinamos. Negali vienu metu krikščionybė būti ir jėga, gebanti sustabdyti nacizmą, ir tuo pačiu - viena pirmųjų nacizmo ideologijos aukų, sunaikinta Vokietijoje dar prieš sunaikinant žydus.
Augustas
senbuvis
Posts: 2447
Joined: 2012-05-03 18:44

2014-11-20 18:43

Lionginas wrote:
Augustas wrote:
O jei linki, tai jau nebe krikščionis?
Iš esmės Jūs teisus, Lionginai. Krikščionis iš tiesų turėtų stengtis niekam nelinkėti nieko blogo. O jei jau pagauna save, jog kuriam nors žmogui ar kuriai nors žmonių grupei linki blogo, tai turėtų stengtis įveikti savo neapykantą tam, kuriam to blogo linki, ir nebelinkėti blogo tam žmogui ar žmonių grupei.
Žodžiu, kai tau patogu, kai reikia parodyti, kad krikščionybė yra įtakinga ir efektyvi, tu tvirtini, kad ji nulemia žmonių elgesį. Pavyzdžiui, teigi, kad jei Vokietija būtų buvusi krikščioniška, nacizmo siaubų nebūtų buvę. Tačiau, kai tai tampa nepatogu, pavyzdžiui, kai duodami pavyzdžiai apie blogą krikščionių elgesį, tu krikščionybę pradedi traktuoti kaip viso labo elgesio rezultatą, kaip jo apibūdinimą. Pavyzdžiui, teigi, kad jei žmogus elgiasi vienaip, tai jis krikščionis, jei kitaip - jau nebe.
Aš niekada nesakiau, kad krikščionybė yra įtakinga. Tai pirma. O antra, krikščionis yra žmogus. Tad jis, kaip ir visi kiti žmonės, gali priimti klaidingą sprendimą, kuris prieštarauja krikščionybei, ir to nežinoti. Tokiu atveju, kol toks žmogus nežino, kad jo priimtas sprendimas prieštarauja krikščionybei, tol jis yra krikščionis. Tačiau kai sužino, kad tas jo priimtas sprendimas prieštarauja krikščionybei, krikščionis yra įpareigotas ištaisyti klaidą (t.y. krikščionybei prieštaraujantį sprendimą) ar bent jau stengtis, kad ta klaida būtų kiek tik įmanoma pataisyta. O jei net nebando tos klaidos ištaisyti, toks žmogus jau nebėra krikščionis. Kodėl? Todėl, kad jis, nepripažindamas padarytos (krikščionybės požiūriu) klaidos, jau savaime atskiria save nuo krikščionybės, nes pasirenka ne krikščionybę (kuri reikalauja pataisyti prieštaraujantį krikščionybei sprendimą), o savo klaidingą sprendimą.
Reikia apsispręsti, Augustai, nes šios dvi pozicijos - nesuderinamos. Negali vienu metu krikščionybė būti ir jėga, gebanti sustabdyti nacizmą, ir tuo pačiu - viena pirmųjų nacizmo ideologijos aukų, sunaikinta Vokietijoje dar prieš sunaikinant žydus.
Man regis, čia turime paradoksą. Iš esmės Jūs teisus, kai teigiate, kad krikščionybė buvo viena iš pirmųjų nacizmo ideologijos aukų. Iš kitos pusės žiūrint, krikščionybė tikrai yra jėga, kuri galėjo sustabdyti nacizmo ideologiją, jei dauguma vokiečių tuo metu būtų laikęsi krikščionybės. O nesustabdė tik todėl, kad dauguma vokiečių tuo metu laikėsi ne krikščionybės, bet nacizmo ideologijos. T.y. nacizmo propaganda tuo metu (laikinai) laimėjo prieš krikščionybę, ir dauguma vokiečių tuo metu jau buvo nacizmo ideologijos, o ne krikščionybės šalininkai. Kitaip sakant, jie (dauguma vokiečių) jau nebebuvo krikščionys, nes krikščionybė jiems jau nebuvo autoritetas, o autoritetas jiems buvo A.Hitleris.
Last edited by Augustas on 2014-11-20 19:05, edited 1 time in total.
D3monas
senbuvis
Posts: 2100
Joined: 2008-05-10 16:22

2014-11-20 18:53

Augustas wrote:krikščionis yra žmogus. Tad jis, kaip ir visi kiti žmonės, gali priimti klaidingą sprendimą, kuris prieštarauja krikščionybei, ir to nežinoti. Tokiu atveju, kol toks žmogus nežino, kad jo priimtas sprendimas prieštarauja krikščionybei, tol jis yra krikščionis. Tačiau kai sužino, kad tas jo priimtas sprendimas prieštarauja krikščionybei, krikščionis yra įpareigotas ištaisyti klaidą (t.y. krikščionybei prieštaraujantį sprendimą) ar bent jau stengtis, kad ta klaida būtų kiek tik įmanoma pataisyta. O jei net nebando tos klaidos ištaisyti, toks žmogus jau nebėra krikščionis.
Tai tavo asmeninė nuomonė, ar čia kur nors kokio popiežiaus pasakyta? Nes, jei čia tik tavo asmeninis krikščionybės apibrėžimas, tada gal diskusija truputį ne į temą?
Augustas
senbuvis
Posts: 2447
Joined: 2012-05-03 18:44

2014-11-20 19:34

D3monas wrote:
Augustas wrote:krikščionis yra žmogus. Tad jis, kaip ir visi kiti žmonės, gali priimti klaidingą sprendimą, kuris prieštarauja krikščionybei, ir to nežinoti. Tokiu atveju, kol toks žmogus nežino, kad jo priimtas sprendimas prieštarauja krikščionybei, tol jis yra krikščionis. Tačiau kai sužino, kad tas jo priimtas sprendimas prieštarauja krikščionybei, krikščionis yra įpareigotas ištaisyti klaidą (t.y. krikščionybei prieštaraujantį sprendimą) ar bent jau stengtis, kad ta klaida būtų kiek tik įmanoma pataisyta. O jei net nebando tos klaidos ištaisyti, toks žmogus jau nebėra krikščionis.
Tai tavo asmeninė nuomonė, ar čia kur nors kokio popiežiaus pasakyta? Nes, jei čia tik tavo asmeninis krikščionybės apibrėžimas, tada gal diskusija truputį ne į temą?
Tai čia dar paties Kristaus pasakyta: "Kas ne su manimi, tas prieš mane" (Lk 11,23 ir Mt 12,30). Taip pat ir čia: "Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei nepaklus nė bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas." (Mt 18,15-17) :mrgreen:
Post Reply